Měření parametrů medicínských systémů (tlak, teplota, vlhkost, rychlost proudění)

Přístroje pro ověřování medicínských systémů. Měření/generování tlaku, měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění plynů a kapalin.

Filtr dle výrobce