Ochrana osobních údajů

Pokud jste našim zákazníkem, obchodním partnerem, účastníkem našich seminářů, odborných školení, odběratelem novinek, návštěvníkem našeho stánku na výstavách nebo návštěvníkem webu, svěřili jste nám své údaje. Většina údajů, které naše společnost zpracovává a používá pouze v souvislosti s profesní nebo obchodní činností, nejsou zařazeny do kategorie osobních údajů. Pokud se tato situace vyskytne a vaše osobní údaje zpracováváme, chceme vás ujistit, že zodpovídáme za ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů.

Ochrana osobních údajů 

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Jsme společnost Blue Panther s.r.o., IČO 45272441, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 9199. Se sídlem na ulici Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha a hlavní provozovnou, na ulici Mezi Vodami 29, 143 00 Praha 4, Modřany. Jsme společností, která prodává široký sortiment měřicích a kalibračních přístrojů, zajišťuje servis a služby s těmito produkty souvisejícími, nabízí odborné konzultace a odborné semináře a školení. Jsem provozovatel webu www.blue-panther.cz a eshopu. www.meraky.cz. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme jako správce. Určujeme tedy, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít s tématem ochrany osobních údajů obrátit, info můžete nás kontaktovat na emailu info@blue-panther.cz.

 

Prohlašujeme

Jako správce vašich osobních údajů prohlašujeme, že splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované, platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu

 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů

 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme vaše osobní údaje (jméno a příjmení, titul), které nám svěříte sami a informace související s vaší profesní nebo obchodní činností (pracovní telefon, pracovní email, pracovní zařazeni /funkce, pracovní email, společnost / zaměstnavatel, adresa zaměstnavatele nebo korespondenční adresa, fakturační údaje a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, koupi produktů a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje a údaje, které zpracováváme nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do kurzu, dodání zboží sepsání smluv).

 • Vedení účetnictví
  Jste-li našimi zákazníky nebo zaměstnanci, vaše osobní údaje a fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • Marketing - zasílání obchodních sdělení a mailingů
  Vaše osobní údaje využíváme za účelem přímého marketingu, zasílání obchodních sdělení a pozvánek na naše odborné semináře a školení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají.Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery nebo vás kontaktujeme jen na základě vámi uděleného předchozího souhlasu.

  Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 • Fotografie a video záznamy
  Na některých našich živých akcích, odborné semináře, školeních, obchodních setkáních pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu a sociálních sítích. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě uděleného souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na email info@blue-panther.cz nebo nepodepisujte na našich akcích kontaktní formulář, kterým udělujete souhlas s užíváním.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná, aktuálně známá, technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci pokud je to nezbytně nutné. Jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • Fidea Accounting s.r.o., SKYLAB, spol. s r.o., Solitea Česká republika, a.s. - účetní
 • Ideal Mělník a.s. - audit
 • United Registrar of Systems Czech s.r.o. - URS certifikace
 • oXy Online s.r.o. - provozovatel e-shopu www.meraky.cz
 • Heyduk, Musil & Strnad s.r.o.- zprávce webu jaky
 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics
 • Quanda International s.r.o. - mailing
 • IMPER CZ, s.r.o. - leady z návštěvnosti webu

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování a lepší nabídku služeb našim zákazníkům. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@blue-panther.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na omezení rozsahu osobních údajů nebo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

 • Právo na výmaz (být zapomenut)
  Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na email, který nám dáte k dispozici.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Věříme, že pravidelné mailingy s novinkami z oboru, odbornými články, informacemi o produktech, o službách, které nabízíme nebo pozvánkami na odborné semináře jsou pro vás inspirací, přinášejí vám zajímavou přidanou informační hodnotu a zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněn zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Přístup našich zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci. Dovolujeme si vás ujistit, že pokud naši naši zaměstnanci budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

*Pro osobní údaje našich zaměstnanců platí stejná pravidla s tím, že data předáváme našim dodavatelům v nezbytném rozsahu a v případě vyžádání orgánům statní zprávy.

 

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Informace zde uvedené jsou pravidelně revidovány. Sledujte prosím pravidelně tuto stránku.

 

     
live chat service provider