Záznamníky - dataloggery pro zázmam teploty, vlhosti, proudu, napětí, osvětlení a dalších veličin.

Záznamníky - dataloggery pro záznam teploty, vlhosti, proudu, napětí, ovětlení a mnoha dalších veličin

Datový záznamník Chauvin Arnoux L452

Dvoukanálový záznamník procesních dat Data Logger L452 umožňuje různá měření podle typu připojeného čidla nebo modulu.

Data Collector KIMO KNT

Datakolektor / sběrač údajů, který je určený pro sběr a přesun dat do PC z více KIMO datalogerů - velmi rychlé stahování dat

Dataloger KIMO KTH 300

Dataloger se záznamem teploty, relativní vlhkosti a intenzity světla - vnitřní snímač nebo externí teplotně-vlhkostní sonda

Datalogger KIMO KTT 310

Datalogger se záznamem teploty s termočlánkovým čidlem. KTT 310 nahrazuje předešlý model KTT 300.

Jednoduchý záznamník proudu Chauvin Arnoux L261

Chauvin Arnoux L261 je je nejjednodušší nástroj pro místní zaznamenávání TRMS AC + DC napětí až do 600V.

Tříkanálový záznamník napětí nebo proudu Kyoritsu KEW 5020

Tříkanálový záznamník napětí a proudu pro sledování poklesů a překmitů napětí s změn odběru od společnosti Kyoritsu.

Tříkanálový záznamník proudů Kyoritsu KEW 5010

KEW 5010 je tříkanálový záznamník proudu od společnosti Kyoritsu.

Záznamník teploty a vlhkosti KIMO KH 210

Datalogger se záznamem teploty, relativní vlhkosti a intenzity světla. Přístroj je dodáván v provedení s a nebo bez displeje a měří až pět parametrů teploty, vlhkosti a osvětlení. KH 210 nahrazuje dřívější model KH 200.

Záznamník teploty KIMO KT 110

Datalogger se záznamem teploty. Přístroj je dodáván v provedení s a nebo bez displeje. KT 110 nahrazuje dřívější model KT 100.

Záznamník teploty KIMO KT 200

Pětikanálový datalogger se záznamem teploty měří pět parametrů. Ideální pro záznam teploty ve skladech, výrobních prostorách, chladících zařízeních, v potravinářském, farmaceutickém průmyslu, při přepravě potravin atd.

Záznamník teploty KIMO KTR 310

Datalogger se záznamem teploty s odporovým čidlem Pt 100. KTR 310 nahrazuje KTR 300.