Ochrana osobních údajů

Jste-li našim zákazníkem, obchodním partnerem, účastníkem našich seminářů, odborných školení, odběratelem novinek, návštěvníkem našeho stánku na výstavách nebo jste se zaregistrovali na našich webových stránkách, svěřujete nám své údaje. Údaje, které o vás zpracováváme jsme získali na základě vzájemného obchodního vztahu a chceme vás ujistit, že zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

 

Kdo je správce?

Jsme společnost Blue Panther s.r.o., IČO 45272441, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 9199. Se sídlem na ulici Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha a hlavní provozovnou, na ulici Mezi Vodami 29, 143 00 Praha 4, Modřany. Jsme společností, která prodává široký sortiment měřicích a kalibračních přístrojů, zajišťuje servis a služby s těmito produkty souvisejícími, nabízí odborné konzultace a odborné semináře a školení. Jsem provozovatel webu www.blue-panther.cz a e-shopu. www.meraky.cz.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme jako správce. Určujeme tedy, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.

 

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít s tématem ochrany osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na emailu info@blue-panther.cz.

 

Prohlašujeme
Jako správce vašich osobních údajů prohlašujeme, že splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované, platnou legislativou, ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

A tedy, že 

 • Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
 • Plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
 • Umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv

 

Rozsah osobních údajů
Zpracováváme vaše osobní údaje (jméno a příjmení) a informace související s vaší profesní nebo obchodní činností (pracovní telefon, pracovní email, pracovní zařazeni (funkce), pracovní email, společnost (zaměstnavatel), adresa zaměstnavatele nebo korespondenční adresa, fakturační údaje.

 

Účel zpracování
Všechny údaje o vás jsme získali na základě obchodního vztahu s vámi, vaším zaměstnavatelem nebo vašimi zaměstnanci. Vaše údaje evidujeme a zpracováváme pouze za účelem budování tohoto obchodního vztahu, jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. 

 • Poskytování služeb, koupi produktů a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje, které zpracováváme nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do kurzu, prodeji a koupi zboží, dodání zboží, sepsání smluv).

 • Vedení účetnictví

Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje a fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • Marketing - zasílání obchodních sdělení a e-mailingů (newsletterů)

Vaše údaje využíváme na základě vámi uděleného předešlého souhlasu za účelem přímého marketingu. Byli bychom rádi kdybyste s námi zůstali v kontaktu a dostávali od nás i nadále konkrétní rady, postupy při měření, pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech. Váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz. Také máte právo na stejném emailu pořádat o výmaz vašich údajů. Pokud tyto požadavky na změnu od vás neobdržíme, chtěli bychom vás informovat, že bereme váš předešlý souhlas za stále platný.

 • Fotografie a video záznamy

Na některých seminářích, odborných školeních, obchodních setkání, pořizujeme fotografickou dokumentaci nebo video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu a sociálních sítích. U těchto materiálů nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě uděleného souhlasu. Jestliže na záznamech nechcete být, nepodepisujte prosím na našich akcích kontaktní formulář, kterým svým podpisem udělujete také souhlas s užíváním. Svůj dříve udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním svého požadavku na email info@blue-panther.cz.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná, aktuálně známá, technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci pokud je to nezbytně nutné. Jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb
Fidea Accounting s.r.o., SKYLAB, spol. s r.o., Solitea Česká republika, a.s. - účetní
Ideal Mělník a.s. - audit
United Registrar of Systems Czech s.r.o. - URS certifikace
oXy Online s.r.o. - provozovatel e-shopu www.meraky.cz
Heyduk, Musil & Strnad s.r.o.- správce webu jaky
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics
Quanda International s.r.o. - e-mailing
IMPER CZ, s.r.o. - leady z návštěvnosti webu

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování a lepší nabídku služeb našim zákazníkům. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@blue-panther.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na omezení rozsahu osobních údajů nebo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

 • Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. 

 

Mlčenlivost
Přístup našich zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci. Dovolujeme si vás ujistit, že pokud naši naši zaměstnanci budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Změny v zásadách ochrany osobních údajů
V současné době pracujeme v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Informace zde uvedené jsou pravidelně revidovány. Sledujte prosím pravidelně tuto stránku s měnící se legislativou může v budoucnu docházet ke změnám.