Analyzátory kvality elektrické sítě

Analyzátory kvality elektřiny a analyzátory elektrické sítě, kvalimetry, analyzátory výkonu a záznamníky spotřeby elektrické energie

Analyzátory kvality elektřiny nebo někdy nazývaní analyzátory sítě jsou měřicí přístroje určené k měření, monitorování a vyhodnocení parametrů elektřiny.

Kvalitní elektrická energie je elektrická energie, která splňuje požadavky na velkost napětí, frekvenci, tvar vlny a další parametry.

Nízká kvalita elektrické energie může způsobit poškození připojených zařízení a snížit jejich životnost a náhodné poruchy. Analyzátory PQ se používají k identifikaci a řešení problémů s kvalitou elektrické energie.

V Evropě, a tedy i v ČR analyzátory PQ měří parametry elektrické energie podle mezinárodní normy ČSN EN 61000-4-30 (Elektromagnetická kompatibilita – Část 4-30: Zkušební a měřicí technika – Metody měření kvality energie). Vyhodnocení výsledků měření provedených podle ČSN EN 61000-4-30 je prováděno podle pravidel normy ČSN EN 50160 (Charakteristiky elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě). Tato pravidla určují smluvní vztahy mezi dodavateli a odběrateli elektrické energie.

Výsledky měření analyzátory PQ se používají k identifikaci a řešení problémů s kvalitou elektrické energie. Tyto výsledky lze také použít k vyhodnocení dopadu kvality elektrické energie na zařízení a k vypracování plánů pro zlepšení kvality elektrické energie. Mohou pomoci zlepšit spolehlivost zařízení, prodloužit jeho životnost a snížit náklady na provoz.

Analyzátory PQ měří různé parametry kvality elektrické energie, včetně: Napětí, frekvence, tvaru vlny třífázová nesymetrie, frekvenční odchylky, kolísání napětí, trvalého zvýšení napětí a trvalé snížení napětí.

Záznamník a monitor kvality elektrické energie PEL105

Záznamník a monitor elektrického výkonu a energie PEL 105 pro optimalizaci a řízení spotřeby elektrické energie a monitoring sítě. Tento produkt už se nevyrábí.

Třífázový záznamník výkonu Fluke 1736

Vylepšený záznamník výkonu a kvality elektrické energie Fluke 1736 přináší nové funkce, zejména rozbor harmonických, zachycování napěťových událostí a WiFi komunikaci.

Analyzátor účinnosti motorů Fluke 438II

Rychlé a snadné zjišťování elektrického a mechanického výkonu elektromotorů a vyhodnocování kvality elektrické energie pomocí jediného měřicího přístroje.

Třífázové záznamníky kvality elektrické energie řady Fluke 1742, Fluke 1746 a Fluke 1748

Analyzátory Fluke 1742, Fluke 1746 a Fluke 1748 usnadňují sběr problémových dat kvality elektrické energie a vytváření reportů, výkonný software automatizuje analýzu dat a vytváření reportů založých na mezinárodních standardech pro vyhledávání problémů, určování množství spotřeby elektrické energie a analýzu energetických distribučních systémů.

Fluke řady 1770 třífázové analyzátory kvality elektřiny

Automatické měření a vyhodnocení všech parametrů kvality elektrické energie podle EN 50160. Zachycení krátkých přechodových jevů až do 8 kV. Monitoring spotřeby energie.

Analyzátor kvality sítě C.A 8345

Třífázový analyzátor kvality elektrické energie a výkonu třídy A pro napětí až 1000V

Triphasor

Triphasor je zařízení pro sfázování sítě NN pro její dokonalé vyvážení

Analyzátor kvality elektrické sítě Elspec G4500

Přestavitel nové generaci analyzátorů kvality elektrické energie. Jeho jedinečnost spočívá v technologii záznamu dat používanou výhradně spol. Elspec. Přístroj provádí nepřetržitý záznam všech měřených veličin s hustotou záznamu až 1024 vzorků na jednu periodu 4 síťových napětí i proudů (50 Hz)v délce až 1 rok.

Analyzátor kvality elektřiny Elspec PURE Blackbox

Analyzátor kvality energie zachytí vše bez jakéhokoliv nastavování a pracuje ve třídě A.

Třífázový záznamník výkonu Fluke 1738

Třífázový záznamník výkonu a kvality elektrické energie nabízí: rozbor harmonických, zachycování napěťových událostí, analýzu dle EN 50160, záznam časových průběhů událostí, připojení až dvou Fluke Connect zařízení pro záznam dalších veličin, WiFi a Bluetooth komunikaci.

Záznamník a monitor energie PEL102

Záznamník bez displeje PEL 102 pro optimalizaci a řízení spotřeby elektrické energie a monitoring sítě

Analyzátor kvality elektrické energie FLUKE 345

Tento přístroj je ideální pro vyhledávání poruch v elektrických systémech. Klešťový měřič výkonu a analyzátor kvality elektrické energie se kterým změříte elektrické zatížení. Vnitřní paměť přístroje umožňuje dlouhodobý záznam.

Analyzátor kvality elektrické energie Fluke 435 II

Analyzátor kvality a spotřeby elektrické energie. Díky funkcím umožňujícím rozšířené měření parametrů kvality elektrické energie a schopnosti finančního vyjádření spotřeby energie.

Analyzátor kvality sítě C.A 8220

C.A 8220 je jednofázový analyzátor kvality stejnosměrné i střídavé sítě do napětí 600V z produkce Chauvin Arnoux.

Analyzátor kvality sítě C.A 8336 Qualistar

Analyzátor kvality elektrické energie Chauvin Arnoux jednoduše ovladatelný a přesný přístroj, který nabízí také velké množství vypočtených hodnot a několik funkcí zpracování.

Analyzátor kvality sítě Fluke 1735

Třífázový záznamník - analyzátor kvality elektrické sítě Fluke 1735. Provádí rozbory elektrické zátěže, testování spotřeby energie a obecný záznam kvality elektrické energie. Tento přístroj je vhodný pro techniky údržby a elektrikáře.

Analyzátor kvality sítě Fluke 1760 Topas

Fluke 1760 Topas - třífázový záznamník a analyzátor kvality elektrické energie měřicí ve třídě přesnosti A.

Analyzátor kvality sítě Kyoritsu KEW 6315

Analyzátor kvality elektrické energie nově s ovládáním v českém jazyce.

Záznamník a monitor energie PEL103

Měří a zaznamenává U, I, P, Q, S, cos φ, PF, tan Φ,energii ve čtyřech kvadrantech včetně výpočtu nákladů, THD, harmonické do 50.

Záznamník kvality elektrické energie Fluke 1743 Memobox

Třífázový záznamník kvality elektrické energie ve třídě přesnosti A (0,1%) s krytím IP65. Záznamník umožňuje dlouhodobě sledovat energie a především stahovat data během záznamu, bez přerušení.

Záznamník kvality elektrické energie Fluke 1744 Memobox

Fluke 1744 Memobox třífázový záznamník kvality elektrické energie ve třídě přesnosti A

Záznamník kvality elektrické energie Fluke 1745 Memobox

Fluke 1745 Memobox třífázový záznamník kvality elektrické energie ve třídě přesnosti A

Záznamník kvality napětí FLUKE VR1710

Jednofázový záznamník kvality napětí. Tento přístroj disponuje jednoduchou ovladatelností, zobrazuje souvislý záznam a skutečné zobrazení přechodových jevů. Přístroj také umožňuje uživateli snadno stahovat data a automaticky připravit protokol.