Jak reálně pomáhá hloubkový audit elektrické sítě?

Očekávání a praxe nemusí jít ruku v ruce. Obzvlášť jedná-li se o věci spojené s elektřinou. Připravili jsme tedy několik konkrétních ukázek toho, jak hloubkový audit může pomoci uspořit.

Při průmyslové výrobě se využívají nejrůznější suroviny, u kterých se běžně ověřuje jejich kvalita tak, aby byla zaručena kvalita finálního výrobku. 

Málokdo si však uvědomuje, že elektrická energie také má svou kvalitu. Její vlastnosti a okamžitý stav významně ovlivňuje celý výrobní proces a tím i kvalitu výrobku.

 

Vliv kvality elektrické energie na výrobu, si lze představit jako naprosto reálnou „neviditelnou“ ruku nad červeným tlačítkem STOP. Aby bylo možné zjistit, co se v elektrické síti děje, případně proč dochází k nejrůznějším výpadkům výrobních strojů, jističů, přehřívání a rychlému stárnutí motorů, servomotorů, pohonů apod., je třeba ověřit stav její kvality.

Proto děláme Hloubkový audit kvality elektrické energie, kdy prostřednictvím odborné analýzy zjistíme skutečné příčiny problémů v elektrické síti.

Následující příklady jsou situace z reálných měření a auditů kvality elektrické sítě. Jsme schopni analyzovat získaná data a nabídnout praktická řešení na základě svých mnohaletých zkušeností s měřením a znalostí elektrické sítě v České republice.

 

Audit odhalil nestabilní síť

Výrobní společnost, která je předním dodavatelem řešení pro průmyslové obrábění, se specializací na automatizované obráběcí a manipulační systémy pro automobilový průmysl, řešila problém s transformátorem, který byl na hranici svých výkonových možností, a způsoboval tak výkyvy napětí v elektrické síti.

Aby byl zjištěn rozsah problémů, byl proveden hloubkový audit elektrické sítě, na jehož základě byl navržen a následně dodán kompenzační systém Elspec Equalizer. Výsledkem jeho nasazení je nyní stabilní elektrická síť, snížila se spotřeba, a tím vznikla rezerva výkonu pro nasazení dalších výrobních strojů, bez nutnosti investovat do nového, výkonnějšího transformátoru. Investice do hloubkového auditu elektrické sítě a kompenzačního systému se vrátila již po 5 měsících.

 

Někdy stačí přehodit kabel

Dalším reálným příkladem byla situace řešená u globálního dodavatele řešení a vybavení pro automobilové interiéry. V jednom z výrobních závodů v České republice jim docházelo k výpadkům napájení některých citlivých strojů, které zastavovali výrobní proces. Jejich kontrakty s automobilkami vyžadují dodávku dílů přesně ve stanovený čas, jinak jim hrozí pokuty, případně ukončení spolupráce.

Bylo tedy rozhodnuto a provedený audit elektrické sítě opět odhalil nestabilitu sítě, výskyt stejnosměrné složky, a také koncepční chybu ve využívání dostupných transformátorů. To následně vedlo i vyřešení celé situace. Citlivé stroje byly přepojeny na jiné trafo. Návratnost investice do auditu tak byla okamžitá.

 

Kvalita výrobků na prvním místě

Technologie výroby v 99 % ovlivňuje sama sebe. Už sama existence výrobních strojů odebírající elektrický proud ze stejného transformátoru znamená, že elektrické napětí je tímto odběrem zásadně změněno pro všechny dané stroje. To se dělo i u jednoho výrobce světel pro automobily. Hloubkový audit od společnosti Blue Panther odhalil soustavné mikro-výpadky napětí, které způsobovaly přerušení citlivé technologie výroby a zmetkovitost výsledných výrobků.

Jelikož kvalita výrobků je pro danou společnost existenční otázkou a hlavním mottem, vedení se rozhodlo na základě auditu pro kompenzační systémy. Dle změřených parametrů bylo navrženo a nasazeno několik Equalizerů, což snížilo výskyt mikro-výpadků v síti závodu na minimum, a tím se odstranila i zmetkovitost. Návratnost vynaložené investice zde byla opět okamžitá.

 

Už neplatí pokutu pro „zlobivé“

Posledním příkladem byla situace v podniku, který se zabývá automatizovanou výrobou kovových polotovarů formou sváření. Svářecí agregáty mají vysoký špičkový odběr energie právě ve chvíli, kdy dochází k startu elektrického oblouku. Situace může být o to horší, pokud se tak děje v opakovaných cyklech a ještě hůře, pokud jsou tyto cykly synchronizované. To se dělo i v tomto případě, kdy vlivem dvoufázových svářeček docházelo ke kolísání napětí, zvýšení flickeru a nízké hodnotě účiníku sítě. Následkem byla pravidelná penalizace od distributora elektřiny.

Aby se zjistila aktuální situace, byl proveden hloubkový audit, tedy týdenní měření a záznam dat elektrických veličin, jejich následná analýza ve vztahu k používaným technologiím a výsledné praktické doporučení pro řešení situace. Zde bylo možné v daném stavu navrhnout stabilizační systém, který zajistil zvýšení účiníku na úroveň požadovanou dle normy a snížení kolísání napětí (flickeru). Investice byla zpět za 3 měsíce.  

 

Jak vidíte na výše zmíněných příkladech, audit kvality elektrické energie, často odhalí i jevy na první pohled skryté. Pokud máte podobné problémy, neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře níže. 

 

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Petr Nedorost
Telefon: +420 739 475 699 - pracoviště Praha