Kalibrátory a etalony

Primární, sekundární a průmyslové kalibrátory elektrických veličin. Etalony, napětí a odporu. Referenční multimetry. Teplotní etalony a primární, sekundární a průmyslové teploměry. Teplotní pece a lázně. Trojné a pevné body. Software MET/CAL pro řízení kalibrace a ověřování měřidel.