Aktuality a novinky O nás Kontakt

Co děláme

Společnost Blue Panther je již 29 let předním dodavatelem komplexních služeb v oblasti měřící techniky v České republice.

Našim krédem je kvalita, technické know-how, aktivní hledání funkčních a efektivních řešení pro naše zákazníky.

Naše služby pokrývají komplexně všechny potřeby našich klientů v oblasti měřicí techniky, metrologie . Činnost společnosti je rozdělena do 5 hlavních oblastí:

 

1) Předprodejní konzultace a poradenství

 

2) Dodávky širokého sortimentu měřících a kalibračních přístrojů do těchto oblastí

  • Industrial                          - přístroje pro údržbu a udržení systémů v provozu
  • Metrologie                        - vybavení pro kalibrační laboratoře
  • Vývoj a výzkum               - přístroje pro zkušební, vývojové a školní laboratoře
  • Zdravotnictví                   - přístroje pro bezpečné fungování zdravotnické techniky
  • Průmyslová energetika   - monitorovací systémy kvality elektřiny a systémy pro vylepšování kvality elektřiny

 

3) Odborné semináře, školení a školení přímo u zákazníka

Blue Panther s.r.o. si ze zkušeností uvědomuje podstatný fakt - pořízení kvalitního měřícího přístroje ještě automaticky nemusí pro zákazníka znamenat předpokládanou úsporu výrobních nebo provozních nákladů či zlepšení kvality.

Vývoj nových a výkonnějších přístrojů má v konečném důsledku za cíl úsporu práce a starostí, ale pouze za předpokladu, že uživatel přístroje je dostatečně seznámen se všemi funkcemi a možnostmi daného přístroje. Bohužel pouhým přečtením manuálu toho většinou nelze dosáhnout v dostatečné kvalitě a rychlosti. Z tohoto důvodu společnost Blue Panther s.r.o. nabízí celou řadu kurzů a školení, v nichž uživatele naučí optimálnímu využití přístroje či měřicí metody tak, aby přístroj co nejrychleji přinesl očekávané výsledky.

Cílem společnosti Blue Panther s.r.o. je to, aby se společnostem, které své zaměstnance na školení vysílají, vracely finanční náklady, které do zaměstnance v podobě školení vloží. A to nejen v podobě nákladů na školení, ale hlavně ve větší efektivitě práce zaměstnance, a tím i v úspoře nákladů, která přirozeně vyplyne z lepší práce zaměstnanců. Proto jsou školení ukončena zkouškou a vydáním certifikátu.

 

4) Kalibrace a metrologie

Společnost Blue Panther s.r.o. vlastní kalibrační laboratoř, ve které provádí kalibrace měřicích přístrojů pro měření elektrických i neelektrických veličin. Laboratoř je vybavena multifunkčním kalibrátorem Fluke 5500A, kalibrátorem elektrické bezpečnosti Fluke 5320A, multimetrem Fluke 8846A, černými tělesy Fluke 4180 a Fluke 4181.

Celý systém laboratoře je řízen kalibračním programovým balíkem FLUKE MET/CAL pracujícím dle ISO 9001 a ČSN EN ISO/ IEC 17025. Laboratoř je ověřena firmou Fluke v jejím systému CalNET s právem používat toto označení.

Kalibrační laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO/ IEC 17025 pod číslem 2332 u Českého institutu pro akreditaci www.cai.cz, kde je rovněž možné získat informace o nejlepších měřících schopnostech laboratoře.

 

5) Servis

Servisní středisko společnosti Blue Panther s.r.o. provádí záruční i pozáruční opravy a adjustace všech dodávaných měřicích přístrojů a zařízení. K zajištění této činnosti je servis vybaven vysoce kvalifikovanými techniky, kteří jsou průběžně školeni u jednotlivých výrobců. Úzký kontakt s výrobci přináší detailní znalost všech vlastností dodávaných zařízení a optimální odezvu při servisu.

Společnost Blue Panther s.r.o. je autorizovaným servisem pro značky LeCroy, Kyoritsu a Chauvin Arnoux a jediným autorizovaným servisním centrem firmy Fluke pro Českou republiku.

V servisním středisku se také provádí výstupní kontrola všech přístrojů před dodáním zákazníkovi. Při této činnosti je každý přístroj zaevidován do databáze, což umožňuje sledovat každý přístroj a vše, co se s ním děje během jeho životnosti - četnost servisních zásahů, závady apod.