3. díl - Efektivní počet bitů

Technický seriál, který poskytuje budoucímu uživateli určitý nadhled při výběru osciloskopu. Upozorňuje na omezení a úskalí, která zůstávají při výběru nového přístroje často skrytá. Tento díl je věnovaný ENOB (efektivní počet bitů).

 

Seriál - Rady a tipy při výběru osciloskopu

Autor Bohumil Vítovec

 

3. díl - Efektivní počet bitů

 

Při pročítání informací uvedených v manuálech o osciloskopech, se můžeme setkat s tím, že vertikální hodnota rozlišení osciloskopu není v manuálu uvedena jako celé číslo v bitech. Nejedná se o reálnou fyzickou hodnotu rozlišení AD převodníku, ale o takzvaný ENOB (efektivní počet bitů). Na co si dát při výběru nového osciloskopu v souvislosti s ENOB pozor, se dozvíte v tomto článku.

 

Podívejme se na definici ENOB:

ENOB je měřítko dynamického rozsahu analogově digitálního převodníku (ADC) a jeho souvisejících obvodů. Rozlišení ADC je určeno počtem bitů používaných k reprezentování analogové hodnoty, přičemž v zásadě poskytují úrovně signálu 2N pro N-bitový signál. Nicméně, všechny skutečné obvody ADC zavádějí šum a zkreslení. ENOB specifikuje rozlišení ideálního obvodu ADC, které by mělo stejné rozlišení jako uvažovaný obvod.[1]

 

Při pročítání manuálu v souvislosti s ENOB vám doporučujeme, položit si následující otázky:

  • Hovoří uvedená hodnota ENOB v manuálu osciloskopu o soustavě zesilovač – převodník?

  • Měl autor manuálu na mysli ENOB celého systému a výsledných dat viz. obrázek 1?

  • Víme, za jakých podmínek se ENOB měřil?

3. díl - Efektivní počet bitů sinad.small.png

Obrázek 1:

Vysvětluje grafický význam ENOB při měření průběhu signálu. Je zřejmé, že čím vyšší ENOB, tím lépe se odliší užitečný signál od šumu. Dost podstatné je také, zda je ENOB měřený při sínusovém či obdélníkovém průběhu signálu a při jaké frekvenci.[5]

 

Při bližším pohledu na ENOB, začíná být zřejmé jak se může uvažování o efektivní hodnotě zkomplikovat. Nesmíme zapomenout, že hodnota ENOB je hodnota značně závislá na frekvenci signálu. V předešlých dílech našeho technického seriálu jsme se věnovali různým metodám jak ENOB navýšit a za jakou cenu, včetně ukázání praktického příkladu ENOB na osciloskopech od Teledyne LeCroy [12b ADC, 15ENOB] a Rohde&Schwarz [8b ADC, 16ENOB].

Tato tématika je velmi rozsáhlá, proto pro vás všechny, kteří byste do tohoto tématu chtěli proniknout hlouběji, uvádíme odkazy na odbornou literaturu, ve které najdete komplexní informace o ENOB, včetně všech parametrů [2][3][4][5]. V doporučených materiálech najdete také vysvětlující teorii, v čem je parametr ENOB užitečný. Například jakmile použijete dolnofrekvenční filtry, máte větší odstup signál-šum (SNR) a tím i větší ENOB. Ale pozor! Pokud je ENOB větší nebo roven počtu bitů AD převodníku přístroje, je dobré si uvědomit jak je této hodnoty dosaženo a při jakých podmínkách nastavení přístroje. Vždy se totiž jedná o matematickou či statistickou úpravu signálu, která může degradovat naměřená data.

 

Pokud zvažujete koupi nového osciloskopu, určitě doporučujeme uvedené hodnoty parametru ENOB chápat v důležitých vzájemných souvislostech. Pokud není definováno, při jakých podmínkách byla hodnota ENOB změřena a k čemu je vztažena, nemá tento údaj vypovídající hodnotu.

 

Zdroje:

[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_number_of_bits [cit. 13.9.2018]

[2]Computation of Effective Number of Bits, Signal to Noise Ratio, &

Signal to Noise & Distortion Ratio Using FFT

[cit. 13.9.2018]

https://cdn.teledynelecroy.com/files/appnotes/computation_of_effective_no_bits.pdf

[3]DesignCon 2017

UnderstandingVerticalResolution inOscilloscopes

[cit. 13.9.2018] https://cdn.teledynelecroy.com/files/whitepapers/designcon-2017-understanding-vertical-resolution.pdf

[4]Kester, Walt (2009), Understand SINAD, ENOB, SNR, THD, THD + N, and SFDR so You Don't Get Lost in the Noise Floor

[cit. 13.9.2018]

[5] Understanding Frequency Performance Specifications

https://www.ni.com/white-paper/3359/en/#toc7

[cit. 13.9.2018]

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vyplněním formuláře a potvrzením linku v emailu, který obdržíte na výše vámi uvedenou emailovou adresu, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi. Uvedené údaje jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. S osobními údaji bude nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 (GDPR).

Rádi bychom zůstali v kontaktu s vámi a zasílali vám pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech, speciálních nabídkách nebo nabízejí konkrétní rady a postupy. Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním této marketingové komunikace. Váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz. Také máte právo na stejném emailu pořádat o výmaz vašich údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Kontaktuje nás

Bohumil Vítovec
Telefon: +420 604 273 701