Monitoring kvality energie

Předcházejte problémům monitorováním kvality elektřiny.

Nástroj pro zlepšení energetické účinnosti a kontinuity výrobních a obchodních procesů

Monitorování poskytuje pohled na kvalitu napětí a proudu, jakož i na spotřebu energie a energetické toky.

Jakmile dojde k úplnému pochopení potenciálních problémů souvisejících s kvalitou elektrické energie, lze podniknout kroky k jejímu zlepšení.

Mezi ně může patřit snížení energetických ztrát nebo zabránění selhání zařízení způsobeného harmonickými nebo opotřebovaným zařízením a součástmi.

Při monitorování kvality energie je důležité zvolit správné měřiče energie a analyzátory kvality energie v kombinaci s přidruženým softwarem a službami.

Podporujeme vás v celém procesu od inventarizace zařízení a poradenství až po instalaci, implementaci a analýzu naměřených dat

V návaznosti na to vypracujeme report s vyhodnocením našich zjištění a navrhujeme možná vylepšení.

Výhody monitorování kvality energie:

 • Šetří čas mapováním a analýzou kvality energie;
 • Nabízí nepřetržitý přehled o kvalitě napájení, a to i při změnách infrastruktury;
 • Problémy s kvalitou napájení lze zjistit rychle a snadno;
 • Poskytuje nástroje pro optimalizaci kvality energie;
 • Prokazuje dodržování zákonů a předpisů týkajících se kvality energie;

Vyvarujte se přerušení a zbytečných - nákladných - energetických ztrát

Špatná kvalita napětí a proudu – kvalita energie - představuje hrozbu pro účinnost, kontinuitu a bezpečnost elektrických instalací. Špatná kvalita energie zvyšuje  také riziko poruch a poškození, s tím spojené vyšší náklady na údržbu a zbytečné ztráty energie. Mezi příznaky špatné kvality energie patří blikající světla, opakující se a nevysvětlitelné poruchy zařízení, zapnutí bezpečnostních systémů, zkrácení životnosti zařízení a nadměrné zahřívání kabelů a rozvaděčů.
Monitorování kvality energie poskytuje přehled a nástroje pro optimalizaci kvality napětí a proudu. Problémy lze vysledovat, vyřešit a předcházet jim.

Monitorování kvality energie poskytuje přehled o:

 • Napětí, proudu a výkonu;
 • Poklesech napětí, špiček a fluktuaci;
 • Náběhových proudech;
 • Úrovni napětí (přepětí a podpětí);
 • Harmonických;
 • Přechodových jevech;
 • Frekvencích;
 • Blikání (flickerech);
 • Nevyváženosti;
 • Napěťových zářezech;

Monitorování kvality energie; kombinace hardwaru, softwaru a odborných služeb.

Nabízíme širokou škálu měřičů kvality, analyzátorů a dalšího vybavení pro sledování kvality elektřiny. Tento hardware nabízíme v kombinaci s přidruženým přizpůsobeným softwarem. Podporujeme také integraci hardwaru a softwaru do vašeho stávajícího prostředí IT. Správná kombinace hardwaru, softwaru a služeb závisí na instalaci, vašich přáních a požadavcích, pravidlech, která je třeba respektovat, a případných existujících problémech. Spolupracujeme se zúčastněnými stranami, abychom zjistili účel monitorování kvality energie a poskytli celkové řešení. Abychom dosáhli nejlepších možných výsledků, můžeme vám pomoci s analýzou a vykazováním naměřených dat prostřednictvím naší monitorovací a analytické služby. Můžeme poskytnout celkový balíček.

Monitorování a analýza jako služba Blue Panther

Ne každá společnost má znalosti nebo čas na aktivní práci s daty získanými monitorováním kvality energie. Každá společnost a zaměstnanec má svou vlastní specializaci. Specializujeme se na všechny aspekty kvality energie a máme znalosti a zkušenosti, které vám pomohou. V případě potřeby můžeme pro vás analyzovat naměřená data a po analýze pravidelně vydávat zprávy a radit, jak optimalizovat kvalitu energie.

Monitorování spotřeby energie jako nástroje pro správu energie

Nástroj pro zlepšení energetické účinnosti, udržitelnosti, image společnosti a výsledků. Monitorováním spotřeby energie lze mapovat energetické toky v budovách nebo instalacích. Zbytečná spotřeba energie a odchylky ve vzorcích spotřeby jsou zviditelněny. Navíc se objeví ucelený obraz o nesprávně vyrovnaných systémech. Monitorování spotřeby lze také použít k porovnání spotřeby napříč více místy nebo budovami.

Analýza dat získaných monitorováním a implementací řešení povede k okamžitému snížení spotřeby energie, následně ke snížení nákladů na energii a zlepšení provozních výsledků. Sledování spotřeby energie má také pozitivní vliv na společenskou odpovědnost podniků (CSR), snižování CO2 a image společnosti (značky).V místech, která se vyznačují velkými budovami nebo složitou infrastrukturou, a ve společnostech s více místy je správa toků energie obzvláště komplikovaná a vyžaduje odborné znalosti a vybavení. Profesionální měřiče energie, správný software, konfigurace a integrace systému jsou nezbytné pro generování požadovaného datového výstupu. Prvním krokem je správný inventář.

Monitorování spotřeby energie přispívá k:

 • Snížení spotřeby energie o 15%, někdy dokonce o 30%;
 • Snížení nákladů na energii a / nebo účtů za energii;
 • Kontrola faktury dodavatelů energie na základě ověřených údajů;
 • Snížení CO2, které má pozitivní vliv na globální oteplování;
 • Pohled na různé druhy spotřebované energie (aktivní a reaktivní energie);
 • Mapování nesprávně nakonfigurovaných systémů;
 • Vylepšený image společnosti mezi zaměstnanci, vztahy a dodavateli;

Monitorování spotřeby ve vztahu k CSR a image značky

Společnosti mají morální povinnost zacházet s přírodními zdroji energie s maximální péčí; CSR je zásadní. Monitorování spotřeby energie zvyšuje vaši udržitelnou image značky u vašich zaměstnanců, vztahů a dodavatelů. Prostřednictvím monitorování spotřeby je poskytován přehled o spotřebě energie, aby bylo možné implementovat zlepšení ke snížení spotřeby energie a související produkce CO2. Kromě toho je neustálý pohled na energetické toky pro mnoho společností nutností, a to kvůli přísnějším vládním požadavkům a povinnému EED (audit energetické účinnosti) pro větší společnosti.

Monitorování kvality: vhled do kvality energie

Chcete udělat další krok? 
To je možné pro sledování spotřeby energie, ale také pro kvalitu této energie. Monitorování kvality nabízí nástroje pro zlepšení kvality elektřiny, které umožňují dosažení optimální účinnosti, kontinuity a bezpečnosti elektrické instalace. To snižuje zbytečné ztráty energie a snižuje poruchy a problémy ve vaší instalaci.

Monitorování jako nástroj pro vizualizaci teploty (HACCP) a hladin tekutin

Monitorování umožňuje více než mapovat spotřebu energie a kvalitu energie. Díky velké rozmanitosti měřičů a vybavení lze monitorovací systém přizpůsobit všem přáním a požadavkům. Další údaje, které lze zviditelnit, jsou: teplota (HACCP), emise CO2, hladiny kapalin a škodlivé látky. O možnostech vás rádi informujeme.

Pokud hledáte někoho, kdo vás v oblasti monitoringu více nasměruje nebo sestaví monitorovací balíček pro vás na míru. Neváhejte nás kontaktovat například formulářem níže.

Zpět na monitoring /  Vrátit se na rozcestník.

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Petr Nedorost
Telefon: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724