Elspec ltd.

Společnost Blue Panther s.r.o. je jediným oficiálním distributorem společnosti Elspec pro ČR a SR.

Společnost Elspec je Izraelský výrobce

  • analyzátorů kvality elektrické energie

  • systému pro zlepšování stability napětí

  • filtraci harmonických

  • kompenzaci účiníku.

V dnešní době masového nasazování elektrických pohonů s frekvenčními měniči s napěťovým střídačem a spínaných napájecích zdrojů se objevuje problém s kvalitou el. energie v síti.

Tato zařízení jsou díky odběru neharmonického proudu zdrojem nízkofrekvenčního rušení. Neharmonický proud způsobuje úbytky napětí na impedancích sítě, což vede k deformaci napěťové křivky.

Deformované napětí v síti pak může mít za následek nečekané výpadky a snížení životnosti jednotlivých zařízení.

Elspec je vedoucím dodavatelem řešení a služeb právě v oblasti kvality elektrické energie.

Od roku 1988 vyvíjí, vyrábí a dodává ověřené systémy řešení problémů s kvalitou el. energie.

 

Výběr ze sortimentu produktů Elspec ltd.: