Servisní tester elektrických motorů MotorAnalyzer 2


MotorAnalyzer 2 je multifunkční tester elektrických motorů a vinutí

Provozní tester elektromotorů Motoranalyzer2 Schleich je přístroj pro ověřování motorů při údržbě " Vše v jednom".

Pro otestování motorů, ať již po opravě, či při jejich pravidlené údržbě, je zapotřebí hned několik přístrojů - mikrohometr, izolometr, tester izolační pevnosti, případně i rázový generátor. S každým přístroje pak uživatel stráví spoustu času jejich připojováním, měřením a zapisováním hodnot. U třífázových motorů je navíc potřeba mnoho měření provádět třikrát, pro každou fázi (cívku) zvlášť. Tester elektrických motorů MotorAnalyzer 2 v sobě kombinuje všechny vyjmenované přístroje, včetně automatického úložiště naměřených hodnot. Stačí jen připojit měřicí kabely ke svorkovnici a navolit příslušný typ testu.

Primární svorkovnice obsahuje zdvojené svorky pro každou fázi, takže umožňuje přesné měření malých odporů čytřvodičovou metodou. Ačkoliv tato metoda vyloženě nevyžaduje žádné speciální kabely (na každou svorku motoru tedy stačí připojit dva krokodýly), doporučuje se používat Kelvinovy kleště, které usnadní připojování (u malých svorkovnic je někdy problém nasadit dva krokodýly na jeden malý šroubek) a přispějí k vyšší přenosti měření.

 

Pro urychlení práce je přístroj vybaven vnitřním přepínacím releovým polem, které na měřicí svorky přenáší příslušné signály odpovídající právě prováděnému testu. Obsluha tak nemusí pro každý test měnit zapojení kabelů, a to včetně testu izolačního odporu do 3 000 V. Na jedno zmáčknutí tlačítka pak lze odstartovat sérii různých typů měření a pak si jen počkat na výsledek.

Vše najednou

Nejpoužívanějším režimem u dosavadních MotorAnalyzérů je automatické testování. Také MotorAnalyzer 2 obsahuje tento režim, při kterém jsou změřeny odpory a indukčnosti všech cívek, izolační odpor vůči kostře napětím až 3 000 V a je proveden rázový test. Změřené hodnoty jsou uloženy do paměti a porovnány mezi sebou. Na displeji je následně zobrazen výsledek testu v podobě "vyhověl/nevyhověl" na základě přípustné velikosti odchylek jednotlivých veličin.

Testovací metody MotorAnalyzeru 2:

 • odpor vinutí - měření nízkých odporů všech fází najednou dvou nebo čtyřvodičovou metodou
 • izolační odpor - měření stejnosměrným napětím až 6 000 V
 • indexy izolace - výpočet polarizačních indexů PI nebo DAR
 • izolační pevnost - měření proudu při aplikaci stejnosměrného napětí až 6 000 V
 • rázová vlna - přiložení rázové vlny o amplidudě až 3 000 V všech tří fází najednou s vykreslením průběhů na displeji přístroje
 • neutrální zóna - indikace odchylky od neutrální zóny komutátoru
 • testování otáček - indikace směru otáčení rotačního pole na statoru, test otáčení motoru před spuštěním
 • PE test - měření odporu připojení k ochrannému vodiči stejnosměrným proudem obou polarit
 • turn-to-turn test - lokalizace mezizávitových poruch pomocí induční sondy
 • indukčnost - měření indukčnosti cívek střídavým napětím
 • kapacita - měření kapacity izolačního systému
 • automatický test - provede test rázovou vlnou, odporu vinutí, izolačního odporu a indukčnosti s vyhodnocením "prošel/neprošel"

Motoranalyzer nastavení motoru

Volba typu motoru na MotorAnalyzeru 2

 

MotorAnalyzer2 Hlavní menu

Volba měřicí metordy na Motoranalyzeru 2

 

Morotanalyzer2 výsledek autotestu

Výsledek autotestu Motoranalyzatoru 2

 

Morotanalyzer2 test rázovou vlnou

Výsledek testu rázovou vlnou

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Typ testu Podrobnosti
Odpor cívky rozsah: 0,001 Ω až 499 kΩ
Odpor PE

zkušební proud: ±200 mA

rozsah: 0 až 1 Ω

Izolační odpor

zkušební napětí: 50 V až 6 000 V DC

rozsah: 1 MΩ až 100 GΩ

Izolační pevnost

zkušební napětí: 50 V až 6 000 V DC

zkušební proud: do 3 mA

Rázová vlna amplituda: 0 až 3 000 V

Další typy testů

(mohou vyžadovat další volitelné příslušenství)

měření indukčnosti

měření kapacity

indikace neutrální zóny

hledání mezizávitových poruch

testování směru otáčení motoru

Obecné vlastnosti

 
Komunikační rozhraní USB
Rozměry v zavřeném stavu 470×180×345 mm (š×v×h)
Hmotnost 5 kg
Napájení interní akumulátor nabíjený z AC/DC adaptéru (90 až 250 V AC)
Volitelné příslušenství

software PrintCom pro Windows

tři typy Kelvinových kleští

Kelvinova sonda

dva typy indukčních sond

kabel pro měření otáčení motoru

sonda pro měření vysokých izolačních odporů

Dotaz na další podrobnosti


Zvolte adresáta Vašeho dotazu


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vyplněním formuláře a potvrzením linku, který obdržíte na vámi uvedený email, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na
www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Analýza elektromotorů

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů

Seriál článků na téma Měření při údržbě pohonů a motorů psaný pro časopis Elektro (2016). Současné průmyslové podniky využívají nejen velké motory různé konstrukce připojené přímo na síť, ale jsou především plné obrovského množství řízených pohonů různých konstrukcí zajišťujících potřeby stále dynamičtější výroby. Provoz těchto strojů spotřebovává statisticky až 70 % celkové energie využité v průmyslu. Provoz pohonů zásadním způsobem ovlivňuje plynulost výroby, tudíž každá porucha způsobuje značné ztráty. Tento seriál vám představí přehledným a edukativním způsobem vše,co je potřeba nepodceňovat a na co si dát pozor. Statisticky 44 % poruch způsobených stárnutím pohonu či motoru (myšleno elektrické stárnutí), lze předejít měřením elektrických a teplotních parametrů. Přitom 14 % pohonů pracuje v přetížení, aniž o tom uživatel ví. Neznalost podmínek, za kterých tyto stroje pracují, tedy výrazně ovlivňuje ekonomiku nejen jejich provozu, ale ekonomiku celého závodu. Udržování pohonů a motorů v optimálních podmínkách vede k minimalizaci jejich spotřeby i redukci počty poruch. Jak na to? V tomto seriálu článků se budeme zabývat měřeními, která je vhodné provádět pro ověření stavu, v jakém pohon v průběhu svého života je.

9. díl - Jak a co kontrolovat na elektromotorech, aby vás náhle neopustily

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 10/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana Toto pokračování seriálu o měření při údržbě pohonů a motorů je zaměřeno na měření na vlastních elektromotorech. Popíšeme některé parametry a možnosti jejich měření důležité pro zjištění stavu motoru při údržbě.