Dekodér sériové sběrnice CAN pro osciloskopy Teledyne LeCroy


Dekódování a spouštění pro sériovou sběrnici CAN s plně hardwarovým spouštěním pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériové sběrnice CAN pro osciloskopy Teledyne LeCroy

 

Základní vlastnosti dekodéru sériové sběrnice CAN

  • Komplexní dekódování a spouštění pro sériovou sběrnici CAN s možnostmi pokročilých měření
  • Flexibilní spouštění zahrnuje CAN data, Remote Frame a Error Frame
  • Účinné podmíněné spouštění na ID a data (>, >=, =, <=, >, <>, v intervalu, mimo interval)
  • Intuitivní barevné odlišení jednotlivých částí rámce protokolu
  • Zobrazení dekódovaných informací v přehledné tabulce se zoomováním při označení zprávy
  • Možnost zobrazení vybraných dat ve formě analogového průběhu
  • Podpora CAN s rychlostmi od 10 kb/s do 1 Mb/s
  • Rychlé vyhledávání zpráv

 

Maximálně intuitivní dekódování

Dekodér sběrnice CAN s pokročilými možnostmi spouštění je řešení pro rychlou a efektivní lokalizaci anomálií na sběrnici CAN a odlaďování systémů využívajících sběrnici CAN. Je unikátní svými možnostmi zobrazení korelací mezi signály na fyzické vrstvě sběrnice a protokolovou vrstvou. Díky tomu, že jsou všechny tyto schopnosti soustředěny v jednom přístroji, lze intuitivně najít problémy, o kterých jste ani neměli tušení, zvýšit spolehivost systému a ušetřit tak čas i náklady. Patentované softwarové algoritmy rozloží zachycený signál na protokolové informace a pak zobrazí dekódované rámce pomocí barevně odlišených obdélníků, které jsou zobrazeny přes změřený signál. Podle nastavení časové základny nebo zvětšení zoomu se dekódované informace zhušťují či roztahují tak, aby byly stále čitelně zobrazeny. Dílčí části rámce, jako je např. ID, DLC, CRC, Data a chyby, jsou barevně označeny pro snadné porozumění protokolu. Dekódování komunikace po sériové sběrnici je rychlé i pro dlouhé akvizice.

Komplexní možnosti spouštění

Flexibilní hardwarové spouštění na sběrnici CAN umožňuje nastavit spouštění v různých formátech pro široké možnosti spouštěcích podmínek a je plně integrované v osciloskopu. Spouštění umožňuje rychle lokalizovat a izolovat specifické rámce podle ID, Remote Frame nebo Error Frame, čímž odstraňuje nutnost zdlouhavého hledání určitých CAN zpráv v dlouhých akvizicích. Podmíněné spouštění pak poskytuje možnost spouštění na rozsah ID nebo dat ve zprávách, přičemž lze použít podmínky <, <=, =, >=, >, <>, v intervalu a mimo interval.

Automatická měření časování na sběrnici

Na sběrnici CAN lze aplikovat sadu pokročilých automatických měření parametrů pro rychlou charakterizaci CAN sytému. Jednoduše lze měřit čas mezi dvěma zprávami nebo čas mezi zprávou na sběrnici CAN a událostí v analogovém signálu, či naopak. K detailnější analýze lze u všech měření využít i statistiky a histogramy.

Extrakce dat ze sběrnice a vykreslení průběhů

Z toku zpráv na sběrnici CAN lze extrahovat vybraná data a ta pak vykreslovat v podobě analogového průběhu na displeji osciloskopu spolu s jinými analogovými signály.

Přehledné zobrazení informací v tabulce

Změňte osciloskop v protokolový analyzátor zobrazením tabulky dekódovaných výsledků. Lze zvolit, jaké informace se mají v tabulce zobrazovat. Jednoduše lze pak provést export dat z tabulky do souboru v Excelu. Označením zprávy v tabulce se automaticky zobrazí zoom signálu s detailem této zprávy.

Hledání a zoom

Zprávy s určitým ID nebo hodnotami dat lze zachycených zprávách na sběrnici CAN rychle nalézt pomocí hlednání zadané hodnoty. Stiskem tlačítka vlevo nebo vpravo zobrazíme detailní zoom zprávy, která splňuje zadaná kritéria a nachází se vlevo nebo vpravo od aktuálně zobrazené zprávy.

(mr)

Specifikace

Popis

Produkt

CAN dekódování a spouštění pro osciloskopy Teledyne LeCroy HDO4000, HDO6000, WaveSurfer MXs-B, WaveRunner Xi, WaveRunner 6Zi, WavePro 7Zi/Zi-A, WaveMaster 8Zi/Zi-A xxxxx-CANbus TD
CAN dekódování a spouštění pro osciloskopy Teledyne LeCroy HDO6000, WaveRunner Xi, WaveRunner 6Zi, WavePro 7Zi/Zi-A, WaveMaster 8Zi/Zi-A s pokročilými automatickými měřeními a vizualizačními možnostmi xxxxx-CANbus TDM

 

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vyplněním formuláře a potvrzením linku v emailu, který obdržíte na výše vámi uvedenou emailovou adresu, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi. Uvedené údaje jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. S osobními údaji bude nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 (GDPR).

Rádi bychom zůstali v kontaktu s vámi a zasílali vám pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech, speciálních nabídkách nebo nabízejí konkrétní rady a postupy. Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním této marketingové komunikace. Váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz. Také máte právo na stejném emailu pořádat o výmaz vašich údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.