Analyzátory pohonů Fluke MDA-510 a MDA-550


Analyzátory pohonů Fluke MDA 510 a analyzátor pohonů Fluke MDA-550 šetří čas a eliminují složité nastavování při komplexních měřeních a zjednodušují hledání problémů na frekvenčních měničích a motorech i dalších systémech.

Analyzátory pohonů Fluke MDA-510 a Fluke MDA-550

Řada analyzátorů MDA-500 je navržena tak, aby pomohla rychle a snadno testovat a odstraňovat typické problémy třífázových a jednofázových motorových pohonů. Informace na obrazovce a pokyny pro nastavení krok za krokem usnadňují konfiguraci analyzátoru a rychlé získání naměřených výsledků, které potřebujete k lepšímu rozhodnutí o údržbě. S využitím MDA 500 lze snadno postupovat od napájecího napětí až k nainstalovanému motoru Jeho měřicí schopnost a výkonné příslušenství přináší nejrychlejší možnost odstraňování závad pohonů a motorů.

Stačí vybrat test a uživatel je krok za krokem veden měřením, kde a jak připojit napěťové a proudové sondy (obr.2). Přednastavené profily měření pak zajistí, že budou zachyceny všechny potřebné údaje pro kontrolu kritického úseku pohonu motoru, od vstupu na výstup přes DC bus až na samotný motor a jeho hřídel (obr.3 profil pro měření na vstupu měniče). Přístroje řady Fluke MDA-500 přinášejí měření od základních až po pokročilá. S využitím vestavěného generátoru reportů můžete snadno rychle generovat zprávu o měření, zachycující všechna problematická místa. Řada přístrojů vychází z konstrukce osvědčených průmyslových osciloskopů řady Scopemeter 190 a rozšiřuje jejich schopnosti o měření na napájecí síti o některé funkce analyzátorů sítě. Stejně jako Scopemetry řady Fluke 190 jsou napěťové vstupy přístroje galvanicky oddělené od kostry přístroje a kanály navzájem izolovány v kategorii CAT IV 1000V pro průmyslové elektrické sítě.


Analyzátory pohonů Fluke MDA-510 a MDA-550 fluke_mda-550-motor_drive_analysis_machine_blue_panther.jpg

Vstup měniče
Na vstupu měniče lze měřit vstupní napětí a proud pro rychlé ověření, zda jsou hodnoty v přijatelných mezích, porovnáváním se jmenovitým výkonem měniče a porovnáním jmenovitého napětí se skutečným napájecím napětím. Poté lze zkontrolovat vstup pro zjištění, zda proud nepřevyšuje maximální hodnotu a vodiče jsou vhodně dimenzovány. Lze také zkontrolovat vizuálně, zda harmonické zkreslení je v rámci přijatelné úrovně, kontrolu tvaru vlny nebo porovnáním velikosti harmonických na obrazovce spektra (u MDA-550). Ta ukazuje jak celkové harmonické zkreslení i jednotlivé harmonické složky.
 

Napěťová a proudová nevyváženost
Fluke MDA-500 dále zkontrolujte napěťovou nevyváženost na vstupních svorkách. Lze tak ověřit, zda fázová nevyváženost není příliš vysoká (> 5-8%) a zda je pořadí fází správné. Můžete tedy zkontrolovat aktuální nevyváženost, protože nadměrná nevyváženost může znamenat problém s usměrňovačem pohonu.
 

Rozšířené měření harmonických
Nadměrné harmonické zkreslení není hrozbou jen pro rotační stroje, ale i pro další zařízení připojená k elektrické síti. Systém Fluke MDA-500 poskytuje schopnost zjišťovat harmonické složky měniče (motorového pohonu), ale může také zjistit možné účinky veškeré spínací elektroniky na síti, jako jsou UPS, rozběhové systémy a mnoho dalšího. MDA-550 má tři rozsahy identifikace harmonických a to od 1. do 51. harmonické, 1 až 9 kHz a 9 kHz až 150 kHz. To umožňuje zjišťovat problémy s harmonickým znečištěním.

 

DC bus
V motorovém pohonu (měniči) je přeměna střídavého proudu na stejnosměrný uvnitř měniče kritická.
Získat správné napětí s odpovídajícím vyhlazením je zásadní pro dosažení nejlepšího výkonu měniče. Je zde třeba dosáhnout co nejnižší zvlnění stejnosměrného napětí. Vysoké zvlnění napětí může být indikátorem špatného stavu kondenzátorů nebo nesprávného výkonu připojeného motoru. Funkce záznamu přístrojů řady Fluke MDA-500 může posloužit také ke kontrole dynamické výkonnosti DC sběrnice za provozu pohonu při zatížení.
 

Výstup měniče
Fluke MDA-500 umí zkontrolovat výstup měniče se zaměřením se na jak na napětí, tak i na poměr napětí-frekvence (V/F) i napěťovou modulaci. Při naměření vysokých poměrů V/F je možné, že se motor může přehřívat. Při nízké hodnotě poměru V/F, nemusí být připojený motor schopen poskytnout potřebný točivý moment při zatížení.
 

Tvar vlny napětí na výstupu měniče
Pro kontrolu špiček napětí na výstupu měniče je Fluke MDA 500 vybaven funkcí pro kontrolu tvaru šířkově modulovaného signálu. Tvar průběhu napětí je velmi důležité znát, protože špičky napětí mohou poškodit izolaci vinutí motoru i měnič. Doba náběhu nebo strmosti impulzů je indikována hodnotou dV/dt a měla by být porovnána s předepsanou izolací motoru. Měření lze také použít k měření spínací frekvence k identifikaci potenciálního problém s elektronickými spínači měniče, nebo s uzemněním.
 

Měření na svorkách motoru
Zjištění, že napětí z výstupu měniče je i na svorkách motoru je klíčové, a volba kabeláže od pohonu k motoru je kritická. Nesprávná volba kabeláže může mít za následek, jak poškození pohonu, tak i poškození motoru způsobené nadměrnými odrazy špiček napětí. Dále je důležité kontrolovat, že proud přiváděný na svorky motoru je odpovídající parametrům motoru, protože při vyšší m proudu může docházet k přehřívání motoru a ke snižování životnosti statorové izolace, která může mít za následek brzké selhání motoru. Všechna tato měření je schopen Fluke MDA 500 zvládnout velmi snadno.
 

Hřídelové napětí motoru
Napěťové impulsy měniče s proměnlivým kmitočtem se mohou indukovat ze statoru motoru do jeho rotoru, a spolu s dalšími vlivy vytvářet napětí na hřídeli rotoru. Jakmile toto napětí hřídele rotoru proti kostře motoru překročí izolační schopnost mazacího tuku ložiska, může dojít k průrazu a uzavření obvodu přes hřídel a části ložiska. Takto vzniklé jiskření vytváří v tělese ložiska mikro-krátery a ve velmi krátkém čase dojde k destrukci ložiska a tím i motoru. Analyzátory řady MDA-550 jsou dodávány se speciálními hroty s kartáčovými sondami z uhlíkových vláken, pomocí nichž lze snadno snímat hřídelové napětí při rotaci hřídele a detekovat pak velikost impulzů a jejich počet přístrojem Fluke DMA-550 a provést tak nápravu před selháním. Pomocí tohoto příslušenství a schopností  MDA-550 umožňuje zjistit možné poškození bez investování do drahých trvale instalovaných řešení.

Analyzátory pohonů Fluke MDA-510 a MDA-550 fluke_mda-550_with_equipment_bluepanther.jpg

 

Modely: Analyzátory motorových pohonů Fluke MDA-510 a MDA-550


Fluke MDA-550

 • Analyzátor motorových pohonů, 4 kanály, 500 MHz s měřením hřídelí motoru a harmonických

 • 1x baterie Li-Ion BP 291

 • 1x nabíječka / napájecí adaptér BC190

 • 3x vysokonapěťové sondy VPS 100:1 s krokosvorkami

 • 1x napěťová sonda VPS410-II-R 10:1 500 MHz

 • 3x proudové kleště AC i400S

 • 1x pouzdro na přenášení C1740

 • 1x 2GB jednotka USB s uživatelskou příručkou a softwarem FlukeView™ 2

 • 1x SVS-500 – sada pro měření napětí na hřídeli (3x kartáč, držák sondy, dvoudílný nástavec a magnetická základna)

 

Fluke MDA-510

 • Analyzátor motorových pohonů, 4 kanály, 500 MHz

 • 1x baterie Li-Ion BP 291

 • 1x nabíječka / napájecí adaptér BC190

 • 3x vysokonapěťové sondy VPS 100:1 s krokosvorkami

 • 1x napěťová sonda VPS410-II-R 10:1 500 MHz

 • 1x proudové kleště AC i400S

 • 1x pouzdro na přenášení C1740

 • 1x 2GB jednotka USB s uživatelskou příručkou a softwarem FlukeView™ 2

Video

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Technické údaje: Analyzátory motorových pohonů Fluke MDA-510 a MDA-550

Funkce měření
Stejnosměrné napětí (V DC)
Maximální napětí se sondou 10 : 1 nebo 100 : 1 1 000 V
Maximální rozlišení se sondou 10 : 1 nebo 100 : 1 1 mV
Měření na celé stupnici 999 bodů
Přesnost 4 s až 10 us/dílek ±(3 % + 6 bodů)
Střídavé napětí (V AC)
Maximální napětí se sondou 10 : 1 nebo 100 : 1 1 000 V
Maximální rozlišení se sondou 10 : 1 nebo 100 : 1 1 mV
Měření na celé stupnici 999 bodů
50 Hz ±(3 % + 10 bodů) - 0,6 %
60 Hz ±(3 % + 10 bodů) - 0,4 %
60 Hz až 20 kHz ±(4 % + 15 bodů)
20 kHz až 1 MHz ±(6 % + 20 bodů)
1 MHz až 25 MHz ±(10 % + 20 bodů)
Napětí True-RMS (V AC+DC)
Maximální napětí se sondou 10 : 1 nebo 100 : 1 1 000 V
Maximální rozlišení se sondou 10 : 1 nebo 100 : 1 1 mV
Měření na celé stupnici 1 100 bodů
DC do 60 Hz ±(3 % + 10 bodů)
60 Hz až 20 kHz ±(4 % + 15 bodů)
20 kHz až 1 MHz ±(6 % + 20 bodů)
1 MHz až 25 MHz ±(10 % + 20 bodů)
Napětí PWM (V PWM)
Účel Měření signálů s pulzní šířkovou modulací, například výstupních hodnot motorových pohonů s měničem
Princip Odečty zobrazují efektivní napětí na základě průměrných hodnot vzorků z celé řady časových úseků na základní frekvenci
Přesnost Jako V AC+DC pro sinusové signály
Špičkové napětí (V peak)
Režimy Max peak (špička max.), Min peak (špička min.) nebo pk-to-pk (špička-špička)
Maximální napětí se sondou 10 : 1 nebo 100 : 1 1 000 V
Maximální rozlišení se sondou 10 : 1 nebo 100 : 1 10 mV
Přesnost
Max peak (špička max.) nebo Min peak (špička min.) ±0,2 dílku
Pk-to-pk (špička-špička) ±0,4 dílku
Měření na celé stupnici 800 bodů

 

Obecné specifikace
Proud (AMP) s proudovými kleštěmi
Rozsahy Stejné jako u V AC, V AC+DC nebo V peak (špička)
Měřítka stupnice 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Přesnost Stejná jako u V AC, V AC+DC nebo V peak (špička) (připočtěte přesnost proudových kleští)
Frekvence (Hz)
Rozsah 1,000 Hz až 500 MHz
Měření na celé stupnici 999 bodů
Přesnost ±(0,5 % + 2 body)
Poměr napětí/frekvence (V/Hz)
Účel Zobrazení podílu změřené hodnoty V PWM (viz V PWM) a základní frekvence u motorových pohonů na střídavý proud s proměnnými otáčkami
Přesnost % Vrms + % Hz
Nesymetrie napětí na vstupu pohonu
Účel Zobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru 3 hodnot napětí true-rms
Přesnost Orientační procentuální hodnota založená na hodnotách V AC+DC
Nesymetrie napětí na výstupu pohonu a vstupu motoru
Účel Zobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru třech hodnot napětí PWM
Přesnost Orientační procentuální hodnota založená na hodnotách V PWM
Nesymetrie proudu na vstupu pohonu
Účel Zobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru třech hodnot střídavého proudu
Přesnost Orientační procentuální hodnota založená na hodnotách A AC+DC
Nesymetrie proudu na výstupu pohonu a vstupu motoru
Účel Zobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru třech hodnot střídavého proudu
Přesnost Orientační procentuální hodnota založená na hodnotách A AC
Doba náběhu a doba doběhu
Hodnoty Změna napětí (dV), změna času (dt), změna napětí za jednotku času (dV/dt), přesah
Přesnost Jako přesnost osciloskopu
Harmonické a spektrum
Harmonics (harmonické) DC do 51. řádu
Rozsah spektra 1–9 kHz, 9–150 kHz (20 MHz, filtr zapnut), až do 500 MHz (modulace napětí)
Napětí na hřídeli
Události/s Orientační procentuální hodnota založená na měření doby náběhu a doby doběhu (impulsní výboje)
Shromažďování dat pro zprávu
Počet obrazovek Do zprávy může být uloženo až 50 typických obrazovek (v závislosti na kompresním poměru)
Přenos do počítače Pomocí 2GB paměťového zařízení USB nebo kabelu mini-USB na USB a softwaru FlukeView™ 2 pro měřicí přístroje ScopeMeter™
Nastavení sondy
Napěťová sonda 1 : 1, 10 : 1, 100 : 1, 1000 : 1, 20 : 1, 200 : 1
Proudové kleště 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Hřídelová napěťová sonda 1 : 1, 10 : 1, 100 : 1

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

5. díl - Proč je důležité měřit i na stejnosměrném meziobvodu

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 5/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozím díle seriálu bylo řečeno proč a jak měřit vlastnosti sítě na svorkách vstupu měniče. Jak změny napětí a jeho nesymetrie mohou ovlivňovat provoz měniče. Dále bylo popsáno, jak měřit velikost zkreslení napětí a proudu a které harmonické složky a jak ovlivňují provoz motorů a pohonů a zmíněny byly i složky harmonických, které vytváří sám měnič.

Analyzátory pohonů Fluke MDA-510 a Fluke MDA-550

Snadné a rychlé řešení pro údržbu průmyslových podniků, měření na pohonu bez nastavování měřicího přístroje.

Jak snadno ověřit řízený pohon analyzátorem motorového pohonu?

Jak snadno ověřit řízený pohon analyzátorem motorového pohonu

1. díl - Proč je dobré vědět, co se děje na pohonu a nestačí jen čekat, až dojde k poruše

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 1/2016 - Autor - ing. Jaroslav Smetana

3. díl - Harmonické – škůdci pohonů

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 3/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozí části jsme probrali vlivy velikosti napětí na činnost motorů a pohonů. V jejím posledním odstavci jsme se věnovali přechodovým jevům, které jsou charakteristické velmi krátce trvajícím překmitem napětí o délce kratší než 10 ms (v praxi jsou to jednotky μs) a napětím několikanásobně vyšším, než je jmenovitá hodnota napětí sítě. Stejně, možná i více nebezpečné jsou však krátké zákmity – špičky – s nízkou amplitudou, které se však dlouhodobě opakují.

6. díl - Co se děje na výstupu měniče a proč nelze měřit bez osciloskopu

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 6/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana Toto pokračování seriálu o měření na pohonech a motorech je věnováno výstupu měniče. Výstupní napětí přiváděné z měniče na pohon má na rozdíl od napětí napájecí sítě odlišný tvar i frekvenci. To určuje přístroje, které lze k měření parametrů na výstupu měniče použít.