Blue Panther Academy

Blue Panther Academy

Blue Panther s.r.o. si ze zkušeností uvědomuje podstatný fakt - pořízení kvalitního měřicího přístroje ještě automaticky nemusí pro zákazníka znamenat předpokládanou úsporu výrobních nebo provozních nákladů či zlepšení kvality.

Společnost Blue Panther s.r.o. nabízí celou řadu kurzů a školení, v nichž si účastník rozšíří vzdělání v oblasti měření a měřicích metod.

Naším cílem je, aby se společnostem, které své zaměstnance na školení vysílají, vracely finanční náklady vložené do zaměstnance v podobě jeho zvýšené klavifikace.

Vývoj nových a výkonnějších přístrojů má v konečném důsledku za cíl úsporu práce a její vyšší efektivitu.

To však platí pouze za předpokladu, že uživatel přístroje je dostatečně seznámen se všemi jeho funkcemi vlastnostmi,

zná metody měření a vyhodnocení výsledků, a chápe smysl jeho využití metody a přístroje.

Proto jsou školení ukončena zkouškou a vydáním certifikátu.

 

 

Výběr ze sortimentu produktů Blue Panther Academy:

Školení - Termovizní měření v průmyslu

Toto školení termovize volně navazuje na školení Základy termovizního měření. Rozšiřuje vědomosti získané v předchozím školení o další praktické poznatky. Zaměřuje se především na aplikaci termokamery v průmyslovém prostředí jako součást údržby. Smyslem školení je naučit uživatele s termokamerou profesionálně pracovat tak, aby si uvědomoval vliv zásadních rušivých jevů a dodat mu potřebnou jistotu při vyhodnocování získaných snímků.

Školení - Základy měření kvality energie

Toto školení navazuje na školení Základy měření rušení v elektrické síti, rozšiřuje ho o měření kvality elektrické energie, které je jedním z důležitých nástrojů prediktivní údržby. Vysvětluje interakce mezi jednotlivými zařízeními zapojených do elekrické sítě, popisuje jakým způsobem přistupovat k měření elektrické energie. Popisuje i důležité normy a předpisy.

Školení - Základy měření rušení v elektrické síti

V době, kdy jsou měniče a řízené pohony stále častěji nasazovány do průmyslových provozů, se objevuje problém znečištění napájecí sítě v podobě harmonických napětí. Tento aspekt a mnoho dalších označujeme názvem kvalita elektrické energie. Školení Základy měření rušení v elektrické síti objasňuje tuto problematiku. Po absolvování budete mít přehled o základních parametrech určujících kvalitu elektrické energie a o nízkofrekvenčním rušení, bude vědět, jak toto rušení vzniká, co je jeho podstatou.

Školení - Základy termovizního měření

Termovizní měření se stalo nenahraditelným pomocníkem v průmyslové údržbě i ve stavebnictví. K dosažení relevantních výsledků je však potřeba dodržet celou řadu zásad. Tato pravidla se týkají především podmínek, za kterých je snímek pořizován a způsobu jeho vyhodnocení. Jakým způsobem správně používat termokameru vás naučíme na tomto školení.