Kurzy a školení

Nabízíme celou řadu kurzů (školení) a odborných seminářů, v nichž uživatele naučíme optimálnímu využití přístroje či měřicí metody tak, aby přístroj co nejrychleji přinesl očekávané výsledky.

Cílem společnosti Blue Panther je to, aby se společnostem, které své zaměstnance na školení vysílají, vracely finanční náklady, které do zaměstnance v podobě školení vloží. A to nejen v podobě nákladů na školení, ale hlavně ve větší efektivitě práce zaměstnance, a tím i v úspoře nákladů, která přirozeně vyplyne z lepší práce zaměstnanců. Proto jsou školení ukončena zkouškou a vydáním certifikátu.

Pro přehledné zorientování se v problematice a ujasnění si, které školení potřebujete pro získání hlubších znalostí, skvěle poslouží některý z našich odborných seminářů, které vypisujeme několikrát do roka.
Aktuálně vypsané termíny i ohlédnutí za již proběhnuvšími akcemi najdete v rubrice Co se děje.


 

Filtr dle výrobce

Kurz - Základy měření kvality energie

Toto školení navazuje na školení Základy měření rušení v elekrické síti, rozšiřuje ho o měření kvality elektrické energie, které je jedním z důležitých nástrojů prediktivní údržby. Vysvětluje interakce mezi jednotlivými zařízeními zapojených do elekrické sítě, popisuje jakým způsobem přistupovat k měření elektrické energie. Popisuje i důležité normy a předpisy.

Kurz - Základy měření rušení v elektrické síti

V době, kdy jsou měniče a řízené pohony stále častěji nasazovány do průmyslových provozů, se objevuje problém znečištění napájecí sítě v podobě harmonických napětí. Tento aspekt a mnoho dalších, které nás provází snad od samotných počátků využívání elektrické energie, souhrnně označujeme názvem kvalita elektrické energie. Školení Základy měření rušení v elektrické síti objasňuje tuto problematiku. Po absolvování kurzu bude mít účastník přehled o základních parametrech určujících kvalitu el. energie a o nízkofrekvenčním rušení, bude vědět, jak toto rušení vzniká, co je jeho podstatou.

Kurz - Základy termovizního měření

Termovizní měření se stalo nenahraditelným pomocníkem v mnoha oblastech lidské činnosti. Své místo si termokamera našla i v průmyslové údržbě nebo ve stavebnictví. Princip termovizního měření je ve své podstatě velmi jednoduchý. K dosažení relevantních výsledků je však potřeba dodržet celou řadu zásad. Tato pravidla se týkají především podmínek, za kterých je snímek pořizován a způsobu jeho vyhodnocení. Jakým způsobem správně používat termokameru Vás naučíme na tomto školení.

Školení / kurz - Termovizní měření v průmyslu

Toto školení termovize volně navazuje na školení Základy termovizního měření. Rozšiřuje vědomosti získané v předchozím školení o další praktické poznatky. Zaměřuje se především na aplikaci termokamery v průmyslovém prostředí jako součást údržby. Smyslem školení je naučit uživatele s termokamerou profesionálně pracovat tak, aby si uvědomoval vliv zásadních rušivých jevů a dodat mu potřebnou jistotu při vyhodnocování získaných snímků.

 
live chat service provider