Kalibrátory elektrických veličin

Multifunkční etalonové kalibrátory pro primární a sekundární metrologii pro kalibraci stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného a střídavého proudu a  odporu.
Průmyslové kalibrátory pro sekundární metrologii pro kalibraci stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného a střídavého proudu, odporu, kapacity, termočlánků a odporových teploměrů.
Kalibrátory pro kalibraci přístrojů pro revize a bezpečnost.

Filtr dle výrobce

Kalibrátor Fluke 5522A

Multiproduktový kalibrátor pro kalibraci širokého spektra průmyslových přístrojů a zařízení.

Multifunkční kalibrátor Fluke 5322A

Kalibrátor elektrických testerů bezpečnosti Fluke 5322A

Multiproduktové kalibrátory Fluke 5560A, 5550A a 5540A

Generace napětí DC/AC do 1 020 V, proudu DC/AC do 30 A trvale, frekvence, proměnný odpor 0 Ω až 1200 MΩ, proměnná capacita 200 pF až 120 MF, proměnná indukčnost 12 uH až 12 H, Teplotní čidla (RTDs) simulace a odporové teploměry a další veličiny

Multifunkční kalibrátor Fluke 5502E

Kalibrátor je ekonomickou verzí kalibrátoru Fluke 5502A. Je určen pro kalibraci široce používaných přístrojů s přesností odpovídající 3,5 a 4,5 digitů. Multimetrů, teploměrů, zapisovačů, ampérmetrů, osciloskopů a dalších přístrojů v průmyslu.

Transkonduktanční zesilovač Fluke 52120A

Transkonduktanční zesilovač Fluke 52120A dodává stejnosměrný proud až 100 a střídavý až do 120 amper, s přesností až 140 ppm.S využitím cívek lze kalibrovat klešťové přístroje až do 3000 nebo 6000 Amper.

Fázová měřící jednotka Fluke 6135A

Inteligentní měřící PMU jednotka, poskytující data v reálném čase o napětí, proudu a frekvenci v rámci distribuční sítě. Pro správné fungování je nezbytná řádná kalibrace. Systém je plně automatizovaný a je ideální volbou pro vývojáře a výrobce dalších PMU zařízení. Stejně tak je vhodný i pro metrologické instituce a další instituce, které pracují s měřením přenosu elektrické energie. Aplikace zahrnuje samotnou kalibraci zařízení ještě předtím, než je plně nainstalováno a podle potřeby po celou dobu životnosti poskytuje: provádění typových zkoušek PMU a první testování zařízení před uvedením do provozu. Vzhledem k tomu, že obsahuje třífázový kalibrační standard, můžete ho rovněž použít ke kalibraci širokého spektra zátěžových testů kvality elektrických součástí. Integrovaný systém 6135A/PMUCAL je plně v souladu s IEEE C37.118.1-2011 a oddílu 7 IEEE C37.242: standardy 2013 pro provoz a ověření PMU. Vzhledem k tomu, že pracuje plně automatizovaně, může být obsluhován i běžným uživatelem velice rychle. Samotný proces je pak hotový za několik málo hodin oproti manuálním technikám, které mohou zabrat i více dní.

Kalibrátor Fluke 5080A

Multifunkční kalibrátor pro kalibraci vašich analogových a digitálních měřicích přístrojů.

Kalibrátor Fluke 5320A

Multifunkční kalibrátor přístrojů pro revize a bezpečnost

Kalibrátor FLUKE 5700A

Vysoce výkonný multifunkční kalibrátor

Kalibrátor FLUKE 5720A

Vysoce přesný multifunkční kalibrátor s nejistotou ±3.5 ppm z nastavení. Generuje 5 základních veličin:Napětí AC a DC, proud AC a DC a odpor. S rozšířením o zesilovač Fluke 5725 pracuje až do 30MHz a s Fluke 52120A do proudů až 120A

Kalibrátor Fluke 5730A

Vysoce přesný kalibrátor elektrických veličin Fluke 5730A.

Kalibrátor Fluke 7526A

Flexibilita a přesné měřicí schopnosti přesného procesního kalibrátoru Fluke 7526A z něj činí ideální nástroj k provádění multifunkčních kalibrací (napětí, proud, termočlánek, RTD a tlak).

Multifunkční kalibrátor Fluke 5502A

Kalibrátor pro kalibraci široce používaných přístrojů s přesností odpovídající 3,5 a 4,5 digitů. Multimetrů, teploměrů, zapisovačů, ampérmetrů, osciloskopů a dalších přístrojů v průmyslu.