Kvalita zobrazovací rentgenové diagnostické techniky

Přístroje a pomůcky pro testování jakosti rentgenové diagnostické techniky (xray)

Filtr dle výrobce

Kontrolní šablony Nuclear Associates 07-501 až 07-555

Kontrolní šablony pro měření prostorového rozlišení rentgenů a modulační přenosové funkce(ultra-high precision šablony), rozlišení obrazových multiplikátorů (zesilovačů) a video systémů

Nuclear Associates 18-207

Mamografická mřížka pro testování kontaktu film/fólie

Pomůcka pro kontrolu fokusované mřížky Nuclear Associates 07-644

Pomůcka pro kontrolu fokusované mřížky-Buckyho clony.

Pomůcka pro kontrolu kolimace Nuclear Associates 07-661-7662

Pomůcka pro kontrolu kolimace rentgenového svazku

Pomůcka pro měření rozlišení skiaskopických rentgenů Nuclear Associates 07-601

Pomůcka pro měření rozlišení skiaskopických rentgenů Nuclear Associates

Pomůcka pro středění paprsku (souhlasu radiačního pole s plochou receptoru) Nuclear Associates 07-600

Pomůcka pro středění paprsku (souhlasu radiačního pole s plochou receptoru)

Pomůcka pro testování focal spot (ohniskové skvrny) 07-591

Pomůcka pro kontrolu focal spot (ohniskové skvrny)

Přístroj pro měření kongruence radiačního a světelného pole 07-687

Přístroj pro měření kongruence radiačního a světelného pole

Siemansovi hvězdice Nuclear Associates 07-503 až 07-551

Šablony ve tvaru Siemansovi hvězdice pro měření velikosti ohniska rentgenového svazku.

Stupňovitý klín z čistého hliníku Nuclear Associates 07-456

Stupňovitý klín z čistého hliníku pro určení linearity (lineární změny) mAs a kontrastu v závislosti na kVp.