Jak otestovat přijímač pro Automotive ethernet?

V tomto článku si přiblížíme simultánní situaci, ve které si budeme potvrzovat, zda správně fungují přijímací části komunikačních jednotek využívající protokol Automotive Ethernet v současných Automotive systémech. Součástí ověření je i chování přijímače při nezkresleném signálu, jeho odolnost v případě rušení a zkreslení (jitter, šum), dále při nesprávné úrovni napětí a podobně.

Autor: Bohumil Vítovec

 

Předpokládejme, že chceme otestovat přijímač pro rychlou sériovou sběrnici, jako je Automotive Ethernet ve verzi 100Base-T1.

 

Při vývoji komunikace v současných Automotive systémech využívajících stále častěji Automotive Ethernet je třeba potvrdit si, zda správně fungují přijímací části komunikačních jednotek, které s tímto protokolem pracují. Dále je nutné ověřit, jak se přijímač chová při nezkresleném signálu, ale také jak je odolný, když čelí rušení a zkreslení, jako je jitter, šum, nesprávné úrovně napětí a podobně.

 

Abychom mohli sledovat a vyhodnotit přenášený signál, potřebujeme vhodný osciloskop s žádoucími parametry.

 

Osciloskop Teledyne LeCroy WavePro 254HD je vybaven nativně dvanáctibitovým převodem a dokáže tak zobrazit měřený signál do nejmenších detailů. Šířka pásma základního modelu WavePro 254HD je 2.5GHz a vzorkovací frekvence 20GS/s plného vertikálního rozlišení 12 bitů. Pokryje tak veškeré aspekty potřebného testu.

Navíc osciloskopy Teledyne LeCroy disponují celou řadou nástrojů pro ověřování stavu sériové komunikace po sběrnici Ethernet. K tomu jsou k dispozici i komplianční testy s využitím nástroje QualiPHY compliance Test.

 

 

Obrázek 1:Osciloskop Teledyne LeCroy WavePro HD, má plně dvanáctibitovou architekturu a dokáže pokrýt signály až do rozsahu šířky pásma 8GHz

 

Dále potřebujeme zdroj datového signálu sériové sběrnice, který bude dostatečně flexibilní, přesný a snadno použitelný k vytvoření sekvence testovacích signálů a umožní nám tak zjistit, jaké jsou skutečné provozní limity našeho přijímače.