Přístroje a pomůcky pro radiologické onkologické fyziky.Fantomy pro nukleární medicínu.Fantomy pro kontrolu vlastností PET/SPECT systémů, gamakamer, scintintilačních kamer, tomografických kamer. Fantomy pro kontrolu rozlišení (polohové rozlišovací schopnosti), linearity a tomografické homogenity (homogenity zobrazení). Fantomy typu Jasczak nebo Venstra. Bar-fantomy. Dávkové kalibrátory, dose calibratory, studnové ionizační komory pro měření radioaktivity radionuklidů a radiofarmak. Multikanálové analyzátory a jednostudnové scintilační komory pro stírací testy pro identifikaci neznámých izotopů. Olověné stínící cihličky, olověné stínící fólie pro odstínnění prostor před ionizujícím zářením.Stínění pro PET pracoviště a pracoviště nukleární medicíny. Přípravky pro bezpečné odstranění radioaktivity ze zamořeného oblečení, rukou, kůže, nábytku a laboratorních prostředků.

Filtr dle výrobce

Dávkový kalibrátor 34-162 CAL/RAD MARK IV

Dávkový kalibrátor pro měření radioaktivity radionuklidů a radiofarmak (ionizační komora ve studnovém provedení).

Dávkový kalibrátor 34-164 CAL/RAD MARK V

Dávkový kalibrátor pro měření radioaktivity radionuklidů a radiofarmak (ionizační komora ve studnovém provedení)s možností propojení s PC nebo s tiskárnou.

Dávkový kalibrátor 34-165 CAL/RAD MARK VI

Dávkový kalibrátor pro měření radioaktivity radionuklidů a radiofarmak (ionizační komora ve studnovém provedení)s dotykovou obrazovkou a operačním systémem Microsoft® Windows XP®

Dvojitá stíněná kazeta 67-360

Dvojitá stíněná kazeta pro ukládání radioaktivního odpadu

Fantom simulující srdce 76-825 PET/SPECT

Fantom pro nukleární medicínu. Fantom typu Jasczak simulující srdce pro testování zobrazovacích vlastností tomografických (scintilačních) kamer SPECT/PET.

Modulární Fantom 76-823 PET/SPECT

Fantom pro nukleární medicínu. Fantom typu Jasczak pro testování zobrazovacích vlastností tomografických (scintilačních) kamer SPECT/PET.

Multikanálový analyzáto 05-500 CAL/RAD Wiper

Multikanálový analyzátor a jednostudnová scintilační komora pro stírací testy

Přípravek pro bezpečné odstranění radioaktivity 03-301 Rad-Con

Přípravek pro bezpečné odstranění radioaktivity ze zamořeného oblečení, rukou, kůže, nábytku a laboratorních prostředků

Rozptylový fantom 76-840

Rozptylový fantom pro dva zářiče a určení mrtvé doby scintilační gamakamery

Stěrky pro odběr vzorku 03-204

Stěrky pro odběr vzorku z radioaktivitou zamořených povrchů

 
live chat service provider