Aktuality a novinky O nás Kontakt

Co je kalibrace vlhkosti?

Senzory, které měří vlhkost, je třeba pravidelně kalibrovat, aby bylo zajištěno, že budou i nadále fungovat v rámci svých specifikací.

Kalibrace snímače vlhkosti se obvykle provádí pomocí přístroje zvaného generátor vlhkosti.

Většina generátorů vlhkosti je založena na jednom ze dvou provedení.

1/ Generátor smíšeného toku reguluje vlhkost pomocí metody split-stream.

U této metody je suchý plyn nasáván do generátoru a rozdělen na dvě části.

Jedna část je částečně nebo úplně nasycena vodní párou; druhá část je zamíchána, dokud není dosažen požadovaný výkon vlhkosti.

Vlhkost závisí na vlhkosti vlhkého vzduchu a směšovacím poměru.

Vysokoobjemový ventilátor ve zkušební komoře udržuje rovnoměrnou teplotu a vlhkost.

2/ Dvoutlakový generátor má dvě komory.

První, nazývaný saturátor, obsahuje vzduch nasycený vodní párou pod vysokým tlakem.

Vzduch prochází ze saturátoru do druhé komory zvané zkušební komora.

Zkušební komora má nižší tlak. Jak vzduch procházející do testovací komory snižuje tlak, klesá také jeho relativní vlhkost.

Generátor se smíšeným tokem je rychlejší než typický generátor se dvěma tlaky a je také přenosnější,

což z tohoto typu kalibrátoru dělá dobré řešení pro práci v laboratoři nebo na místě v terénu.

Pro kalibraci vlhkosti hledejte spolehlivé řešení, které udržuje stabilitu a rovnoměrnost v čase - dvě klíčové specifikace, které mají vliv na kvalitu kalibrace sondy vlhkosti.

Ptejte se, jak rychle se kalibrátor vlhkosti stabilizuje, protože to ovlivňuje dobu, po kterou musíte počkat před zahájením kalibrace.

Kalibraci je důležité provést důkladně. Můžete provést bodovou kontrolu nebo kalibraci jednobodové sondy v terénu pomocí ručního měřiče vlhkosti,

ale jeho přesnost je omezená. Kalibraci pomocí ručního měřiče je třeba pečlivě ověřit.

Teplotní rozdíly mezi sondou a okolním prostředím, tělesné teplo technika a dokonce vlhkost z dechu mohou způsobit chyby měření RH.

Kromě toho mohou jednobodové testy mohou způsobit že výsledek bude mimo toleranci, protože došlo ke změně okolních podmínek.

 

Filtr dle výrobce