Proudové sondy Teledyne LeCroy řady CP a AP pro měření AC a DC proudů

Proudové sondy Teledyne LeCroy pro měření AC+DC proudů do 30 až 500 A s šířkami pásma od 2 MHz do 100 MHz.

Proudové sondy Teledyne LeCroy pro měření AC a DC proudů

 

Základní vlastnosti proudových sondy Teledyne LeCroy pro měření AC+DC proudů

  • Modely rozsahem 30 A, 150 A a 500 A
  • Šířky pásma od 2 MHz do 100 MHz
  • Měření AC+DC proudů díky kombinaci transformátoru a Hallovy sondy
  • Plná integrace s osciloskopem
  • Kompatibilní s osciloskopy WaveSufer, WaveRunner, HDO4000, HDO6000 a vyššími
  • Nepotřebují externí napájecí zdroj

 

 

Proudové sondy LeCroy jsou určeny pro měření AC+DC proudů bez nutnosti rozpojovat měřený obvod. Sondy jsou připojeny k osciloskopu pomocí ProBus rozhraní, díky kterému je veškeré nastavení a ovádání sondy prováděno automaticky osciloskopem, sonda je z osciloskopu napájena, takže nepotřebuje žádný externí napájecí zdroj nebo baterii.

Měření AC a DC proudů

Proudovými sondami LeCroy lze proud v obvodu měřit přesně a spolehlivě bez nutnosti jeho přerušení nebo vkládání měřicího odporu. Díky tomu, že konstrukce sond využívá kombinace transformátoru a Hallova jevu, jsou sondy ideální pro přesná měření AC, DC a impulzních proudů.

Plná integrace s osciloskopem

Mnoho proudových sond potřebuje pro své napájení externí napájecí zdroj nebo zesilovač, aby bylo vůbec možné zobrazit průběh na osciloskopu. Všechny proudové sondy LeCroy jsou napájeny přes standardní ProBus rozhraní přímo z osciloskopu a nepotřebují tedy žádný dodatečný hardware. Společně s tím, že ProBus rozhraní zajišťuje napájení sondy, umožňuje i komunikaci mezi sondou a osciloskopem. Díky tomu jsou časové průběhy na obrazovce osciloskopu automaticky zobrazovány v ampérech a vypočtené křivky výkonu ve wattech. Tato plná integrace rovněž umožňuje spouštět funkce na odmagnetování sondy (Degauss) a nulování (Autozero) příímo z osciloskopu jediným stiskem tlačítka.

Aplikace

Proudové sondy LeCroy jsou dostupné v několika modelech pro různé aplikace. Jednotlivé modely pokrývají pásmo až do 100 MHz, špičkové proudy až 700 A a dosahují citlivosti až 10 mA/dílek. Více sond může být použito najednou pro měření na třífázových systémech, nebo lze využít i napěťovou sondu a realizovat takměření okamžitého výkonu. Proudové sondy LeCroy jsou často využity v aplikacích, jako je návrh a testování spínaných zdrojů, elektrických pohonů, elektromobilů a záložních zdrojů UPS.

CP030- 30 A, 50 MHz

Proudová sonda LeCroy CP030 s šířkou pásma 50 MHz byla navržena s ohledem na dosažení jejích malých rozměrů, aby umožňovala měření na v dnešní době značně zastavěných deskách. Malé čelisti umožňují měření v nepřístupných uspořádáních ale při tom umožňují připojení k vodičům s průměrem až 5 mm. Měřit lze spojité proudy do 30 Arms a špičkové proudy do 50 A.

P031- 30 A, 100 MHz

Proudová sonda LeCroy CP031 je sonda s největší šířkou pásma. Společně s šířkou pásma 100 MHz umožňuje sonda LeCroy CP31 měřit spojité proudy až do 30 Arms a špičkové proudy až do 50 A. Sonda CP031 se vyznačuje malými rozměry, díky kterým je snažšní měření na špatně přístupných vodičích.

AP015 - 30 A, 50 MHz

S proudovou sondou LeCroy AP015 lze měřit spojité proudy do 30 Arms a pulzní proudy až do 50 A s délkou až 10 s. Sonda LeCroy AP015 rovněž obsahuje ochranný obvod proti přehřátí, který zobrazí při přetížení sondy varování na obrazovce osciloskopu, aby nedošlo k jejímu poškození. Zároveň je sonda vybavena i detekcí nezamčených čelistí, aby byla měření se sondou maximálně spolehlivá.

CP150 - 150 A, 10 MHz

Proudová sonda LeCroy CP150 poskytuje šířku pásma 10 MHz a lze s ní měřit spojité proudy až do 150 Arms a do špičkové proudy do 500 A. Použít lze do průměru vodiče 20 mm.

CP500 - 500 A, 2 MHz

Proudová sonda LeCroy CP500 poskytuje šířku pásma 2 MHz a lze s ní měřit spojité proudy až do 500 Arms a do špičkové proudy do 700 A. Použít lze do průměru vodiče 20 mm.

 

Specifikace

Model

CP030

CP031

AP015

CP150

CP500

Elektrické charakteristiky
Max. spojitý vstupní proud 30 A 150 A 500 A
Šířka pásma 50 MHz 100 MHz 50 MHz 10 MHz 2 MHz
Max. špičkový proud při šířce pulzu 50 A ≤ 10 μs 50 A ≤ 10 s 500 A ≤ 30 μs 700 A
Doba náběhu (typ.) ≤ 7 ns ≤ 3,5 ns ≤ 7 ns ≤ 35 ns ≤ 175 ns
Max. citlivost 20 mA/dílek 10 mA/dílek 200 mA/dílek
Max. soufázový proud - 500 A 1150 A
Nízkofrekvenční přesnost 1%
AC šum ≤ 2,5 mA ≤ 25 mA 25 mA
Vazba AC, DC, GND
Max. napětí na izolovaném vodiči 300 V CAT I

300 V CAT I,

150 VCAT II

300 V CAT I 600 V CAT I, 300 V CAT II
Obecné charakteristiky
Délka kabelu 1,5 m 2 m 6 m
Hmotnost 240 g 300 g 500 g 630 g
Max. průměr vodiče 5 mm 20 mm
Interface ProBus, 1 MΩ
Prostředí použití Indoor
Provozní teplota 0 C až 40 C
Max. relativní vlhkost 80 %
Max. nadmořská výška 2000 m

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Bohumil Vítovec
Telefon: +420 604 273 701- pracoviště Praha
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724