Přístroje a pomůcky pro radiologické onkologické fyziky.Fantomy pro nukleární medicínu.Fantomy pro kontrolu vlastností PET/SPECT systémů, gamakamer, scintintilačních kamer, tomografických kamer. Fantomy pro kontrolu rozlišení (polohové rozlišovací schopnosti), linearity a tomografické homogenity (homogenity zobrazení). Fantomy typu Jasczak nebo Venstra. Bar-fantomy. Dávkové kalibrátory, dose calibratory, studnové ionizační komory pro měření radioaktivity radionuklidů a radiofarmak. Multikanálové analyzátory a jednostudnové scintilační komory pro stírací testy pro identifikaci neznámých izotopů. Olověné stínící cihličky, olověné stínící fólie pro odstínnění prostor před ionizujícím zářením.Stínění pro PET pracoviště a pracoviště nukleární medicíny. Přípravky pro bezpečné odstranění radioaktivity ze zamořeného oblečení, rukou, kůže, nábytku a laboratorních prostředků.

Filtr dle výrobce