Aktuality a novinky O nás Kontakt

Poklesy napětí

Malá velikost - velké důsledky aneb problémy poklesů napětí.

pokles napětí

Přestože jsou poklesy napětí relativně malé, mohou způsobit velké problémy.

Odstávky výroby se všemi souvisejícími náklady, například ztráty výroby, plýtvání surovinami a přesčasy. Při určování nákladů na elektrickou poruchu způsobenou poklesem napětí vstupují do hry také další aspekty. Svou roli hraje spokojenost zákazníků, stejně jako bezpečnostní rizika. Tyto další aspekty je často obtížné měřit, ale určitě je třeba je zohlednit. Detekcí, analýzou a řešením poklesů napětí lze zabránit zbytečným nákladům a problémům.

Náklady, které mohou být doprovázeny poklesem napětí (= přímé poškození):

 • Ztráta produkce;
 • Ztráta suroviny;
 • Personální náklady;
 • Poškození zařízení;
 • Další negativní účinky (= nepřímé poškození);
 • Snížená spokojenost zákazníků (např. kvůli delším dodacím lhůtám);
 • Bezpečnostní rizika (kvůli náhlému selhání zařízení);
 • Nepříznivý dopad na udržitelnost (kvůli prodloužení výrobních hodin a ztrátám výroby a surovin);
 • Finanční ztráta se liší podle odvětví;

Ze všech charakteristik kvality elektrické energie způsobují poklesy napětí největší finanční a ekonomické ztráty. Průměrné náklady na pokles napětí se však mohou u každého sektoru lišit. Ve farmaceutickém (jemná chemie) a polovodičovém průmyslu jsou náklady na pokles napětí výrazně vyšší než například v potravinářském nebo textilním průmyslu. Někdy se tento rozdíl může vyšplhat až na faktor deset. Požadavek na registraci a sběr poklesů napětí se v různých sektorech liší. Čím vyšší je cena za pokles, tím větší je potřeba řešení.

Největší rizika s citlivým vybavením

Poklesy napětí mohou mít různé důsledky. Zařízení a stroje mohou přestat fungovat a mohou být narušeny řídicí procesy. Citlivá zařízení, jako jsou PLC, frekvenční měniče a stykače, jsou obzvláště rychle ovlivněna poklesy napětí. Tento typ zařízení se často nachází ve výrobním prostředí, kde je ústředním bodem výrobního procesu. Pokles může celou továrnu náhle zastavit, což má za následek obrovské přímé a nepřímé poškození. Velikost účinků poklesů napětí silně závisí na úrovni poklesu napětí, době trvání poklesu napětí a frekvenci poklesu.

Definice poklesů napětí

Pokles napětí je náhlý krátkodobý pokles napětí nejméně o 10%. Podle ČSN EN 50160 „Napěťové charakteristiky ve veřejných elektrických sítích“ je pokles napětí:

„[…] Náhlé snížení napětí na hodnotu mezi 90% a 1% napětí, po kterém následuje po krátké době zotavení. Doba poklesu je mezi 10 ms a 1 minutou a hloubka poklesu je rozdíl mezi minimální efektivní hodnotou napětí během poklesu a dohodnutou hodnotou. Délka poklesu je obvykle několik sekund. Pokud pokles trvá déle než 1 minutu, nemluvíme už o poklesu napětí, ale o přerušení. “
pokles napětí voltage dip

Co způsobuje poklesy napětí?

Poklesy napětí jsou obecně způsobeny elektrickými poruchami. K těmto elektrickým poruchám může docházet ve vaší vlastní instalaci i v elektrické síti.

Elektrické poruchy v elektrické síti mohou být způsobeny:

 • Poškození elektrického kabelu způsobené například výkopovými pracemi;
 • Technická porucha (vadné součásti, stárnutí kabelu);
 • Lidská chyba (během údržby);
 • Povětrnostní podmínky (zejména při bouřkách, blescích a povodních);

Mohou také nastat elektrické poruchy při vysokém, středním nebo nízkém napětí. Elektrické poruchy při nízkém napětí jsou však velmi vzácné.

Rozběhové proudy / zapnutí velkých zátěží

Rozběhové proudy jsou dobře známou příčinou poklesů napětí. Při zapínání velkých zátěží, jako jsou transformátory a velké elektromotory, je z elektrické instalace okamžitě vyžadováno velké množství energie. To může způsobit chyby v instalaci. Kabelem protéká velký proud směrem k zátěži, což způsobuje pokles napětí. V závislosti na jeho trvání a hloubce lze tento pokles napětí považovat za mikro-výpadek.

Normy týkající se poklesů napětí

Pokud jde o standardy, je třeba si uvědomit, že se týkají veřejné distribuční sítě. Ve vnitřní síti závodu, která je od veřejné sítě oddělena transformátorem jejich kritéria lze sice použít, ale jejich limity jsou pro ověření kvality elektřiny v závodě nevhodné. 

Řešení

Elektrická instalace může být imunní vůči poklesům napětí. K dosažení tohoto cíle je třeba provést řadu kroků k implementaci správného řešení.

Správné kroky jsou:

 • Mapování poklesů - měření a / nebo monitorování;
 • Mapování toho, co selhává - měření a / nebo monitorování;
 • Analýza naměřených dat (získaná z kroků 1 a 2);
 • Vytvořit plán (s akcemi);

Prvním a nejdůležitějším krokem je získat přehled o poklesech napětí. Toho lze dosáhnout dlouhodobým měřením (1 až 4 týdny) a / nebo (trvalou) instalací vhodných analyzátorů kvality energie v různých (předem stanovených) bodech elektrické instalace. Abychom dosáhli nejlepších možných řešení a dospěli ke správnému plánu, je důležité, aby byla získaná data analyzována pomocí správného druhu odborných znalostí.
Zde přichází na řadu náš Hloubkový audit kvality elektřiny, který vznikl na základě více jak 15 letých zkušeností v oblasti kvality elektřiny v průmyslu.

Pokud se chcete o auditu dozvědět více. Neváhejte nás kontaktovat například formulářem níže. Stejně tak v případě dalších dotazů k tomuto tématu.

Vrátit se na rozcestník

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Petr Nedorost
Telefon: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724