Výkonný analyzátor kvality elektrické energie unikátně malých rozměrů Kyoritsu KEW 6315 pracuje ve třidě “S” a umožňuje jak energetická měření, tak i analýzu kvality sítě dle EN 50160.

Analyzátor kvality elektrické energie Kyoritsu KEW 6315 je výkonný analyzátor pracující ve třidě “S” a umožňující jak energetická měření, tak i analýzu kvality sítě.

Základní vlastnosti přístroje KEW 6315

Souběžné měření výkonu a kvality elektrické energie

  • Analyzátor KEW 6315 provádí měření, výpočet a záznam  následujících parametrů sítě:
  • Napětí(V), proudy (A);
  • Výkony P(W),Q(VAr) a S(VA);
  • Harmonické složky;
  • Průběhy tvaru vlny proudů a napětí na všech kanálech ( 3 napěťové a 4 proudové).

 

Analyzátor Kyoritsu KEW 6315 zahrnuje i výkonné funkce podpory měření a analýzy energie a spotřeby přímo v přístroji:

Přístrojem KEW 6315 lze provádět měření pro kontrolu spotřeby jak co se týče trendů odběrů, tak i kontrolu dosažení časového maxima odběru v daném místě, např. ¼ hodinového maxima. Obě tato měření jsou zobrazeny graficky na displeji přístroje. Lze je samozřejmě provádět I využitím dodávaného PC program nebo program pro přístroje s OS Android.

Pro snadné a rychlé používání je přístroj vybaven “Průvodcem rychlého startu”, který radí uživateli krok za krokem jak přístroj nastavit a připojit.

Kontrola  připojení k měřené síti využitím grafických schémat připojení zobrazených na displeji a automatická detekce připojených převodníků  velmi usnadňuje práci a zvyšuje míru jistoty uživatele při měření

KEW 6315 měří s vysokou přesností:

±0,2%ze čtení pro napětí a proudy

±0,3% ze čtení pro energie,

Analyzátor KEW 6315 plně vyhovuje požadavkům normy EN 61000-4-30 pro parametry přístrojů ve třídě  S a požadavkům normy  EN50160 pro měření kvality elektrické energie

Rychlý a snadný start měření

Zapnutí analyzátoru KEW 6315 a volba funkceVolba připojení KEW 6315 k síti

Zapnutí analyzátoru KEW 6315 a volba funkce Volba připojení KEW 6315 k síti

Nastavení času záznamu analyzátoru KEW 6315 Spuštění měření na KEW 6315

Nastavení intervalu měření analyzátoru KEW 6315 Nastavení času měření a spuštění měření na KEW 6315

Komunikace a dálkové řízení:

Analyzátor KEW 6315 možnost dálkového měření i nastavení přístroje a to jak na  PC počítačích, tak i na přenosných zařízeních pracujících pod OS Android.

Dálkové měření a sledování v reálném čase je možné přes komunikaci  Bluetooth. Přistroj lze připojit samozřejmě i přes USB.

Naměřená a zaznamenaná data mohou být uloženy na dodanou SD kartu 2GB (možno použít i větší).

Z dat lze pomocí program na PC generovat přímo protokol dle EN50160.

K přístroji KEW 6315 je možné připojit mnoho různých proudových převodníků včetně převodníků pružných s možností měřit proudy na rozsazích od  1000mA až do 3000A .

Dále je možné připojení velmi citlivých převodníků pro měření unikajících proudů pro měření proudů ve středním vodiči.

Přístroj je tedy velmi užitečný při mapování spotřeby jednotlivých technologických systémů a zařízení.

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 je vybaven displejem s vysokým rozlišením TFT.

Konstrukčně vyhovuje normám pro měřicí přístroje pro: ČSN EN 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V. Lze jej tedy používat k měřením jak na rozvodech uvnitř závodů, tak i na NN rozvodech vně budov.

Měření výkonu a energie

Zobrazení parametrů na obrazovce KEW 6315Zobrazení parametrů na obrazovce KEW 6315 Zoom

 

Zobrazení vybraných parametrů na KEW 6315Zobrazení časového vývoje měřená na KEW6315

Okamžité hodnoty / průměr / minimim / maximum / pro napětí, proudy, výkony ( P,Q a S) PF a frekvenci

Vše na jedné obrazovce

Záznamový čas pro tyto parametry může být nastaven od 1 sekundy do 2 hodin

Seznam (List)  Zoom (8 parametrů na obrazovce)  Zoom ( 4 parametry na obrazovce)

Trend pro všechny hlavní parametry a zákaznická nastavení Zoomu

Funkce pro určení kapacitních bank pro kompenzaci PF

Integrované hodnoty

Zobrazí se aktivní (P), reaktivní (Q) a zdánlivé (S) energie celkové a pro každou fázi spotřebované nebo generované ( v případě dodávky jako např. při měření na  solárních panelech). Současně je na obrazovce zobrazen uběhlí čas.

Vyžádaná energie

Pro podporu kontroly spotřebované energie a dosažení nebo nepřekročení nastaveného maxima za daný čas je graficky zobrazena energie spotřebovaná za čas a graf plánované spotřeby.

Fázory a kontrola zapojení.

Lze zobrazit napěťoví a proudoví fázory po kanálech a poměr nevyvážení

Kontrola připojení potvrzuje správnost připojení a fázorů a zobrazí ideální fázor (v levém dolním rohu).

 

Průběh tvaru vlny

Zobrazí časový průběh proudu a napětí každého kanálu barevně označeném.

Lze nastavit měřítko pro napětí, proud i časové měřítko pro zobrazení ručně, nebo nechat na přístroji automatické nastavení pro nejlepší zobrazení

Harmonická analýza

Přístroj zobrazí graficky, ve formě sloupcového grafu jednotlivé harmonické složky až do řádu 50.

Pro proud, napětí i výkon celkem nebo po jednotlivých fázích.

Další možnosti je zobrazit všechny harmonické ve formě tabulky v RMS hodnotách a fázovými úhly

Lze zobrazit harmonické proudy, které mohou ovlivnit banky kapacitorů kompenzátoru PF, ohřívat transformátor nebo nulový vodič a kabely nebo způsobit nevyžádané vybavení jističů

Kvalita elektrické energie

Události

Měření napěťových poklesů a překmitů, přerušení,

Transient a rozběhových proudů, které mohou indikovat nízký výkon napájecí sítě

Což může vest k poškození či resetu zařízení

KEW 6315 zachytí poklesy překmity a výpadky a zapínací proudy

Na základě měření v polovině cyklu (10 ms 50Hz nebo  8.3ms 60Hz) TRMS.

Všechna data jsou zobrazována po jediného tlačítka.

 

Poklesy

Pokles je rychlá změna napětí směrem dolů způsobená poruchou ne zapnutím velké zátěže apod.

Překmity

Překmit je okamžité zvýšení napětí způsobené poruchou na sítě, odpojením velké zátěže a tak podobně

 

Přerušení

Přerušení znamená odpojení zdroje napětí, tedy pokles napětí k nule. Může být způsobeno poruchou na síti.

 

Transienty- přepěťové špičky

Transienta nebo přechodový jev je velmi rychlá změna napětí, kratší než 10ms

Může být způsobena spínáním na síti, vybavením jističů a pod nebo bouřkou.

KEW 6315 dokáže zachytit transienty od 2.4 μs.

Rozběhový proud

Zapínací nebo rozběhový (Inrush) proud je rychlá proudová špička, která nastává při rozběhu motorů a jiných indukčních zátěží.

Pro rozběhu se proud ustálí na provozní velikosti.

Flicker

Měření flickeru je dle požadavků normy IEC61000-4-15

Flicker je fenomém vyjadřující vliv periodických změn napětí na blikání světla.

 Měření v reálném čase a dálkové měření.

 Popis svorek a výstupů přístroje.

 

Dokumenty ke stažení

Specifikace

  Parametry KEW 6315      
  Nastavení zapojení sítě 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W    
Měřené parametry   Napětí, Proud, Frekvence, W, VA, Var, Wh, VAh, VArh, PF, cos θ, Proud neutrálem, Spotřeba, Harmonické, Kvalita energie (Poklesy/Překmity/Přerušení, Transienty/Přepětí, Rozběhový proud, Nevyvážení),    
    Výpočet kapacity pro korekci PF, Flicker    
Napětí (RMS)        
  Rozsah 600.0 / 1000V    
  Přesnost ±0.2%rdg±0.2%f.s. (sinus, 40~70Hz)    
  Přetížení 1~120% rozsahu (rms). 200% of každého rozsahu (špička)    
  Rozsah zobrazení 0.15~130% každého rozsahu    
  Činitel výkyvu 3 nebo méně    
  Vzorkovací rychlost napěťových transient 24µs    
Proud (RMS)        
  Rozsah (dle převodníku) 8128 (50A  typ) 5 / 50A / AUTO
    8127 (100A  typ) 10 / 100A / AUTO
    8126 (200A  typ) 20 / 200A / AUTO
    8125 (500A   typ) 50 / 500A / AUTO
    8124/8130 (1000A  typ) 100 / 1000A / AUTO
    8146/8147/8148 10A 1 / 10A / AUTO
    8129 3000A 300 / 1000 / 3000A
  Přesnost ±0.2%rdg±0.2%f.s. + přesnost převodníku (sinus, 40~70Hz)    
  Přetížení 1~110% každého rozsahu (rms). 200% ofkaždého rozsahu (špička)    
  Rozsah zobrazení 0.15~130% každého rozsahu    
  Činitel výkyvu 3 nebo méně    
Činný výkon (W)        
  Přesnost ±0.3%rdg±0.2%f.s. +  přesnost převodníku    
    (PF 1, sinus, 40~70Hz)    
  Vliv PF ±1.0%rdg (měření na PF 0,5 proti PF 1)    
Frekvenční rozsah   40~70Hz    
Napájení (AC)   AC100~240V / 50~60Hz / 7VA max    
Napájení (DC baterie) Alcalická AA baterie LR6 nebo Ni-MH (HR-15-51) × 6    
    Životnost baterie cca 3h (LR6, podsvětlení vypnuto)    
Vnitřní paměť   FLASH  (4MB)    
Paměťová karta   SD karta (2GB a více)    
Rozhraní   USB Ver2.0, Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2    
Displej   320 × 240 (RGB) Pixlů, 3.5" barevný TFT display    
Aktualizace displeje   1 sekunda    
Teplotní a vlhkostní rozsah 23±5ºC, méně než 85% RH (bez kondenzace)    
Pracovní teplota a vlhkost 0~+45ºC, méně než 85% RH (bez kondenzace)    
Skladovací teplota a vlhkost -20~+60ºC, méně než 85% RH (bez kondenzace)    
Použité standardy   ČSN EN61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V st. znečištění 2    
    ČSN EN 61010-2-030, ČSN EN 61010-031, IEC 61326, EN 50160    
    ČSN EN 61000-4-30 Class S, ČSN EN 61000-4-15, ČSN EN 61000-4-7    
Rozměry   175 ×120×68mm    
Váha   cca 900g    
Příslušenství v dodávce 7141B (Napěťové kabely)
    7170 (Síťová šňůra)
    7219 (USB kabel)  
    8326-02 (SD karta 2GB)
    9125 (Brašna pro KEW 6315)
    9135 (Brašna pro KEW 6315-03)
    Vstupní svorkovnice × 6, KEW Windows pro KEW 6315 (software), Kalibrační list, Manuál, Alkalické AA baterie (LR6) × 6
Volitelné příslušenství 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (Proudové kleště)
    8129, 8130 (Prušné převodníky)
    8146, 8147, 8148 (Proudové kleště pro unikající proudy)
    8312 (Napájecí adaptor)
    9132 (Magnetické pouzdro)

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vyplněním formuláře a potvrzením linku v emailu, který obdržíte na výše vámi uvedenou emailovou adresu, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi. Uvedené údaje jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. S osobními údaji bude nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 (GDPR).

Rádi bychom zůstali v kontaktu s vámi a zasílali vám pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech, speciálních nabídkách nebo nabízejí konkrétní rady a postupy. Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním této marketingové komunikace. Váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz. Také máte právo na stejném emailu pořádat o výmaz vašich údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů

Seriál článků na téma Měření při údržbě pohonů a motorů psaný pro časopis Elektro (2016). Současné průmyslové podniky využívají nejen velké motory různé konstrukce připojené přímo na síť, ale jsou především plné obrovského množství řízených pohonů různých konstrukcí zajišťujících potřeby stále dynamičtější výroby. Provoz těchto strojů spotřebovává statisticky až 70 % celkové energie využité v průmyslu. Provoz pohonů zásadním způsobem ovlivňuje plynulost výroby, tudíž každá porucha způsobuje značné ztráty. Tento seriál vám představí přehledným a edukativním způsobem vše,co je potřeba nepodceňovat a na co si dát pozor. Statisticky 44 % poruch způsobených stárnutím pohonu či motoru (myšleno elektrické stárnutí), lze předejít měřením elektrických a teplotních parametrů. Přitom 14 % pohonů pracuje v přetížení, aniž o tom uživatel ví. Neznalost podmínek, za kterých tyto stroje pracují, tedy výrazně ovlivňuje ekonomiku nejen jejich provozu, ale ekonomiku celého závodu. Udržování pohonů a motorů v optimálních podmínkách vede k minimalizaci jejich spotřeby i redukci počty poruch. Jak na to? V tomto seriálu článků se budeme zabývat měřeními, která je vhodné provádět pro ověření stavu, v jakém pohon v průběhu svého života je.