Aktuality a novinky O nás Kontakt

Vysokonapěťové opticky izolované sondy HVFO108 Teledyne LeCroy

Optimálně navržena sonda s frekvenčním rozsahem 150MHz a izolací 35kV pro měření malých signálů plovoucích na sběrnicích vysokého napětí ve výkonové elektronice nebo v EMC, EFT, ESD a při monitorování při testování RF imunity senzorů.

Vlastnosti vysokonapěťové opticky izolované sondy Teledyne LeCroy HVFO 108

Daleko přesahují možnosti měření a věrnosti signálů jak konvenční VN sond tak i diferenciálních sond akvizičních systémů, které spoléhají na galvanické oddělení vysokého napětí. Snižuje také potřebu spoléhat se na nebezpečné zkušební sestavy, které používají plovoucí zem osciloskopu a sond.

Vysokonapěťové opticky izolované sondy HVFO108 poskytují možnost měřit signál jaký skutečně je, přímo v daném obvodě a bez kompromisů. Signály na hradlech jsou věrně reprodukovány bez jakéhokoliv zatížení, deformace, záhadného zvlnění, překmitů a kolísání. HVFO108 poskytují jasný přehled o účincích Millerova efektu na signálu řídícím hradlo. Lze s vysokou věrností pořídit AC a DC signály senzorů plovoucí na vysokém napětí nebo v přítomnosti EMC, EFT, ESD a vf rušení a správně ve vzájemném vztahu v uvnitř obvodu, a i při řídících činnostech.
Architektura HVFO je jednoduchá. Jeden laser a optický kabel se používá pro optickou izolaci a modulovaný signál + datovou komunikaci, a několik připojovacích tipů pro dosažení různých rozsahů provozních napětí.

Optická izolace je nejlepší

Optická izolace mezi špičkou sondy a vstupu osciloskopu snižuje negativní zatížení DUT, zajišťuje věrnou odezvu pulzu a zvyšuje důvěru v měření. Díky zajištění bezpečnosti proti nebez- pečným úrovním vysokého napětí se lze vyhnout využití nebezpečnému „plovoucímu“ osciloskopu.

Kompaktní, jednoduchá a cenově dostupná

Osciloskopická sonda HVFO108 je dostatečně malá, aby se vešla do stísněných prostor, poskytuje právě tolik výkonu pro reálné potřeby a je dostatečně cenově dostupná.

Aplikace

HVFO je ideální pro měření signálů o malém napětí (1 až 40V) plovoucích na sběrnici vysokého napětí, jako jsou vnitřní obvody spínacích prvků výkonové elektroniky ovládaných nízkým napětím, senzory, nebo signály z odporových snímačů signálů. Sonda je vhodná i pro EMC testování imunity, ve kterém musí být provoz zařízení sle- dované v přítomnosti rušivých signálů.

  • Šířka pásma 150 MHz
  • Napětí v souhlasném režimu (bezpečnost) 35kV
  • Prakticky neomezené (optická izolace)
  • Vynikající šum a potlačení 140 dB CMRR
  • Nízká impedance smyčky
  • Nízký útlum
  • Snížená DUT, lepší pulzní odezva ve srovnání s konvenčními VN diferenciálními sondami
  • Volitelné koncovky pro napětí od +/- 1V až +/-40V
  • Odstraňuje nutnost „plovoucího“ osciloskopu 
  • Probus rozhraní kompatibilní s osciloskopy Teledyne LeCroy

HVFO architektura je jednoduchá. Jeden laser a kabel z optických vláken, který je používán pro optickou izolaci, modulovaný signál a datovou komunikaci. Pro dosažení různého provozního napětí se používají různé připojovací koncovky.

Měření na hradle spínacího prvku

Měření na hradle spínacího prvku, na kterém je vysoké napětí plovoucí proti zemi není jednodu- ché. Jakákoliv konvenční diferenční VN sonda s vysokou kapacitou na připojovacích pinech, které při měření připojujeme paralelně k CGE nebo CGS nebo vysoká impedance a velká indukčnost smyčky v sérii s impedancí hradla v lepším případě negativně ovlivní signál na hradle a v horším případě způsobí nefunkčnost při takovém měření. Ovlivnění při měření na spodním spínači ovlivní také správnou funkci na horním spínači. HVFO je optimalizován pro nejlepší měření napětí na VN straně plovoucího hradla tak, aby připojení měřící sondy neovlivnilo vlastní signály uvnitř měřeného obvodu.
HVFO (žlutá stopa) a konvenční VN diferenciální sonda (modrá stopa) zachycení signálu při otevírání horního hradla. HVFO vykazuje klasický učebnicový tvar, zatímco diferenciální VN sonda více zatěžuje a dochází k většímu vlivu rychlé změny dV/dt ze spodní strany. Při tomto měření na horním spínači proud prochází polovinou můstku v kaskádě H-můstku. Lze dobře pozorovat Millerův efekt.

Plovoucí řízení nebo měření signálů snímače

Osciloskopická sonda HVFO měří pouze napětí na nízkonapěťovém čidle na jeho vysoké vstupní impedanci. Celkové zatížení testovaného zařízení je velmi malé. Kromě toho nízká impedance smyčky měřicích kabelů,> 100 dB CMRR a níz- ký útlum poskytují lepší věrnost signálu a šum. Standardní VN diferenciální sonda měří celkové společné napětí + snímač. Proto je zatížení tes- tovaného místa až 100-krát větší, než s HVFO. Toto nadměrné zatížení má dopad na věrnost signálu a může dokonce způsobí poruchu obvod při měření.
HVFO poskytuje možnost měřit signál takový jaký skutečně je, přímo v měřeném obvodě bez kompromisů.
HVFO je jednoduché, kompaktní a cenově dostupné řešené. Pro optickou izolaci, modulovaného signálu a dat je používán jediný laser a kabel z optických vláken. Pro různá napětí pak několik jednoduchých připojovacích adaptérů. Vyhoví tak 95% aplikačních měření ve vývoji výkonové elektroniky i EMC. V porovnání s například s Tektronix TIVM IsoVu je HVFO je pak za pětinu ceny, což není také zanedbatelné.

 

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Bohumil Vítovec
Telefon: +420 604 273 701
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724