Screening teploty lidského těla

Screening teploty lidského těla
 

Termokamery a řešení pro měření teploty lidského těla

Lze termokameru nebo infra-teploměr použít k detekci koronaviru Covid 19?

Ne, termovizní kamery ani infra-teploměty nelze použít přímo k detekci nebo diagnostice infekce.

Termovizní kamery infra-teploměty však lze používat jako účinný nástroj pro měření teploty osob pro identifikaci jednotlivců pomocí zvýšené tělesné teploty (ZTT).

Lidé, u kterých je zvýšená tělesná teplota zjištěna, musí být poté vyšetřeni zdravotnickými pracovníky pro diagnostiku zdravotního stavu. Je tedy potřeba stále si uvědomit že teploměry ani termokamery nejsou zdravotnickými prostředky podle příslušných předpisů (345/2002 Sb.) a neslouží tedy ke zdravotnickému vyšetření. Lze jimi však kontrolovat výši teploty, a při zjištění zvýšené teploty pracovníka předat k lékařskému vyšetření.

Jak funguje technologie termického zobrazování při detekci ZTT?

Termovizní kamery i infra-teploměty detekují tepelné záření a lze je použít k identifikaci povrchové teploty předmětů a osob. Díky této schopnosti jsou běžně používány jako bezkontaktní screeningový nástroj pro detekci rozdílů v povrchových teplotách kůže. Je třeba si také uvědomit, že termokamera i infra-teploměr měří povrchovou teploty těla, a ta je odlišná od teploty těla vnitřní.  Rozdíl je statisticky 0,8 až 3 oC a s touto korekcí je třeba počítat při vyhodnocení.

 

Jak by měli operátoři používat termokamery pro screening ZTT v místě?

  • Ruční termokamery namontované na stativech nebo pevné kamery namontované u vstupů do prostoru závodu lze použít jako bezkontaktní screeningový nástroj k detekci rozdílů v povrchových teplotách kůže.
  • Operátoři kamer by měli osoby po jednom monitorovat, aby vyhledali teplotní anomálie.
  •  Měla by být měřena teplota v koutku oka, protože toto umístění poskytuje nejpřesnější korelaci s vnitřní teplotou lidského těla. V případě, že bude použita termokamera nebo teploměr s nedostatečným rozlišením a bude kontrolována plocha obličeje, je třeba počítat s příslušnou korekci a vysoukou nepřesností.
  • Provozovatel kamery, který zjistí zvýšenou teplotu u osoby, která byla podrobena detekční kontrole termokamerou nebo infra-teploměrem, by měl požádat o její kontrolu pomocí schválených zdravotnických prostředků.

Jak funguje režim Screening dostupný v některých kamerách?

Některé kamery – například FLIR - obsahují režim Screening, který signalizuje automaticky alarm v případě, že detekovaný objekt nebo osoba vykazuje zvýšenou teplotou.

Aktivace režimu Screening zapne měřící box a data screeningu na obrazovce termokamery, která obsahuje:

  • Průměrnou teplota v boxu
  • Teplotu alarmu
  • Naměřenou teplotu

Poté se spustí Alarm, jakmile kamera zjistí, že teplota uvnitř měřícího boxu je vyšší, než nastavená hranice.

Teplota alarmu je součtem určené limitní teploty a povolené odchylky.

Provozovatel, který detekuje zvýšenou teplotu u osoby podrobené detekční kontrole, by měl vždy požádat o ověření této osoby pomocí schválených zdravotnických prostředků.

Další podrobnosti k měření pro měření kolem Covid19 naleznete zde.

 

Filtr dle výrobce