Softwarová dědičnost s LabNotebookem v MAUI Studio Pro

Software MAUI® Studio je uživatelské rozhraní osciloskopů společnosti Teledyne LeCroy uzpůsobené pro práci na běžném PC, ve kterém lze provádět online (verze Pro) i offline analýzu naměřených průběhů signálu.

MAUI Studio Pro vám umožní načíst celou konfiguraci zdrojového osciloskopu, včetně všech nainstalovaných softwarových opcí.

LabNotebook

LabNotebook je složený soubor obsahující všechna zobrazená data průběhů signálu, úplné nastavení osciloskopu, obraz obrazovky a všechny poznámky zadané uživatelem provedené při ukládání souboru. Při stažení do MAUI Studio Pro, LabNotebook také obsahuje kompletní konfiguraci zdrojového osciloskopu, včetně nainstalovaných softwarových rozšíření, za předpokladu, že LabNotebook byl uložen na osciloskopu se spuštěným firmwarem MAUI verze 9.5 nebo novějším. Každý uživatel MAUI Studio Pro, který načte soubor LabNotebook, v podstatě "zdědí" všechny softwarové funkce osciloskopu ve kterém byl LabNotebook vytvořen, aniž by bylo potřeba dokupovat do softwaru jakékoliv rozšíření, narozdíl od konkurenčních řešení.

Model přístroje a Softwarová rozšíření osciloskopu "Dědičnost"

Podívejme se, jak to funguje. Obrázek 1 ukazuje MAUI Studio Pro nakonfigurované jako WavePro 7 Zi-A (WP715Xi-A). Možnosti analýzy ale nezahrnují software 3fázové analýzy výkonu nebo analýzy sériových dat (SDAIII).

Obrázek 1: Dialogové okno Stav zobrazuje nainstalované možnosti softwaru. Tyto výběry se zobrazí v nabídce Analýza.

Načtením souboru LabNotebook uloženého v jiném modelu osciloskopu má za následek výzvu MAUI Studio Pro: "Chcete překonfigurovat MAUI Studio tak, aby odpovídalo novému LabNotebooku?" (Obrázek 2).

Obrázek 2: Při vyvolání LabNotebooku můžete zvolit, zda chcete změnit konfiguraci osciloskopu.

Potvrdíme ano a nyní software MAUI Studio Pro sdílí stejné uživatelské rozhraní jako osciloskop, ze kterého byl LabNotebook pořízen – všechny operace jsou identické. Jediné chybějící ovládací prvky jsou ovládací prvky předního panelu osciloskopu.
Při kontrole konfigurace softwaru nyní vidíme jinou sadu analytických nástrojů, jak je znázorněno na obrázku 3.

Obrázek 3: MAUI Studio Pro zdědilo model přístroje a softwarové rozšíření osciloskopu.

MAUI Studio Pro "zdědilo" model přístroje a kompletní analytické nástroje daného osciloskopu, který byl zdrojem LabNotebooku. Všimněte si, že nyní je model osciloskopu MDA8208HD a možnosti 3fázové analýzy výkonu a sériových dat (SDAIII) jsou zahrnuty v seznamu softwarových rozšíření a mezi výběry nabídky Analýza. Tyto možnosti budou přetrvávat tak dlouho, dokud bude LabNotebook otevřený v MAUI Studio Pro. Různé LabNotebooky budou vyvolávat různé konfigurace jejich zdrojových osciloskopů.

Případ použití: Zpracování a simulace signálu po akvizici

Podívejme se na použití LabNotebooku s MAUI Studio Pro pro simulační cvičení založené na dvojici diferenciálních signálů USB4 o velikosti 20 Gb/s. Signál byl získán pomocí osciloskopu LabMaster 10 Zi-A. Signály pozitivních a negativních diferenciálních komponent byly analyzovány pomocí SDAIII a poté uloženy do LabNotebooku, který je následně stažen do MAUI Studio Pro pro studium, jak je znázorněno na obrázku 4:

Obrázek 4: Komponenty diferenciálního signálu stažené z LabNotebooku do MAUI Studio Pro

 

Po načtení tohoto LabNotebooku MAUI Studio Pro zdědí konfiguraci osciloskopu LabMaster 10 Zi-A a jeho komponent, včetně softwaru SDAIII (Serial Data Analysis). Získaná data v pamětích M1 a M2 jsou přiřazena jako diferenciální pár v pruhu 1 signálního dialogového okna SDAIII. Uložené nastavení ukazuje diagram oka, funkci kumulativní hustoty (CDF) a histogram ne periodických zdrojů jitteru. 

Všimněte si, že klíčovými parametry kolísání jsou (Tj [1e-1]) a šířka oka (EW[1e-12]). Hlavní otázkou je, zda lze naměřenou celkovou kolísavost signálu snížit a zvětšit šířku oča.

V tomto okamžiku lze v MAUI Studio Pro použít kompletní sady nástrojů SDAIII k vyhodnocení účinku různých nástrojů pro zpracování signálu na diagram oka. SDAIII nabízí celou řadu nástrojů. Rozhodli jsme se použít CTLE ke sloučení frekvenční odezvy kanálu. Výsledky se porovná na obrázku 7. Všimněte si snížení celkového chvění o 2,3 ps a zvýšení šířky oka přibližně o stejné množství.

 

Obrázek 5: Analýza chvění SDAIII nezpracované signalizace USB4.

Obrázek 6: Vyrovnání CTLE snižuje jitter a otevírá oční diagram. Porovnejte nezpracovaná data vlevo se zpracovávaná data MAUI Studio Pro vpravo.​

Mějte na paměti, že veškeré zpracování bylo provedeno v MAUI Studio Pro. To umožní používat LabMaster 10 Zi-A pro další práci při získávání dat, zatímco tyto měřicí a simulační procesy se konají offline. Po zpracování lze v MAUI Studiu Pro uložit nový LabNotebook a později jej stáhnout do fyzického osciloskopu pro pokračování v práci na reálných signálech.

Aplikace LabNotebooku v MAUI Studio Pro

V MAUI Studio Pro má LabNotebook tato možná použití:

  • Svolá archivovaná data, aby se potvrdila původní měření a analýza.
  • Proveďte nová měření pomocí dat LabNotebooku, aniž byste museli opakovat fyzický experiment.
  • Znovu analyzujte data získaná pomocí zapůjčeného vybavení, i když je původní vybavení pryč.
  • Školte kolegy o tom, jak používat nejnovější osciloskopické nástroje Teledyne LeCroy.
  • Sdílejte časově náročné funkce měření a analýzy mezi více lidmi a ponechte fyzický nástroj k dispozici pro sběr dat.
  • Simulujte poruchy signálu pomocí vestavěného filtračního nebo matematického softwaru.

Závěr

Použití LabNotebooku s MAUI Studio Pro otevírá dveře ke zvýšení produktivity, podporuje analýzu spolupráce a zajistí efektivnější používání klíčových softwarových nástrojů.

Tento software si můžete také zdarma vyzkoušet. Stačí nás formulářem níže kontaktovat.

Jsme vám plně k dispozici a v případě zájmu vás navedeme krok za krokem, kde software sehnat a jak s ním dále pracovat.

Vytvoření průběhu signálu / MAUI studioRemote Control / Průběhy signálů z osciloskopů jiných výrobců

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Bohumil Vítovec
Telefon: +420 604 273 701- pracoviště Praha

Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724