Umělé impedanční sítě

Elektromagnetická kompatibilita – IEC 61000-3-3:2013 a IEC61000-3-11

Analýza kolísání napětí a Flickeru (blikání) na veřejných nízkonapěťových sítích

Co je to Flicker?

Formální definice blikání je „dojem nestability vizuálního vjemu vyvolaný světelným podnětem,

jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá s časem“ (IEC 60050-161,1990)

Blikání lze považovat za příznak, který je důsledkem modulace zátěže a jejího vlivu na vlastní svorkové napětí.

Při připojení ke zdroji napětí s konečnou impedancí způsobí jakákoli modulace zátěže kolísání napětí na napájecím vedení.

Filtr dle výrobce