Triphasor je zařízení pro sfázování sítě NN pro její dokonalé vyvážení

Triphasor je následníkem přístroje Deltaphase a byl vyvinut pro potřeby energetických společností.

Některé části rozvodné sítě díky změnám na jednotlivých fázích nejsou zatíženy rovnoměrně a tak některé transformátory pracují se špatnou účinností. Triphasor je zařízení pro sfázování sítě NN pro její dokonalé vyvážení.

Funkce Triphasoru

            Vysílač se připojuje na všechny tři fáze nízkonapěťové strany v transformační stanici VN/NN nebo v přívodní části rozvaděče. Vývod transformátoru na straně NN je použit jako referenční bod celé sítě. Zde jsou průběžně měřeny elektrické parametry sítě a to  : U1, U2, U3, I1, I2, I3, cosφ1, cosφ2, cosφ3. Naměřená data jsou  digitalizová  a přenášena po vedení na principu nosného proudu patentovanou metodou vyvinutou EDF  ( the French Electricity Corporation patent). Data jsou přenášena postupně po všech tří fázích L1 pak L2 a nakonec L3. Každý přenos po jedné fázi trvá přibližně 0,8 sekund, s použitím  FSK modulace na 47 KHz.

Jeden nebo několik přijímačů připojených kdekoliv v síti pak umožňuje :

  • Příjem dat vyslaných vysílačem ze vzdálené strany
  • Měření v místě připojení přijímače
  • Zpracování naměřených dat a jejich zobrazení a také porovnání dat místních a vzdálených.

V praxi je vysílač připojen na jeden vývod transformátoru napájejícího příslušný rozvod a  je tedy umístěn v transformační stanici, kde je tento transformátor instalován. Provádí pak měření v tomto bodě , ten je  brán pak  jako referenční. Zde je do tří fází sítě injektován signál přenášející naměřené údaje  (U, I, cosφ) , které lze pak přijmout v kterémkoliv bodě rozvodu. Přijímač tato data přijme a současně provádí vlastní měření na každé fázi posupně v místě jeho připojení. Obě tyto sady údajů jsou pak postupně zobrazována na zobrazovači přijímače kde jsou z nich dále vypočteny například rozdíly ( např. úbytek napětí).

 Triphasor umožňuje zobrazit na straně přijímače následující naměřené parametry sítě :

  • Napětí, proud a cosφ na každé fázi ( měřené na straně vysílače i přijímače ).
  • Procento nevyvážení a procentní poměr proudů v jednotlivých fázích ( na straně transformátoru ).
  • Úbytek napětí na vedení ( mezi přijímačem a vysílačem).

Vlastnosti:

VYSÍLAČ

230V~- 50Hz - 250 VA.

Je napájen automaticky z fáze L1 sítě NN.

PŘJÍMAČ

*                   Baterie 7,2V - 7 AH.

*                   Doba života : 2 roky v případě normálního používání.

DOPORUČENÍ

Triphasorplně odpovídá požadavkům následujících standardů :

*         ČSN EN 50065-1

*         ČSN EN 50082-1 .

*         ČSN EN 61010-1 

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724
Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice
Petr Nedorost
Telefon: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

Zařízení pro vyvážení odběru Triphasor

Ve svém příspěvku autor upozorňuje na možnosti zjištění rovnoměrnosti vyvážení a  zatížení jednotlivých fází nízkonapěťové části distribuční sítě i  rozvodů v  závodech a  možnosti „sfázování“ rozvodů nn od vývodu distribučního transformátoru, až po místo odběru pomocí měřicího zařízení Triphasor z  produkce francouzské firmy Made, s. a.