Analyzátory vibrací a souososti

Analyzátory a testery vibrací, a souososti pro průmyslovou údržbu

Vibrodiagnostika je jednou z metod bezdemontážní nedestruktivní diagnostiky rotačních strojních zařízení.

Využívá vibrace, které generuje zařízení v chodu, jako zdroj informací o způsobu jeho provozu.

Vibrodiagnostické měření slouží k monitorování stavu ložisek, mazání a detekci dynamických stavů rotujících strojů a strojních zařízení.

Lze tak lokalizovat poruchy a zjištit okamžitý stav a také vývoj v trendu.

Vibrodiagnostika představuje současný obor technické diagnostiky, který pomáhá v péči o veškeré stroje a jejich mechanické části.

Kvalitně prováděná vibrodiagnostika je nezbytnou součástí systémů údržby a současně garantem bezporuchového a bezpečného provozu všech možných strojů a strojních zařízení.

Vibrace jsou velmi citlivým ukazatelem namáhání, technického stavu stroje a jeho funkce.

Týká se to zejména ložisek, hřídelí, klikových ústrojí, vačkových mechanismů, nevyvážených rotačních součástí, vůlí rotačních součástí a jiné.

Vibrace se měří vibrometry, což jsou rychle reagující měřiče zrychlení.

V důsledku nevyváženosti či nesouososti může velice rychle dojít k překročení přípustné úrovně vibrací stroje.

To vede k nečekaným poruchám a k následným odstávkám stroje.

Na této stránce naleznete přístroje, které jsou navrženy pro profesionály z oblasti údržby, kteří potřebují rychle provádět analýzy vibrací a vyhodnocovat souosost, aby porozuměli původní příčině stavu strojního vybavení.

Jedná se především o přístroje společnosti Fluke, která nabízí testy pro testovaní  vibrací a laserové přístroje a systémy k vyrovnávání hřídelů a vyhodnocení vyrovnání.

Filtr dle výrobce