Aktuality a novinky O nás Kontakt

O nás

Provádíme měření dodáváme měřicí přístroje, provádíme poradenství, semináře a školení, audity kvality a spotřeby elektrické energie, kalibrace a záruční i pozáruční servis přístrojů.

Kdo jsme

Jsme certifikováni dle normy ISO 9001:2015

 

Jsme společnost, která si zakládá na svých odborných znalostech a schopnostech a také na dlouholeté spolupráci se zahraničními partnery.

Provádíme odborné konzultace a vyhodnocujeme potřeby vhodného vybavení měřicí technikou v oblasti údržby výrobních zařízení, infrastruktury závodu, energetiky, vývoje i zdravotnictví. Tuto techniku i dodáváme. Naše zákazníky rozvíjíme formou odborných školení.

Na základě vlastních dlouholetých zkušeností jsme vypracovali hloubkové audity kvality elektrické energie, audity elektrických pohonů a mnoho dalších, jejichž přínosem je výrazné snížení nákladů na výrobu a zvýšení její stability.  

Díky těmto zkušenostem a schopnostem známe souvislosti v oblastech:

  • Energetika výrobních podniků
  • Údržba průmyslových výrobních zařízení a strojů
  • Metrologie elektrických veličin a teploty
  • Ověřování funkcionality technických zařízení ve zdravotnictví
  • Vývoj elektrických a elektronických systémů

Kdo nejsme

Nejsme čistě obchodní společnost, která jen koupí a přeprodává měřicí přístroje. Zákazníkům nabízíme vlastní řešení a vysokou úroveň technických znalostí i vzájemných  souvislostí. 

Nejsme zahraniční firma ani její pobočka. Jsme česká společnost.

Nejsme „přendavači krabic“, kteří nevědí, co dodávají. 

Nejsme diskontní obchod. 

 

Konzultace, řešení potřeb, dodávky

Během dlouholeté spolupráce s mnoha zahraničními výrobci měřicí techniky jsme se z distributora měřicí techniky postupně stali významnou konzultační firmou, která zastupuje přední výrobce měřicích přístrojů a systémů. Konzultačním způsobem hledáme místa využití špičkové měřicí techniky v oblasti vývoje elektroniky, automotive, výkonové elektroniky, vědy, výzkumu a mnoha dalších oblastí. Provádíme odborné konzultace organizace údržby a vyhodnocujeme potřeby vhodného vybavení měřicí technikou v oblasti údržby výrobních zařízení, infrastruktury závodu, energetiky i zdravotnických zařízení. Ve spolupráci s našimi partnery - výrobci měřicí, testovací a kalibrační techniky - pak dodáváme potřebné přístroje do průmyslových závodů, vývojových a zkušebních laboratoří, škol i do zdravotnictví.

Současně pro naše klienty i širokou veřejnost organizujeme odborné semináře a pořádáme odborné kurzy a školení z oblasti měření.

Pracujeme v oblasti metrologie na řešeních vybavení kalibračních laboratoří. Máme však i vlastní akreditovanou kalibrační laboratoř a provádíme kalibrace širokého spektra přístrojů v oblasti elektrických veličin a teploty.

Energetika průmyslu

Stále významnější činností naší společnosti je nacházení nových řešení v oblasti energetiky průmyslových podniků. Zde se zabýváme zpětným vlivem výrobních zařízení na vlastnosti - kvalitu - elektrické energie, ovlivňováním strojů a technologií navzájem přes jejich vliv na elektrickou síť.

Vypracovali jsme vlastí koncept ověřování kvality elektřiny, která je dnes ve výrobních závodech významným činitelem ovlivňujícím plynulost výroby, kvalitu výrobků i vlastní spotřebu elektřiny, tedy celou ekonomiku výroby.

„Hloubkový audit kvality elektrické energie“ jak tento koncept nazýváme, dodáváme jako službu našim klientům.

Dalším naším vlastním konceptem je návrh a dodávka monitorovacích systémů pro trvalý monitoring kvality elektřiny a jejího vyhodnocování vzhledem k provozu výrobních zařízení založený na unikátní měřicí a vyhodnocovací metodě trvalého záznamu fyzických parametrů elektrické sítě, který vznikl spoluprací s naším významným zahraničním partnerem.

Ve spolupráce s tímto partnerem provádíme návrhy systémů pro stabilizaci napětí a filtraci harmonických složek napětí a dodávky systémů Equalizer.

Jako následující krok návrhu provádíme simulaci nasazení systému Equalizer v daném místě závodu nejen z pohledu jeho účinnosti, ale navíc i z pohledu možných úspor elektrické energie.