Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Blue Panther Academy

Blue Panther Academy

Blue Panther s.r.o. si ze zkušeností uvědomuje podstatný fakt - pořízení kvalitního měřicího přístroje ještě automaticky nemusí pro zákazníka znamenat předpokládanou úsporu výrobních nebo provozních nákladů či zlepšení kvality.

Vývoj nových a výkonnějších přístrojů má v konečném důsledku za cíl úsporu práce a starostí, ale pouze za předpokladu, že uživatel přístroje je dostatečně seznámen se všemi funkcemi a možnostmi daného přístroje.

Pouhým přečtením manuálu toho většinou nelze dosáhnout v dostatečné kvalitě a rychlosti.

Z tohoto důvodu společnost Blue Panther s.r.o. nabízí celou řadu kurzů a školení, v nichž uživatele naučí optimálnímu využití přístroje či měřicí metody tak, aby přístroj co nejrychleji přinesl očekávané výsledky.


Cílem společnosti Blue Panther je to, aby se společnostem, které své zaměstnance na školení vysílají, vracely finanční náklady, které do zaměstnance v podobě školení vloží.

A to nejen v podobě nákladů na školení, ale hlavně ve větší efektivitě práce zaměstnance, a tím i v úspoře nákladů, která přirozeně vyplyne z lepší práce zaměstnanců.

Proto jsou školení ukončena zkouškou a vydáním certifikátu.

 

Výběr ze sortimentu produktů Blue Panther Academy:

Školení - Termovizní měření v průmyslu

Toto školení termovize volně navazuje na školení Základy termovizního měření. Rozšiřuje vědomosti získané v předchozím školení o další praktické poznatky. Zaměřuje se především na aplikaci termokamery v průmyslovém prostředí jako součást údržby. Smyslem školení je naučit uživatele s termokamerou profesionálně pracovat tak, aby si uvědomoval vliv zásadních rušivých jevů a dodat mu potřebnou jistotu při vyhodnocování získaných snímků.

Školení - Základy měření kvality energie

Toto školení navazuje na školení Základy měření rušení v elektrické síti, rozšiřuje ho o měření kvality elektrické energie, které je jedním z důležitých nástrojů prediktivní údržby. Vysvětluje interakce mezi jednotlivými zařízeními zapojených do elekrické sítě, popisuje jakým způsobem přistupovat k měření elektrické energie. Popisuje i důležité normy a předpisy.

Školení - Základy měření rušení v elektrické síti

V době, kdy jsou měniče a řízené pohony stále častěji nasazovány do průmyslových provozů, se objevuje problém znečištění napájecí sítě v podobě harmonických napětí. Tento aspekt a mnoho dalších označujeme názvem kvalita elektrické energie. Školení Základy měření rušení v elektrické síti objasňuje tuto problematiku. Po absolvování budete mít přehled o základních parametrech určujících kvalitu elektrické energie a o nízkofrekvenčním rušení, bude vědět, jak toto rušení vzniká, co je jeho podstatou.

Školení - Základy termovizního měření

Termovizní měření se stalo nenahraditelným pomocníkem v průmyslové údržbě i ve stavebnictví. K dosažení relevantních výsledků je však potřeba dodržet celou řadu zásad. Tato pravidla se týkají především podmínek, za kterých je snímek pořizován a způsobu jeho vyhodnocení. Jakým způsobem správně používat termokameru vás naučíme na tomto školení.