Osciloskopy Teledyne LeCroy WavePro HD


WavePro HD nabízí rozlišení 12bitů, nízký šum se šířkou pásma až 8 GHz při vzorkování 20GS/s. Unikátní rychlá paměť až 9G vzorků se snadnou navigací.

Osciloskopy Teledyne Lecroy WavePro HD jsou dodávány ve čtyřech modelech s šířkou pásma od 2,5 GHz do 8 GHz, přičemž všechny mají vzorkovací frekvence až 20 GS/s.

Všechny osciloskopy řady Teledyne Lecroy WavePro HD jsou vybaveny velkým kapacitním dotykovým displejem 15,6 " s rozlišením 1900 x 1080 bodů, a výkonným rozhraním ovládání dotykovou  obrazovkou využívající  technologi Teledyne LeCroy MAUI a uživatelské rozhraním OneTouch pro intuitivní a efektivní práci.

Díky velmi rychlé a snadno navigovatelné akviziční paměti, s maximální velkostí 5G bodů poprvé v průmyslu použité zde, osciloskopy WavePro HD umí pořizovat extrémně jemné detaily měřených průběhů po velmi dlouhou dobu. Výkonná sada hlubokých nástrojů pak rychle odhaluje základní chování systémů.

Systémy charakterizované analogovými vstupy snímačů, citlivými rozvody napájení s velmi nízkým napětím a vysokorychlostními CPU a sériovými datovými rozhraními vyžadují osciloskop s jedinečnou kombinací vysokého rozlišení, nízkého šumu, velkou šíři pásma a velmi dlouhý časem zachycení při vysokých rychlostech vzorkování.

Technologie vysokého rozlišení s nativním převodem 12 bitů HD4096 dosahující šířku pásma až 8 GHz využívá revoluční technologii Teledyne Lecroy.

V srdci osciloskopů řady Teledyne Lecroy WavePro HD je nová čipová sada 8 GHz,  která obsahuje nízko-šumový front-end zesilovač a 12bitový A/D konvertor.

 

Tato nová čipová sada, vyvinutá společností Teledyne Lecroy, je těsně integrovaná s novou nízko-šumovou architekturou s vysokou šířkou pásma 8GHz a převodem 12bitů.

Konkurenční přístroje buď jednoduše umísťují 10 nebo 12 bitový ADC do běžné 8bitové signálové cesty, nebo používají softwarové techniky a obětují šířku pásma pro vyšší bitové rozlišení.

Technologie HD4096 u rodiny WavePro HD poskytuje nejvyšší rozlišení a nejnižší šum při plné šířce pásma bez kompromisů.

Architektura nové generace s dlouhou pamětí

Díky nové architektuře získávání signálů a řízení a správy paměti, je rodina WavePro HD velmi rychlá a rychle reagující i při velikosti akvizice až 5-Gbodů. Pokročilé uživatelské rozhraní WavePro HD pak usnadňuje hledání, navigaci a důkladnou analýzu vlastností tvaru vlny měřeného signálu. Více paměti znamená větší viditelnost chování systému.

Snadná navigace

Dlouhá paměť a vysoká vzorkovací rychlost umožní zachytit trendy v milisekundovém měřítku a současně glitche v měřítku pikosekund. Osciloskopy WavePro HD jsou vybaveny pokročilým uživatelským rozhraním, které umožňuje snadné vyhledání vlastností, navigaci přímo pomocí měřítek osy časové základny a polohových ovladačů nebo nastavením zvětšení stop. Lze analytické nástroje lze snadno použít na všechny typy stop.

Záznam bez kompromisů

 

WavePro HD může zachytit až 250ms dat plnou vzorkovací rychlostí 20 GS/s, a vždy s rozlišením 12bitů v každém kanálu. Osciloskopy s menší pamětí vyžadují snížení vrozkovací rychlosti nebo pořídá kratší záznam.

 

 

Vestavěný výpočetní systém pro Debugging nejlepší ve své třídě

 

 

 U WavePro HD je možné analogové vstupy s vysokým rozlišením kombinovat s volitelnými vstupy osciloskopu pro smíšené signály (Mixed Signal Oscilloscope) pro optimální zachycení široké škály analogových senzorických signálů, digitálních, signálů na napájecím rozvodu zařízení, sériových dat a dalších typů signálů.

 

Dědictví

Teledyne LeCroy více jak 50 let zpracovává dlouhé záznamy tak, aby byl extrahován jejich vnitřní význam.

Vymyslel digitální osciloskop a mnoho dalších nástrojů pro analýzu tvaru vlny.

Osciloskopy Teledyne LeCroy obsahují krom standardní sady nástrojů pro analýzu i rozšíření o volby sériových dat Trigger, Decode, Measure / Graph a Eye-Diagram (TDME), tak že WavePro HD přináší nejlepší příčinnou analýzu dlouhých záznamů mezi jakýmikoliv signály jak s vysokou tak i nízkou rychlostí, včetně signálů napájení, vstupů analogových senzorů, digitálních aktivit a sériových datových zpráv.

 V kombinaci s výkonnými, hloubkovými nástroji, a sadami nástrojů Teledyne LeCroy pro vysokorychlostní analýzu jitterů sériových dat a ověřování protokolů, je na dosah ruky analytické řešení pro hluboce vestavěné výpočetní systémy.

Nástroje Teledyne Lecroy a provozní filozofie osciloskopů jsou standardizovány napříč většinou řad osciloskopů Teledyne Lecroy. Tato rozsáhlá sada nástrojů může inspirovat váš pohled na signál.

Naše pozvání

Periodická tabulka nástrojů osciloskopů Teledyne Lecroy osvětluje sady nástrojů, které Teledyne LeCroy nasadil v osciloskopech.

Navštivte naše interaktivní webové stránky a dozvíte se více o nich.

Nesrovnatelně výkonné vyšetřování integrity.

Vysoká šířka pásma WavePro HD a vysoké vertikální rozlišení jsou ideálně vhodné pro měření a analýzu chování a vlastností energetických systémů. Vysoká šířka pásma znamená přesnou charakterizaci vysokorychlostních efektů, jako je zemní spojení apod., přičemž vysoký dynamický rozsah WavePro HD a přesnost zisku 0,5% zaručují úplnou důvěryhodnost při citlivých měřeních, jako je charakterizace kolapsu napájení. Mimořádně nízká hladina šumu, v kombinaci se softwarovými nástroji zabudovaného analyzátoru spektra, pomáhá extrahovat a identifikovat nejjemnější agresory sítě.

Sonda řady RP4030 4 GHz doplňuje bezkonkurenční schopnost analýzy integrity napájení.

Charakterizujte impulzy a vyzařování vývodů

 

EMC

 

V laboratořích EMC WavePro HD smysluplně propojuje šířky pásma 2,5 nebo 4 GHz s velmi vysokými vzorkovacími rychlostmi a rozlišením pro extrémně přesné charakterizace impulzů. Na rozdíl od měření na zkušební stolici EMC, musí systémoví projektanti rozlišovat zdroje EMI v husté elektromagnetické krajině zařízení. Exkluzivně nízký šum a intuitivní schopnost spektrální analýzy se v WavePro HD se spojují a vytvářejí výkonný nástroj pro vyhledávání interferencí.

Analýza jitteru sériových dat a šumu

Pro analýzu sériových dat kombinace 12bitovéhi rozlišení, nízké hladina šumu a výjimečně nízkého jitter časové základny přístroje (60 fs) dává WavePro HD obrovské výhody při měření jitteru a šumu. Volitelný balíček SDAIII CompleteLinQ obsahuje nejkomplexnější sadu nástrojů pro analýzu šumu sériových dat a vertikální analýzy šumu, zatímco volitelné balíčky ověřování sériových dat QualiPHY usnadňují práci s ověřením fyzické vrstvy datových spojů.

Příklady využití balíku MATLab instalovaného na osciloskopu a přenosu zpracovaných dat zpět na obrazovku osciloskopu

 

Rozhraní ProBus2 podporuje šíři pásma až 8 GHz

 

 

Rodina WavePro HD je vybavena novým rozhraním pro vstupní sondy osciloskopu ProBus2, které je kompatibilní s BNC konektory až do 8 GHz.

Nové sondy ProBus2 pro 8 a 6 GHz se připojují přímo k WavePro HD, stejně jako starší sondy do 4GHz k rozhraní ProBus na ostatních osciloskopech Teledyne LeCroy.

Kromě toho, stávající sondy ProBus spolupracují plně s novým rozhraním ProBus2 bez adaptérů a zajišťují tak kompatibilitu s rozsáhlou řadu existujících sond společnosti Teledyne LeCroy.

 

Příslušenství

Vysokonapěťové diferenciální sondy LeCroy řady HVD3000A

Řada vysokonapěťových diferenciálních sond pro napětí až 6kV.

Vysokonapěťové opticky izolované sondy HVFO108 Teledyne LeCroy

Optimálně navržena sonda s frekvenčním rozsahem 150MHz a izolací 35kV pro měření malých signálů plovoucích na sběrnicích vysokého napětí ve výkonové elektronice nebo v EMC, EFT, ESD a při monitorování při testování RF imunity senzorů.

XDEV - balíček rozšíření matematického zpracování pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pokročilých rozšíření možností matematického zpracování změřených průběhů a parametrů s podporou MATLAB, C/C++, Visual Basic Script, VBA, MS Excel a JavaScript pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO6000.

Power Analysis Software (PWR) - výkonová měření pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikace pro pokročilá měření výkonů a ztrát na spínacích aplikacích pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

PROTObus MAG - pokročilé funkce dekodérů sériových sběrnic pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pokročilých rozšiřujících nástrojů pro dekodéry sériových sběrnic I2C, SPI, UART, RS-232, CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, ARINC 429 a další pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Proudové sondy Teledyne LeCroy řady CP a AP pro měření AC a DC proudů

Proudové sondy Teledyne LeCroy pro měření AC+DC proudů do 30 až 500 A s šířkami pásma od 2 MHz do 100 MHz.

DFP2 - balíček digitálních filtrů pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Balíček pro implementaci FIR a IIR digitálních filtrů a jejich začlenění do řetězce zpracování v osciloskopech Teledyne LeCroy řady WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO6000.

Dekodér sériové sběrnice CAN pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódování a spouštění pro sériovou sběrnici CAN s plně hardwarovým spouštěním pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériové sběrnice LIN pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódování a spouštění pro sériovou sběrnici LIN s plně hardwarovým spouštěním pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodér sériové sběrnice USB 1.x/2.0 pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódování a spouštění pro sériovou sběrnici USB 1.x/2.0 pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Dekodéry sériových sběrnic I2C, SPI a UART-RS232 pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Dekódování a spouštění pro embedded sériové sběrnice I2C, SPI a UART-RS232 s plně hardwarovým spouštěním pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

HDA125 Vysokorychlostní digitální analyzér Teledyne LeCroy

Vysokorychlostní digitální analyzér HDA125 přemění váš osciloskop LeCroy na velice výkonný nástroj pro měření a diagnostiku analogových a současně digitálních signálů. Se vzorkovací rychlostí 12.5 GS/s na 18ti vstupních kanálech. Revoluční QuickLink umožňuje jednoduchý hladký přechod od analogových měření až po analýzu DDR4.

Dokumenty ke stažení

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vyplněním formuláře a potvrzením linku v emailu, který obdržíte na výše vámi uvedenou emailovou adresu, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi. Uvedené údaje jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. S osobními údaji bude nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 (GDPR).

Rádi bychom zůstali v kontaktu s vámi a zasílali vám pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech, speciálních nabídkách nebo nabízejí konkrétní rady a postupy. Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním této marketingové komunikace. Váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz. Také máte právo na stejném emailu pořádat o výmaz vašich údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.

4. díl - Spektrální analýza - Fourierova transformace

Moderní digitální osciloskopy umožňují provádět s naměřenými daty v reálném čase nejrůznější jednoduché i složitější matematické operace. Mezi náročnější matematické operace bezesporu patří Fourierova transformace, přepočet průběhu signálu z časové do frekvenční domény, tedy spektrální analýza. V tomto díle našeho technického seriálu se zaměříme právě na spektrální analýzu.

5. díl - Jak dostat ze svého digitálního osciloskopu maximum

V tomto díle našeho technického seriálu se zaměříme na typické vlastnosti osciloskopu. Poskytneme vám několik rad, jak je nejlépe využít při vaší práci. Čím lépe znáte váš osciloskop, tím rychleji a spolehlivěji sním dokážete pracovat.

2. díl - Do útrob osciloskopu

Technický seriál, který poskytuje budoucímu uživateli určitý nadhled při výběru osciloskopu.Upozorňuje na omezení a úskalí, která zůstávají při výběru nového přístroje často skrytá. Pak se lehce stane, že zákazník objeví tato omezení, až když se svým novým osciloskopem začne skutečně pracovat. V tomto díle se budeme věnovat šumu v osciloskopu a technologiím ERES a HiRes.

Seriál - Rady a tipy při výběru osciloskopu

Technický seriál, který poskytuje budoucímu uživateli osciloskopu určitý nadhled při výběru nového přístroje. Upozorňuje na omezení a úskalí, která zůstávají často skryta. Pak se lehce stane, že zákazník objeví tato omezení, až když se svým novým osciloskopem začne skutečně pracovat.

1. díl - Parametry osciloskopu aneb papír snese vše

Technický seriál, který poskytuje budoucímu uživateli osciloskopu určitý nadhled při výběru nového přístroje. Upozorňuje na omezení a úskalí, která zůstávají často skryta.

3. díl - Efektivní počet bitů u osciloskopu

Efektivní počet bitů rozlišení osciloskopu

Mýty o osciloskopech

Co vše jste slyšeli a nemusí to být pravda

Rady a tipy při výběru osciloskopu - 5.díl je tu

Technický seriál, který poskytuje budoucímu uživateli osciloskopu určitý nadhled při výběru nového přístroje. Upozorňuje na omezení a úskalí, která zůstávají často skryta. Doporučuje všem, kteří uvažují o zakoupení nového osciloskopu.

Webinář: Výhody 12bitových osciloskopů a jak je používat - 16. 04.

V tomto webináři si řekneme, jaké výhody mají 12bitové osciloskopy a jak z nich dostat maximum.