Hloubkový audit kvality elektrické energie v závodech


Audity kvality elektrické energie v závodech, zjištění charakteru odběru, měření výkonu.

Elektrická energie jako vstupní surovina

Elektrickou energii je třeba považovat za vstupní surovinu v procesu výroby stejně jako ostatní suroviny a materiály. Surovinu, která ovlivňuje významným dílem finální kvalitu výrobků, plynulost výroby, energetickou spotřebu závodu, ale i životnost výrobních zařízení a v neposlední ředě i náklady na údržbu. Neporozumění kvalitě elektrické energie napájející vaše výrobní zařízení, i podmínkám ve vašem závodě může být kritické pro vaší výrobní činnost.

Co je hloubkový audit kvality elektrické energie

Je to je služba, dodávaná naší společností pro zjištění stavu kvality, spolehlivosti a bezpečnosti elektrické energie, vzájemného ovlivňování technologie i vlivu vnější elektrické sítě. Nejedná se o audit spotřeby, ale spotřeba je také jeho součástí.

Skládá se ze tří částí:

 • z průzkumu na místě
 • měření speciálním zařízením s vysokou rychlostí a kapacitou záznamu
 • z „ručního“ vyhodnocení naměřených dat s využitím našeho know how vypracovaného na základě dlouhodobých zkušeností a znalostí.

Co je výsledkem „Hloubkového auditu kvality elektrické energie“

Výsledkem je report obsahující následující informace:

 1. Zjištění relevantního stavu kvality elektrické energie.

 2. Popis extrémních dějů, které se v daném místě sítě vyskytují a jejich případné příčiny.

 3. Informace o energetickém využití transformátoru v čase.

 4. Informace o zařízeních nebo jejich skupinách, která zásadně ovlivňují kvalitu sítě v daném uzlu a způsobují dané jevy, a tím ovlivňují provoz ostatních zařízení.

 5. Upozornění na tento stav pro údržbu závodu pro provedení kontroly daných zařízení a ověření jejich bezchybné činnosti, případně návrh na další audit a měření ve vybraných místech technologie pro upřesnění zdroje rušení.

 6. V případě zjištění vzniku rychlých poklesů napětí a vysoké úrovně harmonických doporučení nasazení systému potlačení poklesů napětí a harmonických složek.

 7. Doporučení úprav energetického systému.

 

Riziko nekvality elektrické energie

Ignorace projevů nekvality elektrické energie v elektrickém energetickém systému vašeho závodu může vést až ke zničení výrobních zařízení i vlastního energetického systému jako je trafostanice a dalších jeho částí. Následně pak ke snížení výrobních schopností technologie nebo ke zkrácení její životnosti. Přerušení důležitých procesů (přerušení činnosti strojů či energetiky) díky nekvalitě elektřiny může vést ke ztrátě výnosů a následné náklady na nápravu mohou mnohonásobně převážit náklady na zlepšení kvality elektřiny.

Projevy nekvality elektrické energie

 • Oteplování motorů, transformátorů a vedení vedoucí ke zkrácení životnosti nebo okamžité poruše
 • Náhodné výpadky nastavení automatů
 • Výpadky činnosti automatů, PLC apod.
 • Nestabilita provozy pohonů, náhodné poruchy pohonů
 • Poškozování elektroniky
 • Náhodné výpadky počítačových systémů řízení výroby
 • Blikání osvětlení

Náš přístup

Při zjišťování možností vzájemného ovlivňování vašich zařízení i vlivu nadřazené sítě postupujeme pragmatickým způsobem. Máme dlouholeté zkušenosti a znalosti jak nalézt vzájemná ovlivňování technologií a strojů, poruchy i vliv nadřazení sítě, jak je napravit. Vypracovali jsme vlastní metodu ověřování vzájemného ovlivňování zařízení a působení elektrické sítě „Hloubkový audit kvality elektrické energie“.

Vycházíme z přímého vyhodnocování z měření vysokou rychlostí vzorkování, na rozdíl od metodiky vyhodnocení stavu kvality elektrické energie prováděné podle energetické normy ČSN EN 50160, která je určena pro případ vztahu dodavatel – odběratel.

Ověřujeme následující stránky elektrické energie

 • Spojitost dodávky, to je, zda energie je v síti závodu dostupná v dostatečné kvalitě potřebné pro instalovaná zařízení.

 • Kvalitu napětí a odebíraného proudu z hlediska jejich vlivu na instalovaná zařízení i nadřazenou síť, životnost a poruchovost.

Energetické systémy v závodech jsou jen zřídkakdy náležitě přizpůsobeny na dnešní výrobní technologie založené na automatizaci a výkonové elektronice a věří se, že výrobci těchto zařízení a integrátoři systémů předpokládali všechny souvislosti tak, aby systém pracoval spolehlivě.

Statisticky je prokázáno, že 85 % - 95 % všech poruch a výpadků výrobních systémů je způsobeno jejich vlastním vlivem na kvalitu elektrické energie, a jen 5 % - 15 % poruch způsobuje nadřazená síť. Opatření, navržená na základě Hloubkového auditu kvality elektrické sítě, mohou tak přinést značné úspory.

 

Dokumenty ke stažení

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vyplněním formuláře a potvrzením linku v emailu, který obdržíte na výše vámi uvedenou emailovou adresu, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi. Uvedené údaje jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. S osobními údaji bude nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 (GDPR).

Rádi bychom zůstali v kontaktu s vámi a zasílali vám pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech, speciálních nabídkách nebo nabízejí konkrétní rady a postupy. Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním této marketingové komunikace. Váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz. Také máte právo na stejném emailu pořádat o výmaz vašich údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.