Semináře a odborná školení

Blue Panther Academy

Je náš unikátní koncept vzdělávání, které nabízíme našim zákazníků, jejich zaměstnancům i široké odborné veřejnosti. Vývoj moderních technologií jde  rychlým tempem dopředu a naši klienti tak hledají rychlé a komplexní vzdělání, které jim pomůže využít možnosti, které nové  technologie v průmyslu přinášejí, přinese úspory finanční i časové, podpoří bezproblémový chod výroby, napomůže optimálnímu využití přístrojů, měřicích metod i efektivnější fungování vašich zaměstnanců. To je však možné pouze za předpokladu, že uživatel přístroje je dostatečně seznámen se všemi funkcemi a možnostmi daného přístroje. Pouhým přečtením manuálu tohoto většinou nelze dosáhnout v dostatečné kvalitě a rychlosti. Z tohoto důvodu naše společnost ve svým seminářích a školeních nabízí i to, jak se naučit rychle a efektivně optimálnímu využití přístroje či měřicí metody.

Semináře

Semináře jsou vždy ochutnávkou konkrétního tématu. Zorientování se v problematice. Přesto, že jde pouze o ochutnávku, odnesete si komplexní pohled na vybranou problematiku a znalosti velkého rozsahu. Také si pomůžete ujasnit, které odborné školení by pro vás bylo vhodné. Semináře vypisuje v průběhu celého roku a seznam aktuálně vypsaných témat i termínů najdete zde. Detailnější informace o konkrétních vypsaných seminářích jsou k dispozici zde.

Na semináře je možné se přihlásit již dnes.  V případě zájmu, více informací o konkrétní akci najdete na uvedeném odkazu u vybrané akce.

Semináře 2018 Datum konání     Místo konání Organizátor    Přednášející
Měření při údržbě motorů a řízených pohonů Datum konání Praha Blue Panther J. Smetana
Kvalita elektrické sítě a její vliv na výrobní zařízení 22.5. 2018 Hradec Králové Blue Panther J. Smetana
Měření při vývoji a testování řízených pohonů a výkonové elektroniky    24.5. 2018 Brno Teledyne Lecroy,Blue Panther  F. Raimondy, J. Smetana
Využití termovizního měření v průmyslové údržbě 29.5. 2018 Praha Blue Panther J. Smetana
Nástroje prediktivní údržby 31.5. 2018 Hradec Králové Blue Panther T. Kmoch
Kvalita elektřiny a úspory 6.6. 2018 Praha Blue Panther J. Smetana
Nástroje prediktivní údržby 7.6. 2018 Praha Blue Panther T. Kmoch
Měření při údržbě motorů a řízených pohonů 11.6. 2018 Praha Blue Panther J. Smetana
Eliminace poklesů a výpadků napětí a proudových špiček v průmyslu 14.6. 2018 Hradec Králové Elspec, Blue Panther J. Smetana
Kvalita elektřiny a úspory 19.6. 2018 Hradec Králové Blue Panther J. Smetana

 

Odborná školení

Na nich zkoumáme hlouběji konkrétní téma a naučíte se praktické komplexní znalosti, které vám umožní všechny znalosti umět aplikovat úspěšně ve vaší pracovní praxi. Na našich školeních se opravdu vzděláte a vaše znalosti potvrdíte zakončenou zkouškou (testem), který vás bude opravňovat k obdržení certifikátu o úspěšném absolvování. odborná školení jsou nabízena i zástupcům HR oddělením a je možné je v případě zájmu zorganizovat na přání klienta přímo v sídle společnosti. Konkrétní témata a odborné kurzy, které nabízíme najdete na této stránce.

Individuální odborná školení

Jsou naším speciální nabídkou pro společnosti. Na základě vybraného našeho vybraného tématu jsme schopni připravit odborné školení tak, aby přednášená teorie i úspěšná praxe navazovala na reálnou situaci v konkrétní společnosti. Pokud byste o tuto variantu měli zájem, prosím kontaktujete nás.

Filtr dle výrobce

Školení - Termovizní měření v průmyslu

Toto školení termovize volně navazuje na školení Základy termovizního měření. Rozšiřuje vědomosti získané v předchozím školení o další praktické poznatky. Zaměřuje se především na aplikaci termokamery v průmyslovém prostředí jako součást údržby. Smyslem školení je naučit uživatele s termokamerou profesionálně pracovat tak, aby si uvědomoval vliv zásadních rušivých jevů a dodat mu potřebnou jistotu při vyhodnocování získaných snímků.

Školení - Základy měření kvality energie

Toto školení navazuje na školení Základy měření rušení v elektrické síti, rozšiřuje ho o měření kvality elektrické energie, které je jedním z důležitých nástrojů prediktivní údržby. Vysvětluje interakce mezi jednotlivými zařízeními zapojených do elekrické sítě, popisuje jakým způsobem přistupovat k měření elektrické energie. Popisuje i důležité normy a předpisy.

Školení - Základy měření rušení v elektrické síti

V době, kdy jsou měniče a řízené pohony stále častěji nasazovány do průmyslových provozů, se objevuje problém znečištění napájecí sítě v podobě harmonických napětí. Tento aspekt a mnoho dalších označujeme názvem kvalita elektrické energie. Školení Základy měření rušení v elektrické síti objasňuje tuto problematiku. Po absolvování budete mít přehled o základních parametrech určujících kvalitu elektrické energie a o nízkofrekvenčním rušení, bude vědět, jak toto rušení vzniká, co je jeho podstatou.

Školení - Základy termovizního měření

Termovizní měření se stalo nenahraditelným pomocníkem v průmyslové údržbě i ve stavebnictví. K dosažení relevantních výsledků je však potřeba dodržet celou řadu zásad. Tato pravidla se týkají především podmínek, za kterých je snímek pořizován a způsobu jeho vyhodnocení. Jakým způsobem správně používat termokameru vás naučíme na tomto školení.

     
live chat service provider