Aktuálity a novinky O nás Kontakt

Měřiče izolačních odporů a testery elektrické izolace

Ruční a přenosné testery izolace a měřiče izolačního odporu pro měření napětím od 50V do 15kV od Kyoritsu, Chauvin Arnoux a Fluke

 

Testery izolace a měřiče izolačního odporu jsou zařízení, která slouží k ověřování kvality izolace elektrických instalací a zařízení. Izolace musí být dostatečně pevná a odolná vůči provozním a atmosférickým vlivům,

aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Měření izolačního odporu se provádí pomocí zkušebního napětí, které je vyšší než provozní napětí instalace nebo zařízení.

Zkušební napětí a minimální hodnoty izolačního odporu jsou stanoveny v normách a závisejí na typu instalace nebo zařízení.

Například pro elektrické instalace do 1000 V AC je zkušební napětí 500 V DC a minimální hodnota izolačního odporu je 1 MΩ.

K měření izolačního odporu se používají specializované přístroje, které se nazývají megohmmetry nebo izolační ohmmetry.

Tyto přístroje generují zkušební napětí a měří proud tekoucí skrz izolaci. Podle Ohmova zákona se pak vypočítá izolační odpor jako podíl napětí a proudu.

Při měření izolačního odporu je třeba dodržovat bezpečnostní opatření, jako je odpojení instalace nebo zařízení od zdroje napájení, ochrana před dotykem živých částí,

vybití zbytkového náboje po měření atd.

Také je třeba dbát na to, aby se nepoškodila nebo neovlivnila zařízení citlivá na vyšší napětí, jako jsou přepěťové ochrany, indikační obvody, elektronické prvky atd.

Na naší webové stránce najdete nabídku kvalitních přístrojů pro měření odporu uzemnění od renomovaných výrobců jako jsou firmy FlukeKyoritsu a Chauvin Arnoux.

Kontaktujte nás pro více informací, rádi vám poradíme.

 

Měřič izolace C.A 6522

Tester izolace určený pro měření v průmyslovém prostředí. Umožňuje měření izolačních odporů až do hodnoty 40 GΩ při testovacích napětích od 250 V do 1000 V.

Měřič izolace C.A 6524

Tester izolace určený pro měření v průmyslovém prostředí. Umožňuje měření izolačních odporů až do hodnoty 200 GΩ při testovacích napětích od 50 V do 1000 V.

Měřič izolace C.A 6526

Tester izolace určený pro měření v průmyslovém prostředí. Umožňuje měření izolačních odporů až do hodnoty 200 GΩ při testovacích napětích od 50 V do 1000 V. Vybavení Bluetooth usnadňuje komunikaci přístroje s PC i práci s daty a nastavením.

Měřič izolace C.A 6532

Tester izolace vhodný pro měření na telefonních linkách.

Měřič izolace C.A 6534

Díky širokému rozmezí zkušebního napětí od 10 V do 500 V pokrývá C.A 6534 specifické požadavky elektronického průmyslu a také oblasti slaboproudu. Měřicí rozsah je od 2 kΩ do 50 GΩ. S odpovídajícími elektrodami umožňuje zkušební napětí 10 V a 100 V pokrýt aplikace testování elektrostatických výbojů.

Měřič izolace C.A 6536

Zkušební napětí má nastavitelné od 10 V do 100 V s krokem 1 V a je určen pro speciální aplikace v oblasti avioniky, kosmických programů a obrany. Často je nutné používat nízké zkušební napětí a držet jej striktně na naprogramované hodnotě.

Ručkový měřič izolačního odporu KEW3431

Ručkový izolmetr s automatickým přepínáním rozsahů měří izolační odpor do 2000MΩ napětími 250 V, 500 V a 1 000 V

Měřič izolace a polarizačního indexu Kyoritsu KEW 3127

Měří izolační odpor napětím 250 až 5 000V do 10TΩ, Proud na krátko 5mA, Měří kapacitu do 25uF, Kapacitní proud a IR, PI, DAR, DD, SV, RAMP

Měřič izolace Kyoritsu KEW 3125A

Digitální měřič izolace napětím 250V, 500V, 1000V, 2500V až 5 kV s výpočtem polarizačního indexu PI a indexu DAR a možností monitorovat napětí

Měřič izolačního odporu Fluke 1555 FC

Přístroj Fluke 1555 nabízí digitální testování izolace do 10 kV. Volitelná zkušební napětí v krocích 50 V od 250 V do 1000 V a 100 V krocích nad 1000 V.

Měřič izolace Kyoritsu KEW 3128

Vysokonapěťový měřič izolačního odporu napětím až 12kV s výpočtem polarizačního indexu PI a DAR s diagnostickými funkcemi.

Měřiče izolačního odporu Kyoritsu KEW 3025A

Měří odpor izolace napětím od 250 V až do 2 500 V, měření napětí do 600V a výpočte polarizačního indexu PI a DAR . Měřicí odpor až 1 TΩ.

Měřič izolačního stavu Kyoritsu KEW 3122B

KEW 3122B je ručkový měřič izolačního stavu napětím do 5 kV, měří odpor do 200 G s automatickým přepínáním rozsahů

Digitální měřič izolace a spojitosti KEW 3023

Kyoritsu KEW 3023 je digitální měřič izolace a spojitosti pro 100V, 250V, 500V a 1000V.

Digitální měřič izolace a spojitosti Kyoritsu KEW 3022

Digitální měřič izolace a spojitosti s napětím 50V, 100V, 250V a 500V.

Měřič izolace a kontinuity KEW 3552BT

Měřicí napětí 50/100/125/250/500/1000 V a měří PI a DAR, vybaven pamětí, USB rozhraním a Bluetooth pro přenos dat

Měřič izolace a spojitosti KEW 3005A

Digitální měřič izolace napětími 250V, 500V a 1000V a spojitosti 200mA v rozsahu 2 000 MΩ

Měřič izolace C.A 6511

Jednoduchý a ekonomický měřič izolačního stavu do 500 V

Měřič izolace C.A 6541

Měřič izolačního stavu pro telekomunikace a data

Měřič izolace C.A 6543

Měřič izolace C.A 6543 pro telekomunikace

Měřič izolace C.A 6545

Měřič izolace do 5kV s pamětí

Měřič izolace C.A 6547

Měřič izolace do 5kV s pamětí a komunikací s PC

Měřič izolace C.A 6549

Měřič izolace s grafickým výstupem a záznamem dat

Měřič izolace Kyoritsu KEW 3132A

Ručkový analogový měřič izolačního stavu do 1 kV.

Měřič izolačního odporu FLUKE 1503

Fluke 1503 digitální měřič izolačního odporu do 1000 V

Měřič izolačního odporu Fluke 1507

Měřič izolačního odporu

Měřič izolačního stavu FLUKE 1550C

Digitální měřič izolačního stavu do 5 kV s možností propojení k PC

Měřič izolačního stavu KEW 3007A

Kyoritsu KEW 3007A digitální měřič izolačního stavu 250 až 1000V s podsvětleným displejem.

Ručkový měřič izolace C.a 6513

Jednoduchý a ekonomický měřič izolačního stavu do 1 kV