Měřiče izolačních odporů

Ruční a přenosné testery izolace a měřiče izolačního odporu pro měření napětím od 50V do 15kV od Kyoritsu, Chauvin Arnoux a Fluke

Testery izolace a měřiče izolačního odporu jsou klíčová zařízení pro ověřování kvality izolace elektrických instalací a zařízení.

Měření izolačního odporu je nezbytné pro zjištění, že izolace je dostatečně pevná a odolná vůči provozním a atmosférickým vlivům, což pomáhá zabránit úrazům elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Testování izolačního odporu se provádí pomocí zkušebního napětí, které je vyšší než provozní napětí instalace nebo zařízení.

K měření izolačního odporu se používají specializované přístroje, nazývané megohmmetry nebo testery izolace.

Tyto přístroje generují zkušební napětí a měří proud tekoucí skrz izolaci.

Podle Ohmova zákona se pak izolační odpor vypočítá jako podíl napětí a proudu.

Při měření izolačního odporu je třeba dodržovat bezpečnostní opatření, jako je odpojení instalace nebo zařízení od zdroje napájení,

ochrana před dotykem živých částí a vybití zbytkového náboje po měření. 

Důležitou součástí měření izolačního odporu jsou také index polarizace (PI) a dielektrická absorpční poměr (DAR).

Tyto indikátory poskytují cenné informace o stavu izolace v průběhu času a pomáhají identifikovat potenciální problémy,

které by mohly vést k poruchám. PIDAR jsou kritické pro diagnostiku izolačního stavu a dlouhodobou údržbu elektrických systémů.

Přesné měření izolačního odporu je klíčové pro udržení bezpečnosti a efektivity elektrických systémů.

Moderní měřiče izolace poskytují pokročilé funkce pro bezpečnostní měření a analýzu izolačního stavu, což zvyšuje přesnost a spolehlivost diagnostiky.

Profesionální měřiče izolačního odporu jsou nepostradatelné při údržbě a diagnostice elektrických instalací.

Na naší webové stránce najdete nabídku kvalitních přístrojů pro měření odporu uzemnění od renomovaných výrobců jako jsou firmy FlukeKyoritsu a Chauvin Arnoux.

Kontaktujte nás pro více informací, rádi vám poradíme.

 

Filtr dle výrobce

Měřič izolace C.A 6522

Tester izolace určený pro měření v průmyslovém prostředí. Umožňuje měření izolačních odporů až do hodnoty 40 GΩ při testovacích napětích od 250 V do 1000 V.

Měřič izolace C.A 6524

Tester izolace určený pro měření v průmyslovém prostředí. Umožňuje měření izolačních odporů až do hodnoty 200 GΩ při testovacích napětích od 50 V do 1000 V.

Měřič izolace C.A 6526

Tester izolace určený pro měření v průmyslovém prostředí. Umožňuje měření izolačních odporů až do hodnoty 200 GΩ při testovacích napětích od 50 V do 1000 V. Vybavení Bluetooth usnadňuje komunikaci přístroje s PC i práci s daty a nastavením.

Měřič izolace C.A 6532

Tester izolace vhodný pro měření na telefonních linkách.

Měřič izolace C.A 6534

Díky širokému rozmezí zkušebního napětí od 10 V do 500 V pokrývá C.A 6534 specifické požadavky elektronického průmyslu a také oblasti slaboproudu. Měřicí rozsah je od 2 kΩ do 50 GΩ. S odpovídajícími elektrodami umožňuje zkušební napětí 10 V a 100 V pokrýt aplikace testování elektrostatických výbojů.

Měřič izolace C.A 6536

Zkušební napětí má nastavitelné od 10 V do 100 V s krokem 1 V a je určen pro speciální aplikace v oblasti avioniky, kosmických programů a obrany. Často je nutné používat nízké zkušební napětí a držet jej striktně na naprogramované hodnotě.

Ručkový měřič izolačního odporu KEW3431

Ručkový izolmetr s automatickým přepínáním rozsahů měří izolační odpor do 2000MΩ napětími 250 V, 500 V a 1 000 V

Měřič izolace a polarizačního indexu Kyoritsu KEW 3127

Měří izolační odpor napětím 250 až 5 000V do 10TΩ, Proud na krátko 5mA, Měří kapacitu do 25uF, Kapacitní proud a IR, PI, DAR, DD, SV, RAMP

Měřič izolace Kyoritsu KEW 3125A

Digitální měřič izolace napětím 250V, 500V, 1000V, 2500V až 5 kV s výpočtem polarizačního indexu PI a indexu DAR a možností monitorovat napětí

Měřič izolačního odporu Fluke 1555 FC

Přístroj Fluke 1555 nabízí digitální testování izolace do 10 kV. Volitelná zkušební napětí v krocích 50 V od 250 V do 1000 V a 100 V krocích nad 1000 V.

Měřič izolace Kyoritsu KEW 3128

Vysokonapěťový měřič izolačního odporu napětím až 12kV s výpočtem polarizačního indexu PI a DAR s diagnostickými funkcemi.

NOVINKA! Testery izolace Fluke 1535 a 1537

Měří napětím 250, 500, 1 000, a 2 500 V do 500 GΩ, proud na krátko až 5 mA, vypočtě PI DAR a DD. Ukládá data do paměti

Měřiče izolačního odporu Kyoritsu KEW 3025A

Měří odpor izolace napětím od 250 V až do 2 500 V, měření napětí do 600V a výpočte polarizačního indexu PI a DAR . Měřicí odpor až 1 TΩ.

Měřič izolačního stavu Kyoritsu KEW 3122B

KEW 3122B je ručkový měřič izolačního stavu napětím do 5 kV, měří odpor do 200 G s automatickým přepínáním rozsahů

Digitální měřič izolace a spojitosti KEW 3023

Kyoritsu KEW 3023 je digitální měřič izolace a spojitosti pro 100V, 250V, 500V a 1000V.

Měřič izolace a kontinuity KEW 3552BT

Měřicí napětí 50/100/125/250/500/1000 V a měří PI a DAR, vybaven pamětí, USB rozhraním a Bluetooth pro přenos dat

Měřič izolace a spojitosti KEW 3005A

Digitální měřič izolace napětími 250V, 500V a 1000V a spojitosti 200mA v rozsahu 2 000 MΩ

Měřič izolace C.A 6511

Jednoduchý a ekonomický měřič izolačního stavu do 500 V

Měřič izolace C.A 6541

Měřič izolačního stavu pro telekomunikace a data

Měřič izolace C.A 6543

Měřič izolace C.A 6543 pro telekomunikace

Měřič izolace C.A 6545

Měřič izolace do 5kV s pamětí

Měřič izolace C.A 6547

Měřič izolace do 5kV s pamětí a komunikací s PC

Měřič izolace C.A 6549

Měřič izolace s grafickým výstupem a záznamem dat

Měřič izolace Kyoritsu KEW 3132A

Ručkový analogový měřič izolačního stavu do 1 kV.

Měřič izolačního odporu FLUKE 1503

Fluke 1503 digitální měřič izolačního odporu do 1000 V

Měřič izolačního odporu Fluke 1507

Měřič izolačního odporu

Měřič izolačního stavu FLUKE 1550C

Digitální měřič izolačního stavu do 5 kV s možností propojení k PC

Měřič izolačního stavu KEW 3007A

Kyoritsu KEW 3007A digitální měřič izolačního stavu 250 až 1000V s podsvětleným displejem.

Ručkový měřič izolace C.a 6513

Jednoduchý a ekonomický měřič izolačního stavu do 1 kV