Aktuálně O nás Kontakt

Analyzátor kvality sítě Kyoritsu KEW 6315

Analyzátor kvality elektrické energie nově s ovládáním v českém jazyce

Analyzátor kvality elektrické energie Kyoritsu KEW 6315

Je výkonný analyzátor pracující  dle ČSN EN 50160 a umožňující jak analýzu kvality sítě tak i energetická měření.

Základní vlastnosti analyzátoru šítě KEW 6315

Souběžné měření výkonu a kvality elektrické energie

  • Analyzátor KEW 6315 provádí měření, výpočet a záznam  následujících parametrů sítě:
  • Napětí(V), proudy (A);
  • Výkony P(W),Q(VAr) a S(VA);
  • Harmonické složky U, I a P do 50. harmonické;
  • Flicker
  • Průběhy tvaru vlny proudů a napětí na všech kanálech ( 3 napěťové a 4 proudové).
  • Hlídání 1/4 hodinového maxima
  • Výpočet kapacity kompenzátoru
  • Zachcení tranzient
  • komunikaci přes USb nebo Bluetooth na mobilní telefon nebo tablet android - přístroj lze i dálkově ovládat

Analyzátor Kyoritsu KEW 6315 zahrnuje i výkonné funkce podpory měření a analýzy energie a spotřeby přímo v přístroji:

Přístrojem KEW 6315 lze provádět měření pro kontrolu spotřeby jak co se týče trendů odběrů, tak i kontrolu dosažení časového maxima odběru v daném místě, např. ¼ hodinového maxima. Obě tato měření jsou zobrazeny graficky na displeji přístroje. Lze je samozřejmě provádět i využitím dodávaného PC program nebo program pro přístroje s OS Android.

Pro snadné a rychlé používání je přístroj vybaven “Průvodcem rychlého startu”, který radí uživateli krok za krokem jak přístroj nastavit a připojit.

Nabízíme jako jediní v ČR přistroje s menu v českém jazyce.

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_hlaska1.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_hlaska_2.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_hlaska3.jpg

Kontrola  připojení k měřené síti využitím grafických schémat připojení zobrazených na displeji a automatická detekce připojených převodníků  velmi usnadňuje práci a zvyšuje míru jistoty uživatele při měření

KEW 6315 měří s vysokou přesností:

±0,2%ze čtení pro napětí a proudy

±0,3% ze čtení pro energie,

Analyzátor KEW 6315 plně vyhovuje požadavkům normy EN 61000-4-30 pro parametry přístrojů ve třídě  S a požadavkům normy  EN50160 pro měření kvality elektrické energie

Rychlý a snadný start měření

   Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_obr1.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_obr2.jpg

Zapnutí analyzátoru KEW 6315 a volba funkce Volba připojení KEW 6315 k síti

      Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_obr3.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_obr4.jpg

Nastavení intervalu měření analyzátoru KEW 6315 a nastavení času měření a spuštění měření na KEW 6315

Komunikace a dálkové řízení:

Analyzátor KEW 6315 možnost dálkového měření i nastavení přístroje a to jak na  PC počítačích, tak i na přenosných zařízeních pracujících pod OS Android.

Dálkové měření a sledování v reálném čase je možné přes komunikaci  

Bluetooth. Přistroj lze připojit samozřejmě i přes USB.

Naměřená a zaznamenaná data mohou být uloženy na dodanou SD kartu 2GB (možno použít i větší).

Z dat lze pomocí program na PC generovat přímo protokol dle EN50160.

K přístroji KEW 6315 je možné připojit mnoho různých proudových převodníků včetně převodníků pružných s možností měřit proudy na rozsazích od  1000mA až do 3000A .

Dále je možné připojení velmi citlivých převodníků pro měření unikajících proudů pro měření proudů ve středním vodiči.

Přístroj je tedy velmi užitečný při mapování spotřeby jednotlivých technologických systémů a zařízení.

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 je vybaven displejem s vysokým rozlišením TFT.

Konstrukčně vyhovuje normám pro měřicí přístroje pro: ČSN EN 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V.

Lze jej tedy používat k měřením jak na rozvodech uvnitř závodů, tak i na NN rozvodech vně budov.

 

Měření výkonu a energie

Zobrazení parametrů na obrazovce KEW 6315Zobrazení parametrů na obrazovce KEW 6315 ZoomZobrazení vybraných parametrů na KEW 6315

Okamžité hodnoty / průměr / minimim / maximum / pro napětí, proudy, výkony ( P,Q a S) PF a frekvenci

Vše na jedné obrazovce

Záznamový čas pro tyto parametry může být nastaven od 1 sekundy do 2 hodin

Seznam (List)  Zoom (8 parametrů na obrazovce)  Zoom ( 4 parametry na obrazovce)

Trend pro všechny hlavní parametry a zákaznická nastavení Zoomu

Zobrazení časového vývoje měřená na KEW6315

Funkce pro určení kapacitních bank pro kompenzaci PF

Integrované hodnoty

Zobrazí se aktivní (P), reaktivní (Q) a zdánlivé (S) energie celkové apro každou fázi spotřebované nebo generované ( v případě dodávky jako např. při měření na  solárních panelech). Současně je na obrazovce zobrazen uběhlí čas.

Vyžádaná energie

Pro podporu kontroly spotřebované energie a dosažení nebo nepřekročení nastaveného maxima za daný čas je graficky zobrazena energie spotřebovaná za čas a graf plánované spotřeby.

 

Fázory a kontrola zapojení

Lze zobrazit napěťoví a proudoví fázory po kanálech a poměr nevyvážení

Kontrola připojení potvrzuje správnost připojení a fázorů a zobrazí ideální fázor (v levém dolním rohu).

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_fazor1.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_fazor2.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_fazor3.jpg

 

Průběh tvaru vlny

Zobrazí časový průběh proudu a napětí každého kanálu barevně označeném.

Lze nastavit měřítko pro napětí, proud i časové měřítko pro zobrazení ručně, nebo nechat na přístroji automatické nastavení pro nejlepší zobrazen

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_prub.tvar.vlny1.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_prub.tvar.vlny2.jpg

 

Harmonická analýza

Přístroj zobrazí graficky, ve formě sloupcového grafu jednotlivé harmonické složky až do řádu 50.

Pro proud, napětí i výkon celkem nebo po jednotlivých fázích.

Další možnosti je zobrazit všechny harmonické ve formě tabulky v RMS hodnotách a fázovými úhly

Lze zobrazit harmonické proudy, které mohou ovlivnit banky kapacitorů kompenzátoru PF, ohřívat transformátor nebo nulový vodič a kabely nebo způsobit nevyžádané vybavení jističů

 Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_harmonycke1.jpg  Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_harmonicke2.jpg   Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_harmonicke3.jpg

 

Kvalita elektrické energie

Události

Měření napěťových poklesů a překmitů, přerušení,

Transient a rozběhových proudů, které mohou indikovat nízký výkon napájecí sítě

Což může vest k poškození či resetu zařízení

KEW 6315 zachytí poklesy překmity a výpadky a zapínací proudy

Na základě měření v polovině cyklu (10 ms 50Hz nebo  8.3ms 60Hz) TRMS.

Všechna data jsou zobrazována po jediného tlačítka.

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_udalosti1.jpg  

 

Poklesy

Pokles je rychlá změna napětí směrem dolů způsobená poruchou ne zapnutím velké zátěže apod.

 

Překmity

Překmit je okamžité zvýšení napětí způsobené poruchou na sítě, odpojením velké zátěže a tak podobně

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_udalosti2.jpg

 

Přerušení

Přerušení znamená odpojení zdroje napětí, tedy pokles napětí k nule. Může být způsobeno poruchou na síti.

 

Transienty- přepěťové špičky

Transienta nebo přechodový jev je velmi rychlá změna napětí, kratší než 10ms

Může být způsobena spínáním na síti, vybavením jističů a pod nebo bouřkou.

KEW 6315 dokáže zachytit transienty od 2.4 μs.

 

Rozběhový proud

Zapínací nebo rozběhový (Inrush) proud je rychlá proudová špička, která nastává při rozběhu motorů a jiných indukčních zátěží.

Pro rozběhu se proud ustálí na provozní velikosti.

 

Flicker

Měření flickeru je dle požadavků normy IEC61000-4-15

Flicker je fenomém vyjadřující vliv periodických změn napětí na blikání světla.

Analyzátor kvality sítě KEW 6315 kew_6315_flicker.jpg

Měření v reálném čase a dálkové měření.

 Popis svorek a výstupů přístroje.

Dodávka přístroje obsahuje - jsou dodávány 3 konfugurace přístroje:

 

Analyzátor kvality sítě KEW 6315-00 - bez proudových převodníků - lze volít kleště a flezy dle potřeb zákazníka

KEW 7141B sada napěťových kabelů – 4 kusy s krokosvorkami

KEW 7170 Síťová napájecí kabel
KEW 7219 USB kabel

KEW 8326-02 SD karta 2GB
KEW 9125 brašna na přístroj KEW 6315 a příslušenství
Označovací fólie vstupnách svorek × 6,

4 sady barevných označovačů v 8 barvách na označení měřicích kabelů

CD se software KEW Windows for KEW 6315
Manual

Sada alkalických baterií AA (LR6) × 6

Analyzátor kvality sítě  KEW 6315-01 - kleště 500A

KEW 7141B sada napěťových kabelů – 4 kusy s krokosvorkami

KEW 8125 sada měřicích proudových kleští – 3 kusy
KEW 7170 Síťová napájecí kabel
KEW 7219 USB kabel

KEW 8326-02 SD karta 2GB
KEW 9125 brašna na přístroj KEW 6315 a příslušenství
Označovací fólie vstupnách svorek × 6,

4 sady barevných označovačů v 8 barvách na označení měřicích kabelů

CD se software KEW Windows for KEW 6315
Manual

Sada alkalických baterií AA (LR6) × 6

Analyzátor kvality  KEW 6315-03 - pružné Rogovskeho převodníky 3 000A

KEW 7141B sada napěťových kabelů – 4 kusy s krokosvorkami

KEW 8130 sada měřicích pružných adaptérů – 3 kusy
KEW 7170 Síťová napájecí kabel
KEW 7219 USB kabel

KEW 8326-02 SD karta 2GB
KEW 9125 brašna na přístroj KEW 6315 a příslušenství
Označovací fólie vstupnách svorek × 6,

4 sady barevných označovačů v 8 barvách na označení měřicích kabelů

CD se software KEW Windows for KEW 6315
Manual

Sada alkalických baterií AA (LR6) × 6

 

 Volitelné příslušenství pro KEW 6315:

Pouzdro s magnetickým uchicením na rozvaděč KEW 9132

Připojovací adaptér pro napájení přístroje z měřené sítě KEW 8312

 

Příslušenství

Katalog měřicích přístrojů Kyoritsu

Přehledový katalog měřicích přístrojů firmy Kyoritsu

Katalog měřicích přístrojů Kyoritsu celkový anglicky

Nový katalog japonské značky Kyoritsu pro rok 2020-2021. V katalogu najdete veškeré přístroje a samozřejmě novinky s technickými parametry, příslušenstvím. Katalog je v anglickém jazyce.

Proudové kleště Kyoritsu KEW 8146

Proudové kleště pro měření zátěžových a unikajících proudů do 30 A s průměrem otvoru 24 mm.

Proudové kleště Kyoritsu KEW 8147

Proudové kleště pro měření zátěžových a unikajících proudů do 70 A s průměrem otvoru 40 mm.

Proudové kleště Kyoritsu KEW 8148

Klešťový převodník proudu pro měření zátěžových a unikajících proudů do 100 A s průměrem 68 mm.

Proudové kleště Kyoritsu KEW 8128

Proudové kleště pro měření zátěžových proudů do 5 A (max 50A) s průměrem otvoru 24 mm.

Proudové kleště Kyoritsu KEW 8127

Proudové kleště pro měření zátěžových proudů do 100 A s průměrem otvoru 24 mm.

Proudové kleště Kyoritsu KEW 8124

Proudové kleště pro měření zátěžových proudů do 1 000 A s průměrem otvoru 68 mm.

Proudové kleště Kyoritsu KEW 8125

Proudové kleště pro měření zátěžových proudů do 500 A s průměrem otvoru 40 mm.

Proudové kleště Kyoritsu KEW 8126

Proudové kleště pro měření zátěžových proudů do 200 A s průměrem otvoru 40 mm.

Dokumenty ke stažení

Specifikace

  Parametry KEW 6315      
  Nastavení zapojení sítě 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W    
Měřené parametry   Napětí, Proud, Frekvence, W, VA, Var, Wh, VAh, VArh, PF, cos θ, Proud neutrálem, Spotřeba, Harmonické, Kvalita energie (Poklesy/Překmity/Přerušení, Transienty/Přepětí, Rozběhový proud, Nevyvážení),    
    Výpočet kapacity pro korekci PF, Flicker    
Napětí (RMS)        
  Rozsah 600.0 / 1000V    
  Přesnost ±0.2%rdg±0.2%f.s. (sinus, 40~70Hz)    
  Přetížení 1~120% rozsahu (rms). 200% of každého rozsahu (špička)    
  Rozsah zobrazení 0.15~130% každého rozsahu    
  Činitel výkyvu 3 nebo méně    
  Vzorkovací rychlost napěťových transient 24µs    
Proud (RMS)        
  Rozsah (dle převodníku) 8128 (50A  typ) 5 / 50A / AUTO
    8127 (100A  typ) 10 / 100A / AUTO
    8126 (200A  typ) 20 / 200A / AUTO
    8125 (500A   typ) 50 / 500A / AUTO
    8124/8130 (1000A  typ) 100 / 1000A / AUTO
    8146/8147/8148 10A 1 / 10A / AUTO
    8129 3000A 300 / 1000 / 3000A
  Přesnost ±0.2%rdg±0.2%f.s. + přesnost převodníku (sinus, 40~70Hz)    
  Přetížení 1~110% každého rozsahu (rms). 200% ofkaždého rozsahu (špička)    
  Rozsah zobrazení 0.15~130% každého rozsahu    
  Činitel výkyvu 3 nebo méně    
Činný výkon (W)        
  Přesnost ±0.3%rdg±0.2%f.s. +  přesnost převodníku    
    (PF 1, sinus, 40~70Hz)    
  Vliv PF ±1.0%rdg (měření na PF 0,5 proti PF 1)    
Frekvenční rozsah   40~70Hz    
Napájení (AC)   AC100~240V / 50~60Hz / 7VA max    
Napájení (DC baterie) Alcalická AA baterie LR6 nebo Ni-MH (HR-15-51) × 6    
    Životnost baterie cca 3h (LR6, podsvětlení vypnuto)    
Vnitřní paměť   FLASH  (4MB)    
Paměťová karta   SD karta (2GB a více)    
Rozhraní   USB Ver2.0, Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2    
Displej   320 × 240 (RGB) Pixlů, 3.5" barevný TFT display    
Aktualizace displeje   1 sekunda    
Teplotní a vlhkostní rozsah 23±5ºC, méně než 85% RH (bez kondenzace)    
Pracovní teplota a vlhkost 0~+45ºC, méně než 85% RH (bez kondenzace)    
Skladovací teplota a vlhkost -20~+60ºC, méně než 85% RH (bez kondenzace)    
Použité standardy   ČSN EN61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V st. znečištění 2    
    ČSN EN 61010-2-030, ČSN EN 61010-031, IEC 61326, EN 50160    
    ČSN EN 61000-4-30 Class S, ČSN EN 61000-4-15, ČSN EN 61000-4-7    
Rozměry   175 ×120×68mm    
Váha   cca 900g    
Příslušenství v dodávce 7141B (Napěťové kabely)
    7170 (Síťová šňůra)
    7219 (USB kabel)  
    8326-02 (SD karta 2GB)
    9125 (Brašna pro KEW 6315)
    9135 (Brašna pro KEW 6315-03)
    Vstupní svorkovnice × 6, KEW Windows pro KEW 6315 (software), Kalibrační list, Manuál, Alkalické AA baterie (LR6) × 6
Volitelné příslušenství 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (Proudové kleště)
    8129, 8130 (Prušné převodníky)
    8146, 8147, 8148 (Proudové kleště pro unikající proudy)
    8312 (Napájecí adaptor)
    9132 (Magnetické pouzdro)

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice

Petr Nedorost
Telefon: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů

Seriál článků na téma Měření při údržbě pohonů a motorů psaný pro časopis Elektro

1. díl - Proč je dobré vědět, co se děje na pohonu a nestačí jen čekat, až dojde k poruše

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 1/2016 - Autor - ing. Jaroslav Smetana

2. díl - Co napáchají změny napětí na motoru či pohonu

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 2/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V prvé části seriálu bylo řečeno něco krátce o výkonu a jeho vyjádření jako o základním parametru měření na pohonu. Při jeho měření na pohonu je tedy dobré si uvědomit, které složky jsou jak velké, a jak je velký činný výkon (P), který odvádí skutečnou práci pohonu.

3. díl - Harmonické – škůdci pohonů

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 3/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozí části jsme probrali vlivy velikosti napětí na činnost motorů a pohonů. V jejím posledním odstavci jsme se věnovali přechodovým jevům, které jsou charakteristické velmi krátce trvajícím překmitem napětí o délce kratší než 10 ms (v praxi jsou to jednotky μs) a napětím několikanásobně vyšším, než je jmenovitá hodnota napětí sítě. Stejně, možná i více nebezpečné jsou však krátké zákmity – špičky – s nízkou amplitudou, které se však dlouhodobě opakují.

QR - Měřící přístroje Bluepanther

Měřící technika Blue-panther

Dodáváme přístroje pro údržbu v průmyslu a energetice, stolní a laboratorní přístroje pro vývoj, kalibrátory a etalony, testery lékařských přístrojů, energetické systémy pro měření a zlepšení kvality energie.

Akce: Kyoritsu KEW 6315 nyní s 18% slevou

Analyzátor výkonu a kvality sítě se záznamem a vyhodnocením dle ČSN EN 50160 Kyoritsu KEW 6315 nyní s 18% slevou