Kvalita zobrazovací rentgenové diagnostické techniky

Přístroje a pomůcky pro testování jakosti rentgenové diagnostické techniky.

Filtr dle výrobce

07-453 digitální rentgenový čítač pulzů/časovač Nuclear Associates

07-453 digitální rentgenový čítač pulzů/časovač Nuclear Associates

Digitální kVp metry Victoreen

Digitální Kvp metry Victoreen 07-494, 07-492, 07-479

Dozimetr Victoreen 06-526-5240 RAD-CHECK® MICRO-R

Dozimetr Victoreen 06-526-5240 RAD-CHECK® MICRO-R

Dozimetr Victoreen 06-526 RAD-CHECK® PLUS

Dozimetr Victoreen 06-526 RAD-CHECK® PLUS

Kontrolní šablony Nuclear Associates 07-501 až 07-555

Kontrolní šablony pro měření prostorového rozlišení rentgenů a modulační přenosové funkce(ultra-high precision šablony), rozlišení obrazových multiplikátorů (zesilovačů) a video systémů

Napěťový dělič (neinvazivní kVp metr) Fluke 35080M

Napěťový dělič (neinvazivní kVp metr)

Nuclear Associates 18-207

Mamografická mřížka pro testování kontaktu film/fólie

Pomůcka pro kontrolu fokusované mřížky Nuclear Associates 07-644

Pomůcka pro kontrolu fokusované mřížky-Buckyho clony.

Pomůcka pro kontrolu kolimace Nuclear Associates 07-661-7662

Pomůcka pro kontrolu kolimace rentgenového svazku

Pomůcka pro měření rozlišení skiaskopických rentgenů Nuclear Associates 07-601

Pomůcka pro měření rozlišení skiaskopických rentgenů Nuclear Associates

Pomůcka pro středění paprsku (souhlasu radiačního pole s plochou receptoru) Nuclear Associates 07-600

Pomůcka pro středění paprsku (souhlasu radiačního pole s plochou receptoru)

Pomůcka pro testování focal spot (ohniskové skvrny) 07-591

Pomůcka pro kontrolu focal spot (ohniskové skvrny)

Pomůcky pro kontrolu čteček při počítačové radiografii (CR)

Pomůcky pro kontrolu a kalibraci CR a AEC systémů (čteček).

Přesný fotometr Nuclear Associates 07-621

Přesný fotometr Nuclear Associates pro měření jasu diagnostických monitorů

Přístroj pro měření kongruence radiačního a světelného pole 07-687

Přístroj pro měření kongruence radiačního a světelného pole

Rentgen-kontrastní pravítko Nuclear Associates

Rentgen-kontrastní pravítko

Sestava dozimetru Fluke 10100AT

Sestava dozimetru Fluke 10100AT

Sestava pro polní kalibraci, servis a kontrolu jakosti rentgenů Fluke 10500AT a 10500AMT

Sestava pro polní kalibraci, servis a kontrolu jakosti všech druhů diagnostických rentgenů

Sestavy Victoreen pro servis a kontrolu jakosti RTG systémů

Sestavy Victoreen pro servis a kontrolu jakosti RTG systémů řady 18-526

Siemansovi hvězdice Nuclear Associates 07-503 až 07-551

Šablony ve tvaru Siemansovi hvězdice pro měření velikosti ohniska rentgenového svazku.

Stupňovitý klín z čistého hliníku Nuclear Associates 07-456

Stupňovitý klín z čistého hliníku pro určení linearity (lineární změny) mAs a kontrastu v závislosti na kVp.

Tester X-ray diagnostických systémů Victoreen 4000M+

Přístroj pro testování X-ray diagnostických systémů.

vPomůcka pro zajištění jakosti u diagnostických monitorů 18-116 VeriLUM

Pomůcka pro zajištění jakosti u diagnostických monitorů

 
live chat service provider