PROTObus MAG - pokročilé funkce dekodérů sériových sběrnic pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pokročilých rozšiřujících nástrojů pro dekodéry sériových sběrnic I2C, SPI, UART, RS-232, CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, ARINC 429 a další pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Pokročilé funkce pro dekodéry sériových sběrnic pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Základní vlastnosti balíčku nástrojů PROTObus MAG

  • Dalších 9 pokročilých měření doplňujících funkcionality dekodérů sériových sběrnic
  • Podpora dekodérů sběrnic I2C, SPI, UART, RS-232, CAN, LIN, FlexRay, DigRF 3G, DigRF v4, ARINC 429 a MIL-STD-1553
  • Rychlé nastavení a zobrazení sériově kódovaných dat v podobě analogového průběhu
  • Nové okno pro přehledné nastavení měření
  • Možnost filtrování zpráv

 

Balíček pokročilých funkcionalit a nástrojů PROTObus MAG (Measure, Analysis and Graph) výrazně rozšiřuje možnosti dekodérů sériových sběrnic na osciloskopech Teledyne LeCroy. Poskytuje nástroje a funkcionality pro detailnější a rychlejší ověření a odladění embedded systémů. Poskytuje ten nejhlubší detailní vhled, jaký je možný.

 

Jednoduché nastavení měření

Jednotlivá měření lze jednoduše a především intuitivně nastavit díky velkým popisným ikonám, užitečným popisům a označovačům měření, aby byla měření nastavena bezchybně. Jednotlivá měření lze filtrovat, abychom získali přesné výsledky. Lze filtrovat i zprávy, kterých se měření týká, a to pomocí jejich specifického ID, nebo lze i přidat podmínku pro Data. Nastavení lze provést ve třech krocích: 1. volba zdroje, 2. výběr měření, 3. zvolení parametru, do kterého se měření nadefinuje a případně grafické zobrazení časového vývoje parametru a 4. Potvrzení a přístup k detailnímu nastavení

LeCroy_PROTObusMAG_1

Extrakce a grafické zobrazení dat ze sériové sběrnice

Určitá data z toku zpráv na sériové sběrnici lze extrahovat a vložit jejich číselnou hodnotu do měřeného parametru pomocí měření Message to Value, kde lze kromě jiného i nadefinovat přepočet typu a × Data + b a přiřadit výsledku vlastní jednotku. Pomocí funkce Track či Trend pak lze graficky zobrazit, jak se tato číselná hodnota dat vyvíjí v čase. Takovou možnost nikdo jiný než osciloskopy Teledyne LeCroy poskytnout neumí. Získaný analogový průběh lze pak například jednoduše porovnávat s analogovými signály. Mezi příklady použití lze jmenovat kupříkladu sledování časového vývoje teploty senzoru, který data posílá přes sběrnici I2C nebo SPI; zobrazení I a Q složek modulovaného signálu na sběrnici DigRF 3G; zobrazení informace o otáčkách kola posíláné z ABS senzoru do řídicí jednotky po sběrnici CAN nebo FlexRay.

Možnost extrakce dat ze sběrnice a jejich zobrazení v podobě analogového průběhu je vysoce efektivní nástroj pro odlaďování embedded systémů, který je nezbytný pro každého inženýra pracujícího se sériovými protokoly.

LeCroy_PROTObusMAG_3

View Serial Encoded Data as Analog Waveform slouží k extrakci dat ze sběrnice jejich příp. přepočtu a následnému zobrazení v podobě analogového průběhu.

LeCroy_PROTObusMAG_2a

Message to Value extrahuje data ze sběrnice a přepočtenou hodnotu vloží do hodnoty měřeného parametru.

LeCroy_PROTObusMAG_2b

Automatická měření časování

Specifická rozšiřující automatická měření v aplikačním balíčku PROTObus MAG pro osciloskopy Teledyne LeCroy umožňují efektivně charakterizovat časové poměry a analyzovat příčiny a následky v systémech se sériovými sběrnicemi. Časová měření poskytují možnost rychle a přesně ověřit funkci embedded systému a pomocí histogramů sledování časových výojů parametrů získat i statistický dlouhodobější přehled o chování systému. Například určitá zpráva na sériové sběrnici vyslaná řídicí jednotkou může iniciovat změnu nějakého analogového signálu nebo vyslání určité zprávy na stejné nebo i jiné sběrnici. Použítí specifických automatických měření časování mezi těmito událostmi a zachycení delšího času lze rychle a efektivně provést ověření systému a zachytit jakékoliv nestandadní údálosti.

Message to Analog slouží k určení času mezi zprávou splňující zadaná kritéria a okamžikem, kdy analogový signál překročí zadaný práh.

LeCroy_PROTObusMAG_2c

Analog to Message naopak určuje čas od překročení zadaného prahu analogovým signálem k příchodu specifikované zprávy.

LeCroy_PROTObusMAG_2d

Time at Message určuje čas od triggeru ke každé zprávě splňující zadaná kritéria.

LeCroy_PROTObusMAG_2j

Delta Messages určuje čas mezi dvěma specifikovanými zprávami na jedné sběrnici.

LeCroy_PROTObusMAG_2i

Message to Message určuje čas mezi dvěma specifikovanými zprávami i na různých sběrnicích, které mohou být různých standardů.

LeCroy_PROTObusMAG_2h

Měření pro analýzu stavu sériové sběrnice

Sada měření pro analýzu stavu sběrnice umožňuje rychle a jednoduše zjistit, zda je sběrnice přetížena sériovou komunikací nebo naopak zůstává zbytečně nevyužita, umožňuje zjistit efektivní přenosovou rychlost a počítání zpráv.

Bus Load slouží k určení zatížení sériové sběrnice komunikací pro určité vybrané zprávy nebo celkově v % času.

LeCroy_PROTObusMAG_2e

Message Bitrate určuje efektivní přenosovou rychlost specifikovanými zprávami.

LeCroy_PROTObusMAG_2f

Number of Messages slouží k čítání počtu zpráv splňujících zvolená kritéria.

LeCroy_PROTObusMAG_2g

(mr)

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Řada osciloskopů

Produkt

Teledyne LeCroy HDO6000 HDO6K-PROTObus MAG
Teledyne LeCroy WaveRunner 6Zi, HRO 6Zi WR6Zi-PROTObus MAG
Teledyne LeCroy WaveRunner Xi/Xi-A WRXi-PROTObus MAG
Teledyne LeCroy WavePro 7Zi/Zi-A WPZi-PROTObus MAG
Teledyne LeCroy WaveMaster 8Zi-A WM8Zi-PROTObus MAG

 

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Bohumil Vítovec
Telefon: +420 604 273 701- pracoviště Praha
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724