Třífázový kalibrátor elektrického výkonu a energie

Fluke 6003A třífázový kalibrátor elektrického výkonu a energie je ideálním nástrojem pro získání tří nezávislých výstupů (fází) s vysokou přesností v jednom přístroji. Je ideálním řešením pro kalibrační laboratoře, výrobce elektrotechniky, energetických distribučních závodů, výrobců elektroměrů a wattmetrů, analyzátorů kvality elektrické sítě atd.

Vlastnosti třífázového kalibrátoru Fluke 6003A

  • Tři fáze v jednom přístroji
  • Za příznivou cenu
  • Jednoduše použitelný
  • Simuluje DC nebo AC elektrický výkon a energii s rozsahem napětí do 280 Vdc (600 Vac) a proudu do 30 A na fázi nebo 90A kombinovaně (v 1 fázové konfiguraci)
  • Střídavý elektrický výkon má možnost nastavení fázového posuvu (mezi napětím a proudem) v rozsahu 0º až 360º
  • Přesnost simulace výkonu dosahuje hodnot ± 375 ppm a 0.01°pro fázový posuv
  • Plovoucí proudové výstupy až do 450Vpk
  • Volitelně funkce pro kalibracianalyzátorů kvality elektrické sítě
  • Vestavěný DC procesní multimetr pro měření výstupu převodníků
  • Obsahuje vysokoproudový adaptér pro aplikace, kde je potřeba 30A třífázově nebo 90A jednofázově

Přesný 3 fázový kalibrátor pro kalibrační laboratoře

Do této doby mnoho metrologů kalibrovali třífázové zařízení pomocí jednáfázové sériově-paralelní metody a to protože cena dostupných třífázových kalibrátorů s dostatečnou přesností byla velice vysoká. S kalibrátorem Fluke 6003A si tito metrologové mohou dovolit kalibrovat třífázově. Důležité je, že mohou nyní kalibrovat vícefázové měřiče za podmínek, které odpovídají podmínkám při jejich provozování. Spolu střemi nezávislými fázemi přesného napětí a proudu kalibrátor umožňuje simulovat fenomény kvality elektrické sítě jako harmonické, interharmonické, flicker a poklesy a překmity.

Kalibrátor Fluke 6003A také zahrnuje procesní multimetr pro měření DC napětí, DC proudu a frekvence pro měření výstupu z převodníků výkonu a energie.

Protože se jedná o přístroj, který je v jednom šasi, tak je snazší jeho přeprava a manipulace s ním než pokud by jste pro třífázovou kalibraci používali 3 jednotky.

Všestrannost a funkcionalita vhodná pro výrobce elektrotechniky

Fluke 6003A je přesný zdroj pro jednofázové nebo třífázové aplikace a toto ho činí ideálním pomocníkem při výrobě elektrotechniky a také pro firmy, které se zabívají výrobou, prodejem a nebo kalibrací elektroměrů.

S třífázovým kalibrátorem Fluke 6003A můžete provádět finální ověření převodníků elektrického výkonu, proudových transformátorů, měřičů elektrické energie a fakturačních elektroměrů za použití skutečných třífázových kalibračních (ověřovacích) metod. Fluke 6003A ověřuje a kalibruje jedno a třífázové wattmetry, analyzátory kvality elektrické sítě a měřičů energie.

Rozšíření funkcionality pomocí optionů a příslušenství

Energy option přídá do kalibrátoru Fluke 6003A čítač generované energie a pulzní výstup pro kalibraci a ověření přístrojů na měření energie. S tímto optionem můžete kalibrátor Fluke 6003A použít jako etalon elektrické energie. Generovaná energie je porovnána s pulzy, které jsou přijaty od kalibrovaného zařízení a výsledkem je procentuální chyba kalibrovaného měřiče energie.

Generovaná energie může být vyjádřena jako stanovené množství (packet režim): Počítání nastaveného času. Jedná se o jednoduchý, ale o nejméně přesný způsob čítání energie.

Nebo počítáním impulzů z elektroměru (Counter / Timer): Jedná se ometodu počítání s letmým startem. Testovaný přístroj je připojený na zapnuté výstupní svorky a po
načítání určitého počtu impulsů začíná odpočítávání energie kalibrátorem. Toto odpočítávání je ukončeno po nastaveném počtu impulsů. Kalibrátor odpojí výstupní svorky a zobrazí energii, která byla dodána po dobu čítání nastaveného počtu impulsů. Kalibrátor současně také zobrazí odchylku měřidla v % (je nutné zapsat do kalibrátoru konstantu měřidla). V režimu Counter je měřící interval definován počtem pulzů. V režimu Timer je měřící interval definován časem.

Třetí metoda je režim RUN: Dalším způsobem měření energie je měření kmitoču impulsů generovaných elektroměrem. Kontrolovaný přístroj musí být připojený na svorky IN1, IN2 nebo multimetru V/COM. Na displeji je zobrazena průběžně vyhodnocovaná odchylka mezi kalibrátorem a měřičem energie (je nutné zapsat do kalibrátoru konstantu měřidla). Tuto odchylku kalibrátor zobrazuje v procentech.

Power quality option umožňuje kalibrátoru Fluke 6003A kalibrovat analyzátory kvality elektrické energie a to generováním různých fenoménů kvality elektrické energie na některý nebo všech napěťových a proudových fázích. Jedná se o simulaci harmonických až do 63, interharmonických, flicker, poklesy a překmity ne některých a nebo na všech šesti výstupech.

90A adaptér a vodiče na vyskoké proudy vám umožní generovat proudy až do 90A při použití jedné fáze. Dále můžete použít kalibrační cívky pro kalibraci proudových kleští až do 4500A. Transkonduktančního proudového zesilovače Fluke 52120A pro proudy až 120A AC na jedné fázi.

Vzdálené ovládání kalibrátoru

Normy jakosti ukládají přísné požadavky na dokumentaci a kontrolu kalibračních procesů a výsledků. Rozhraní GPIB a USB umožňuje takovouto automatizovanou kontrolu procesu. Uživatel může též vytvářet své postupy. Přístroj je kompatibilní s metrologickým softwarem MET/CAL® Plus Calibration Management Software. Pomocí softwaru MET/CAL můžete vytvářet kalibrační procedůry a kalibrační reporty.

 

Příslušenství

Prioritní program servisu a kalibrací

Klid a maximální doba bezporuchovosti nabízená lidmi, kteří znají váš produkt Fluke nejlépe

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Přehled standardní funkcionality kalibrátoru Fluke 6003A
AC výkon 3x (0.008 VA až 18 kVA (600 kVA s proudovou cívkou )
Rozsah základního kmitočtu 15Hz až 1000 Hz
DC výkon 0.008 W až 8400W (280kW s proudovou cívkou )
AC napětí 1 Vac až 600 Vac
DC napětí 1 Vdc až 280 Vdc
AC proud 8 mA až 30 A
DC proud 8 mA až 30 A
Vysoký proud až 90 A max, dc či ac, 1 kanál
Napětí proudových svorek

Pouze DC a sinová křivka

1 mV až 5 V

AC 15 Hz až 400 Hz

Schopnosti multimetru

Napětí – dc napětí v rozsahu ± 12 V

Proud – dc proud v rozsahu ± 25 mA

Frekvence-až do 15 kHz

Komunikační rozhraní GPIB a USB
Option Power quality

Harmonické

Interharmonické

Flicker

Poklesy/překmity

Energy option

Pulzní vstup až 1 MHz

Výstup energetických pulzů

Trugger, synchronizační vstup

Trvání testu až 1 000 hodin

Klíčové specifikace
Výstupní parametr Rozsah Nejlepší 1 roční spedifikace Poznámka
AC napětí na fázi 1 V až 600 V 0.012% 300 mA maximální proud
AC proud na fázi 0.008 A až 30 A 0.0175% 5.5 V maximální napětí
Rozsah základní frekvence 15 Hz až 1 KHz 0.005%  
Vysoký proud AC a DC 90 mA až 90 A 0.0245% 5 V maximální napětí
DC napětí 1 V až 280 V 0.015% 200 mA maximální proud
DC proud 0 až 30 A 0.0175% 8 V maximální napě
Napětí proudových svorek 1mV až 5V 0.05% 15 Hz až 400 Hz
Fáze 0.0 až 359.99 ° 0.01 ° 0.01 ° rozlišení
Rozsah účiníku - 1 až + 1   0.001 rozlišení
Vybrané specifikace výkonu
Sinusový AC výkon
  Rozsah Nejlepší 1 roční spedifikace Poznámka
3 fáze, PF 1 150 W, 10 V, 5 A, 40-75 Hz 0.037%  
3 fáze, PF 0,8 120 W, 10 V, 5 A, 40-75 Hz 0.045%  
3 fáze, PF 0,5 75 W, 10 V, 5 A, 40-75 Hz 0.071%  
DC výkon
1 fáze 50 W, 10 V, 5 A 0.038%  
Schopnosti multimetru
DC napětí 0 V to ± 12 V 0.01%  
DC proud 0 mA to ± 25 mAV 0.01%  
Frekvence 1 Hz to 15 kHz 0.005%  
Option Energy
Pulzní vstup

Maximální frekvence 1 MHz

Minimílní šířka pulzu 500 ns

Maximální počet pulzů 5 x 109

   
Pulzní výstup 0.02 Hz až 1 MHz    
Rozsah času 1 až 1 x 108 seconds    
Rozlišení času 0.1 sekund    
Specifikace časového intervalu 0.01%    
Doba testu Až 1000 hodin    
Power quality option
Modulace napětí a proudu (Flicker)
Hloubka modulace 0 až 30%    
Přesnost hloubky modulace 0.2 %    
Nastavitelnost hloubky modulace 0.001%    
Tvar modulačního signálu sinus, obdélník    
Pracovní cyklus obdélníkové modulace 1 % až 99 %    
Přesnost frekvence modulace 50 ppm z výstupu    
Rozsah modulačního kmitočtu 0.001 Hz až 50 Hz    
Přesnost efektivní hodnoty signálu 0.2 % z rozsahu    
Rozsah nosného kmitočtu 15 Hz až 1 kHz    
Harmonické a interharmonické
Možnost aplikování na výstupech na všech fázích napětí a proudu    
Rozsah kmitočtu základní harmonické 15 Hz až 1 kHz    
Přesnost amplitudy základní harmonické 0.2 % z rozsahu    
Rozsah kmitočtu harmonických složek 30 Hz až 5 kHz    
Maximální počet harmonických napětí 63    
Maximální počet harmonických proudu 63    
Rozsah kmitočtu interharmonické složky 15 Hz až 1 kHz    
Počet interharmonických produktů 1    
Rozsah amplitudy H/I produktů max. 30% efektivní hodnoty signálu    
Přesnost fáze harmonických (2-63) složek 5 us (typická hodnota)    
Poklesy/překmity
Rozsah střídavého napětí 0.1 V až 280 V    
Rozsah střídavého proudu 1 mA až 30 A    
Přesnost amplitudy 0.2 % z rozsahu    
Rozsah kmitočtu 15 Hz až 1 kHz    
Časování
Trigger pro zahájení poklesu/překmitu 0 s až 60 s    
Startovní přechod poklesu/překmitu 0.1 ms až 60 s    
Trvání poklesu/překmitu 2 ms až 60 s    
Koncový přechod poklesu/překmitu 0.1 ms až 60 s    
Doba stability mezi překmitem/poklesem 0 s až 60 s    
Všeobecné specifikace
Napájení 115/230V - 50/60 Hz
Příkon max. 1875 VA
Rozměry 415 x 430 x 640 mm
Hmotnost 62 Kg
Pracovní teplota 5 °C až 40 °C
Rozsah referenčních teplot 23 ± 2 °C
Rozsah skladovacích teplot -10 až 55 °C při relativní vlhkosti do 90 %
Doba ustálení pracovního režimu 1 hodina

 

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724