Power Analysis Software (PWR) - výkonová měření pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikace pro pokročilá měření výkonů a ztrát na spínacích aplikacích pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Pokročilá měření a analýza výkonů a ztrát na spínacích aplikacích pro osciloskopy Teledyne LeCroy

 

Základní vlastnosti aplikace pro výkonová měření

  • Automatická měření spínacích prvků
  • Barevné označení oblastí stavů spínacího prvku
  • Analýza řídicí smyčky
  • Měření harmonických podle EN 61000-3-2 se zobrazením limitů
  • Identifikace příspěvků harmonického zkreslení podle tabulky
  • B-H hysterezní smyčka ukáže saturaci magnetických obvodů

 

Analyzujte parametry výkonových spínacích prvků při jejich provozu v zařízeních. Jednoduše proveďte měření spínacích ztrát, dynamického odporu sepnutého tranzistoru a strmostí dV/dt a dI/dt.

Zobrazte si v charakteristikách bezpečnou pracovní oblast prvku a hysterzní křivku B-H.

 

Rychle změřte a analyzujte výkonové měniče

 

Kritická měření na spínacích výkonových prvcích, analýza modulace řídicí smyčky, a testování harmonických na přívodním vedení podle IEC 61000-3-2 jsou jednoduše proveditelné s aplikací pro výkkonová měření pro osciloskopy Teledyne LeCroy. Aplikace umožňuje snadno a přehledně provést nastavení vstupů napětí a proudu a nadefinovat a spustit požadovaná měření stiskem jediného tlačítka. Aplikace poskytuje nástroje k omezení chyb měření, měřené parametry poskytují detail jednoho cyklu nebo průměrnou hodnotu přes více cyklů.

Automatická měření na spínacích prvcích

Oblasti spínání, rozpínání a vedení jsou ve změřených signálech barevně zvýrazněny. V tabulce měřených parametrů jsou pak uvedeny jednotlivé složky ztrát a jejich celkouvý součet.

Analýza odezvy řídicí smyčky

Schopnost analýzy modulace poskytuje detailní vhled k porozumění odezvy řídicí smyčky na kritické události, jako je zapnutí zdroje, nebo skoková odezva na změny zatížení nebo napájení. Zobrazení v časové oblasti vykresluje závislost modulovaného parametru v čase proti grafickému zobrazení hodnoty parametru. Závislosti šířky pulzu, střídy nebo frekvence na výstupu řídicího obvodu jsou individuálně vykresleny v časové korelaci s výstupním signálem řídicího obvodu. Spolu s pokročilými možnostmi spoušení osciloskopu je tato analýza vhodným nástrojem pro intuitivní zobrazení odezvy uzavřené celé řídicí smyčky.

Testování výkonu a harmonických na napájecím vedení

Nástroj k analyýze výkonu na přívodním vedení poskytuje náhled příkonu zařízení stejně jako umožňuje předcertifikační testování harmonických podle EN 61000-3-2. Ke zhodnocení kvality výkonu napomáha i analýza celkového harmonického zkreslení a analýza jednotlivých příspěvků k němu. Jednoduše lze určit výkon přicházející do zařízení, power factor, zdánlivý výkon, činný výkon a crest factor. Měření harmonických je podle normy EN 61000-3-2 ve třídách A, B, C a D. Výsledky je možné zobrazit graficky, aby bylo možné vidět porušení toleranční masky dané normou, nebo v přehledné tabulce i s výsledy testů. Měření celkového harmonického zkreslení (THD) poskytuje i detailní informace o tom, které frekvenční složky v jaké míře k celkovému zkreslení přispívají.

Podpora mnoha platforem osciloskopů Teledyne LeCroy

Aplikace pro výkonová měření je dostupná na široké základně osciloskopů Teledyne LeCroy od 200 MHz až do 65 GHz. Jedná se o řady osciloskopů Teledyne LeCroy DDO6000r, WavePro, WaveMaster, LabMaster a 12bitové.

 

Výkonové ztráty na spínacích prvcích

Oblasti spínání, vypínání a sepnutí jsou ve změřených průbězích barevně označeny a výkonové ztráty v těchto oblastech jsou automaticky změřeny a zobrazeny. Ztráty související se spínáním, sepnutím a vypnutím jsou nezávisle změřeny a zobrazeny společně s celkovou sumou vybraných druhů ztrát.

B-H hysterezní smyčka

 

Chování magnetických prvků lze analyzovat přímo při provozu pomocí zobrazení hysterezní smyčky. Můžeme pak snadno sledovat, jaký vliv mají dynamické změny v obvodu na výslednou saturaci magnetického obvodu a pracovní oblast.

Bezpečná pracovní oblast

Získejte znalosti o pracovních parametrech obvodu pohledem na zobrazení bezpečné pracovní oblasti (Safe Operating Area). Toto zobrazení umožňuje odhalit opuštění bezpečné pracovní oblasti v prvních cyklech po události nebo i po mnoha cyklech. Nalezení opuštění bezpečné pracovní oblasti, které se vyskytuje pouze několik málo cyklů po události, jako je např. krátký zkrat nebo zapnutí, může být velice problematické. Tato porušení bezpečné pracovní oblasti tak mohou často zůstat neodhalena a časem způsobují degradaci zařízení. Díky možnosti dlouhého záznamu a rychlého zpracování zobrazení bezpečné pracovní oblasti může potvrdit, že napětí při rozepnutém stavu a mezní proudy nejsou nikde překročeny.

 

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Řada osciloskopů

Produkt

Teledyne LeCroy HDO4000 HDO4K-PWR
Teledyne LeCroy HDO6000 HDO6K-PWR
Teledyne LeCroy HDO8000 / MDA800 HDO8K-PWR
Teledyne LeCroy HDO9000 HDO9K-PWR
Teledyne LeCroy WaveRunner 8000 WR8K-PWR
Teledyne LeCroy WaveRunner 6Zi, HRO 6Zi WR6Zi-PWR
Teledyne LeCroy WaveRunner Xi/Xi-A WRXi-PWR
Teledyne LeCroy WavePro 7Zi/Zi-A WPZi-PWR
Teledyne LeCroy WaveMaster 8Zi-A WM8Zi-PWR
Teledyne LeCroy LabMaster 9 Zi-A LM9Zi-PWR
Teledyne LeCroy LabMaster 10 Zi LM10Zi-PWR

 

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Bohumil Vítovec
Telefon: +420 604 273 701- pracoviště Praha
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724