Metrologie

Vybavení pro kalibrační laboratoře

Metrologie ban_metrologie.jpg

Odborné konzultace

Nabízíme odborné konzultace před rozhodnutím o vhodnosti daného řešení kalibrační laboratoře.

Školení

Dodáváme školení z oblasti celkového optimálního využití kalibračních přístrojů, zařízení a software pro řízení kalibrace zakončená zkouškou.

Dodávky přístrojů

Dodáváme kalibrační přístroje a zařízení pro vybavení primárních, sekundárních i průmyslových kalibračních laboratoří pro kalibraci elektrických veličin a teploty ze sortimentu našeho partnera firmy Fluke Calibration.

Servis a opravy přístrojů

Jsme autorizovaným servisním střediskem Fluke v této oblasti.

Kalibrace

Provozujeme vlastní akreditovanou kalibrační laboratoř, kde jsme schopni zajistit kalibraci přístrojů z oblasti vývoje.

 

 

Tématické události, články a aktuality

Seminář s Fluke Calibration - Novinky a trendy v oblasti kalibrace 15. 2. 2017

Odborníci v oblasti metrologie si přijeli poslechnout, co je nového a zajímavého ve světě Fluke Calibration.

Nový přesný zdroj výkonu Fluke 6100B

Deregulace a vzrůstající úroveň rušení v současné rozvodné síti vyžaduje stále častější měření výkonu a práce s vyšší přesností. Současně je však prostředí ve kterém se měření provádí stále více nepřátelské k dobrým měřicím praktikám. Harmonické zkreslení, fluktuace napětí, fázové rozvážení a další cizí složky vytvářejí nevhodné prostředí pro měření přístroji, které byly primárně navrženy pro sinusové signály.

Kalibrace revizních přístrojů snadněji

Většina uživatelů měřicích přístrojů určitě někdy slyšela slovo kalibrace. Revizní technici je znají jistě důvěrně, neboť jsou povinni podle současně platných zákonů pravidelně ověřovat své přístroje, tedy zjistit, zda přístroj stále splňuje vlastnosti definované výrobcem. Kalibrace – navazování či dříve používané slovo cejchování – znamená populárně řečeno ověření vlastností měřicího přístroje srovnáváním jeho současných parametrů s etalonem vyššího řádu příslušné veličiny.

Specifikace přístrojů versus nejistota měření - Kalibrátor Fluke 5320

Hlavním úkolem specifikací přístrojů je určit nejistotu měření na kterémkoliv vstupu přístroje a rozsahu za daných podmínek. Specifikace dává odpověď na otázku „Jak blízko je hodnota na displeji přístroje té hodnotě, která je skutečně na vstupu přístroje?“ Tento příspěvek je věnován uvedené problematice především v souvislosti s digitálními přístroji, kdy vlivem zdánlivě jednoznačných čísel na displeji vznikají mnohé mylné představy o jejich významu.

Maximalizace využití referenčního multimetru Fluke 8508a - úvod

Nový multimetr Fluke 8508A není jen přístroj nabízející měření proudu, napětí a odporu. Byl vyvinut s vysokou přesností a stabilitou určenou pro metrologii. Tyto vlastnosti z něj dělají přístroj, který může byt použit na místě mnoha tradičních laboratorních přístrojů jako jsou Kelvin-Varleyovy děliče, nulové detektory, odporové mosty i jako kalibrátor platinových odporových teploměrů.

Maximalizace využití referenčního multimetru Fluke 8508a

Nový multimetr Fluke 8508A není jen přístroj nabízející měření proudu, napětí a odporu. Byl vyvinut s vysokou přesností a stabilitou určenou pro metrologii. Tyto vlastnosti z něj dělají přístroj, který může byt použit na místě mnoha tradičních laboratorních přístrojů jako jsou Kelvin-Varleyovy děliče, nulové detektory, odporové mosty i jako kalibrátor platinových odporových teploměrů.

Vybrané kategorie a ukázky produktů

Teplotní kalibrace

Etalonové platinové teploměry prvého a druhého řádu, etalonové termočlánky, termistorové etalonové teploměry, zobrazovače teploty a teploměry s vysokou přesností, teplotní pece a teplotní lázně s rozsahem od -70 °C až 2500 °C. Olejové lázně pro stabilizaci odporových etalonů, trojné body vody, pevné body dle ITS-90 rtuť, indium, cín, zinek, hliník, stříbro, měď, galium. Zařízení pro udržování trojných a pevných bodů. Stejnosměrné můstky a velmi přesné teploměry pro ověřování teplotních etalonů. Černá tělesa pro ověřování a kalibraci bezkontaktních teploměrů a termovizních kamer z produkce firmy Hart Scientific.

Kalibrátory elektrických veličin

Multifunkční etalonové kalibrátory pro primární a sekundární metrologii pro kalibraci stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného a střídavého proudu a  odporu. Průmyslové kalibrátory pro sekundární metrologii pro kalibraci stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného a střídavého proudu, odporu, kapacity, termočlánků a odporových teploměrů. Kalibrátory pro kalibraci přístrojů pro revize a bezpečnost.

Záruční opravy měřidel

Jediný autorizované servisní centrum firmy Fluke pro Českou republiku. Autorizovaný servis pro značky Teledyne LeCroy, Kyoritsu, Chauvin Arnoux

Přesný multikanálový teploměr Fluke 1586A Super DAQ

Přístroj Fluke 1586A je ideálním přístrojem při měření údajů, kde je prioritním požadavkem vysoká přesnost. Tento multikanálový teploměr najde uplatnění v různých odvětvích, jakým je např. farmacie, biotechnologie, letectví a potravinářský či energetický průmysl.

Měřicí ústředna Fluke 2638A

Multifunkční měřicí ústředna řady Fluke Hydra III a přesný multimetr v jednom.

 
live chat service provider