Třífázové záznamníky kvality elektrické energie řady Fluke 1742, Fluke 1746 a Fluke 1748

Analyzátory Fluke 1742, Fluke 1746 a Fluke 1748 usnadňují sběr problémových dat kvality elektrické energie a vytváření reportů, výkonný software automatizuje analýzu dat a vytváření reportů založých na mezinárodních standardech pro vyhledávání problémů, určování množství spotřeby elektrické energie a analýzu energetických distribučních systémů.

 Tyto záznamníky kvality elektrické energie Fluke 1742, Fluke 1746 a Fluke 1748  jsou kompaktní a používají se pro studování a monitorování kvality elektrické energie v závislosti na požadavcích průmyslových norem. Nabízejí důmyslný souhrn a analýzu dat, která šetří čas, snižuje požadavky na lidské zdroje a eliminuje chyby spojené s tradičním sběrem dat a vytvářením finálních reportů.

Plně vyhovují mezinárodní normě kvality elektrické energie IEC 61000-4-30 a splňují požadavky třídy A. Jsou schopné současně zaznamenávat přes 500 parametrů pro každou průměrovací dobu.Umožňují tak technikům podrobně analyzovat kvalitu elektrické energie a vzájemně propojovat občasné události s podrobnými daty křivky, aby bylo možné zjistit primární příčiny poruch.

Obsažený software zajišťuje snadné nastavení záznamníku a automatizuje složitý úkol analýzy dat a vytváření reportů.

 • Snadné nastavení záznamníku v terénu nebo v dílně díky počítačovému softwaru: připojte přístroj pomocí sítě Wi-Fi, pevné sítě Ethernet nebo kabelu USB a stáhněte si zaznamenaná data, nebo je stáhněte přímo na flash disk.

 • Software Energy Analyze Plus: stáhnete, zanalyzujete a vykážete každý naměřený detail spotřeby elektrické energie a stavu její kvality díky automatizovanému vytváření reportů.

 • Reportování na jediný dotek: vytvářejte standardizované zprávy podle běžně používaných norem, jako jsou EN 50160, IEEE 519, GOST 33073, nebo exportujte data do formátu kompatibilního s PQDIF nebo NeQual, abyste je mohli používat software jiných dodavatelů.

 • Pokročilá analýza: vyberte si libovolné zaznamenané parametry a vytvoříte náhledy ze zaznamenaných měření pro hledání vzájemných souvislostí dat.

Výhodou je i optimalizované uživatelské rozhraní, ohebné proudové sondy a inteligentní funkce ověření naměřených hodnot, které technikům umožňují digitálně ověřovat a opravovat připojení, což usnadňuje nastavení a snižuje nejistotu měření. Chybné připojení se automaticky indikuje rozsvícením žluté kontrolky na tlačítku napájení jednotky; po správném připojení se její barva změní na zelenou. Jelikož lze měření a zaznamenaná data zobrazit prostřednictvím bezdrátového připojení Wi-Fi, šetří čas, který technici stráví v potenciálně nebezpečném prostředí, a omezuje navlékání osobního ochranného vybavení.

Záznamníky jsou dimenzované pro kategorie 600 V CAT IV / 1000 V CAT III pro měření na vstupní přípojce a od dodavatele ke spotřebiteli.

Specifikace

Srovnání záznamníků kvality elektrické energie řady Fluke 174X

Fluke 1742

Fluke 1746

Fluke 1748

Měření hlavních parametrů elektrické energie: V, A, W, VA, VAR, účiníku, flickeru, špičkový odběr a THD (celkové harmonické zkreslení)
 •  
 •  
 •  
Měření napěťových a proudových harmonických až do 50té, meziharmonické až po 50té, nevyvážení, signálů v rozvodné síti   
 •  
 •  
Poklesy, nárůsty, přerušení a přechodové jevy,  náběhový proud, události rychlých změn napětí  
 •  
 •  
Přechodové jevy (nízká frekvence)/Události odchylek křivky    
 •  
Záznam      
Trend naměřených hodnot
 •  
 •  
 •  
Snímky křivky, Profil RMS    
 •  
Komunikace      
Ethernet, USB (mini B), Stahování dat přístroje do zařízení pomocí WiFi, 
 •  
 •  
 •  
Stahování prostřednictvím přístupového bodu WiFi  (vyžaduje registraci) volitelné  volitelné volitelné
Srandardně dodávané příslušenství       
Pružná proudová sonda Ne/verze B Ne/verze B Ne/verze B

Paměť USB, Kabel USB, 3PHVL-1730 3fázové + neutrální zkušební kabel, Sada měřicích kabelů červené/černé 0,18 m ,

 Sada měřicích kabelů červené/černé 1,5 m, 173x/174x měkké pouzdro, Souprava na značkování kabelů

 •  
 •  
 •  
Krokosvorky 4 4 4
MP1-3R/1B magnet.sonda 1 sada (3 červené, 1 černý)  volitelné 1 1
Závěsná sada 174x volitelné volitelné
 •  

 

Specifikace      
Přesnost      
Parametr Rozsah Maximální rozlišení Skutečná přesnost za referenčních podmínek (% odečtu + % rozsahu)
Napětí 1000 V 0,1 V ± 0,1 % jmenovitého napětí1, 2
Proud: přímý vstup i17xx-flex 1500IP 24 1500 A 150 A 1500 A 0,01 A (min. 1,5 A) 0,1 A ± (1% + 0,02%)
Proud: i17xx-flex 3000IP 24 3000 A 300 A 3000 A 0,01 A (min. 3,0 A) 0,1 A ± (1% + 0,03%)
Proud: i17xx-flex 6000IP 36 6000 A 600 A 6000 A 0,01 A (min. 6,0 A) 0,1 A ± (1,5% + 0,03%)
Proud: Kleště i40s-EL 4 A 40 A 1 mA 10 mA ± (0,7% + 0,02%)
Frekvence 42,5 Hz až 69 Hz 0,01 Hz ±(0,1%)2
Pomocný vstup ±10 V ss. 0,1 mV ± (0,2 % + 0,02%)
Min./max. napětí 1000 V 0,1 V ± 0,2 % jmenovitého vstupního napětí1
Min./max. proud Definováno příslušenstvím Definováno příslušenstvím ± (5% + 0,2%)
THD (celkové harmonické zkreslení) napětí 1000,00% 0,10% ±2,5%
THD (celkové harmonické zkreslení) proudu 1000,00% 0,10% ±2,5%
Napěťová harmonická druhá až padesátá 1000 V 0,1 V ≥ 1 V: ± 5 % z hodnoty < 1 V: ±0,05V
Proudová harmonická druhá až padesátá Definováno příslušenstvím Definováno příslušenstvím ≥ 3% proudového rozsahu: ± 5 % z hodnoty < 3% proudového rozsahu: ± 0,15% z hodnoty
Flicker P LT, PST 0 až 20 0,01 5,00%
Přesnost proudové sondy
Parametr Množství vlivů iFlex1500IP-24 iFlex3000IP-24 iFlex6000IP-36 i40S-EL
150 A/1500 A 300 A/3000 A 600 A/6000 A 4 A/40 A
Efektivní výkon P PF ≥ 0,99 1,2% + 0,005% 1,2% + 0,0075% 1,7% + 0,0075% 1,2% + 0,005%
Činná energie Ea
Zdánlivý výkon S 0 ≤ PF ≤ 1 1,2% + 0,005% 1,2% + 0,0075% 1,7% + 0,0075% 1,2% + 0,005%
Zdánlivá energie Eap
Jalový výkon Q 0 ≤ PF ≤ 1 2,5% naměřeného zdánlivého výkonu
Jalová energie Er
Účiník PF - ± 0,025
Vysílací výkon
Faktor DPF/cosΦ
Další nejistota v % rozsahu V P-N>250 V 0,015% 0,023% 0,023% 0,015%
1 V rozsahu 100 V … 500 V; označovaném také Udin 2 0 °C … 45 °C: vnitřní přesnost x 2, vnější 0 °C … 45 °C: vnitřní přesnost x 3 3 Podrobnosti najdete v návodu k provozu Referenční podmínky: Prostředí: 23 °C ± 5 °C, přístroj pracující nejméně po dobu 30 minut, žádné externí elektrické/magnetické pole, RV <65 % Vstupní podmínky: Cosφ/PF=1, sinusový signál f=50 Hz/60 Hz, elektrické napájení 120 V/230 V ±10 %. Technické parametry proudu a příkonu: vstupní napětí 1 ph: 120 V/230 V nebo 3 ph hvězda/trojúhelník: 230 V/400 V Vstupní proud: I > 10 % rozsahu I Primární vodič svorky nebo cívka Rogowski ve středové poloze Teplotní koeficient: přidejte hodnotu 0,1 x specifikovaná přesnost na každý stupeň C nad 28 °C nebo pod 18 °C

 

Elektrické specifikace
Napájení  
Napěťový rozsah 100 V až 500 V s použitím bezpečnostního kabelu při napájení z měřeného obvodu
100 V až 240 V MA-C8 s použitím standardního napájecího kabelu (IEC 60320 C7)
Spotřeba energie Maximálně 50 VA (max. 15 VA při použití adaptéru MA-C8)
Účinnost ≥ 68,2% (v souladu s předpisy o energetické účinnosti)
Maximální spotřeba bez zátěže < 0,3 W pouze při napájení s použitím vstupu IEC 60320
Síťová frekvence 50/60 Hz ± 15 %
Baterie Li-ion 3,7 V, 9,25 Wh, s možností výměny uživatelem
Provozní doba na baterii Typicky 4 hodiny
Doba nabíjení < 6 hodin
Získávání dat
Rozlišení 16bitové synchronní vzorkování
Vzorkovací frekvence 10,24 kHz při 50/60 Hz, synchronizováno s frekvencí elektrické sítě
Frekvence vstupního signálu 50/60 Hz (42,5 až 69 Hz)
Typy obvodů 1- Φ, 1- Φ IT, pomocná fáze, 3- Φ trojúhelník, 3- Φ hvězda, 3- Φ hvězda IT, 3- Φ hvězda vyvážená, 3- Φ Aron/Blondel (2prvkový trojúhelník), 3- Φ trojúhelník s jedním vinutím přerušeným, pouze proudy (zátěžové studie)
Ukládání dat Interní flash paměť (bez možnosti výměny uživatelem)
Velikost paměti Typicky 20 relací záznamu dat za 4 týdny s 1minutovými intervaly a 500 událostmi
Základní interval
Měřené parametry Napětí, proud, aux, frekvence, THD V, THD A, výkon, účiník, základní výkon, DPF, energie
Průměrovací interval Volitelný uživatelem: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min
Doba průměrování pro hodnoty min./max. Napětí, proud: Celý cyklus RMS aktualizovaný vždy v půlce cyklu (URMS1/2 podle IEC61000-4-30 Aux, výkon:)
Interval odběru (režim elektroměru)
Měřené parametry Energie (Wh, varh, VAh), PF, maximální odběr, energetická ztráta
Interval Volitelné uživatelem: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, vypnuto
Měření kvality elektrické energie
Měřený parametr Napětí, frekvence, nesymetrie, harmonická frekvence napětí, THD V, proud, harmonická frekvence, THD A, TDD, napětí meziharmonické, TID V, proud meziharmonický, TID A, flicker, signalizace elektrické sítě, malá/nadměrná odchylka
Průměrovací interval 10 min pro všechny parametry
2 hodiny (dlouhodobé měření Flicker PLT)
150/180 cyklů (3 s) pro harmonické (požadovaná softwarová licence IEEE519/REPORT)
Jednotlivé harmonické Druhá až padesátá harmonická[Br] Seskupení podle normy IEC 61000-4-7, uživatelem konfigurovatelné podle aplikace: dílčí skupiny (harmonické + meziharmonické), seskupené nebo jen harmonické skupiny
Meziharmonické 1. až 50. meziharmonická
Celkové harmonické zkreslení Počítáno na základě 50 napěťových harmonických
Události Napětí: poklesy, překmity, přerušení, proud: náběhový proud 1748: signalizace sítě, přechodové jevy (nízká frekvence)
Spouštěné záznamy Profil RMS: Plný cyklus RMS aktualizovaný každou polovinu cyklu napětí a proudu až do 11 s (URMS1/2 podle normy IEC 61000-4-30)
křivka napětí a proudu až 200 ms, 10/12 cyklů
Signalizace sítě: záznam 10/12 cyklu RMS konfigurovaných frekvencí do 120 s
Rozběh RMS profil založený na 1/2 cyklu RMS spouštění stálého stavu
Flicker (mihotání světel) V souladu s normami IEC 61000-4-15 a IEEE 1453
Signály v rozvodné síti Dvě uživatelem definované frekvence až do 3 kHz
Zdraví PQ Shrnuje měření kvality elektrické energie do jedné tabulky. Podrobné údaje dostupné pro jednotlivé parametry
EN 50160 Shoda s normou
Programovatelné meze PQ Umožňuje stanovit uživatelem definované meze pro shodu s místními normami
Shoda s normami  
Harmonické IEC 61000-4-7: Třída 1
IEEE 519 (krátkodobé a velmi krátkodobé harmonické)
Kvalita elektrické energie IEC 61000-4-30 třídy A, IEC 62586-1, IEC 62586-2 (přístroj PQI-A-PI)
Napájení IEEE 1459
Požadavky na kvalitu elektrické energie EN 50160
Bezpečnost Všeobecně: IEC 61010-1, stupeň znečištění 2
  Měření: IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  Elektrické napájení: kategorie přepětí IV, stupeň znečištění 2
  Baterie Li-ion: IEC 62133
Rozhraní
USB-A Přenos souborů prostřednictvím paměťového zařízení USB, aktualizace firmwaru, max. napájecí proud: 120 mA
WiFi Přenos souborů a vzdálené řízení prostřednictvím přímého připojení nebo infrastruktury WiFi
Bluetooth Přečtěte si informace o pomocných měřených datech modulů Fluke Connect® řady 3000 (vyžaduje podporovaná rozhraní USB k adaptéru BLE nebo WiFi/BLE, kontrola dostupnosti)
USB-mini Stahování dat zařízení do PC
Proudové vstupy
Počet vstupů 4 (3 fáze a neutrální vodič), režim vybraný automaticky pro připojený snímač.
Vstupní napětí Vstup svorky: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2,8
Vstup z Rogowského cívky: 150 mVrms/15 mVrms při 50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms při 60 Hz; CF 4; vše při jmenovitém rozsahu sondy
Rozsah 1 A až 150 A/10 A až 1 500 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex1500, IP 24
3 A až 300 A/30 A až 3000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex3000, IP 24
6 A až 600 A/60 A až 6 000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-6000, IP 36
40 mA až 4 A/0,4 A až 40 A s kleštěmi i40s-EL 40 A
Šířka pásma 42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsahy 1 : 1 a proměnný
Pomocné vstupy
Počet vstupů 2 (analogový s pomocným adaptérem nebo až 2 přístroje BLE současně)
Vstupní rozsah 0 až ±10 V dc, nebo 0 až ±1000 V dc (s volitelným adaptérem), 1 odečet/odečty
Měřítko Formát: mx + b (zesílení a offset) uživatelsky konfigurovatelné
Zobrazované jednotky Uživatelsky konfigurovatelné (7 znaků, například °C, psi n nebo m/s)
Bezdrátové připojení Bluetooth (zkontrolujte si dostupnost)
Počet vstupů 2
Podporované moduly Řada Fluke Connect® 3000
Získávání dat 1 odečet/s
Specifikace prostředí
Provozní teplota -25 °C až +50 °C (-13 °F až 122 °F):1
Teplota pro skladování Bez baterie: -25 °C až +60 °C (-13 °F až 140 °F), s baterií: -20 °C až +50 °C (-4 °F až 122 °F)
Provozní vlhkost IEC 60721-3-3: 3K6:
-25 °C až +30 °C (-13 °F až +86 °F): ≤ 100 %
40 °C (104 °F): 55 %
50 °C (122 °F): 35 %
Pracovní nadmořská výška 2000 m (do 4000 m odlehčit na 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV)
Nadmořská výška pro skladování 12 000 m
Pouzdro IEC 60529: IP50
IEC 60529: IP65 s konektorem napětí s krytím IP65
Vibrace IEC 60721-3-3 / 3M2
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) EN 61326-1: Průmyslová CISPR 11: skupina 1, třída A
IEC 61000-6-5 Prostředí elektrárny
Korea (KCC): Zařízení třídy A (průmyslové vysílací a komunikační zařízení)
USA (FCC): 47 CFR 15, oddíl B. Tento produkt je považován za výjimku ve smyslu odstavce 15.103.
Obecné specifikace
Záruka Dva roky (nezahrnuje baterii)
Příslušenství: jeden rok
Interval kalibrace: dva roky
Rozměry 23,0 cm × 18,0 cm × 5,4 cm (9,1" × 7,1" × 2,1")
Hmotnost Přístroj: 1 kg (2,2 lb)
Ochrana před neoprávněnou manipulací Přijetí zajišťovacích kabelů (max. Φ 6 mm)
Měřicí rozsah 1 až 150 A st / 10 až 1500 A st
Délka kabelu sondy 610 mm
Průměr kabelu sondy 7,5 mm
Hmotnost 170 g (0,38 lb)
Minimální poloměr ohybu 38 mm
Nedestruktivní proud 100 kA (50/60 Hz)
Teplotní koeficient při překročení rozsahu provozních teplot 0,05 % odečtu/°C (0,028 % odečtu/°F)
Pracovní napětí 1000 V CAT III, 600 V CAT IV
Délka výstupního kabelu 2,0 m
Materiál kabelu sondy TPR
Hmotnost 115 g
Materiál kabelu sondy TPR
Spojovací materiál POM + ABS/PC
Výstupní kabel TPR/PVC
Provozní teplota -20 °C až +70 °C (-4 °F to 158 °F), teplota vodiče při testu nesmí překročit 80 °C
Teplota, mimo provoz -40 °C až +80 °C (-40 °F až 176 °F)
Relativní vlhkost, provozní 15% až 85% nekondenzující
Krytí IP IEC 60529: IP65
Záruka Jeden rok

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724
Petr Nedorost
Telefon: +420 739 475 699 - pracoviště Praha