Školení - Základy měření kvality energie

Toto školení navazuje na školení Základy měření rušení v elektrické síti, rozšiřuje ho o měření kvality elektrické energie, které je jedním z důležitých nástrojů prediktivní údržby. Vysvětluje interakce mezi jednotlivými zařízeními zapojených do elekrické sítě, popisuje jakým způsobem přistupovat k měření elektrické energie. Popisuje i důležité normy a předpisy.

Školení Základy měření kvality energie má následující skladbu:

Podoba školení - Základy měření kvality energie:

Školení kombinuje výklad s diskusí a praktickými příklady. V úvodu srovnává znalosti na určitou úroveň, na ně pak navazuje dalšími vědomostmi a příklady. Kurz může být zakončen praktickým cvičením na konkrétním měřicím přístroji.

Cíl školení - Základy měření kvality energie:

Cílem tohoto školení je předat účastníkovi ucelený soubor vědomostí, aby dokázal efektivně řešit problémy vznikající vlivem kvality elektrické energie. Účastník se naučí pracovat s daným typem analyzátoru kvality elektrické energie.

Účel školení - Základy měření kvality energie:

Dát účastníkům ucelený přehleded vědomostí, které potřebují pro efektivnější řešení problémů s kvalitou elektrické energie, případně naučit účastníka plně využít možnosti konkrétního měřicího přístroje pro analýzu kvality elektrické energie.

Výsledek školení - Základy měření kvality energie:

Účastník bude schopen samostatně řešit problémy spojené s kvalitou elektrické energie. Bude schopen měřit jednotlivé parametry a dokáže vyhodnotit jejich vliv na výrobní zařízení. Mnohem lépe porozumí vzájeným vztahům mezi jednotlivými spotřebiči a jejich vzájemnému ovlivňování.

Záběr ze semináře kvalita sítěZáběr ze semináře měření na pohonech

Ukončení školení - Základy měření kvality energie:

Kurz je ukončen testem, který je zaměřen na stěžejní body dané problematiky. Účelem testu je zrekapitulovat dané téma, ověřit, zda účastník správně pochopil problematiku a v neposlední řadě pomoci účastníkovi zapamatovat si nejdůležitější informace, které získal.

Získané znalosti:

Účastník si utřídí znalosti z teorie nf rušení a naváže na ně řadu dalších, týkajících se praktického měření parametrů kvality elektrické energie. Získá přehled o základním rozdělení PQ analyzátorů, naučí se s nimi pracovat a především vyhodnocovat naměřené výsledky.

  • Kurz je určen pro: techniky elektroúdržby zabývající se měřením kvality elektrické energie.
  • Minimální počet účastníku kurzu: 3 osoby
  • Kapacita školení je 8 osob.
  • Délka školení je 6 hodin.
  • Cena školení je na dotaz, podle počtu účastníků.
  • Toto školení lze zorganizovat přímo v sídle zákazníka.
  • U zájemců o toto školení předpokládáme technické vzdělání.

V případě zájmu nás kontaktujte formulářem níže a nebo na uvedeném telefoním čísle.

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Anna Vašková
Telefon: +420 603 255 719, marketingbp@blue-panther.cz

Co se děje

Přehled připravovaných i minulých akcí - Webinářů, seminářů, výstav a dalších událostí.