Osciloskop LeCroy WaveMaster 8Zi-A

Digitální čtyřkanálový osciloskop LeCroy s šířkou pásma od 4 GHz do 45 GHz, vzorkovací rychlostí až 120 GSa/s a délkou záznamu až 256 M na každý kanál.

Osciloskop LeCroy řady WaveMaster 8Zi-A

Základní vlastnosti řady osciloskopů LeCroy WaveMaster 8Zi-A

  • šířka pásma 4 GHz až 45 GHz
  • 4 kanály (každý kanál má 2 přepínatelné vstupy)
  • rychlost vzorkování až 120 GSa/s
  • vzorkovací paměť až 256 M na každý kanál, resp. až 768 M při prokládání
  • 15,3" barevná dotyková obrazovka 1280 × 768
  • řešení pro kompletní analýzu signálů až do 45 GHz bez jakýchkoliv kompromisů
  • možnost připojení 18kanálového nebo 36kanálového logického analyzátoru

 

Osciloskopy LeCroy WaveMaster 8Zi-A představují kombinaci extrémní šířky pásma 45 GHz a vzorkovací rychlosti 120 GSa/s s úžasnou věrností signálu. Osciloskopy nabízejí šířku pásma 20 GHz na všech čtyřech kanálech. K dispozici jsou modely s šířkou pásma od 4 GHz až do 45 GHz, přičemž lze kdykoliv provést upgrade na model s vyšší šířkou pásma. Architektura zpracování signálů X-Stream II maximalizuje rychlost zpracování ve všech ohledech a umožňuje provádění analýz v celém rozsahu maximální délky záznamu 10× až 100× rychleji i při použití balíčku pokročilých analyzačních nástrojů.

LeCroy WaveMaster 8Zi-A Duo

Důkladná a rychlá analýza

LeCroy vyvinul nový způsob pro rychlé a efektivní zpracování dlouhých záznamů. Proprietární architektura X-Stream II osciloskopů LeCroy WaveMaster 8Zi-A podporuje záznam, zoomování, měření a souběžnou analýzu více změřených průběhů najednou až do plné hloubky paměti. Zakázkové vysokorychlostní paměťové obvody, umístěné na více zásuvných modulech, umožňují dosáhnout hloubky paměti až 256 M na každý kanál nebo až 768 M při prokládání, zatímco architektura X-Stream II zajistí rychlé a kompletní zpracování změřených dat v celé hloubce paměti bez jakýchkoliv omezení. Maximální výkon ja navíc podpořen použitím čtyřjádrového procesoru Intel Core2 Quad pracujícího s efektivní taktovací rychlostí 12 GHz, vysokorychlostními sériovými sběrnicemi pro přenos dat, 64bitovým operačním systémem Windows 7 a 8 GB paměti RAM. Výsledkem je až 100× vyšší rychlost zpracování než u konkurenčních osciloskopů.

LeCroy WavePro7ZiA SDA

Ohromující šířka pásma

Stejně jako lze využít princip prokládání pro znásobení vzorkovací rychlosti nebo délky paměti, lze využít prokládání i pro znásobení šířky pásma. Použitím špičkových technologií a digitálního zpracování signálů (DSP), využívá LeCroy vysokorychlostní SiGe analogové komponenty s rezervou uvnitř šířky jejich udaného frekvenčního pásma (20+ GHz), zatímco poskytuje násobnou šířku pásma na jednom nebo dvou kanálech díky použití 6. generace digitálního prokládání ve frekvenční oblasti (DBI - Digital Bandwidth Interleave). Tento přístup poskytuje 4 kanály na 20 GHz, 2 kanály na 30 GHz a 1 kanál na 45 GHz s lepší věrností signálu v porovnání s používáním komponentů s nedostatečnou šířkou pásma. Zároveň nejlépe zhodnocuje prověřené technologie, které jsou dobře známé a vysoce spolehlivé, při snížení pořizovacích nákladů.

Prověřené SiGe komponenty zajišťují vysoký výkon

Křemíko-germaniové polovodičové komponenty jsou nejvíce osvojenými a nasazenými polovodiči prověřené dlouhou tradicí. Kromě toho netrpí žádnými problémy spojenými s jejich tepelnou vodivostí, spolehlivostí, výtěžností a dalšími, se kterými se ostatní vnitropodnikové procesy musí potýkat.

LeCroy WaveMaster 8Zi-A ADC

Architektura X-Stream II

Optimalizace pro rychlé zpracování - technologie X-Stream II umožňuje rychlé zpracování naměřených dat, a to i v případě, že osciloskop zpracovává několik 100M zaznamenaných časových průběhů, díky eliminaci kompromisů mezi velkou délkou paměti a rychlým zpracováním. Výkonost architektury osciloskopu LeCroy WaveMaster 8Zi-A je umocněna použitím čtyřjádrového procesoru Intel Core2 Quad, který poskytuje efektivní hodinovou frekvenci 12 GHz spolu s 64bitovýmoperačním systémem Windows7 a 8 GB operační paměti RAM. Výsledkem je 10× až 100× rychlejší zpracování než u konkurenčních osciloskopů.

Optimalizace pro dlouhou paměť - architektura X-Stream II nemá žádná omezení týkající se délky paměti bez ohledu na druh prováděné analýzy, protože proměnná délka segmentu časového záznamu může být vždy upravena tak, aby se vešla do rychlé paměti cahe v procesoru. Konkurenční osciloskopy s běžnou architekturou toho udělat nemohou a často mají omezení paměti pro analýzu v nejlepším případě na 5 až 10 % celkové délky záznamu.

Optimalizace pro rychlou odezvu přístroje - díky dynamické alokaci vyrovnávací paměti, aby byla maximalizována dostupnost paměti, vykazují osciloskopy LeCroy WaveMaster 8Zi-A má nejrychlejší odezvu na ovládací prvky. Osciloskopy od jiných výrobců často trpí obtěžujícími prodlevami i během těch nejjednodušších operací, jako je např. zoom. To se ale nestane s LeCroy WaveMaster 8Zi-A. Osciloskopy již nemusí platit daň za práci s dlouhými záznamy signálu.

Připojení sond bez jakýchkoliv omezení

Širokopásmové aktivní diferenční sondy až do 25 GHz, single-ended aktivní sondy, proudové sondy, VN sondy - to vše je možné připojit k osciloskopu LeCroy WaveMaster 8Zi-A bez nutnosti použití jakýchkoliv rozšiřujících nebo doplňujících adaptérů, abychom získali kompletní obraz testovaného elektronického systému. Všechny osciloskopy LeCroy WaveMaster 8Zi-A jsou vybaveny řadou ProBus vstupů s přepínatelnou 50Ω a 1MΩ impedancí pro signály do 3,5 GHz, což umožňuje připojit všechny stávající sondy LeCroy pro tato pásma. Kromě toho jsou osciloskopy LeCroy WaveMaster 8Zi-A vybaveny i řadou čtyř ProLink vstupů s 50Ω impedancí pro signály do 20 GHz. U modelů s šířkou pásma od 20 GHz do 45 GHz jsou pak dva ze čtyř ProBus vstupů nahrazeny vysokofrekvenčními vstupy s 2,4mm/2,92mm koaxiálními konektory.

Nejnižší šumový práh jitteru a nejvyšší stabilita časové základny

Osciloskopy LeCroy WaveMaster 8Zi-A využívají výjimečně přesnou a stabilní časovou základnu pro zajištění nejnižšího možného šumového prahu jitteru až 125 fs(rms). LeCroy poskytuje vysoce stabilní měření i při plné délce záznamu 768 M, což usnadňuje odladění nízkofrekvenčních událstí.

LeCroy WaveMaster 8Zi-A Eye

Nejlepší ochrana investic - možný upgrade až do 45 GHz

Díky tomu, že všechny modely osciloskopů LeCroy WaveMaster 8Zi-A pro pásma od 4 GHz až do 45 GHz jsou postaveny na společné platformě, je možné kdykoliv provést upgrade stávajícího modelu na model s větší šířkou pásma a vyšší vzorkovací rychlostí. Tím LeCroy chrání Vaše investice, protože není nutné kupovat hned ten nejvyšší a nejdražší model. Až když časem vyplyne potřeba vyšší šířky pásma, stačí díky flexibilitě osciloskopů LeCroy WaveMaster 8Zi-A pouze provést upgrade na odpovídající vyšší model. Kromě toho osciloskopy LeCroy WaveMaster 8Zi-A umožňují synchronizovat dva osciloskopy a zdvojnásobit tak počet kanálů měřicího systému.

Kompletní odladění systému

Porozumění vzájemných vztahů mezi různými signály je nezbytností pro rychlé odladění elektronického systému. Osciloskopy LeCroy WaveMaster 8Zi-A si berou i to nejlepší z osciloskopů pro obecné použití (spouštění a dekódování pro pomalé sériové sběrnice, analýza mixed-signal signálů, vysoká vstupní impedance), aby umožnily korelaci mezi pomalými signály (pomalé sériové sběrnice, napájecí zdroje, paralelní sběrnice) a rychlými událostmi.

Dekodéry sériových sběrnic - nový rozměr vhledu

Více než 19 protokolů je podporováno dekodéry sériových sběrnic, přičemž pro mnoho z nich je k dispozici i skutečný hardwarový trigger. V dekódovaných datech lze hledat, nebo je lze exportovat do tabulky v Excelu. ProtoSync navíc umožňuje zobrazit deódovaná data i ve formátu běžném pro protokolové analyzátory. ProtoSync je přitom možné zobrazit na rozšiřujícím displeji.

LeCroy WavePro7ZiA ProtoSync

Více spouštěcích podmínek umožní rychle izolovat více problémů

Mocná kombinace širokopásmových spouštěcích podmínek na hranu a 10 různých SMART triggerů, čtyřstupňový kaskádní trigger a nástroj TriggerScan patří mezi standardní výbavu osciloskopu a umožňují rychle izolovat problém a zaměřit se na jeho přičinu. Vysokorychlostní sériový trigger umožňuje spouštění až do rychlosti 14,1 Gb/s na sériové vzory až do délky 80 bitů. Celá škála spouštění pro sériové protokoly (I2C, SPI, UART, RS-232, Audiobus (I2S, LJ, RJ, TDM), CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553 a mnoho dalších) je na osciloskopech LeCroy WaveMaster 8Zi-A rovněž využitelná.

LeCroy WavePro7ZiA Trigger

Plně integrovaný mixed-signal osciloskop (4+36)

Z osciloskopu LeCroy WaveMaster 8Zi-A lze jednoduše vytvořit mixed-signal osciloskop s až 36 digitálními kanály, časově synchronizovanými se 4 analogovými kanály osciloskopu, a plně integrovaným ovládáním připojením volitelného logického analyzátoru LeCroy řady MS, která je kompatibilní i se všemi ostatními osciloskopy LeCroy s architekturou X-Stream II. Kromě záznamu digitálních linek mohou digitální kanály dobře pomoci při monitorování pomalejších signálů, jako jsou např. hodinové nebo chip select signály, čím ponechávají volné analogové kanály pro rychlé signály.

Rychlý přenos dat pro off-line zpracování

Pokud aplikace vyžaduje rychlý přenos dat do externího počítače pro off-line zpracování, je k dispozici volitelné rozhraní LeCroy Serial Interface Bus (LSIB) s přenosovou rychlostí 325 MB/s, což je 20× až 100× rychlejší než u jakéhokoli jiného přístroje. Pro dálkové řízení jsou osciloskopy LeCroy WaveMaster 8Zi-A kompatibilní s LXI standardem Class C, který je nejnovějším průmyslovým standardem pro řízení přes Ethernet. Osciloskopy LeCroy WaveMaster 8Zi-A podporují standardní LXI vlastnosti jako je LAN interface, VXI11 Discovery, webový server a IVI-C & IVI-COM ovladače.

LeCroy WaveMaster 8Zi-A LSIB

Vyjímatelný ovládací panel

U osciloskopů LeCroy WaveMaster 8Zi-A lze vyjmout přední ovládací panel a umístit si ho do lepšího dosahu poblíž měřeného zařízení pro pohodlnější ovládání osciloskopu. Komunikace ovládacího panelu s osciloskopem je pak zajištěna propojením pomocí USB kabelu, což zajišťuje, že ani v tomto režimu nebude vyjmutý ovládací panel v blízkosti měřeného objektu žádným zdrojem rušení.

Synchronizace dvou osciloskopů (Zi-8CH-SYNCH)

Pomocí volitelného rozšíření (Zi-8CH-SYNCH) je možné propojit a synchronizovat dva osciloskopy, přičemž veškeré řízení výsledného 8kanálového systému je prováděno z jednoho z osciloskopů definovaného jako master.

Dvojnásobná plocha pro zobrazení

Možnost integrace druhé dotykové obrazovky (Zi-EXTDISP-15) je ideální pro analýzy a odlaďování díky tomu, že poskytuje najednou úplný přehled o dění v testovaném elektronickém systému.

LeCroy WaveMaster 8Zi-A Dual Display

Video

Příslušenství

Aktivní diferenční sondy LeCroy WaveLink Probe System 8-13 GHz

Vysokofrekvenční aktivní diferenční sondy LeCroy 8-13 GHz s velkým vstupním dynamickým rozsahem a velkým rozsahem napěťového ofsetu.

Aktivní diferenční sondy LeCroy WaveLink Probe System 4-6 GHz

Vysokofrekvenční aktivní diferenční sondy LeCroy 4-6 GHz s velkým vstupním dynamickým rozsahem a velkým rozsahem napěťového ofsetu.

Spektrální analyzátor pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikace FFT spektrálního analyzátoru a pokročilé možnosti FFT pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Vysokonapěťové aktivní diferenční sondy LeCroy řady ADP

Vysokonapěťové aktivní diferenční sondy LeCroy do napětí 1400 Vpp k osciloskopům LeCroy s rozhraním ProBus.

Aktivní diferenční sondy Teledyne LeCroy řady ZD, 500 MHz, 1GHz a 1,5GHz

Vysokoimpedanční aktivní diferenční sondy Teledyne LeCroy řady ZD s frekvencemy 500 MHz, 1GHz a 1,5GHz s malou vstupní kapacitou, velkým dynamickým rozsahem a nízkým šumem.

Aktivní napěťové sondy Teledyne LeCroy řady ZS 1 GHz až 4 GHz

Vysokoimpedanční aktivní napěťové sondy Teledyne LeCroy řady ZS 1 GHz až 4 GHz s malou vstupní kapacitou až jen 0.6 pF, velkým dynamickým rozsahem a nízkým šumem.

Proudové sondy Teledyne LeCroy řady CP a AP pro měření AC a DC proudů

Proudové sondy Teledyne LeCroy pro měření AC+DC proudů do 30 až 500 A s šířkami pásma od 2 MHz do 100 MHz.

Logické analyzátory řady MS pro osciloskopy LeCroy

Logické analyzátory s 18 nebo 36 kanály do 250 a 500 MHz pro osciloskopy LeCroy WaveSurfer, WaveRunner, WavePro a WaveMaster.

Aktivní diferenční sonda Teledyne LeCroy ZD200 do 200MHz pro automotive a průmyslové aplikace

Vysokoimpedanční 200MHz aktivní diferenční sonda Teledyne Lecroy ZD200 s velkým dynamickým rozsahem +/-20 V, velkým rozsahem souhlasného napětí až +/-60 V, malou vstupní kapacitou a nízkým šumem.

HDA125 vysokorychlostní digitální analyzér Teledyne LeCroy

Vysokorychlostní digitální analyzér HDA125 přemění váš osciloskop LeCroy na velice výkonný nástroj pro měření a diagnostiku analogových a současně digitálních signálů. Se vzorkovací rychlostí 12.5 GS/s na 18ti vstupních kanálech. Revoluční QuickLink umožňuje jednoduchý hladký přechod od analogových měření až po analýzu DDR4.

Vysokonapěťové diferenciální sondy LeCroy řady HVD3000A

Řada vysokonapěťových diferenciálních sond pro napětí až 6kV.

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Model

WaveMaster

804Zi-A (SDA)

WaveMaster

806Zi-A (SDA)

WaveMaster

808Zi-A (SDA)

WaveMaster

813Zi-A (SDA)

WaveMaster

816Zi-A (SDA)

WaveMaster

820Zi-A (SDA, DDA)

Vertikální systém
Analogová šířka pásma (-3 dB) @ 50 Ω (ProLink vstup, ≥ 10 mV/dílek) 4 GHz 6 GHz 8 GHz 13 GHz 16 GHz 20 GHz
Analogová šířka pásma (-3 dB) @ 50 Ω (ProBus vstup, ≥ 10 mV/dílek) 3,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz
Analogová šířka pásma (-3 dB) @ 1 MΩ (ProBus vstup) 500 MHz (typ., ≥ 2 mV/dílek)
Doba náběhu (10-90%, 50 Ω) 95 ps 63 ps 49 ps 32,5 ps 28,5 ps 22 ps
Doba náběhu (20-80%, 50 Ω) 71 ps 47 ps 37 ps 24,5 ps 21,5 ps 16,5 ps
Počet kanálů 4 (libovolná kombinace ProLink a ProBus vstupů)
Omezení šířky pásma 20 MHz, 200 MHz, 1 GHz 20 MHz, 200 MHz, 1 GHz, 4 GHz 20 MHz, 200 MHz, 1 GHz, 4 GHz, 6 GHz 20 MHz, 200 MHz, 1 GHz, 4 GHz, 6 GHz, 8 GHz 20 MHz, 200 MHz, 1 GHz, 4 GHz, 6 GHz, 8 GHz, 13 GHz 20 MHz, 200 MHz, 1 GHz, 4 GHz, 6 GHz, 8 GHz, 13 GHz, 16 GHz
Vstupní impedance

ProLink vstupy: 50 Ω ±2 % pro ≤ 100 mV/dílek, 50 Ω ±3 % pro > 100 mV/dílek

ProBus vstupy: 50 Ω ±2 % nebo 1 MΩ || 16 pF, 10 MΩ  || 11 pF

Vstupní vazba

ProLink vstupy: 50 Ω: DC, GND

ProBus vstupy: 1 MΩ: AC, DC, GND; 50 Ω: DC, GND

Max. vstupní napětí

50 Ω (ProLink): ±2 V max. @ ≤ 100 mV/dílek, 5,5 Vrms @ > 100 mV/dílek

50 Ω (ProBus): ±5 V max., 3,5 Vrms

1MΩ (ProBus): 250 V max. (peak AC: < 10 kHz + DC)

Izolace mezi kanály

DC až 10 GHz: 50 dB (> 315:1)

10 až 15 GHz: 46 dB (> 200:1)

15 až 20 GHz: 40 dB (> 100:1)

(Pro libovolné dva ProLink vstupy, při stejném nebo odlišném nastavení citlivosti, typ.)

Vertikální rozlišení 8 bitů; až 11 bitů v režimu zvýšeného rozlišení (ERES)
Citlivost

50 Ω (ProLink): 2 mV až 1 V/dílek, variabilní (2 až 9,99 mV pomocí zoomu)

50 Ω (ProBus): 2 mV až 1 V/dílek, variabilní

1MΩ (ProBus): 2 mV až 10 V/dílek, variabilní

Přesnost ss zisku ±1 % z plného rozsahu (typ.), offset 0 V; ±1,5 % z plného rozsahu (test. limit), offset 0 V
Rozsah offsetu

50 Ω (ProLink vstup):

±500 mV @ 2-100 mV/dílek

±4 V @ > 100 mV/dílek-1 V/dílek

50 Ω (ProBus vstup):

±750 mV @ 2-100 mV/dílek

±4 V @ > 100 mV/dílek-1 V/dílek

1MΩ (ProBus vstup):

±1 V @ 2-140 mV/dílek

±10 V @ 142 mV/dílek-1,40 V/dílek

±100 V @ 1,42 V/dílek-10 V/dílek

Přesnost offsetu ±(1,5 % plného rozsahu + 1,5 % hodnoty offsetu + 1 mV) (test. limit)
Horizontální systém
Časové základny Interní časová základna společná pro všechny 4 vstupní kanály
Rozsah časové základny

20 ps/dílek až 128 s/dílek

Real-time: 20 ps/dílek až 64 s/dílek

RIS: 20 ps/dílek až 10 ns/dílek, lze zvolit pro ≤ 10 ns/dílek

Roll: 100 ms/dílek až 128 s/dílek, lze zvolit pro ≥ 100 ms/dílek a ≤ 5 MSa/s v závislosti na délce paměti

Přesnost hodin < 1 ppm + (stárnutí 0,5 ppm/rok od poslední kalibrace)
Přesnost časového intervalu < 0,06/SR + (přesnost_hodin * odečtená_hodnota) (rms)
Šumový práh jitteru

Pro délky akvizice ≤ 10 µs: 550 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice > 10 µs: 600 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice ≤ 10 µs: 425 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice > 10 µs: 475 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice ≤ 10 µs: 375 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice > 10 µs: 425 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice ≤ 10 µs: 265 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice > 10 µs: 315 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice ≤ 10 µs: 240 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice > 10 µs: 290 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice ≤ 10 µs: 190 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice > 10 µs: 240 fs(rms) (TIE, typ.)

Jitter spouštění a interpolace < 0,1 ps(rms) (typ., softwarová asistence), 2 ps(rms) (typ., hardwarově)
Rozsah digitálního časového posunutí kanálů ±9 × čas/dílek, 25 ns max., každý kanál
Externí časová základna (vstup) 10 MHz; 50Ω impedance; vstup na zadním panelu
Externí časová základna (výstup) 10 MHz; 50Ω impedance; výstup na zadním panelu
Vzorkovací rychlost v reálném čase 40 GSa/s na 4 kanálech (80 GSa/s na 2 kanálech při použití externího zařízení na prokládání WM8Zi-2X80GS)
Vzorkovací rychlost v ekvivalentním čase 200 GSa/s pro opakující se signály (20 ps/dílek až 10 ns/dílek)
Max. rychlost spouštění 1 000 000 průběhů za sekundu (v sekvenčním režimu, až 4 kanály)
Mezisegmentový čas 1 μs
Standardní akviziční paměť (4 kanály / 2 kanály / 1 kanál) (počet segmentů)

20 M / 20 M / 20 M (32 M / 32 M / 32 M)

(2 000)

Volitelná rozšíření akviziční paměti (4 kanály / 2 kanály / 1 kanál) (počet segmentů)

Rozšíření S-32 (pouze modely WaveMaster)

32 M / 32 M / 32 M

(7 500)

Rozšíření M-64

64 M / 64 M / 64 M

(15 000)

Rozšíření L-128

128 M / 128 M / 128 M

(15 000)

Rozšíření VL-256

256 M / 256 M / 256 M

(15 000)

Pro všechna volitelná rozšíření paměti je při použití externího zařízení na prokládání WM8Zi-2X80GS paměť dvojnásobná.

Zpracování vzorků
Průměrování Průměrování součtem až přes 1 milion běhů; spojité průměrování až přes 1 milion běhů.
Zvýšené rozlišení (ERES) 8,5 až 11bitové vertikální rozlišení
Obálka (extrémy) Obálka, min, max až přes 1 milion běhů
Interpolace Lineární nebo Sin(x)/x
Systém spouštění (trigger)
Režimy Normal, Auto, Single, Stop
Zdroj spouštění Kterýkoliv kanál osciloskopu, Aux, Aux/10, síť, FastEdge; volba hrany a úrovně unikátní pro každý zdroj (kromě sítě)
Vstupní vazba DC, AC, HFRej, LFRej
Pre-trigger zpoždění 0 až 100 % velikosti paměti (nastavitelné v 1% inkrementech 100 ns)
Post-trigger zpoždění 0-10 000 dílků v real-time režimu, omezené pro pomalejší časové základny nebo v roll režimu
Hold-off 2 ns až 20 s nebo 1 až 99 999 999 událostí
Rozsah vnitřního triggeru ±4,1 dílku od středu
Citlivost triggeru při spouštění na hranu - 2,92mm vstupy (kanál 1-4) -
Citlivost triggeru při spouštění na hranu - ProBus vstupy (kanál 1-4)

2 dílky @ < 3,5 GHz

1,5 dílku @ < 1,75 GHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC vazba, ≥ 10 mV/dílek, 50 Ω)

Citlivost triggeru při spouštění na hranu - ProLink vstupy (kanál 1-4)

2 dílky @ < 4 GHz

1,5 dílku @ < 3 GHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC vazba, ≥ 10 mV/dílek, 50 Ω)

2 dílky @ < 6 GHz

1,5 dílku @ < 3 GHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC vazba, ≥ 10 mV/dílek, 50 Ω)

2 dílky @ < 8 GHz

1,5 dílku @ < 3 GHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC vazba, ≥ 10 mV/dílek, 50 Ω)

3 dílky @ < 13 GHz

1,5 dílku @ < 3 GHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC vazba, ≥ 10 mV/dílek, 50 Ω)

3 dílky @ < 15 GHz

1,5 dílku @ < 3 GHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC vazba, ≥ 10 mV/dílek, 50 Ω)

3 dílky @ < 15 GHz

1,5 dílku @ < 3 GHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC vazba, ≥ 10 mV/dílek, 50 Ω)

Citlivost triggeru při spouštění na hranu - Ext vstup

2 dílky @ < 1 GHz

1,5 dílku @ < 500 MHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC vazba)

Max. frekvence prospouštění, SMART trigger

2,0 GHz @ ≥ 10 mV/dílek

(min. šířka pulzu 200 ps)

Vstupní rozsah externího triggeru Aux (±0,4 V); Aux/10 (±4 V)
Základní typy spouštění
Hrana Spuštění když signál má správnou hranu (pozitivní, negativní nebo obě) a dosáhne dané úrovně.
Okno (Window) Spuštění když signál opustí definované meze napětí.
TV kompozitní signál NTSC nebo PAL s volitelným číslem řádku a polem; HDTV (720p, 1080i, 1080p) s volitelnou snímkovou frekvencí (50 nebo 60 Hz) a síť, nebo CUSTOM s vlitelným polem (1-8), řádkem (až 2000), snímkovou frekvencí (25, 30, 50 nebo 60 Hz), prokládáním (1:1, 2:1, 4:1, 8:1) a hranou synchronizačního pulzu (pozitivní, negativní).
SMART triggery
Stav nebo hrana s kvalifikací Spuštění na jakýkoliv zdroj spouštění, pokud se definovaný stav nebo hrana vyskytne na jiném definovaném vstupu. Zpoždění mezi zdroji je volitelné časem nebo počtem událostí.
Prvotní kvalifikace V sekvenčním režimu spouští opakovaně na události B, pouze pokud definovaný vzor, stav nebo hrana (událost A) je splněna v prvním segmentu akvizice.
Výpadek Provede spuštění, pokud dojde k výpadku signálu na delší dobu než volitelný interval 1 ns až 20 s.
Vzor Logická kombinace (AND, NAND, OR, NOR) až pěti vstupů (4 kanály a vstup externího triggeru). Každý ze vstupů může být High, Low nebo Dont care. Úrovně High a Low mohou být nezávisle zvoleny. Ke spouštění dojde na začátku nebo konci vzoru.
SMART triggery s vyloučením
Glitch Spouštění na pozitivní nebo negativní glitche s šířkami volitelnými od 200 ps (v závislosti na šířce pásma osciloskopu) do 20 s, nebo na občasné poruchy.
Šířka pulzu (signál nebo vzor) Spouštění na pozitivní, negativní nebo obě šířky pulzu s šířkou nastavitelnou od 200 ps (v závislosti na šířce pásma osciloskopu) do 20 s, nebo na občasné poruchy.
Interval (signál nebo vzor) Spouštění na intervaly volitelné od 1 ns do 20 s.
Časový limit (kvalifikovaný stavem nebo hranou) Spouštění na jakýkoliv zdroj pokud se daný stav nebo hrana vyskytla na jiném zdroji. Zpoždění mezi zdroji je 1 ns až 20 s, nebo 1 až 99 999 999 událostí.
Runt Spouštění na pozitivní nebo negativní výpadky úrovně definované dvěma limity napětí a dvěma časovými limity od 1 ns do 20 s.
Strmost Spouštění na dobu přeběhu - volí se limit pro dV, dt a hrana. Limity pro hranu jsou mezi 1 ns až 20 ns.
Spouštění na vyloučení Spouštění na občasné poruchy pomocí specifikace očekávaného chování. Ke spuštění dojde, když tato podmínka není splněna.
Kaskádní trigger
Schopnosti Aktivace na událost "A", pak spuštění na událost "B". Nebo aktivace na událost "A", pak kvalifikace událostí "B" a spuštění na událost "C". Nebo aktivace na událost "A", pak kvalifikace událostí "B" a pak "C" a spuštění na událost "D".
Typy

Událost A nebo B: hrana, glitch, šířka, okno, výpadek, interval, runt, strmost, vzor (analog.)

Událost C nebo D: hrana nebo vzor

Holdoff Zpoždění mezi událostmi A a B, B a C, C a D jsou volitelné časem nebo počtem událostí.
Reset Reset mezi událostmi A a B, B a C, C a D jsou volitelné časem.
Spouštění na vysokorychlostní sériový protokol (volitelné rozšíření WM8Zi-HSPT, standardně na SDA modelech)
Datové rychlosti

Volitelné rozšíření WM8Zi-HSPT: 100 Mb/s - 2,7 Gb/s, 3,0 Gb/s, 3,125 Gb/s, vstup pouze kanál 4

Volitelné rozšíření xxx-14GBIT-80B-8B10B-TD: 600 Mb/s až 14,1 Gb/s, vstup pouze kanál 4

Délka vzoru 80 bitů NRZ, osm 8b/10b symbolů
Výstupy hodin a dat

Volitelné rozšíření WM8Zi-HSPT: 400 mVpp (typ.), AC vazba

Volitelné rozšíření xxx-14GBIT-80B-8B10B-TD: výstup hodin a dat není k dispozici

Jitter obnovení hodin Volitelné rozšíření WM8Zi-HSPT: 2 ps rms + 0,3 % UI rms pro PRBS vzory s 50% hustotou přechodu
Šířka pásma HW smyčky obnovení Volitelné rozšíření WM8Zi-HSPT: šířka pásma PLL smyčky = Fbaud/5500, 100 Mb/s až 2,488 Gb/s
Zobrazení
Typ displeje Barevný, 15,3" plochý TFT LCD, dotyková obrazovka
Rozlišení WXGA, 1280 × 768
Počet průběhů Zobrazení až osmi průběhů současně. Současně lze zobrazit průběhy z kanálů, zoomů, matematických funkcí a paměti.
Mřížky Auto, Single, Dual, Quad, Octal, X-Y, Single + X-Y, Dual + X-Y
Reprezentace průběhů Propojené body nebo jen body.
Interní PC/CPU
CPU Intel Core i7-2600 Quad, 2,6 GHz (až 3,8 GHz v režimu Turbo) (nebo vyšší)
RAM 8 GB standardně
Operační systém Windows 7 Professional Edition (64-bit)
Interface
Vzdálené řízení Windows Automation, nebo LeCroy Remote Command Set
Síťová komunikace VXI-11 nebo VICP, kompatibilní s LXI Class C (v1.2)
GPIB port (volitelně) Podpora IEEE-488.2
LSIB port (volitelně) Podpora PCIe Gen1 x4 protokol s LeCroy API
Ethernet port 10/100/1000BaseT Ethernet Interface (RJ45)
USB port Min. 6 portů USB 2.0 (včetně tří na předním panelu) pro připojení s Windows kompatibilních zařízení
Výstup na externí monitor

15-pin D-Type kompatibilní s WXGA pro připojení vlastního externího monitoru

DVI konektor pro připojení LeCroy Zi-EXTDISP-15

Sériový port -
Periferální sběrnice LeCroy LBUS
Napájení
Napětí 100-240 V AC ±10 % @ 45-66 Hz, 100-120 V AC ±10 % @ 380-420 Hz, automatická volba napětí, kategorie II
Max. příkon 975 W / 975 VA
Prostředí
Teplota (pracovní) +5 ºC až +40 ºC, včetně CD-RW/DVD-ROM mechaniky
Teplota (skladování) -20 ºC až +60 ºC
Vlhkost (pracovní)

5% až 80% relativní vlhkost (nekondenzující) až do +31 ºC

Horní limit se snižuje na 50% relativní vlhkost (nekondenzující) při +40 ºC

Vlhkost (skladování) 5% až 95% relativní vlhkost (nekondenzující), testováno podle MIL-PRF-28800F
Nadmořská výška (pracovní) Až 3048 m do +25 ºC
Náhodné vibrace (pracovní) 0,5 g(rms), 5 Hz až 500 Hz, 15 minut v každé ze tří ortogonálních os
Náhodné vibrace (skladování) 2,4 g(rms), 5 Hz až 500 Hz, 15 minut v každé ze tří ortogonálních os
Funkční šok 20 g(peak), poloviční sinus, 11ms puls, 3 šoky (positivní a negativní) v každé ze tří ortogonálních os, celkem 18 šoků
Rozměry a váha
Rozměry (v × š × h) 355 mm × 467 mm × 406 mm (ve výšce nejsou obsaženy nožičky)
Váha 23,4 kg
Přepravní váha 31,8 kg
Certifikace
  CE, UL a cUL, splňuje EN 61326-1, EN 61010-1, UL 61010-1 2nd ed., CSA C22.2 No. 61010-1-04
Záruka a servis
  3 roky na osciloskop, 1 rok na příslušenství. Doporučená doba kalibrace 1 rok.

 

 

 

Model

WaveMaster 825Zi-A

(SDA)

WaveMaster 830Zi-A

(SDA, DDA)

WaveMaster 845Zi-A

(SDA)

Vertikální systém
Analogová šířka pásma (-3 dB) @ 50 Ω (2,4/2,92mm vstup) 25 GHz 30 GHz 45 GHz
Analogová šířka pásma (-3 dB) @ 50 Ω (ProLink vstup, ≥ 10 mV/dílek) 20 GHz 20 GHz 20 GHz
Analogová šířka pásma (-3 dB) @ 50 Ω (ProBus vstup, ≥ 10 mV/dílek) 3,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz
Analogová šířka pásma (-3 dB) @ 1 MΩ (ProBus vstup) 500 MHz (typ., ≥ 2 mV/dílek)
Doba náběhu (10-90%, 50 Ω) 17,5 ps 15,5 ps 10,5 ps
Doba náběhu (20-80%, 50 Ω) 13 ps 11,5 ps 8 ps
Počet kanálů 4 (libovolná kombinace 20GHz ProLink vstupů nebo 3,5GHz ProBus vstupů), 3 (1 s plnou šířkou pásma, 2 s ProLink nebo ProBus vstupy), nebo 2 (s plnou šířkou pásma) 4 (libovolná kombinace 20GHz ProLink vstupů nebo 3,5GHz ProBus vstupů), 3 (1 @ 30 GHz, 2 s ProLink nebo ProBus vstupy), 2 @ 30 GHz, nebo 1 @ 45 GHz
Omezení šířky pásma

Pro ≤ 20GHz režim:

20 MHz, 200 MHz, 1 GHz, 4 GHz, 6 GHz, 8 GHz, 13 GHz, 16 GHz

Pro > 20GHz režim:

20 GHz

Pro ≤ 20GHz režim:

20 MHz, 200 MHz, 1 GHz, 4 GHz, 6 GHz, 8 GHz, 13 GHz, 16 GHz

Pro > 20GHz režim:

20 GHz, 25 GHz

Pro ≤ 20GHz režim:

20 MHz, 200 MHz, 1 GHz, 4 GHz, 6 GHz, 8 GHz, 13 GHz, 16 GHz

Pro 25GHz a 30GHz režim:

20 GHz, 25 GHz, 30 GHz

Pro > 20GHz režim:

20 GHz, 25 GHz

Vstupní impedance

2,92mm vstupy:

50 Ω ±2 % pro ≤ 79 mV/dílek, 50 Ω ±3 % pro > 79 mV/dílek

ProLink vstupy:

50 Ω ±2 % pro ≤ 100 mV/dílek, 50 Ω ±3 % pro > 100 mV/dílek

ProBus vstupy:

50 Ω ±2 % nebo 1 MΩ || 16 pF, 10 MΩ  || 11 pF s dodanou sondou

2,4/2,92mm vstupy:

50 Ω ±2 % pro ≤ 79 mV/dílek, 50 Ω ±3 % pro > 79 mV/dílek

ProLink vstupy:

50 Ω ±2 % pro ≤ 100 mV/dílek, 50 Ω ±3 % pro > 100 mV/dílek

ProBus vstupy:

50 Ω ±2 % nebo 1 MΩ || 16 pF, 10 MΩ  || 11 pF s dodanou sondou

Vstupní vazba

2,92mm vstupy:

50 Ω: DC, GND

ProLink vstupy:

50 Ω: DC, GND

ProBus vstupy:

1 MΩ: AC, DC, GND; 50 Ω: DC, GND

2,4/2,92mm vstupy:

50 Ω: DC, GND

ProLink vstupy:

50 Ω: DC, GND

ProBus vstupy:

1 MΩ: AC, DC, GND; 50 Ω: DC, GND

Max. vstupní napětí

2,92mm vstupy:

±2 V max. @ ≤ 100 mV/dílek, 5,5 Vrms @ > 100 mV/dílek

50 Ω ProLink):

±2 V max. @ ≤ 100 mV/dílek, 5,5 Vrms @ > 100 mV/dílek

50 Ω (ProBus):

±5 V max., 3,5 Vrms

1MΩ (ProBus):

250 V max. (peak AC: < 10 kHz + DC)

2,4/2,92mm vstupy:

±2 V max. @ ≤ 100 mV/dílek, 5,5 Vrms @ > 100 mV/dílek

50 Ω ProLink):

±2 V max. @ ≤ 100 mV/dílek, 5,5 Vrms @ > 100 mV/dílek

50 Ω (ProBus):

±5 V max., 3,5 Vrms

1MΩ (ProBus):

250 V max. (peak AC: < 10 kHz + DC)

Izolace mezi kanály

DC až 10 GHz: 50 dB (> 315:1)

10 až 15 GHz: 46 dB (> 200:1)

15 až 20 GHz: 40 dB (> 100:1)

20 GHz až max. šířka pásma: 30 dB (> 32:1)

(Pro libovolné dva ProLink nebo 2,92mm vstupy, při stejném nebo odlišném nastavení citlivosti, typ.)

Vertikální rozlišení 8 bitů; až 11 bitů v režimu zvýšeného rozlišení (ERES)
Citlivost

50 Ω (2,92 mm):

10 mV až 500 mV/dílek, variabilní

50 Ω (ProLink):

2 mV až 1 V/dílek, variabilní (2 až 9,9 mV pomocí zoomu)

50 Ω (ProBus):

2 mV až 1 V/dílek, variabilní

1 MΩ (ProBus):

2 mV až 10 V/dílek, variabilní

50 Ω (2,4/2,92 mm):

10 mV až 500 mV/dílek, variabilní

50 Ω (ProLink):

2 mV až 1 V/dílek, variabilní (2 až 9,9 mV pomocí zoomu)

50 Ω (ProBus):

2 mV až 1 V/dílek, variabilní

1 MΩ (ProBus):

2 mV až 10 V/dílek, variabilní

Přesnost ss zisku ±1 % z plného rozsahu (typ.), offset 0 V; ±1,5 % z plného rozsahu (test. limit), offset 0 V
Rozsah offsetu

50 Ω (2,92 mm):

±500 mV @ 10-79 mV/dílek

±4 V @ 80 mV/dílek-500 mV/dílek

50 Ω (ProLink):

±500 mV @ 2-100 mV/dílek

±4 V @ > 100 mV/dílek-1 V/dílek

50 Ω (ProBus):

±750 mV @ 2-100 mV/dílek

±4 V @ > 100 mV/dílek-1 V/dílek

1 MΩ (ProBus vstup):

±1 V @ 2-128 mV/dílek

±10 V @ 130 mV/dílek-1,28 V/dílek

±100 V @ 1,3 V/dílek-10 V/dílek

50 Ω (2,4/2,92 mm):

±500 mV @ 10-79 mV/dílek

±4 V @ 80 mV/dílek-500 mV/dílek

50 Ω (ProLink):

±500 mV @ 2-100 mV/dílek

±4 V @ > 100 mV/dílek-1 V/dílek

50 Ω (ProBus):

±750 mV @ 2-100 mV/dílek

±4 V @ > 100 mV/dílek-1 V/dílek

1 MΩ (ProBus vstup):

±1 V @ 2-128 mV/dílek

±10 V @ 130 mV/dílek-1,28 V/dílek

±100 V @ 1,3 V/dílek-10 V/dílek

Přesnost offsetu ±(1,5% plného rozsahu + 1,5% hodnoty offsetu + 1 mV) (test. limit)
Horizontální systém
Časové základny Interní časová základna společná pro všechny 4 vstupní kanály
Rozsah časové základny

Pro > 20GHz režim:

Real-time: 20 ps/dílek až 6.4 ms/dílek, v závislosti na délce paměti

Pro ≤ 20GHz režim:

Real-time: 20 ps/dílek až 64 s/dílek

RIS: 20 ps/dílek až 10 ns/dílek, lze zvolit pro ≤ 10 ns/dílek

Roll: 100 ms/dílek až 128 s/dílek, lze zvolit pro ≥ 100 ms/dílek a ≤ 5 MSa/s v závislosti na délce paměti

Přesnost hodin < 1 ppm + (stárnutí 0,5 ppm/rok od poslední kalibrace)
Přesnost časového intervalu < 0,06/SR + (přesnost_hodin * odečtená_hodnota) (rms)
Šumový práh jitteru

Pro délky akvizice ≤ 10 µs: 165 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice > 10 µs: 215 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice ≤ 10 µs: 140 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice > 10 µs: 190 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice ≤ 10 µs: 125 fs(rms) (TIE, typ.)

Pro délky akvizice > 10 µs: 175 fs(rms) (TIE, typ.)

Jitter spouštění a interpolace < 0,1 ps(rms) (typ., softwarová asistence), 2 ps(rms) (typ., hardwarově)
Rozsah digitálního časového posunutí kanálů ±9 × čas/dílek, 25 ns max., každý kanál
Externí časová základna (vstup) 10 MHz; 50Ω impedance; vstup na zadním panelu
Externí časová základna (výstup) 10 MHz; 50Ω impedance; výstup na zadním panelu
Vzorkovací rychlost v reálném čase

40 GSa/s na 4 kanálech

80 GSa/s na 2 kanálech při režimu > 25 GHz

40 GSa/s na 4 kanálech

80 GSa/s na 2 kanálech při režimu > 25 GHz

120 GSa/s na 1 kanále při 45GHz režimu

Vzorkovací rychlost v ekvivalentním čase

Pro ≤ 20GHz režim: 200 GSa/s pro opakující se signály (20 ps/dílek až 10 ns/dílek)

Pro > 20GHz režim: nelze použít

Max. rychlost spouštění 1 000 000 průběhů za sekundu (v sekvenčním režimu, až 4 kanály)
Mezisegmentový čas 1 μs
Standardní akviziční paměť (2 kanály / 1 kanál pro 25 nebo 30 GHz) (1 kanál pro 45 GHz) (počet segmentů)

40 M / 40 M (64 M / 64 M)

(1000)

60 M (96 M)

(1000)

Volitelná rozšíření akviziční paměti (2 kanály / 1 kanál pro 25 nebo 30 GHz) (1 kanál pro 45 GHz) (počet segmentů)

Rozšíření S-32 (pouze modely WaveMaster)

64 M / 64 M

(3 500)

Rozšíření M-64

128 M / 128 M

(7 500)

Rozšíření L-128

256 M / 256 M

(15 000)

Rozšíření VL-256

512 M / 512 M

(15 000)

 

Pro ≤ 20GHz režim platí specifikace pro WaveMaster 820Zi-A.

Rozšíření S-32 (pouze modely WaveMaster)

96 M

(3 500)

Rozšíření M-64

192 M

(7 500)

Rozšíření L-128

384 M

(15 000)

Rozšíření VL-256

768 M

(15 000)

 

Pro ≤ 30GHz nebo ≤ 20GHz režim platí specifikace pro WaveMaster 830Zi-A, resp. 820Zi-A.

Zpracování vzorků
Průměrování Průměrování součtem až přes 1 milion běhů; spojité průměrování až přes 1 milion běhů.
Zvýšené rozlišení (ERES) 8,5 až 11bitové vertikální rozlišení
Obálka (extrémy) Obálka, min, max až přes 1 milion běhů
Interpolace Lineární nebo Sin(x)/x
Systém spouštění (trigger)
Režimy Normal, Auto, Single, Stop
Zdroj spouštění Kterýkoliv kanál osciloskopu, Aux, Aux/10, síť, FastEdge; volba hrany a úrovně unikátní pro každý zdroj (kromě sítě)
Vstupní vazba DC, AC, HFRej, LFRej
Pre-trigger zpoždění 0 až 100 % velikosti paměti (nastavitelné v 1% inkrementech 100 ns)
Post-trigger zpoždění 0-10 000 dílků v real-time režimu, omezené pro pomalejší časové základny nebo v roll režimu
Hold-off 2 ns až 20 s nebo 1 až 99 999 999 událostí
Rozsah vnitřního triggeru ±4,1 dílku od středu
Citlivost triggeru při spouštění na hranu - 2,92mm vstupy (kanál 1-4)

3 dílky @ < 15 GHz

1,5 dílku @ < 3 GHz

Citlivost triggeru při spouštění na hranu - ProBus vstupy (kanál 1-4)

2 dílky @ < 3,5 GHz

1,5 dílku @ < 1,75 GHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC vazba, ≥ 10 mV/dílek, 50 Ω)

Citlivost triggeru při spouštění na hranu - ProLink vstupy (kanál 1-4)

3 dílky @ < 15 GHz

1,5 dílku @ < 3 GHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC vazba, ≥ 10 mV/dílek, 50 Ω)

Citlivost triggeru při spouštění na hranu - Ext vstup

2 dílky @ < 1 GHz

1,5 dílku @ < 500 MHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC vazba)

Max. frekvence pro spouštění, SMART trigger

2,0 GHz @ ≥ 10 mV/dílek

(min. šířka pulzu 200 ps)

Vstupní rozsah externího triggeru Aux (±0,4 V); Aux/10 (±4 V)
Základní typy spouštění
Hrana Spuštění když signál má správnou hranu (pozitivní, negativní nebo obě) a dosáhne dané úrovně.
Okno (Window) Spuštění když signál opustí definované meze napětí.
TV kompozitní signál NTSC nebo PAL s volitelným číslem řádku a polem; HDTV (720p, 1080i, 1080p) s volitelnou snímkovou frekvencí (50 nebo 60 Hz) a síť, nebo CUSTOM s vlitelným polem (1-8), řádkem (až 2000), snímkovou frekvencí (25, 30, 50 nebo 60 Hz), prokládáním (1:1, 2:1, 4:1, 8:1) a hranou synchronizačního pulzu (pozitivní, negativní).
SMART triggery
Stav nebo hrana s kvalifikací Spuštění na jakýkoliv zdroj spouštění, pokud se definovaný stav nebo hrana vyskytne na jiném definovaném vstupu. Zpoždění mezi zdroji je volitelné časem nebo počtem událostí.
Prvotní kvalifikace V sekvenčním režimu spouští opakovaně na události B, pouze pokud definovaný vzor, stav nebo hrana (událost A) je splněna v prvním segmentu akvizice.
Výpadek Provede spuštění, pokud dojde k výpadku signálu na delší dobu než volitelný interval 1 ns až 20 s.
Vzor Logická kombinace (AND, NAND, OR, NOR) až pěti vstupů (4 kanály a vstup externího triggeru). Každý ze vstupů může být High, Low nebo Dont care. Úrovně High a Low mohou být nezávisle zvoleny. Ke spouštění dojde na začátku nebo konci vzoru.
SMART triggery s vyloučením
Glitch Spouštění na pozitivní nebo negativní glitche s šířkami volitelnými od 200 ps (v závislosti na šířce pásma osciloskopu) do 20 s, nebo na občasné poruchy.
Šířka pulzu (signál nebo vzor) Spouštění na pozitivní, negativní nebo obě šířky pulzu s šířkou nastavitelnou od 200 ps (v závislosti na šířce pásma osciloskopu) do 20 s, nebo na občasné poruchy.
Interval (signál nebo vzor) Spouštění na intervaly volitelné od 1 ns do 20 s.
Časový limit (kvalifikovaný stavem nebo hranou) Spouštění na jakýkoliv zdroj pokud se daný stav nebo hrana vyskytla na jiném zdroji. Zpoždění mezi zdroji je 1 ns až 20 s, nebo 1 až 99 999 999 událostí.
Runt Spouštění na pozitivní nebo negativní výpadky úrovně definované dvěma limity napětí a dvěma časovými limity od 1 ns do 20 s.
Strmost Spouštění na dobu přeběhu - volí se limit pro dV, dt a hrana. Limity pro hranu jsou mezi 1 ns až 20 ns.
Spouštění na vyloučení Spouštění na občasné poruchy pomocí specifikace očekávaného chování. Ke spuštění dojde, když tato podmínka není splněna.
Kaskádní trigger
Schopnosti Aktivace na událost "A", pak spuštění na událost "B". Nebo aktivace na událost "A", pak kvalifikace událostí "B" a spuštění na událost "C". Nebo aktivace na událost "A", pak kvalifikace událostí "B" a pak "C" a spuštění na událost "D".
Typy

Událost A nebo B: hrana, glitch, šířka, okno, výpadek, interval, runt, strmost, vzor (analog.)

Událost C nebo D: hrana nebo vzor

Holdoff Zpoždění mezi událostmi A a B, B a C, C a D jsou volitelné časem nebo počtem událostí.
Reset Reset mezi událostmi A a B, B a C, C a D jsou volitelné časem.
Spouštění na vysokorychlostní sériový protokol (volitelné rozšíření WM8Zi-HSPT, standardně na SDA modelech)
Datové rychlosti

Volitelné rozšíření WM8Zi-HSPT: 100 Mb/s - 2,7 Gb/s, 3,0 Gb/s, 3,125 Gb/s, vstup pouze kanál 4

Volitelné rozšíření xxx-14GBIT-80B-8B10B-TD: 600 Mb/s až 14,1 Gb/s, vstup pouze kanál 4

Délka vzoru 80 bitů NRZ, osm 8b/10b symbolů
Výstupy hodin a dat

Volitelné rozšíření WM8Zi-HSPT: 400 mVpp (typ.), AC vazba

Volitelné rozšíření WM8Zi-14GBIT-80B-8B10B-TD: výstup hodin a dat není k dispozici

Jitter obnovení hodin Volitelné rozšíření WM8Zi-HSPT: 2 ps rms + 0,3 % UI rms pro PRBS vzory s 50% hustotou přechodu
Šířka pásma HW smyčky obnovení Volitelné rozšíření WM8Zi-HSPT: šířka pásma PLL smyčky = Fbaud/5500, 100 Mb/s až 2,488 Gb/s
Zobrazení
Displej Barevný, 15,3" plochý TFT LCD, dotyková obrazovka
Rozlišení WXGA, 1280 × 768
Počet průběhů Zobrazení až osmi průběhů současně. Současně lze zobrazit průběhy z kanálů, zoomů, matematických funkcí a paměti.
Mřížky Auto, Single, Dual, Quad, Octal, X-Y, Single + X-Y, Dual + X-Y
Reprezentace průběhů Propojené body nebo jen body.
Interní PC/CPU
CPU Intel Core i7-2600 Quad, 2,6 GHz (až 3,8 GHz v režimu Turbo) (nebo vyšší)
RAM 8 GB standardně, až 32 GB volitelně
Operační systém Windows 7 Professional Edition (64-bit)
Interface
Vzdálené řízení Windows Automation, nebo LeCroy Remote Command Set
Síťová komunikace VXI-11 nebo VICP, kompatibilní s LXI Class C (v1.2)
GPIB port (volitelně) Podpora IEEE-488.2
LSIB port (volitelně) Podpora PCIe Gen1 x4 protokol s LeCroy API
Ethernet port 10/100/1000BaseT Ethernet Interface (RJ45)
USB port Min. 6 portů USB 2.0 (včetně tří na předním panelu) pro připojení s Windows kompatibilních zařízení
Výstup na externí monitor

15-pin D-Type kompatibilní s WXGA pro připojení vlastního externího monitoru

DVI konektor pro připojení LeCroy Zi-EXTDISP-15

Sériový port -
Periferální sběrnice LeCroy LBUS
Napájení
Napětí 100-240 V AC ±10 % @ 45-66 Hz, 100-120 V AC ±10 % @ 380-420 Hz, automatická volba napětí, kategorie II
Max. příkon 1025 W / 1025 VA
Prostředí
Teplota (pracovní) +5 ºC až +40 ºC, včetně CD-RW/DVD-ROM mechaniky
Teplota (skladování) -20 ºC až +60 ºC
Vlhkost (pracovní)

5% až 80% relativní vlhkost (nekondenzující) až do +31 ºC

Horní limit se snižuje na 50% relativní vlhkost (nekondenzující) při +40 ºC

Vlhkost (skladování) 5% až 95% relativní vlhkost (nekondenzující), testováno podle MIL-PRF-28800F
Nadmořská výška (pracovní) Až 3048 m do +25 ºC
Náhodné vibrace (pracovní) 0,5 g(rms), 5 Hz až 500 Hz, 15 minut v každé ze tří ortogonálních os
Náhodné vibrace (skladování) 2,4 g(rms), 5 Hz až 500 Hz, 15 minut v každé ze tří ortogonálních os
Funkční šok 20 g(peak), poloviční sinus, 11ms puls, 3 šoky (positivní a negativní) v každé ze tří ortogonálních os, celkem 18 šoků
Rozměry a váha
Rozměry (v × š × h) 355 mm × 467 mm × 406 mm (ve výšce nejsou obsaženy nožičky)
Váha 26,4 kg 27,2 kg
Přepravní váha 34,5 kg 35,5 kg
Certifikace
  CE, UL a cUL, splňuje EN 61326-1, EN 61010-1, UL 61010-1 2nd ed., CSA C22.2 No. 61010-1-04
Záruka a servis
  3 roky na osciloskop, 1 rok na příslušenství. Doporučená doba kalibrace 1 rok.

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Bohumil Vítovec
Telefon: +420 604 273 701- pracoviště Praha
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724

WaveMaster 8 Zi – vlajková loď společnosti LeCroy

Smí-li se něco pyšnit titulem nejrychlejší osciloskop na světě, je to osciloskop WaveMaster 8 Zi od renomovaného výrobce osciloskopů a datových analyzátorů LeCroy. Společnost LeCroy tímto potvrdila, že určuje trend v oblasti tzv. highend osciloskopů.