Osciloskop Teledyne LeCroy HDO4000A a HDO4000A-MS s převodem 12 bitů

12bitové čtyřkanálové digitální osciloskopy s šířkou pásma 200 MHz až 1 GHz, pamětí až 50 M na kanál, vzorkováním 10 GSa/s a možností rozšíření o interní 16kanálový logický analyzátor.

12bitový osciloskop Teledyne LeCroy řady HDO4000A a HDO4000A-MS

Vlastnosti osciloskopů Teledyne LeCroy řady HDO4000A

 • 12 bitové rozlišení A/D převodníků
 • V režimu zvýšeného rozlišení (ERES) rozlišení až 15 bitů
 • Šířka pásma od 200 MHz až do 1 GHz
 • 4 kanály nebo 2 kanály
 • Rychlost vzorkování 10 GSa/s na každý kanál
 • Vzorkovací paměť až 50 M na každý kanál
 • Možnost rozšíření o interní 16kanálový logický analyzátor HDO-MS
 • Širokoúhlá dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,1" a rozlišením 1280 × 800 bodů
 • Funkce WaveScan pro rychlé nalezení anomálií v signálu
 • Nástroj LabNotebook pro jednoduché vytvoření protokolu z měření
 • Historie změřených průběhů s možností přehrání oběma směry
 • Režim spektrálního analyzátoru
 • Analyza spínacích a výkonových zařízení
 • Dekódování a spouštění pro sériové sběrnice
 • Hloubka osciloskopu pouhých 13 cm

Kombinace unikátní technologie Teledyne LeCroy HD4096, přinášející vysoké rozlišení A/D převodníků, s dlouhou akviziční pamětí, malou hloubkou přístroje, velkým 12,1" dotykovým displejem a výkonnými nástroji činí z osciloskopů Teledyne LeCroy HDO4000A ideální osciloskopy pro měření s vysokou přesností a rychlé odladění. Nástroje jako jsou WaveScan pro automatické prohledávání změřeného průběhu na výskyt anomálií, nástroj pro jednoduché vytvoření protokolu z měření přímo v osciloskopu LabNotebook a režim historie změřených průběhů slouží k okamžitému nalezení a izolování problémů ajejich rychlému odstranění.

 

Technologie HD4096

Technologie vysokého rozlišení Teledyne LeCroy HD4096 přináší kombinaci 12bitového rozlišení A/D převodníků, vysoké vzorkovací rychlosti, nízkošumových zesilovačů na vstupech osciloskopu a celkové koncepce zajišťující malý celkový vlastní šum. Tato technologie umožňuje osciloskopům s vysokým rozlišením zachytit a zobrazit signály až do 1 GHz s vysokou vzorkovací rychlostí a 16x vyšším rozlišením než u ostatních osciloskopů.

 

Čisté a věrné průběhy

Při porovnání s časovými průběhy změřenými pomocí 8bitových osciloskopů jsou průběhy změřené pomocí technologie Teledyne LeCroy HD4096 dramaticky hladší a čistší. Osciloskopy využívající technologii HD4096 zachycují signály ve vysokém rozlišení s vysokou vzorkovací rychlostí a nízkým šumem, aby zobrazily časové průběhy s nejvyšší přesností.

 

Bezkonkurenční přesnost měření

Přesná měření jsou kritická pro efektivní odlaďování a analýzy testovaných elektronických systémů. Technologie Teledyne LeCroy HD4096 umožňuje osciloskopům přinášet bezkonkurenční přesnost měření a tím i výrazně lepší schopnosti testování a lepší výsledky.

 

16kanálový logický analyzátor

Modely osciloskopů HDO4000-MS nabízejí rozšířenou funkcionalitu díky 16kanálovému logickému analyzátoru s vzorkovací rychlostí 1,25 GS/s a hloubkou akviziční paměti až 50 Mpts na každý digitální kanál. Spolu s digitálními kanály přicházejí i další pokročilé funkcionality jako je možnost spouštění pomocí digitálních kanálů, kombinovaný analogově-digitální trigger, měření časování na digitálních kanálech a další.

Široké možnosti ovládání

Efektivní práce s osciloskopem vyžaduje jednoduché a intuitivní ovládání. Mnohaleté zkušenosti umožnily vybavit osciloskopy Teledyne LeCroy unikátním uživatelským rozhraním, které nemá konkurenci. K ovládání osciloskopu lze kromě klasických otočných knoflíků a tlačítek pro základní funkce využít i rozšířené možnosti dotykové obrazovky nebo myš. Každý si vybere to, co mu nejvíce vyhovuje.

 

Historie změřených průběhů

Pomocí historie změřených průběhů lze procházet jednotlivými akvizicemi a izolovat změřené anomálie, přičemž lze pomocí kurzorů a automatických měření parametrů jednoduše nalézt příčinu problémů. Režim historie lze vždy jednoduše aktivovat stiskem jediného tlačítka. Není nutné režim záznamu nikde předem aktivovat. Stačí jeden stisk tlačítka a historie změřených průběhů je plně k dispozici.

Režim spektrálního analyzátoru

Volitelný režim spektrálního analyzátoru přemění ovládání osciloskopu na ovládání spektrálního analyzátoru, kde si uživatel volí parametry jako střední frekvence a frekvenční rozsah (span) nebo start-stop frekvence, šířka rozlišovacího filtru a časová okna.

V reálném čase můžeme pozorovat změny spektra. Pomocí funkce Peak Search můžeme ve spektru automaticky označit a zachytit do přehledné tabulky volitelný počet nejvyšších spektrálních složek. V tabulce pak kromě frekvence jednotlivých složek vidíme i jejich úroveň. Při označení řádku tabulky se automaticky přesuneme na požadovanou spketrální složku. Pomocí spektrogramu lze zobrazit průběh změny obálky spektra v čase.

Software pro měření na spínacích a výkonových zařízeních

Aplikační softwarový balíček "Power Measure and Analysis Software" umožňuje rychle změřit a analyzovat provozní charakteristiky měničů napětí a spínacích prvků. S výhodou lze využít automatických měření výkonů a ztrát. Oblasti zapnutí, vypnutí a vodisvostních ztrát jsou v průbězích napětí a proudu rozlišeny překrytímbarevnými obdélníky s příslušnou barvou. Dále jsou zde zabudovány nástroje pro kritická měření navýkonových spínacích prvcích, analýzu řídicích smyček a harmonickou analýzu na napájecím vedení.

Dekódování a spouštění pro sériové sběrnice

Pomocí dekódování a spouštění pro sériové sběrnice lze rychle a spolehlivě zachytit a izolovat rozličné události na sběrnici bez potřeby nastavování analogových spouštěcích podmínek a doufání, že se nám dokáže podařit tu správnou událost. Dekódování protokolu je intuitivně zobrazeno přímo na změřených časových průbězích pomocí překrytí barevně odlišenými obdélníky a prezentováno v binárním, hexa nebo ASCII formátu. Dekódování je rychlé dokonce i při dlouhých akvizicích. Pomocí zoomu lze vidět detail každého bitu.

Sekvenční akviziční režim

V sekvenčním režimu, který je ve standardní výbavě osciloskopu,je akviziční paměť osciloskopu rozdělena na uživatelem definovaný počet stejně velkých segmentů. Při každém splnění spouštěcí podmínky se pak vždy zaplní jeden segment. To je ideální řešení, pokud potřebujeme zachytit rychlý sled pulzů nebo když jsou události odděleny dlouhou dobou. V sekvenčním režimu je každé dílčí akvizici (segmentu) přiřazeno časové razítko a neaktivní mezisegmentový čas může být kratší než 1 µs. Kombinace sekvenčního režimu s pokročilými možnostmi spouštění je výhodná k izolování málo se vyskytujících anomálií v delším čase a jejich následné analýze.

Funkce WaveScan pro automatické hledání anomálií v průbězích

Funkce WaveScan slouží k hledání specifických událostí a anomálií definovaných více než 20 různými kritérii ve změřeném průběhu signálu. Specifikovanou událost lze hledatbuď v jedné konkrétní akvizici nebo přes více akvizic i po dobu hodin nebo až dnů.

Nástroj LabNotebook pro dokumentaci měření

Nástroj LabNotebook umožňuje uživateli přímo v osciloskopu vytvářet a ukládat poznámky a protokoly z měření. Pomocí LabNotebook lze najednou uložit všechny změřené průběhy, nastavení osciloskopu a snímke obrazovky bez nutnosti procházet jednotlivé nabídky a ukládat tyto informace samostatně. Do snímu obrazovky lze vložit své poznámky a náčrty. Po opětovném otevření záznamu Vás LabNotebook vrátí zpět přesně do času, kdy jste měření ukládali.

(mr)

Příslušenství

Interní logický analyzátor pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady HDO

16kanálový interní logický analyzátor pro 12bitové osciloskopy Teledyne LeCroy řady HDO4000 a HDO6000.

Aktivní diferenční sondy Teledyne LeCroy řady ZD, 500 MHz, 1GHz a 1,5GHz

Vysokoimpedanční aktivní diferenční sondy Teledyne LeCroy řady ZD s frekvencemy 500 MHz, 1GHz a 1,5GHz s malou vstupní kapacitou, velkým dynamickým rozsahem a nízkým šumem.

Aktivní napěťové sondy Teledyne LeCroy řady ZS 1 GHz až 4 GHz

Vysokoimpedanční aktivní napěťové sondy Teledyne LeCroy řady ZS 1 GHz až 4 GHz s malou vstupní kapacitou až jen 0.6 pF, velkým dynamickým rozsahem a nízkým šumem.

Proudové sondy Teledyne LeCroy řady CP a AP pro měření AC a DC proudů

Proudové sondy Teledyne LeCroy pro měření AC+DC proudů do 30 až 500 A s šířkami pásma od 2 MHz do 100 MHz.

Aktivní diferenční sonda Teledyne LeCroy ZD200 do 200MHz pro automotive a průmyslové aplikace

Vysokoimpedanční 200MHz aktivní diferenční sonda Teledyne Lecroy ZD200 s velkým dynamickým rozsahem +/-20 V, velkým rozsahem souhlasného napětí až +/-60 V, malou vstupní kapacitou a nízkým šumem.

Vysokonapěťové aktivní diferenční sondy LeCroy řady ADP

Vysokonapěťové aktivní diferenční sondy LeCroy do napětí 1400 Vpp k osciloskopům LeCroy s rozhraním ProBus.

Spektrální analyzátor pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikace FFT spektrálního analyzátoru a pokročilé možnosti FFT pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodéry sériových sběrnic I2C, SPI a UART-RS232 pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódování a spouštění pro embedded sériové sběrnice I2C, SPI a UART-RS232 s plně hardwarovým spouštěním pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériové sběrnice CAN pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódování a spouštění pro sériovou sběrnici CAN s plně hardwarovým spouštěním pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériové sběrnice USB 1.x/2.0 pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódování a spouštění pro sériovou sběrnici USB 1.x/2.0 pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériové sběrnice LIN pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódování a spouštění pro sériovou sběrnici LIN s plně hardwarovým spouštěním pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Power Analysis Software (PWR) - výkonová měření pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikace pro pokročilá měření výkonů a ztrát na spínacích aplikacích pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Vysokonapěťové diferenciální sondy LeCroy řady HVD3000A

Řada vysokonapěťových diferenciálních sond pro napětí až 6kV.

Specifikace

 

Model

 

Teledyne Lecroy HDO4024A

 

Teledyne Lecroy HDO4034A

Teledyne Lecroy HDO4054A

Teledyne Lecroy HDO4104A

Vertikální systém
Analogová šířka pásma @ 50 Ω   200 MHz   350 MHz 500 MHz 1 GHz
Doba náběhu   1,75 ns (typ.)   1 ns (typ.) 700 ps (typ.) 350 ps (typ.)
Počet kanálů   4   4 4 4
Vertikální rozlišení

12 bitů

(až 15 bitů v režimu zvýšeného rozlišení - ERES)

Přesnost ss zisku ±0,5 % z plného rozsahu, offset 0 V
Akviziční systém
Vzorkovací rychlost (real-time) 10 GSa/s
Vzorkovací rychlost (RIS) 125 GSa/s
Hloubka akviziční paměti

Standardně: 12,5 M na každý kanál / 25 M při prokládání

Volitelně: 25 M na každý kanál / 50 M při prokládání

Systém spouštění (trigger)
Typy spouštění Edge, glitch, width, logic (pattern), TV (NTSC, PAL, SECAM, HDTV-720p, 1080i, 1080p), runt, slew, interval, dropout, qualified (stav nebo hrana).
Displej
Velikost displeje 12,1" širokoúhlý TFT-LCD touchscreen
Rozlišení 1280 × 800
Konektivita
Ethernet 2× 10/100/1000Base-T Ethernet (konektor RJ-45)
USB 6× celkem - z toho 2× na předním panelu
GPIB (volitelně) Podpora IEEE-488.2
Externí monitor 1× standardní 15pinový D-Sub SVGA konektor, 1× DVI konektor, 1× HDMI konektor
Vzdálené řízení Windows Automation, nebo pomocí řídicích příkazů Teledyne LeCroy
Automatická měření parametrů, zoom a matematické funkce
Automatická měření parametrů Až 8 z níže uvedených parametrů může být vypočteno najednou pro libovolné průběhy: Amplitude, Area, Base (Low), Delay, Delta Period @ Level, Delta Time @ Level, Duty, Duty @ Level, Edge @ Level, Fall Time (90%-10%), Fall Time (80%-20%), Frequency, Frequency @ level, Maximum, Mean, Minimum, Overshoot+, Overshoot-, Peak-Peak, Period, Period @ Level, Phase, Rise Time (10%-90%), Rise Time (20%-80%), RMS, Skew, Standard Deviation, Time @ Level, Top (High), Width+, Width-. Měření mohou být hradlována (gate). Grafický matematický editor.
Zoom Aktivace pomocí tlačítka QuickZoom na předním panelu, nebo pomocí myši či dotykové obrazovky nakreslením obdélníku kolem požadované oblasti signálu.
Matematické funkce Sum, Difference, Product, Ratio, Absolute Value, Averaging (summed, continuous), Derivative, Envelope, Enhanced Resolution (až 15 bitů), Floor, Integral, Invert, Reciprocal, Rescale (y = a*x + b, změna jednotek), Roof, Square, Square Root, Trend a FFT (až 1 Mpts, výkonové spektrum, časová okna: obdélníkové, VonHannovo, FlatTop). Najednou mohou být nadefinovány až 2 matematické funkce. 2 funkce mohou být přímo zřetězeny bez použití pomocné funkce.
Rozměry a hmotnost
Rozměry (v × š × h) 291,7 mm × 399,4 mm × 131,3
Hmotnost 5,71 kg

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724
Bohumil Vítovec
Telefon: +420 604 273 701- pracoviště Praha
Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice

WaveStream, WaveScan, dekódování I2C

Společnost LeCroy v druhé polovině roku 2006 uvedla na trh dvě kompletně inovované řady osciloskopů WaveSurfer (WS)i WaveRunner (WR). Nejen že došlo k pokroku v hardware osciloskopů (osciloskopy WaveRunner jsou nyní ve stejně malé skříni a mají velkou obrazovku jako populární WaveSurfer,(obr. 1), ale obě řady jsou vybaveny novými, velmi výkonnými funkcemi.

7. díl - Výpočet obsahu křivky v X-Y zobrazení

Mnoho aplikací zahrnujících cyklické jevy vede k potřebě určit oblast ohraničenou křivkou v zobrazení X-Y.

Je rozlišení 8 bitů dostatečné?

Je pro digitální osciloskopy rozlišení 8 bitů dostatečné?

4. díl - Spektrální analýza, Fourierova transformace

Moderní digitální osciloskopy umožňují provádět s naměřenými daty v reálném čase nejrůznější jednoduché i složitější matematické operace. Mezi náročnější matematické operace bezesporu patří Fourierova transformace, přepočet průběhu signálu z časové do frekvenční domény, tedy spektrální analýza. V tomto díle našeho technického seriálu se zaměříme právě na spektrální analýzu.

5. díl - Jak dostat ze svého digitálního osciloskopu maximum

V tomto díle našeho technického seriálu se zaměříme na typické vlastnosti osciloskopu. Poskytneme vám několik rad, jak je nejlépe využít při vaší práci. Čím lépe znáte váš osciloskop, tím rychleji a spolehlivěji sním dokážete pracovat.

1. díl - Parametry osciloskopu aneb papír snese vše

Technický seriál, který poskytuje budoucímu uživateli osciloskopu určitý nadhled při výběru nového přístroje.

3. díl - Efektivní počet bitů u osciloskopu

Při pročítání informací uvedených v manuálech o osciloskopech, se můžeme setkat s tím, že vertikální hodnota rozlišení osciloskopu není v manuálu uvedena jako celé číslo v bitech.

Mýty o osciloskopech

Co vše jste slyšeli o parametrech osciloskopů a nemusí to být pravda

8. díl - Jak nastavit trigger osciloskopu za pomoci statistiky měření

Trigger je základním prvkem všech moderních digitálních osciloskopů, synchronizuje sběr dat osciloskopu s uživatelem specifikovanou událostí na signálu, ať už jde o hranu, překročení prahu nebo specifickou charakteristiku signálu.

Průběhy signálu z osciloskopů ostatních výrobců v MAUI Studiu

Schopnost vyvolávat průběhy z jiných zdrojů, než z osciloskopů Teledyne LeCroy činí z MAUI® Studia velmi zajímavý software pro zobrazení, měření a analýzu dat z přístrojů v mnoha laboratořích.

9. díl - Jak správně používat paměť osciloskopu a vzorkovací rychlost

Osciloskopy Teledyne LeCroy umožnují nastavit velikost aktuálně používané akviziční paměti a vzorkovací rychlost.

Použití rovnic k vytvoření průběhů signálu MAUI Studio Pro

Zatímco generátor signálu v MAUI ® Studio Pro nabízí zjednodušenou metodu simulace šesti různých průběhů nebo přímého proudu, jeho skutečná síla spočívá ve schopnosti používat rovnice k generování libovolných průběhů a také aplikovat vlastní charakteristiky kolísání na naměřené průběhy signálu.

Remote Control a MAUI Studio Pro

Software MAUI® Studio Pro společnosti Teledyne LeCroy vám umožňuje pracovat vzdáleně z osciloskopu a zároveň mít všechny jeho funkce k dispozici přímo na dosah ruky.

13. díl - Udělejte si přestávku na kávu a naučte se, jak vrstvit měřicí nástroje v osciloskopech

Osciloskopy Teledyne LeCroy mají čtyři odlišné sady měřicích nástrojů, včetně měřicích gratikul (souřadnicová síť), kurzorů, parametrů a grafů.

11. díl - Základy automobilového Ethernetu

Když mluvíme o "Automobilovém Ethernetu", máme na mysli skupinu ethernetových rozhraní určených pro použití ve vozidlech, přizpůsobených potřebám automobilového průmyslu.

10. díl - Naučte se pět tipů pro zlepšení dynamického rozsahu

Dynamický rozsah je poměr maximální úrovně signálu k nejmenší úrovni signálu dosažitelné při měření.

12. díl - Automotive Ethernet ve vozidle

Vzhledem k tomu, že všechny technologie Automotive Ethernet využívají jeden kroucený párový kabel (T1) a topologii sítě point-to-point, liší se především rychlostí dat a metodami kódování.

2. díl - Do útrob osciloskopu

Technický seriál, který poskytuje budoucímu uživateli určitý nadhled při výběru osciloskopu.Upozorňuje na omezení a úskalí, která zůstávají při výběru nového přístroje často skrytá. Pak se lehce stane, že zákazník objeví tato omezení, až když se svým novým osciloskopem začne skutečně pracovat. V tomto díle se budeme věnovat šumu v osciloskopu a technologiím ERES a HiRes.

Softwarová dědičnost s LabNotebookem v MAUI Studio Pro

Software MAUI® Studio je uživatelské rozhraní osciloskopů společnosti Teledyne LeCroy uzpůsobené pro práci na běžném PC, ve kterém lze provádět online (verze Pro) i offline analýzu naměřených průběhů signálu.

6. díl - Detekce a měření anomálií na digitálním osciloskopu

V dnešním díle se budeme věnovat praktické ukázce jak zachytit anomální jevy v měřeném signálu pomocí osciloskopu Teledyne LeCroy, za využití jejich unikátních funkcí jako je History a WaveScan.