Aktuality a novinky O nás Kontakt

Kalibrátor (generátor) vlhkosti Fluke 5128A

Fluke 5128A je rychlý a přenosný generátor teploty a vlhkosti pro kalibraci měřičů a dataloggerů teploty a vlhkosti s akreditovanou přesností systému 1%RH.

Generátor vlhkosti Fluke Calibration 5128A RHapid-Cal® je přenosný generátor vlhkosti pro kalibraci přístrojů pro měření a záznam teploty a vlhkosti v laboratoři nebo na místě v terénu.

Je vhodný pro kalibraci vlhkoměrů s externí, tak i interní sondou.

Přístroj je určený jak pro kalibrační laboratoře, tak pro použití v průmyslových laboratořích, kde je měření vlhkosti kritické, aby se zabránilo znehodnocení výrobků včetně farmaceutických a lékařských zařízení, polovodičů, potravin, atd.

  • V laboratoři kalibruje Fluke 5128A vlhkostní sondy o 33% rychleji než 2-tlakový systém.

  • V terénu poskytuje Fluke 5128A důkladnější a spolehlivější vícebodové kalibrace než jednobodové kontroly pomocí ručních měřičů vlhkosti.

  • Fluke 5128A je standardně dodáván s akreditovanou kalibrací dle ČSN EN ISO 17025.

Důležité vlastnosti přístroje Fluke Calibration 5128A  

  • Nejlepší přesnost systému ve své třídě pro spolehlivou kalibraci měřičů a dataloggerů vlhkosti
  • Rychlá doba stabilizace vlhkosti a teploty pro vysokou propustnost kalibrace
  • Podporuje vícebodovou kalibraci vlhkostních sond v terénu
  • Odolný design pro veliké pracovní vytížení
  • Kompaktní velikost a nízká hmotnost pro snadnou přepravu
  • Standardně dodáván s akreditovanou kalibrací dle ČSN EN ISO 17025
  • Snadná údržba

Sedm klíčových faktorů přesného generátoru vlhkosti Fluke 5128A RHapid-Cal®

1) Nejlepší přesnost systému ve své třídě pro spolehlivou kalibraci vlhkoměrů.

Fluke 5128A RHapid-Cal® nabízí nejlepší přesnost systému pro kalibrace vlhkosti ve své třídě ± 1,0% RH (7 až 80% RH, 18 ° C až 28 ° C), která zahrnuje všechny známé zdroje chyb, jako je stabilita, uniformita, drift a nejistota kalibrace. Kalibrujte s jistotou pomocí přístroje s komplexními specifikacemi. Většina konkurenčních generátorů neurčuje přesnost systému. Jejich specifikace mohou být komplikované a matoucí, takže je obtížné vědět, jak je aplikovat na konkrétní kalibrační proces. Fluke 5128A také poskytuje flexibilitu pro zlepšení nejistoty kalibrace pomocí externí reference vlhkosti, jako je chlazený zrcátkový vlhkoměr.

2) Rychlá stabilizace vlhkosti a teploty pro vysokou propustnost kalibrace

Materiály a konstrukce pro proudění vzduchu použité ve Fluke 5128A RHapid-Cal® jsou vybrány tak, aby zajistily rychlou dobu odezvy na změnu vlhkosti nebo teploty. Rychlost změny pro zvýšení teploty je obvykle 10 ° C / minutu a pro snížení teploty je 1,5 ° C / minutu. Rychlost změny pro zvýšení vlhkosti je obvykle 10% RH / minutu a pro snížení vlhkosti je 5% RH / minutu. Typickou šestibodovou kalibraci lze provést za dvě hodiny. Naproti tomu generátoru vlhkosti, který pracuje na princip dvou tlaků trvá déle, než reaguje na změny vlhkosti nebo teploty. Podobná šestibodová kalibrace s typickým dvoutlakovým generátorem by trvala více než tři hodiny.

3) Podporuje vícebodovou kalibraci vlhkostních sond v terénu

Bodová kontrola nebo jednobodová kalibrace sondy pomocí ručního vlhkoměru v terénu je pohodlná, ale omezená na jednu hodnotu, kterou je vlhkost okolí. Kalibraci pomocí ručního měřiče je třeba pečlivě řídit. Teplotní rozdíly mezi sondou a okolním prostředím, tělesným teplem technika a vlhkostí z dechu mohou způsobit chyby měření RH.

Jednobodové testy mohou dále způsobit odchylky tolerance při změně okolních podmínek. Použití Fluke 5128A RHapid-Cal® pro vícebodovou kalibraci poskytuje spolehlivější test a pravdivější charakterizaci toho, jak vlhkostní sonda ve skutečnosti pracuje v pracovním rozsahu v terénu.

4) Konstrukce přístroje pro jeho veliké pracovní vytížení

V testovací komoře Fluke 5128A může být umístěno velké množství snímačů vlhkosti. Fluke 5128A je dodáván s pětiportovými dvířky pro kalibraci až pěti RH sond, měřáků a převodníků najednou. K dispozici jsou volitelné průhledné dveře s policí. Záznamníky dat jsou umístěny na polici uvnitř komory pro kalibraci. Míchací vložku lze vyjmout, aby se do komory vešly větší zařízení.

5) Kompaktní velikost a nízká hmotnost pro snadnou přepravu

Fluke 5128A RHapid-Cal® měří 237 mm na výšku x 432 mm na šířku x 521 mm na hloubku (9,3 palce x 17 palce x 20,5 palce) a váží pouhých 15 kg (33,06 liber). Může být snadno přenesen do libovolného požadovaného prostoru na stole v laboratoři nebo transportován na místo v terénu. Jeho design vnitřního vysoušecího zásobníku s předním plněním dodává pohodlí a robustnost. Ve srovnání s tím je dvoutlakový generátor vlhkosti kvůli své velké velikosti prakticky omezen na laboratorní použití. Zahrnuje generátor, kompresor a podpůrné zařízení. „Malý“ dvoutlaký generátor vyžaduje zhruba osmkrát větší prostor, než jaký činí Fluke 5128A RHapid-Cal®, a váží asi čtyřikrát tolik. Fluke 5128A RHapid-Cal® lze snadno umístit na malý vozík pro přepravu po celém závodě a pro přepravu např. V autě se nabízí pohodlné přepravní kufr na kolečkách.

6) Kalibrace dle ČSN EN ISO 17025

Před odesláním z výrobního závodu je Fluke 5128A RHapid-Cal® akreditovaně zkalibrován kalibrací vlhkostní komory Fluke s vnitřní referenční sondou s použitím chlazeného zrcadlového vlhkoměru jako referenčního standardu. Tato kalibrace systému poskytuje záruku, že Fluke 5128A a jeho interní referenční sonda byly optimalizovány pro nejlepší výkon při opuštění továrny. Naproti tomu někteří dodavatelé generátoru vlhkosti poskytují pouze kalibraci referenční sondy, ale nikoli úplnou kalibraci systému, která zajišťuje jednotnost a přesnost dodávanou v místě testovaného zařízení.

7) Snadná údržba

Fluke 5128A RHapid-Cal® používá pro generování relativní vlhkosti metodu smíšeného toku. Vysoušecí patrona poskytuje zdroj nízké vlhkosti a vnitřní zvlhčovač generuje vysokou vlhkost. Kontrolka displeje indikuje, kdy je třeba vyměnit kazetu s vysoušedlem. Interní designová kazeta Fluke 5128A s plněním zepředu přináší pohodlí a odolnost. Konstrukce interního vysoušecího zásobníku Fluke 5128A s předním plněním přináší pohodlí a robustnost. Vysoušecí patronu lze snadno vyměnit odstraněním předního víčka a zasunutím nového.

K provozu Fluke 5128A RHapid-Cal® je zapotřebí pouze čistá destilovaná voda. Stlačený vzduch nebo jiné přídavné kapaliny nejsou nutné. Indikátor hladiny vody na předním panelu zobrazuje stav hladiny vody v generátoru vlhkosti. Když hladina vody klesne pod minimální hladinu, použijte k naplnění nádrže čistou destilovanou vodu. Po použití nejsou vyžadovány žádné speciální rutiny vypínání, takže můžete rychle přejít k další úloze.

Zde najdete instukrážní video.

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Všeobecné specifikace

Napájecí napětí

100 V až 240 V ±10%

Síťová frekvence

47 Hz až 63 Hz

Spotřeba

300 VA

Potřebné zkušební kapaliny

Destilovaná voda

Doba zahřátí

Dvakrát čas od posledního zahřátí, maximálně 30 minut

Síťové pojistky

F4A 250 V (rychlé)

Rozsah pracovní teploty a vlhkosti

18°C až 28°C až do 80% RH

Rozsah teploty a vlhkosti pro skladování

12 V dc, 1 A maximum, pojistka: F 1A 250V (rychlá)

Počítačové rozhraní

USB

Bezpečnost

IEC 61010-1, Kategorie instalace II, Stupeň znečištění 2, Pouze pro použití v interiéru

Nadmořská výška

2000m

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)         

IEC 61326-1: Řízené elektromagnetické prostředí

CISPR 11: Skupina 1, třída A

Skupina 1: Zařízení záměrně generuje a nebo využívá vodivě vázanou vysokofrekvenční energii, která je nezbytná pro vnitřní funkci samotného zařízení.

Třída A: Zařízení je vhodné pro použití ve všech prostředích jiných než domácích a v zařízeních přímo připojených k nízkonapěťové napájecí síti, která napájí budovy používané pro domácí účely. Může dojít k potížím při zajišťování elektromagnetické kompatibility v jiných prostředích v důsledku rušení šířeného vedením a vyzařováním.

Hmotnost

15 Kg

Rozměry

Šasi

237 mm x 432 mm x 521 mm

Celkový rozměr komory

200 mm (7,87 palce) (hloubka) x 150 mm (5,90 palce) (průměr)

Pracovní objem komory

109 mm (4,3 palce) (hloubka) x 125 mm (4,92 palce) (průměr)

Rozlišení teploty

Displej

0,1°C

USB

0,1°C

Rozlišení vlhkosti

Displej

0,1%RH

USB

0,1%RH

Specifikace komory (Jeden rok, rozsah okolní teploty 23 ° C ± 3 ° C

Rozsah teploty komory Rozsah vlhkosti komory Specifikace teploty Specifikace vlhkosti
18 °C až 23 °C 7 % až 80 % RH ±0.2 °C ±1.0 % RH
>80 % až 95 %RH ±0.2 °C ±1.25 % RH
>23 °C až 28 °C 7 % až 80 % RH ±0.2 °C ±1.0 % RH
>80 % až Hmax % RH ±0.2 °C ±1.25 % RH
Hmax je maximální hodnota vlhkosti, při které platí specifikace.

Homogenita a stabilita komory  (Jeden rok, rozsah okolní teploty 23 ° C ± 3 ° C)

Rozsah teploty komory Rozsah vlhkosti komory Teplotní homogenita komory Vlhkostní homogenita komory Vlhkostní stabilita komory Teplotní stabilita komory
18 °C až 28 °C 7% ±0.12 °C ±0.3 % RH ±0.15 % RH ±0.05 °C
5 °C až < 18 °C 15% ±0.5 °C ±1.5 % RH ±0.5 % RH ±0.5 °C
> 28 °C až 30 °C 7% ±0.2 °C ±0.6 % RH ±0.3 % RH ±0.2 °C
> 30 °C až 35 °C 7% ±0.3 °C ±0.9 % RH ±0.4 % RH ±0.3 °C
> 35 °C až 40 °C 7% ±0.5 °C ±1.5 % RH ±0.5 % RH ±0.5 °C
> 40 °C až 50 °C 7% ±0.5 °C ±1.5 % RH ±0.5 % RH ±0.5 °C

Pracovní specifikace

Rychlost změny teploty - pokles 1.5 °C/minuta (Typicky)
Rychlost změny teploty - nárůst 10 °C/minuta (Typicky)
Rychlost změny vlhkosti - pokles 5 % RH/minuta (Typicky)
Rychlost změny vlhkosti - nárůst 10 % RH/minuta (Typicky)

 

Pokud potřebujete více informací nebo Vás produkt zaujal, neváhejte nás kontaktovat formulářem níže nebo na jednom z uvedených kontaktů.

 

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724