Přístroje a pomůcky pro radiologické fyziky.

Filtr dle výrobce

Bezdrátový systém pro ověření dávky na pacienta v radioterapii 37-105 mobile MOSFET

Bezdrátový systém pro ověření dávky na pacienta v radioterapii

Fantom 74-6 Plastic water

Pevný fantom "Plastic Water" virtuální voda

Fantom pro ověření vlastností CT simulátorů a léčebných plánovacích systémů 76-417

Fantom pro ověření vlastností CT simulátorů a léčebných plánovacích systémů

IMRT fantomy 74-007a 74-034

IMRT (radioterapie s modulovanou intenzitou svazku) fantomy pro vertifikaci dávky v těle pacienta

Kontroler lineárních urychlovačů 7600 Double Check® Pro

Zařízení pro každodenní kontrolu lineárních urychlovačů (svazků terapeutických zařízení)-symetrie, konstantnost, homogenita, energetická stálost

Kontroler všech parametrů lineárních urychlovačů 37-731 QC Beam-Checker II

Přesný nástroj pro každodenní kontrolu všech mechanických a geometrických parametrů lineárních urychlovačů a teleterapeutických jednotek

Pevnolátkový diodový detektor 30-471 VeriDose

Pevnolátkový diodový detektor pro rychlé a přesné ověření dávky během léčby

Pomůcka ověřování schod 37-001 TEL-ALIGN

Tato pomůcka ověří shodu světelného a radiačního pole, zkontroluje odchylku izocentra a optický výstupní zaměřovač (optical back pointer ) pokud je gantra otočena o +/- 90°.

Pomůcka pro nastavení geometrických parametrů 37-013 GARD™

Pomůcka pro nastavení geometrických parametrů a ověření geometrické přesnosti radioterapeutických zařízení

Stereotaktický radiochirurgický fantom 76-311 LUCY 3D

Stereotaktický radiochirurgický fantom od firmy Standard Imaging

Systém pro ohodnocení paprsků v radioterapii 7020/7040 THEBES® ll

Systém pro ohodnocení paprsků v radioterapii

System VeriDose 37-705 PDMQC

Systém pro monitorování dávky pacienta a kontrolu jakosti lineárních urychlovačů