Analyzátor kvality sítě Fluke 1760 Topas

Fluke 1760 Topas - třífázový záznamník a analyzátor kvality elektrické energie měřicí ve třídě přesnosti A.

Výroba tohoto přístroje byla ukončena a přístroj byl nahrazen přístroji řady Fluke 1742, Fluke 1746 a Fluke 1748

Fluke 1760 Topas je osmikanálový analyzátor kvality elektrické energie pracující ve třídě přesnosti A (0,1 %). Podle druhu připojených sond umožňuje zaznamenávat třífázový výkon, včetně proudu středním vodičem, nebo jej lze použít jako záznamník až osmi napětí.

 

Základní vlastnosti

  • Úplná shoda s požadavky třídy A: Umožňuje provádění testů podle nejpřísnější mezinárodní normy IEC 61000-4-30, třída A.
  • Synchronizace času pomocí GPS: Umožňuje přesnou korelaci dat s událostmi nebo datovými sadami z jiných přístrojů.
  • Pružné a plně nastavitelné prahy a měřítka: Umožňuje uživateli přesně určit konkrétní problémy prostřednictvím definice podrobných kritérií detekce a zaznamenávání poruch.
  • Zdroj nepřerušitelného napájení (40 minut): Nikdy nepromeškáte důležité události - zaznamenává se i začátek a konec přerušení a výpadků a napomáhá se tak při stanovování příčiny.
  • Zachycení křivky průběhu 10 MHz, 6 000 Všp: Slouží k získání podrobného obrazu sebekratší události.
  • Datová paměť 2 GB: Umožňuje podrobný simultánní záznam mnoha parametrů energie po dlouhé časové úseky.
  • Dodává se včetně rozsáhlého softwaru:Software poskytuje diagramy trendů pro analýzu hlavní příčiny, statistická shrnutí, psaní zpráv a sledování dat v reálném čase v režimu online.
  • Plug and play: Umožňuje rychlé nastavení s automatickou detekcí čidel; čidla jsou napájena přístrojem a není tak nutno používat baterie.
  • Robustní konstrukce pro použití v terénu:Izolovaná skříň a tuhá konstrukce bez pohyblivých dílů umožňuje spolehlivé testování téměř za libovolných podmínek.

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Srovnání jednotlivých modelů Fluke 1760 Topas

Vlastnosti výrobku 1760 Basic 1760TR Basic 1760 1760TR
Statistika kvality elektrické energie podle normy ČSN EN 50160
Seznam napěťových událostí (poklesy, překmity a přerušení)
Souvislý záznam
Napětí
Proudu
Výkonu - činný, jalový, zánlivý
Účiníku
kWh
Flikr (mihotání světel)
Nevyvážení soustavy
Frekvence
Napěťových a proudových harmonických (meziharmonických) až do 50. řádu
THD (celkové harmonické zkreslení)
Řídících signálů v rozvodné síti
Další vlastnosti
Spouštěné záznamy
Režim online (osciloskop, přechodové jevy a události)
Rychlá analýza přechodových jevů do 10 MHz    
Napěťové sondy 600 V, 4 ks    
Flexibilní dvourozsahové proudové sondy 200/1 000 A (střídavých), 4 ks    
Přijímač pro synchronizaci času GPS    
Paměť Flash 2 GB

Všeobecné údaje

Vnitřní nejistota týká se referenčních podmínek a je garantována po dobu dvou let
Systém jakosti vývoj, výroba podle normy ISO 9001: 2000
Podmínky prostředí
Provozní teplota 0 °C až +50 °C
Pracovní teplota -20 °C až +50 °C
Teplota skladování 20 °C až 60 °C
Referenční teplota 23 °C ± 2 K
Klimatická třída B2 (IEC 654-1), -20 °C až +50 °C
Max. provozní nadmořská

2 000 m, max. 600 V CAT IV*, napájení: 300 V CAT III

5 000 m: max. 600 V CAT III*, napájení: 300 V CAT II
* v závislosti na čidlu

Referenční podmínky
Teplota prostředí 23 °C ± 2 K
Napájení 230 V ± 10 %
Síťový kmitočet 50 Hz / 60 Hz
Signál deklarované vstupní napětí Udin
Průměrování 10minutové intervaly
Korpus izolovaný, robustní plastový korpus
EMC
Emise ČSN EN 61326-1 třída A
Imunita ČSN EN 61326-1
Napájení
Rozsah

střídavé: 83 V až 264 V, 45 Hz až 65 Hz

stejnosměrné: 100 V až 375 V

Bezpečnost

ČSN EN 61010-1, 2. vydání

300 V CAT III

Spotřeba energie max. 54 VA
Akumulátor

NIMH, 7,2 V, 2,7 Ah

V případě výpadku napájení udržuje vnitřní baterie napájení po dobu 40 minut. Po této době, nebo pokud jsou akumulátory vybité, se přístroj Fluke 1760 vypne a po obnovení přívodu proudu pokračuje v měření pomocí posledních platných nastavení. Baterii může měnit uživatel.

Displej
Přístroj Fluke 1760 obsahuje indikátory LED signalizující stav 8 kanálů, sled fází, napájení (síťové nebo z akumulátoru), využití paměti, časovou synchronizaci a přenos dat.
Indikátor zapnutí

svítí nepřerušovaně - normální napájení z elektrické sítě

nesvítí - napájení pomocí vnitřního akumulátoru v případě výpadku napájení ze sítě

Indikátory kanálů 

3barevné diody LED na každý kanál

signalizace stavu přetížení nebo nedostatečného zatížení úrovně signálu ve jmenovitém rozsahu

Datová paměť paměť typu Flash o kapacitě 2 GB (podle modelu)
Model paměti lineární
Rozhraní

Ethernet (100 Mbit/s)

RS-232 (9 600 Baudů až 115 kBaudů)

externí modem prostřednictvím RS-232

Rozměry 325×300×65 mm (vך×h)
Hmotnost 4,9 kg (bez příslušenství)
Záruka 2 roky
Interval kalibrace pro třídu A se doporučuje 1 rok, pro ostatní 2 roky

Úprava signálu

Rozsah pro systémy 50 Hz 50 Hz ± 15 % (42,5 Hz až 57,5 Hz)
Rozsah pro systémy 60 Hz 60 Hz ± 15 % (51 Hz až 69 Hz)
Rozlišení 16 ppm
Vzorkovací frekvence pro síťový kmitočet 50 Hz

10,24 kHz

vzorkovací frekvence je synchronizována se síťovým kmitočtem.

Nejistota měření kmitočtu <20 ppm
Nejistota interních hodin <1 s za den
Intervaly měření
Agregace hodnot intervalu podle normy ČSN EN 61000-4-30, třída A
Minimální a maximální hodnoty polovina periody
Přechodové jevy vzorkovací frekvence 100 kHz až 10 MHz na kanál
Harmonické podle ČSN EN 61000-4-7 z roku 2002: 200 ms
Flikr (mihotání světel) podle ČSN EN 61000-4-15 z roku 2003: Pst - 10 min., Plt - 2 hod.

Měřicí vstupy

Počet vstupů 8 galvanicky oddělených vstupů pro měření napětí a proudu.
Bezpečnost čidel až 600 V CAT IV (podle čidla)
Základní bezpečnost 300 V CAT III
Jmenovité napětí (efektivní hodnota) 100 mV
Rozsah (špičková hodnota) 280 mV
Přetížitelnost (efektivní hodnota) 1 000 V, trvale
Rychlost zvyšování napětí max. 15 kV/µs
Vstupní odpor 1 MΩ
Vstupní kapacitance 5 pF
Vstupní filtr

Každý kanál je vybaven pasivním nízkoprahovým filtrem, vyhlazovacím filtrem a 16bitovým převodníkem A/D. Všechny kanály jsou vzorkovány synchronně se společným časovým impulsem řízeným krystalem.

 

Filtry zajišťují ochranu proti napěťovým přechodovým jevům a omezují rychlost zvyšování signálu, omezují vysokofrekvenční složky a zejména šumové napětí vyšší než polovina vzorkovací frekvence převodníku A/D o 80 dB; takto se dosahuje velmi malých chyb měření ve výjimečně širokém rozsahu amplitud. Platí to také za extrémních provozních podmínek, jako jsou například přechodová napětí na výstupu z převodníků.

Nejistoty

Nejistota za referenčních podmínek
Nejistota včetně napěťových čidel odpovídá požadavkům normy IEC 61000-4-30, třída A. Všechna napěťová čidla jsou vhodná pro stejnosměrný proud až do 5 kHz
S čidlem 1 000 V 0,1 % při Udin = 480 V a 600 V (L-N)
S čidlem 600 V 0,1 % při Udin = 230 V (L-N)
Vnitřní nejistota u harmonických Třída 1 dle normy ČSN EN 61000-4-7 z roku 2002
Referenční podmínky
Teplota a vlhkost

23 °C ± 2 K

<60 % RH

Zahřátí přístroje >3 hod.
Napájení 100 V až 250 V (stř.)
Teplotní odchylka 100 ppm/K
Stárnutí <0,05 % za rok
Potlačení soufázového napětí >100 dB při 50 Hz
Teplotní odchylka změna zesílení prostřednictvím teploty je <0,005 %/K
Stárnutí změna zesílení z důvodu stárnutí je <0,04 %/rok
Šum šumové napětí při zkratovaném vstupu je <40 µV
DC ±(0,2 % z měřené hodnoty + 0,1 % čidla)

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice
Petr Nedorost
Telefon: +420 739 475 699 - pracoviště Praha