Analýza elektromotorů

Aby elektromotor pracoval spolehlivě, a nepřekvapil nás poruchou v tu nejméně vhodnou chvíli, je třeba jej, pravidelně kontrolovat. Přečtěte si jak

Elektromotory jsou díky své jednoduchosti jedněmi z nejspolehlivějších elektrických zařízení.

Přesto, jako u jakéhokoliv jiného stroje, je jejich životnost závislá na mnoha faktorech. Jakým způsobem jsou provozovány, jak jsou chráněny před vlivy okolí, jsou-li, vzhledem ke své konstrukci, vhodné pro daný typ zátěže atd. Aby elektromotor pracoval spolehlivě, a nepřekvapil nás poruchou v tu nejméně vhodnou chvíli, je třeba jej, kromě dodržování stanovených provozních podmínek, pravidelně kontrolovat. Termokamerou zkontrolujeme povrchovou teplotu, vibrometrem zjistíme, zda je vše v pořádku po mechanické stránce.
Třetí, neméně důležitou, je kontrola elektrických parametrů motoru.

Autor: Ing. Jan Doležal

Publikováno: časopis ElektroPrůmysl ročník: 2015 číslo: 9 strana: 140

Elektronická verze:

https://www.elektroprumysl.cz/casopis/2015/zari/index.html#140