Analyzátory pohonů Fluke MDA-550 řady III

Šetří čas a eliminují složité nastavování při komplexních měřeních a zjednodušují hledání problémů (nejen) na frekvenčních měničích.

Analyzátory motorových pohonů Fluke MDA-550 III

Snadnější odstraňování složitých závad u motorových pohonů díky nápovědě k testovacímu zapojení a automatizovaným měřením pohonů,

která poskytují spolehlivé a reprodukovatelné výsledky testů.

Analyzátor motorových pohonů Fluke MDA 550 šetří čas, zbavuje zdlouhavého nastavování složitých měření a zjednodušuje odstraňování závad.

Jednoduše vyberete test a měření s postupnou nápovědou ukáže, kde provést připojení pro změření napětí a proudu.

Přednastavené profily měření také zaručí získání veškerých potřebných dat pro všechny důležité části motorového pohonu

– od vstupních a výstupních hodnot, přes stejnosměrnou přípojnici, až po samotný motor.

Řada MDA-550 přináší vše potřebné pro základní i pokročilá měření.

Díky vestavěné funkci pro vytváření zpráv můžete snadno a rychle vytvářet spolehlivé měřicí protokoly, a to před kalibrací i po ní.

Model MDA-550 je ideální přenosný měřicí přístroj pro analýzu motorových pohonů.

Umožňuje bezpečně rozpoznat a vyřešit nejčastější problémy na systémech motorových pohonů s měničem.


 • Měří nejdůležitější parametry motorového pohonu, včetně napětí, proudu, úrovně napětí stejnosměrné přípojnice a zvlnění napětí, napěťové a proudové nesymetrie a harmonických, modulace napětí a napěťových výbojů na hřídeli motoru.
 • Provádí rozšířená měření harmonických k určení vlivu harmonických nízkých a vysokých řádů na energetickou rozvodnou síť.
 • Provádí měření s nápovědou pro vstupní hodnoty motorového pohonu, stejnosměrnou přípojnici, výstupní hodnoty pohonu, příkon motoru a měření na hřídeli, s názornými schématy zapojení pro měření napětí a proudu.
 • Nabízí zjednodušené nastavení měření s přednastavenými měřicími profily, které zajišťují automatické shromažďování dat na základě zvoleného testovacího postupu.
 • Snadno a rychle vytváří zprávy, které umožňují dokonale dokumentovat odstraňování závad a jsou užitečné při spolupráci s kolegy.
 • Měří i další elektrické parametry pomocí plnohodnotného 500MHz osciloskopu a funkcí měřiče a záznamníku; výsledkem je úplné spektrum elektrického a elektronického měření pro průmyslové systémy.

Vstup měniče


Měřte vstupní napětí i proud, srovnejte jmenovité napětí pohonu se skutečným napájecím napětím a rychle zjistíte, zda se hodnoty pohybují v přijatelném rozmezí. Dále zkontrolujte vstupní proud a určete, zda nepřekračuje maximální hodnotu a zda jsou vodiče na danou zátěž dostatečně dimenzované. Můžete si také ověřit, zda je úroveň harmonického zkreslení přijatelná, a to vizuální kontrolou tvaru vlnového průběhu nebo obrazovky s harmonickým spektrem, která zobrazuje jak celkové harmonické zkreslení, tak i jednotlivé harmonické.

Napěťová a proudová nevyváženost


Fluke MDA-500 III dále zkontrolujte napěťovou nevyváženost na vstupních svorkách. Lze tak ověřit, zda fázová nevyváženost není příliš vysoká (> 6-8%) a zda je pořadí fází správné. Můžete tedy zkontrolovat aktuální nevyváženost, protože nadměrná nevyváženost může znamenat problém s usměrňovačem pohonu.
 

Rozšířené měření harmonických


Nadměrné harmonické zkreslení není hrozbou jen pro rotační stroje, ale i pro další zařízení připojená k elektrické síti. Systém Fluke MDA-550  III poskytuje schopnost zjišťovat harmonické složky měniče (motorového pohonu), ale může také zjistit možné účinky veškeré spínací elektroniky na síti, jako jsou UPS, rozběhové systémy a mnoho dalšího. MDA-550 III má tři rozsahy identifikace harmonických a to od 1. do 51. harmonické, 1 až 9 kHz a 9 kHz až 150 kHz. To umožňuje zjišťovat problémy s harmonickým znečištěním.

DC bus


V motorovém pohonu (měniči) je přeměna střídavého proudu na stejnosměrný uvnitř měniče kritická.
Získat správné napětí s odpovídajícím vyhlazením je zásadní pro dosažení nejlepšího výkonu měniče. Je zde třeba dosáhnout co nejnižší zvlnění stejnosměrného napětí. Vysoké zvlnění napětí může být indikátorem špatného stavu kondenzátorů nebo nesprávného výkonu připojeného motoru. Funkce záznamu přístrojů řady Fluke MDA-550 III může posloužit také ke kontrole dynamické výkonnosti DC sběrnice za provozu pohonu při zatížení.
 

Výstup měniče


Fluke MDA-550 III umí zkontrolovat výstup měniče se zaměřením se na jak na napětí, tak i na poměr napětí-frekvence (V/F) i napěťovou modulaci. Při naměření vysokých poměrů V/F je možné, že se motor může přehřívat. Při nízké hodnotě poměru V/F, nemusí být připojený motor schopen poskytnout potřebný točivý moment při zatížení.
 

Tvar vlny napětí na výstupu měniče


Pro kontrolu špiček napětí na výstupu měniče je Fluke MDA 550 III vybaven funkcí pro kontrolu tvaru šířkově modulovaného signálu. Tvar průběhu napětí je velmi důležité znát, protože špičky napětí mohou poškodit izolaci vinutí motoru i měnič. Doba náběhu nebo strmosti impulzů je indikována hodnotou dV/dt a měla by být porovnána s předepsanou izolací motoru. Měření lze také použít k měření spínací frekvence k identifikaci potenciálního problém s elektronickými spínači měniče, nebo s uzemněním.
 

Měření na svorkách motoru


Zjištění, že napětí z výstupu měniče je i na svorkách motoru je klíčové, a volba kabeláže od pohonu k motoru je kritická. Nesprávná volba kabeláže může mít za následek, jak poškození pohonu, tak i poškození motoru způsobené nadměrnými odrazy špiček napětí. Dále je důležité kontrolovat, že proud přiváděný na svorky motoru je odpovídající parametrům motoru, protože při vyšší m proudu může docházet k přehřívání motoru a ke snižování životnosti statorové izolace, která může mít za následek brzké selhání motoru. Všechna tato měření je schopen Fluke MDA 550 III zvládnout velmi snadno.
 

Hřídelové napětí motoru


Napěťové impulsy měniče s proměnlivým kmitočtem se mohou indukovat ze statoru motoru do jeho rotoru, a spolu s dalšími vlivy vytvářet napětí na hřídeli rotoru. Jakmile toto napětí hřídele rotoru proti kostře motoru překročí izolační schopnost mazacího tuku ložiska, může dojít k průrazu a uzavření obvodu přes hřídel a části ložiska. Takto vzniklé jiskření vytváří v tělese ložiska mikro-krátery a ve velmi krátkém čase dojde k destrukci ložiska a tím i motoru. Analyzátory řady MDA-550 III jsou dodávány se speciálními hroty s kartáčovými sondami z uhlíkových vláken, pomocí nichž lze snadno snímat hřídelové napětí při rotaci hřídele a detekovat pak velikost impulzů a jejich počet přístrojem Fluke DMA-550 a provést tak nápravu před selháním. Pomocí tohoto příslušenství a schopností  MDA-550 III umožňuje zjistit možné poškození bez investování do drahých trvale instalovaných řešení.

 

Obsah balení Fluke MDA-550 III

 • Analyzátor motorových pohonů, 4 kanály, 500 MHz s měřením hřídelí motoru a harmonických;

 • 1x baterie Li-Ion BP 291;

 • 1x nabíječka / napájecí adaptér BC190;

 • 3x vysokonapěťové sondy VPS421 100:1 s krokosvorkami;

 • 1x napěťová sonda VPS410-II-R 10:1 500 MHz;

 • 3x proudové kleště AC i400S;

 • 1x 2GB jednotka USB s uživatelskou příručkou a softwarem FlukeView™ 2;

 • 1x SVS-500 – sada pro měření napětí na hřídeli (3x kartáč pro měřící hrot, držák sondy, dvoudílný nástavec a magnetická základna);

 • Velký ochranný kufr s kolečky (C437-II);

Kontaktujte nás  vyplnění formuláře níže

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Technické údaje: Analyzátor motorových pohonů Fluke řady MDA-550 III

Kombinace měření a analýz

Testovací bod

Podskupina

Údaj 1

Údaj 2

Údaj 3

Údaj 4

Vstupní hodnoty motorového pohonu
Napětí a proud
Fáze-fáze V-A-Hz V AC+DC A AC+DC Hz  
V peak (špička) V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) V pk-to-pk (špička-špička) Koeficient amplitudy
A peak (špička) A peak max (špička max.) A peak min (špička min.) A pk-to-pk (špička-špička) Koeficient amplitudy
Phase-ground (Fáze-uzemnění) V-A-Hz V AC+DC A AC+DC Hz  
V peak (špička) V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) V pk-to-pk (špička-špička) Koeficient amplitudy
A peak (špička) A peak max (špička max.) A peak min (špička min.) A pk-to-pk (špička-špička) Koeficient amplitudy
Nesymetrie napětí Nesymetrie V AC+DC V AC+DC V AC+DC Nesymetrie
Špička V pk-to-pk (špička-špička) V pk-to-pk (špička-špička) V pk-to-pk (špička-špička)  
Nesymetrie proudu Nesymetrie A AC+DC A AC+DC A AC+DC Nesymetrie
Špička A pk-to-pk (špička-špička) A pk-to-pk (špička-špička) A pk-to-pk (špička-špička)  
Stejnosměrná přípojnice motorového pohonu
DC   V DC V pk-to-pk (špička-špička) V peak max (špička max.)  
Ripple (Zvlnění)   V AC V pk-to-pk (špička-špička) Hz  
Výstupní hodnoty motorového pohonu
Napětí a proud (filtrované) V-A-Hz V PWM A AC+DC Hz V/Hz
V peak (špička) V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) V pk-to-pk (špička-špička) Koeficient amplitudy
A peak (špička) A peak max (špička max.) A peak min (špička min.) A pk-to-pk (špička-špička) Koeficient amplitudy
Nesymetrie napětí Nesymetrie V PWM V PWM V PWM Nesymetrie
Špička V pk-to-pk (špička-špička) V pk-to-pk (špička-špička) V pk-to-pk (špička-špička)  
Nesymetrie proudu Nesymetrie A AC+DC A AC+DC A AC+DC Nesymetrie
Špička A pk-to-pk (špička-špička) A pk-to-pk (špička-špička) A pk-to-pk (špička-špička)  
Modulace napětí
Fáze-fáze Zoom 1 V PWM V pk-to-pk (špička-špička) Hz V/Hz
Zoom 2 V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) Delta V  
Zoom 3 peak (špička) V peak max (špička max.) Delta V/s Risetime peak (doba náběhu do špičky) Overshoot (překmit)
Zoom 3 level (ustálení) Delta V Delta V/s Risetime level (doba náběhu do ustálení) Overshoot (překmit)
Phase-ground (Fáze-uzemnění) Zoom 1 V PWM V pk-to-pk (špička-špička) V peak max (špička max.) V peak min (špička min.)
Zoom 2 V Peak max (špička max.) V peak min (špička min.) Delta V Hz
Zoom 3 peak (špička) V Peak max (špička max.) Delta V/s Risetime peak (doba náběhu do špičky) Overshoot (překmit)
Zoom 3 level (ustálení) Delta V Delta V/s Risetime level (doba náběhu do ustálení) Overshoot (překmit)
Fáze-DC + Zoom 1 V PWM V pk-to-pk (špička-špička) V Peak max (špička max.) V peak min (špička min.)
Zoom 2 V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) Delta V Hz
Zoom 3 peak (špička) V peak max (špička max.) Delta V/s Risetime peak (doba náběhu do špičky) Overshoot (překmit)
Zoom 3 level (ustálení) Delta V Delta V/s Risetime level (doba náběhu do ustálení) Overshoot (překmit)
Fáze-DC − Zoom 1 V PWM V pk-to-pk (špička-špička) V peak max (špička max.) V peak min (špička min.)
Zoom 2 V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) Delta V Hz
Zoom 3 peak (špička) V peak max (špička max.) Delta V/s Risetime peak (doba náběhu do špičky) Overshoot (překmit)
Zoom 3 level (ustálení) Delta V Delta V/s Risetime level (doba náběhu do ustálení) Overshoot (překmit)
Vstupní hodnoty motoru
Napětí a proud (filtrované) V-A-Hz V PWM A AC+DC Hz V/Hz
V peak (špička) V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) V pk-to-pk (špička-špička) Koeficient amplitudy
A peak (špička) A peak max (špička max.) A peak min (špička min.) A pk-to-pk (špička-špička) Koeficient amplitudy
Nesymetrie napětí Nesymetrie V PWM V PWM V PWM Nesymetrie
Špička V pk-to-pk (špička-špička) V pk-to-pk (špička-špička) V pk-to-pk (špička-špička)  
Nesymetrie proudu Nesymetrie A AC+DC A AC+DC A AC+DC Nesymetrie
Špička A pk-to-pk (špička-špička) A pk-to-pk (špička-špička) A pk-to-pk (špička-špička)  
Modulace napětí
Fáze-fáze Zoom 1 V PWM V pk-to-pk (špička-špička) Hz V/Hz
Zoom 2 V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) Delta V  
Zoom 3 peak (špička) V peak max (špička max.) Delta V/s Risetime peak (doba náběhu do špičky) Overshoot (překmit)
Zoom 3 level (ustálení) Delta V Delta V/s Risetime level (doba náběhu do ustálení) Overshoot (překmit)
Phase-ground (Fáze-uzemnění) Zoom 1 V PWM V pk-to-pk (špička-špička) V peak max (špička max.) V peak min (špička min.)
Zoom 2 V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) Delta V Hz
Zoom 3 peak (špička) V peak max (špička max.) Delta V/s Risetime peak (doba náběhu do špičky) Overshoot (překmit)
Zoom 3 level (ustálení) Delta V Delta V/s Risetime level (doba náběhu do ustálení) Overshoot (překmit)
Motor shaft (hřídel motoru)
Napětí na hřídeli Events off (sledování vypnuto) V pk-to-pk (špička-špička)      
Events on (sledování zapnuto) Delta V Rise/fall time (doba náběhu/doběhu) Delta V/s Events/s (události/s)
Motor drive input, output and motor input (vstupní a výstupní hodnoty motorového pohonu a vstupní hodnoty motoru)
Harmonics (harmonické) Voltage (napětí) V AC V fundamental (základní) Hz fundamental (základní) % THD (celkové harmonické zkreslení)
Current (proud) A AC A fundamental (základní) Hz fundamental (základní) % THD/TDD (celkové harmonické zkreslení / zkreslení při plném zatížení)
           

Testovací bod

Podskupina

Údaj 1

Údaj 2

Údaj 3

Údaj 4

Funkce měření  
Stejnosměrné napětí (V DC)
Maximální napětí se sondou 10:1 nebo 100:1 1 000 V
Maximální rozlišení se sondou 10:1 nebo 100:1 (napětí vůči zemi) 1 mV / 10 mV
Měřicí rozsah 999 hodnot
Přesnost 4 s až 10 µs/dílek ±(1,5 % + 6 na nejnižším řádu)
Napětí true RMS (V AC nebo V AC+DC) (se zapnutou vazbou DC)
Maximální napětí se sondou 10:1 nebo 100:1 (napětí vůči zemi) 1 000 V
Maximální rozlišení se sondou 10:1 nebo 100:1 1 mV / 10 mV
Měřicí rozsah 999 hodnot
DC do 60 Hz ±(1,5 % + 10)
60 Hz až 20 kHz ±(2,5 % + 15)
20 kHz až 1 MHz ±(5 % + 20)
1 MHz až 25 MHz ± (10 % + 20 bodů)
Napětí PWM (V PWM)
Účel Měření signálů s modulací šířkou impulzů, například výstupních hodnot motorových pohonů s měničem
Princip Naměřené hodnoty jsou efektivní napětí na základě průměrných hodnot vzorků z celé řady časových úseků na základní frekvenci
Přesnost Jako V AC+DC pro sinusové signály
Špičkové napětí (V peak)
Režimy Max peak (špička max.), Min peak (špička min.) nebo pk-to-pk (špička-špička)
Maximální napětí se sondou 10:1 nebo 100:1 (napětí vůči zemi) 1 000 V
Maximální rozlišení se sondou 10:1 nebo 100:1 10 mV
Přesnost
Max peak (špička max.) nebo Min peak (špička min.) ±0,2 dílku
Pk-to-pk (špička-špička) ±0,4 dílku
Měřicí rozsah 800 hodnot
Proud (AMP) s proudovými kleštěmi
Rozsahy Stejné jako u V AC, V AC+DC nebo V peak (špička)
Konstanty stupnice 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Přesnost Stejná jako u V AC, V AC+DC nebo V peak (špička) (připočtěte přesnost proudových kleští)
Frekvence (Hz)
Rozsah 1,000 Hz až 500 MHz
Měřicí rozsah 9999 hodnot
Přesnost ±(0,5 % + 2)
Poměr napětí/frekvence (V/Hz)
Účel Zobrazení podílu změřené hodnoty V PWM (viz V PWM) a základní frekvence u motorových pohonů s proměnnými otáčkami
Přesnost % Vef + % Hz
Nesymetrie napětí na vstupu pohonu
Účel Zobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru 3 skutečných efektivních hodnot napětí, TRMS
Přesnost Orientační procentuální hodnota založená na hodnotách V AC+DC
Nesymetrie napětí na výstupu pohonu a vstupu motoru
Účel Zobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru třech hodnot napětí PWM
Přesnost Orientační procentuální hodnota založená na hodnotách V PWM
Nesymetrie proudu na vstupu pohonu
Účel Zobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru třech hodnot střídavého proudu
Přesnost Orientační procentuální hodnota založená na hodnotách A AC+DC
Nesymetrie proudu na výstupu pohonu a vstupu motoru
Účel Zobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru třech hodnot střídavého proudu
Přesnost Orientační procentuální hodnota založená na hodnotách A AC
Doba náběhu a doba doběhu
Hodnoty Změna napětí (dV), změna času (dt), změna napětí za jednotku času (dV/dt), překmit
Přesnost Jako přesnost osciloskopu
Harmonické a spektrum
Harmonics (harmonické) Od DC do 51. řádu
Rozsahy spektra 1–9 kHz, 9–150 kHz (20 MHz, filtr zapnut), až do 500 MHz (modulace napětí)
Napětí na hřídeli
Události/s Orientační procentuální hodnota založená na měření doby náběhu a doby doběhu (impulzní výboje)
Shromažďování dat pro zprávu
Počet obrazovek Do zprávy může být uloženo až 50 typických obrazovek (v závislosti na kompresním poměru)
Přenos do počítače Pomocí 32GB nebo menšího 2GB paměťového zařízení USB nebo kabelu mini-USB na USB nebo WiFi připojení a softwaru FlukeView™ 2 pro měřicí přístroje ScopeMeter®
Nastavení sondy
Napěťová sonda 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Proudové kleště 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Hřídelová napěťová sonda 1:1, 10:1, 100:1
Bezpečnost
Obecně IEC 61010-1: Stupeň znečištění 2
Měření Měření IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V
Maximální napětí mezi libovolnou svorkou a uzemněním 1 000 V
Max. vstupní napětí Přes VPS410-II nebo VPS421 1 000 V CAT III / 600 V CAT IV
Vstup BNC A, B, C, D přímo 300 V CAT IV
Max. plovoucí napětí, měřicí přístroj s napěťovou sondou VPS410-II/VPS421 Na kterékoli svorce vůči uzemnění 1 000 V CAT III / 600 V CAT IV Mezi libovolnými svorkami 1 000 V CAT III / 600 V CAT IV
Pracovní napětí mezi hrotem sondy a referenčním přívodem VPS410-II: 1 000 V
VPS421: 2 000 V

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724

5. díl - Proč je důležité měřit i na stejnosměrném meziobvodu

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 5/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozím díle seriálu bylo řečeno proč a jak měřit vlastnosti sítě na svorkách vstupu měniče. Jak změny napětí a jeho nesymetrie mohou ovlivňovat provoz měniče. Dále bylo popsáno, jak měřit velikost zkreslení napětí a proudu a které harmonické složky a jak ovlivňují provoz motorů a pohonů a zmíněny byly i složky harmonických, které vytváří sám měnič.

Jak snadno ověřit řízený pohon analyzátorem motorového pohonu?

Jak snadno ověřit řízený pohon analyzátorem motorového pohonu

1. díl - Proč je dobré vědět, co se děje na pohonu a nestačí jen čekat, až dojde k poruše

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 1/2016 - Autor - ing. Jaroslav Smetana

3. díl - Harmonické – škůdci pohonů

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 3/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozí části jsme probrali vlivy velikosti napětí na činnost motorů a pohonů. V jejím posledním odstavci jsme se věnovali přechodovým jevům, které jsou charakteristické velmi krátce trvajícím překmitem napětí o délce kratší než 10 ms (v praxi jsou to jednotky μs) a napětím několikanásobně vyšším, než je jmenovitá hodnota napětí sítě. Stejně, možná i více nebezpečné jsou však krátké zákmity – špičky – s nízkou amplitudou, které se však dlouhodobě opakují.

Analyzátory pohonů Fluke MDA-510 a Fluke MDA-550

Snadné a rychlé řešení pro údržbu průmyslových podniků, měření na pohonu bez nastavování měřicího přístroje.

6. díl - Co se děje na výstupu měniče a proč nelze měřit bez osciloskopu

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 6/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana Toto pokračování seriálu o měření na pohonech a motorech je věnováno výstupu měniče. Výstupní napětí přiváděné z měniče na pohon má na rozdíl od napětí napájecí sítě odlišný tvar i frekvenci. To určuje přístroje, které lze k měření parametrů na výstupu měniče použít.

Vibrodiagnostika motorů

Prediktivní údržba znamená dělat rozhodnutí o výměně částí strojů a zařízení během plánované údržby, ještě dřív než jsou úplně zničeny a způsobí tak úplné zastavení výrobního procesu.

Měření analyzátorem Fluke MDA 550 - část 1 - úvod

Pohon je napájen z elektrické sítě závodu či budovy a elektrické parametry napájecí sítě zásadním způsobem ovlivňují jeho provozní schopnosti. Proto je velmi důležité znát situaci na napájecí síti v místě připojení měniče. V článku se dovíte jak na to. Děkujeme za Váš kontakt a důvěru.