Aktuality a novinky O nás Kontakt

Monitoring spotřeby

Nástroj pro zlepšení energetické účinnosti, udržitelnosti, obraz společnosti a výsledků.

analýza spotřeby

Monitorováním spotřeby energie lze mapovat energetické toky v budovách nebo instalacích 

 • Zviditelníme zbytečnou spotřebu energie a odchylky ve vzorcích spotřeby.
 • Navíc se objeví ucelený obraz o nesprávně vyvážených systémech.
 • Monitorování spotřeby lze také použít k porovnání spotřeby napříč více místy nebo budovami.
 • Analýza dat získaných monitorováním a implementací řešení povede k okamžitému snížení spotřeby energie, následně ke snížení nákladů na energii a zlepšení provozních výsledků.
 • Monitorování spotřeby energie má také pozitivní vliv na společenskou odpovědnost podniků, snižování CO2 a celkový obraz společnosti (značky).

Na místech, která se vyznačují velkými budovami nebo složitou infrastrukturou, a ve společnostech s více místy je správa toků energie obzvláště komplikovaná a vyžaduje odborné znalosti a vybavení. Profesionální měřiče energie, správný software, konfigurace a integrace systému jsou nezbytné pro generování požadovaného datového výstupu. Prvním krokem je správně evidovaný inventář.

Monitorování spotřeby energie přispívá k:

 • Snížení spotřeby energie o 15%, někdy dokonce o 30%;
 • Snížení nákladů na energii a / nebo účtů za energii;
 • Kontrola faktury dodavatelů energie na základě ověřených údajů;
 • Snížení CO2, které má pozitivní vliv na globální oteplování;
 • Pohled na různé druhy spotřebované energie (aktivní a reaktivní energie);
 • Mapování nesprávně nakonfigurovaných systémů;vylepšení obrazu společnosti mezi zaměstnanci, partnery a dodavateli;

Monitorování spotřeby ve vztahu k společenské odpovědnosti a obrazu firmy

Společnosti mají morální povinnost zacházet s přírodními zdroji energie s maximální péčí; Společenská odpovědnost firmy je zásadní. Monitorování spotřeby energie zvyšuje udržitelný obraz vaší firmy u vašich zaměstnanců, partnerů a dodavatelů. Prostřednictvím monitorování spotřeby je poskytován přehled o spotřebě energie, aby bylo možné implementovat vylepšení ke snížení spotřeby energie a související produkce CO2. Kromě toho je okamžitý obraz energetických toků pro mnoho společností nutností, a to kvůli přísnějším vládním požadavkům a povinnému EED (audit energetické účinnosti) pro větší společnosti.

První krok k úspěšnému monitorování

K úspěšnému dokončení monitorovacího projektu je úplně prvním krokem důkladné posouzení infrastruktury a vybavení. Je třeba pečlivě posoudit a zhodnotit elektroinstalaci a IT prostředí, ve kterém má být monitorování implementováno. V této fázi je rovněž nezbytné jasně stanovit přání zákazníka, pokud jde o monitorování energie.
Měla by se výhradně měřit spotřeba energie nebo je také důležité zmapovat kvalitu elektrické energie? V oblasti monitorování spotřeby i monitorování kvality energie existuje nespočet možností. Podrobné rady týkající se hardwaru, softwaru a služeb lze poskytnout pouze po zmapování všech těchto faktorů během hodnocení infrastruktury a vybavení.

Posouzení infrastruktury a vybavení

Blue Panther zahajuje projekty monitorování hodnocením infrastruktury a vybavení a mapuje aktuální situaci instalace. Kriticky vyhodnotíme vaši elektrickou instalaci a všechny komponenty. Během tohoto hodnocení budeme podrobně hovořit s techniky i vedoucími majícími instalaci na starosti. 

 • Klademe si za cíl nejen poznat vaši instalaci, ale také jí plně porozumět.
 • Diskutujeme také o vašich přáních, potřebách a softwarových možnostech.

Pochopení instalace

Během hodnocení infrastruktury a vybavení shromažďujeme dostatečné informace pro vývoj hardwarového schématu. Zachycují se všechny relevantní informace nezbytné pro monitorování, týkající se elektrické instalace a dostupného hardwaru. To znamená, že použijeme jedno-vodičová schémata k určení, kde je umístěno důležité zařízení a která stávající monitorovací zařízení a bezpečnostní opatření jsou již zavedena. 
Kromě toho jsou evidovány vhodné proudové transformátory instalované pro monitorování energie. Všechny výše uvedené položky jsou popsány ve zprávě o posouzení infrastruktury a vybavení.

Vaše přání a potřeby

Během hodnocení infrastruktury a vybavení probereme vaše přání a potřeby. Jaké vhledy do vaší instalace hodláte získat monitorováním energie? 
Může to souviset se zviditelněním spotřeby energie, ale mohlo by to zahrnovat také jeden (nebo více) aspektů kvality elektrické energie ve vaší instalaci. Obvykle se volí kombinace obou. Mapujeme také software a možnosti jeho implementace.

Plán akce

 • Na základě infrastruktury a vybavení vytváříme zákaznický plán přístupu k monitorování energie v elektrické instalaci.
 • Cílem akčního plánu je: větší přehled, větší kontinuita a nižší náklady.
 • Na tento plán navazuje návrh nejvhodnějšího řešení pro registraci, analýzu a vyhodnocení spotřeby.

Toto řešení zahrnuje:

Hardware

 • Které měřiče energie a analyzátory kvality energie jsou nutné k tomu, aby byla k dispozici požadovaná data?

Software

 • Na základě IT prostředí a požadavků klienta je zpracován inventarizační posudek a návrh. Je provedeno vyhodnocení času potřebného pro technickou podporu a podporu během implementace.

Služby

 • Na základě našich rad a přání zákazníka vypracujeme návrh, který zaručí kontinuitu monitorovacího systému i možnosti periodické podpory a / nebo podávání zpráv.

Tento akční plán je projednán s manažery energetiky, údržby, IT a dalšími zúčastněnými stranami. Po diskusích se všemi zúčastněnými stranami jsou do akčního plánu implementovány úpravy.

Jak to u nás funguje se můžete podívat i v tomhle videu.

Pokud máte zájem naše služby v této oblasti využít. Neváhejte nás kontaktovat formulářem níže. Stejně tak v případě, kdy potřebujete více informací.

Zpět na monitoring /  Vrátit se na rozcestník.

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Petr Nedorost
Telefon: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice