Osciloskop Teledyne LeCroy HDO6000A a HDO6000A-MS


Digiální osciloskop Teledyne LeCroy s rozlišením 12 bitů, šířkou pásma 350 MHz až 1 GHz, pamětí až 250 MS na kanál, vzorkováním 10 GSa/s a možností rozšíření o interní 16. kanálový logický analyzátor.

Osciloskopy řady Teledyne LeCroy řady HDO6000A a HDO6000A-MS

Řada osciloskopů HDO 6000A a MS (mixed signal) zahrnují šest přístrojů

HDO 6034A - 4 kanály, 350 MHz, 10MS/s

HDO 6054A - 4 kanály, 500 MHz, 10MS/s

HDO 6104A - 4 kanály, 1 GHz, 10MS/s

Verze s označením MS pak je vybavena 16. kanálovým logickým analyzátorem

Vlastnosti osciloskopů Teledyne LeCroy řady HDO6000A

 • 12. bitové rozlišení A/D převodníků
 • V režimu zvýšeného rozlišení (ERES) rozlišení až 15 bitů
 • Šířka pásma od 350 MHz až do 1 GHz
 • 4 kanály
 • Rychlost vzorkování 10GSa/s na každý kanál
 • Vzorkovací paměť až 250 M na každý kanál
 • Možnost rozšíření o interní 16kanálový logický analyzátor s hloubkou pamětí až 125 M na každý kanál
 • Širokoúhlá dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,1" a rozlišením 1280 × 800 bodů
 • Funkce WaveScan pro rychlé nalezení anomálií v signálu
 • Nástroj LabNotebook pro jednoduché vytvoření protokolu z měření
 • Historie změřených průběhů s možností přehrání oběma směry
 • Režim spektrálního analyzátoru ve standardní výbavě
 • Analýza spínacích a výkonových zařízení
 • Dekódování a spouštění pro sériové sběrnice
 • Hloubka osciloskopu pouhých 13 cm

Kombinace unikátní technologie Teledyne LeCroy HD4096, přinášející vysoké rozlišení A/D převodníků, s dlouhou akviziční pamětí, malou hloubkou přístroje, velkým 12,1" dotykovým displejem a pokročilými měřicími a analyzačními funkcemi a nástroji činí z osciloskopů Teledyne LeCroy HDO6000A ideální osciloskopy pro měření s vysokou přesností a rychlé odladění. Nástroje jako jsou WaveScan pro automatické prohledávání změřeného průběhu na výskyt anomálií, nástroj pro jednoduché vytvoření protokolu z měření přímo v osciloskopu LabNotebook a režim historie změřených průběhů slouží k okamžitému nalezení a izolování problémů a jejich rychlému odstranění.

Technologie HD4096 použitá na 12bitových osciloskopech Teledyne LeCroy řady HDO6000A

Technologie vysokého rozlišení Teledyne LeCroy HD4096 přináší kombinaci 12bitového rozlišení A/D převodníků, vysoké vzorkovací rychlosti, nízkošumových zesilovačů na vstupech osciloskopu a celkové koncepce zajišťující malý celkový vlastní šum. Tato technologie umožňuje osciloskopům s vysokým rozlišením zachytit a zobrazit signály až do 1 GHz s vysokou vzorkovací rychlostí a 16x vyšším rozlišením než u ostatních osciloskopů.

Čisté a věrné průběhy zobrazované 12bitovými osciloskopy Teledyne LeCroy řady HDO6000A

Při porovnání s časovými průběhy změřenými pomocí 8bitových osciloskopů jsou průběhy změřené pomocí technologie Teledyne LeCroy HD4096 dramaticky hladší a čistší. Osciloskopy využívající technologii HD4096 zachycují signály ve vysokém rozlišení s vysokou vzorkovací rychlostí a nízkým šumem, aby zobrazily časové průběhy s nejvyšší přesností.

Více detailů signálu na 12bitových osciloskopech Teledyne LeCroy řady HDO6000A

Důležité detaily signálu jsou u 8bitových osciloskopů často ztraceny v šumu, zatímco při změření osciloskopy s technologií HD4096 jsou jasně viditelné a dobře rozlišitelné. Detaily, které bylo dříve těžké dokonce jen vidět, je nyní možné nejen detailně vidět, ale dokonce i přesně měřit. Zoom pak přináší možnost ještě detailnějšího zobrazení jemných detailů signálu na obrazovce osciloskopu.

Bezkonkurenční přesnost měření 12bitových osciloskopů Teledyne LeCroy řady HDO6000A

Přesná měření jsou kritická pro efektivní odlaďování a analýzy testovaných elektronických systémů. Technologie Teledyne LeCroy HD4096 umožňuje osciloskopům přinášet bezkonkurenční přesnost měření a tím i výrazně lepší schopnosti testování a lepší výsledky.

16kanálový logický analyzátor na 12bitových osciloskopech Teledyne LeCroy řady HDO6000A

Modely osciloskopů HDO4000-MS nabízejí rozšířenou funkcionalitu díky 16kanálovému logickému analyzátoru s vzorkovací rychlostí 1,25 GS/s a hloubkou akviziční paměti až 50 Mpts na každý digitální kanál. Spolu s digitálními kanály přicházejí i další pokročilé funkcionality jako je možnost spouštění pomocí digitálních kanálů, kombinovaný analogově-digitální trigger, měření časování na digitálních kanálech a další.

Široké možnosti ovládání 12bitových osciloskopů Teledyne LeCroy řady HDO6000A

Efektivní práce s osciloskopem vyžaduje jednoduché a intuitivní ovládání. Mnohaleté zkušenosti umožnily vybavit osciloskopy Teledyne LeCroy unikátním uživatelským rozhraním, které nemá konkurenci. K ovládání osciloskopu lze kromě klasických otočných knoflíků a tlačítek pro základní funkce využít i rozšířené možnosti dotykové obrazovky nebo myš. Každý si vybere to, co mu nejvíce vyhovuje.

Režim spektrálního analyzátoru ve standardní výbavě 12bitových osciloskopů Teledyne LeCroy řady HDO6000A

Režim spektrálního analyzátoru přemění ovládání osciloskopu na ovládání spektrálního analyzátoru, kde si uživatel volí parametry jako střední frekvence a frekvenční rozsah (span) nebo start-stop frekvence, šířka rozlišovacího filtru a časová okna.

V reálném čase můžeme pozorovat změny spektra. Pomocí funkce Peak Search můžeme ve spektru automaticky označit a zachytit do přehledné tabulky volitelný počet nejvyšších spektrálních složek. V tabulce pak kromě frekvence jednotlivých složek vidíme i jejich úroveň. Při označení řádku tabulky se automaticky přesuneme na požadovanou spketrální složku. Pomocí spektrogramu lze zobrazit průběh změny obálky spektra v čase.

Historie změřených průběhů 12bitových osciloskopů Teledyne LeCroy řady HDO6000A

Pomocí historie změřených průběhů lze procházet jednotlivými akvizicemi a izolovat změřené anomálie, přičemž lze pomocí kurzorů a automatických měření parametrů jednoduše nalézt příčinu problémů. Režim historie lze vždy jednoduše aktivovat stiskem jediného tlačítka. Není nutné režim záznamu nikde předem aktivovat. Stačí jeden stisk tlačítka a historie změřených průběhů je plně k dispozici.

Software pro měření na spínacích a výkonových zařízeních

Aplikační softwarový balíček "Power Measure and Analysis Software" umožňuje rychle změřit a analyzovat provozní charakteristiky měničů napětí a spínacích prvků. S výhodou lze využít automatických měření výkonů a ztrát. Oblasti zapnutí, vypnutí a vodisvostních ztrát jsou v průbězích napětí a proudu rozlišeny překrytímbarevnými obdélníky s příslušnou barvou. Dále jsou zde zabudovány nástroje pro kritická měření navýkonových spínacích prvcích, analýzu řídicích smyček a harmonickou analýzu na napájecím vedení.

Dekódování a spouštění pro sériové sběrnice u 12bitových osciloskopů Teledyne LeCroy řady HDO6000A

Pomocí dekódování a spouštění pro sériové sběrnice lze rychle a spolehlivě zachytit a izolovat rozličné události na sběrnici bez potřeby nastavování analogových spouštěcích podmínek a doufání, že se nám dokáže podařit tu správnou událost. Dekódování protokolu je intuitivně zobrazeno přímo na změřených časových průbězích pomocí překrytí barevně odlišenými obdélníky a prezentováno v binárním, hexa nebo ASCII formátu. Dekódování je rychlé dokonce i při dlouhých akvizicích. Pomocí zoomu lze vidět detail každého bitu.

Extrakce dat a pokročilá měření pro sériové sběrnice PROTObus MAG u 12bitových osciloskopů Teledyne LeCroy řady HDO6000A

Rozšíření dekodérů sériových sběrnic PROTObus MAG Seria Debug Toolkit přináší další nástroje k odlaďování sériových sběrnic. Dekódováním dat ze sériové sběrnice schopnoti osciloskopů Teledyne LeCroy totiž nekončí.

Pokročilé funkcionality balíčku PROTObus MAG umožňují provádět extrakci dat ze sběrnice, zobrazení extrahovaných dat v podobě analogového průběhup, umožňují provádět automatická měření časování mezi zprávou na sériové sběrnici a zvolenou analogovou událostí (např. hrana na jiném kanálu) nebo naopak, automatické měření doby mezi určitými zprávami nebo skupinami zpráv, a to na stejné sběrnici nebo i na různých sběrnicích i různých standardů (např. mezi I2C a CAN), automatické měření časů příchodu zpráv, dále pak měření celkového časového využití sběrnice nebo využití sběrnice vybranými zprávami, efektivní bitrate určitých zpráv a čítání počtu zpráv určitých vlastností.

Sekvenční akviziční režim

V sekvenčním režimu je akviziční paměť osciloskopu rozdělena na uživatelem definovaný počet stejně velkých segmentů. Při každém splnění spouštěcí podmínky se pak vždy zaplní jeden segment. To je ideální řešení, pokud potřebujeme zachytit rychlý sled pulzů nebo když jsou události odděleny dlouhou dobou. V sekvenčním režimu je každé dílčí akvizici (segmentu) přiřazeno časové razítko a neaktivní mezisegmentový čas může být kratší než 1 µs. Kombinace sekvenčního režimu s pokročilými možnostmi spouštění je výhodná k izolování málo se vyskytujících anomálií v delším čase a jejich následné analýze.

Funkce WaveScan pro automatické hledání anomálií v průbězích

Funkce WaveScan slouží k hledání specifických událostí a anomálií definovaných více než 20 různými kritérii ve změřeném průběhu signálu. Specifikovanou událost lze hledatbuď v jedné konkrétní akvizici nebo přes více akvizic i po dobu hodin nebo až dnů.

Nástroj LabNotebook pro dokumentaci měření na 12bitových osciloskopech Teledyne LeCroy řady HDO6000A

Nástroj LabNotebook umožňuje uživateli přímo v osciloskopu vytvářet a ukládat poznámky a protokoly z měření. Pomocí LabNotebook lze najednou uložit všechny změřené průběhy, nastavení osciloskopu a snímke obrazovky bez nutnosti procházet jednotlivé nabídky a ukládat tyto informace samostatně. Do snímu obrazovky lze vložit své poznámky a náčrty. Po opětovném otevření záznamu Vás LabNotebook vrátí zpět přesně do času, kdy jste měření ukládali.

(mr)

Příslušenství

Interní logický analyzátor pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady HDO

16kanálový interní logický analyzátor pro 12bitové osciloskopy Teledyne LeCroy řady HDO4000 a HDO6000.

Vysokonapěťové aktivní diferenční sondy LeCroy řady ADP

Vysokonapěťové aktivní diferenční sondy LeCroy do napětí 1400 Vpp k osciloskopům LeCroy s rozhraním ProBus.

Aktivní diferenční sondy Teledyne LeCroy řady ZD, 500 MHz, 1GHz a 1,5GHz

Vysokoimpedanční aktivní diferenční sondy Teledyne LeCroy řady ZD s frekvencemy 500 MHz, 1GHz a 1,5GHz s malou vstupní kapacitou, velkým dynamickým rozsahem a nízkým šumem.

Aktivní napěťové sondy Teledyne LeCroy řady ZS 1 GHz až 4 GHz

Vysokoimpedanční aktivní napěťové sondy Teledyne LeCroy řady ZS 1 GHz až 4 GHz s malou vstupní kapacitou až jen 0.6 pF, velkým dynamickým rozsahem a nízkým šumem.

Proudové sondy Teledyne LeCroy řady CP a AP pro měření AC a DC proudů

Proudové sondy Teledyne LeCroy pro měření AC+DC proudů do 30 až 500 A s šířkami pásma od 2 MHz do 100 MHz.

Aktivní diferenční sonda Teledyne LeCroy ZD200 do 200MHz pro automotive a průmyslové aplikace

Vysokoimpedanční 200MHz aktivní diferenční sonda Teledyne Lecroy ZD200 s velkým dynamickým rozsahem +/-20 V, velkým rozsahem souhlasného napětí až +/-60 V, malou vstupní kapacitou a nízkým šumem.

Spektrální analyzátor pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikace FFT spektrálního analyzátoru a pokročilé možnosti FFT pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodéry sériových sběrnic I2C, SPI a UART-RS232 pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódování a spouštění pro embedded sériové sběrnice I2C, SPI a UART-RS232 s plně hardwarovým spouštěním pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériové sběrnice CAN pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódování a spouštění pro sériovou sběrnici CAN s plně hardwarovým spouštěním pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériové sběrnice USB 1.x/2.0 pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódování a spouštění pro sériovou sběrnici USB 1.x/2.0 pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériové sběrnice LIN pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódování a spouštění pro sériovou sběrnici LIN s plně hardwarovým spouštěním pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

DFP2 - balíček digitálních filtrů pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pro implementaci FIR a IIR digitálních filtrů a jejich začlenění do řetězce zpracování v osciloskopech Teledyne LeCroy řady WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO6000.

Power Analysis Software (PWR) - výkonová měření pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikace pro pokročilá měření výkonů a ztrát na spínacích aplikacích pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

PROTObus MAG - pokročilé funkce dekodérů sériových sběrnic pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pokročilých rozšiřujících nástrojů pro dekodéry sériových sběrnic I2C, SPI, UART, RS-232, CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, ARINC 429 a další pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Proudové sondy Teledyne LeCroy řady CP a AP pro měření AC a DC proudů

Proudové sondy Teledyne LeCroy pro měření AC+DC proudů do 30 až 500 A s šířkami pásma od 2 MHz do 100 MHz.

Interní logický analyzátor pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady HDO

16kanálový interní logický analyzátor pro 12bitové osciloskopy Teledyne LeCroy řady HDO4000 a HDO6000.

Aktivní napěťové sondy Teledyne LeCroy řady ZS 1 GHz až 4 GHz

Vysokoimpedanční aktivní napěťové sondy Teledyne LeCroy řady ZS 1 GHz až 4 GHz s malou vstupní kapacitou až jen 0.6 pF, velkým dynamickým rozsahem a nízkým šumem.

XDEV - balíček rozšíření matematického zpracování pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pokročilých rozšíření možností matematického zpracování změřených průběhů a parametrů s podporou MATLAB, C/C++, Visual Basic Script, VBA, MS Excel a JavaScript pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO6000.

Vysokonapěťové diferenciální sondy LeCroy řady HVD3000A

Řada vysokonapěťových diferenciálních sond pro napětí až 6kV.

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Model

HDO6034A

HDO6054A

HDO6104A

Vertikální systém
Analogová šířka pásma @ 50 Ω 350 MHz 500 MHz 1 GHz
Doba náběhu 1 ns (typ.) 700 ps (typ.) 350 ps (typ.)
Počet kanálů 4
Vertikální rozlišení

12 bitů

(až 15 bitů v režimu zvýšeného rozlišení - ERES)

Přesnost ss zisku ±0,5 % z plného rozsahu, offset 0 V
Akviziční systém
Vzorkovací rychlost (real-time) 10GSa/s
Vzorkovací rychlost (RIS) 125 GSa/s
Hloubka akviziční paměti

Standardně: 50 M na každý kanál

Option M: 150 M na každý kanál

Option L: 250 M na každý kanál

Systém spouštění (trigger)
Typy spouštění Edge, glitch, width, logic (pattern), TV (NTSC, PAL, SECAM, HDTV-720p, 1080i, 1080p), runt, slew, interval, dropout, qualified (stav nebo hrana).
Displej
Velikost displeje 12,1" širokoúhlý TFT-LCD touchscreen
Rozlišení 1280 × 800
Konektivita
Ethernet 2× 10/100/1000Base-T Ethernet (konektor RJ-45)
USB 6× celkem - z toho 2× na předním panelu
GPIB (volitelně) Podpora IEEE-488.2
Externí monitor 1× standardní 15pinový D-Sub SVGA konektor, 1× DVI konektor, 1× HDMI konektor
Vzdálené řízení Windows Automation, nebo pomocí řídicích příkazů Teledyne LeCroy
Automatická měření parametrů, zoom a matematické funkce
Automatická měření parametrů Až 8 z níže uvedených parametrů může být vypočteno najednou pro libovolné průběhy: Amplitude, Area, Base (Low), Cycles, Delay,Delta Delay, Delta Period @ Level, Delta Time @ Level, Delta Time @ Level from trigger, Duration, Duty, Duty @ Level, Edge @ Level, Fall Time (90%-10%), Fall Time (80%-20%), Fall @ Level, First, Frequency, Frequency @ level, Last, Level @ X, Maximum, Mean, Median, Minimum, Num Points, Overshoot+, Overshoot-, Peak-Peak, Period, Period @ Level, Phase, Rise Time (10%-90%), Rise Time (20%-80%), Rise @ Level, RMS, Skew, Standard Deviation, Time @ Level, Top (High), Width+, Width-, X @ max, X @ min. Měření mohou být hradlována (gate). Grafický matematický editor.
Zoom Aktivace pomocí tlačítka QuickZoom na předním panelu, nebo pomocí myši či dotykové obrazovky nakreslením obdélníku kolem požadované oblasti signálu.
Matematické funkce Sum, Difference, Product, Ratio, Absolute Value, Averaging (summed, continuous), Correlation (dva průběhy), Cubic Interpolation, Derivative, Deskew, Envelope, Enhanced Resolution (až 15 bitů), Exp (základ e), Exp (základ 10), Floor, Histogram, Integral, Interpolate (cubic, quadratic, sin(x/x)), Invert, Log (základ e), Log (základ 10), Reciprocal, Rescale (y = a*x + b, změna jednotek), Roof, Sin(x/x), Sparse, Square, Square Root, Track, Trend a FFT (až 250 Mpts, výkonové spektrum, časová okna: obdélníkové, VonHannovo, FlatTop). Najednou může být nadefinováno až 8 matematických funkcí. 2 funkce mohou být přímo zřetězeny bez použití pomocné funkce. Grafický matematický editor.
Rozměry a hmotnost
Rozměry (v × š × h) 291,7 mm × 399,4 mm × 131,3
Hmotnost 5,71 kg

 

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vyplněním formuláře a potvrzením linku v emailu, který obdržíte na výše vámi uvedenou emailovou adresu, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi. Uvedené údaje jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. S osobními údaji bude nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 (GDPR).

Rádi bychom zůstali v kontaktu s vámi a zasílali vám pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech, speciálních nabídkách nebo nabízejí konkrétní rady a postupy. Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním této marketingové komunikace. Váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz. Také máte právo na stejném emailu pořádat o výmaz vašich údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.

WaveStream, WaveScan, dekódování I2C

Společnost LeCroy v druhé polovině roku 2006 uvedla na trh dvě kompletně inovované řady osciloskopů WaveSurfer (WS)i WaveRunner (WR). Nejen že došlo k pokroku v hardware osciloskopů (osciloskopy WaveRunner jsou nyní ve stejně malé skříni a mají velkou obrazovku jako populární WaveSurfer,(obr. 1), ale obě řady jsou vybaveny novými, velmi výkonnými funkcemi.

7. díl - Výpočet obsahu křivky v X-Y zobrazení

Technický seriál, který poskytuje budoucímu uživateli osciloskopu určitý nadhled při výběru nového přístroje. Upozorňuje na omezení a úskalí, která zůstávají často skryta. Pak se lehce stane, že zákazník objeví tato omezení, až když se svým novým osciloskopem začne skutečně pracovat.

Je rozlišení 8 bitů dostatečné?

Je pro digitální osciloskopy rozlišení 8 bitů dostatečné?

Mýty o osciloskopech

Co vše jste slyšeli o parametrech osciloskopů a nemusí to být pravda

1. díl - Parametry osciloskopu aneb papír snese vše

Technický seriál, který poskytuje budoucímu uživateli osciloskopu určitý nadhled při výběru nového přístroje. Upozorňuje na omezení a úskalí, která zůstávají často skryta.

3. díl - Efektivní počet bitů u osciloskopu

Efektivní počet bitů rozlišení osciloskopu

6. díl - Detekce a měření anomálií na digitálním osciloskopu

V dnešním díle se budeme věnovat praktické ukázce jak zachytit anomální jevy v měřeném signálu pomocí osciloskopu Teledyne LeCroy, za využití jejich unikátních funkcí jako je History a WaveScan.

2. díl - Do útrob osciloskopu

Technický seriál, který poskytuje budoucímu uživateli určitý nadhled při výběru osciloskopu.Upozorňuje na omezení a úskalí, která zůstávají při výběru nového přístroje často skrytá. Pak se lehce stane, že zákazník objeví tato omezení, až když se svým novým osciloskopem začne skutečně pracovat. V tomto díle se budeme věnovat šumu v osciloskopu a technologiím ERES a HiRes.

8. díl - Jak nastavit trigger osciloskopu za pomoci statistiky měření

Trigger je základním prvkem všech moderních digitálních osciloskopů, synchronizuje sběr dat osciloskopu s uživatelem specifikovanou událostí na signálu, ať už jde o hranu, překročení prahu nebo specifickou charakteristiku signálu.

Videoseriál - přehled functionalit osciloskopů Teledyne LeCroy

Ve video seriálu se seznámíte se všemi funkcemi osciloskopů Teledyne LeCroy.počínaje řadou WaveSuerfer přes HDO až po WaveMaster a LabMaster