Triphasor


Triphasor je zařízení pro sfázování sítě NN pro její dokonalé vyvážení

Triphasor je následníkem přístroje Deltaphase a byl vyvinut pro potřeby francouzské energetické společnosti EDF.

Některé části rozvodné sítě díky změnám na jednotlivých fázích nejsou zatíženy rovnoměrně a tak některé transformátory pracují se špatnou účinností. Triphasor je zařízení pro sfázování sítě NN pro její dokonalé vyvážení.

Funkce Triphasoru

            Vysílač se připojuje na všechny tři fáze nízkonapěťové strany v transformační stanici VN/NN nebo v přívodní části rozvaděče. Vývod transformátoru na straně NN je použit jako referenční bod celé sítě. Zde jsou průběžně měřeny elektrické parametry sítě a to  : U1, U2, U3, I1, I2, I3, cosφ1, cosφ2, cosφ3. Naměřená data jsou  digitalizová  a přenášena po vedení na principu nosného proudu patentovanou metodou vyvinutou EDF  ( the French Electricity Corporation patent). Data jsou přenášena postupně po všech tří fázích L1 pak L2 a nakonec L3. Každý přenos po jedné fázi trvá přibližně 0,8 sekund, s použitím  FSK modulace na 47 KHz.

Jeden nebo několik přijímačů připojených kdekoliv v síti pak umožňuje :

  • Příjem dat vyslaných vysílačem ze vzdálené strany
  • Měření v místě připojení přijímače
  • Zpracování naměřených dat a jejich zobrazení a také porovnání dat místních a vzdálených.

V praxi je vysílač připojen na jeden vývod transformátoru napájejícího příslušný rozvod a  je tedy umístěn v transformační stanici, kde je tento transformátor instalován. Provádí pak měření v tomto bodě , ten je  brán pak  jako referenční. Zde je do tří fází sítě injektován signál přenášející naměřené údaje  (U, I, cosφ) , které lze pak přijmout v kterémkoliv bodě rozvodu. Přijímač tato data přijme a současně provádí vlastní měření na každé fázi posupně v místě jeho připojení. Obě tyto sady údajů jsou pak postupně zobrazována na zobrazovači přijímače kde jsou z nich dále vypočteny například rozdíly ( např. úbytek napětí).

 Triphasor umožňuje zobrazit na straně přijímače následující naměřené parametry sítě :

  • Napětí, proud a cosφ na každé fázi ( měřené na straně vysílače i přijímače ).
  • Procento nevyvážení a procentní poměr proudů v jednotlivých fázích ( na straně transformátoru ).
  • Úbytek napětí na vedení ( mezi přijímačem a vysílačem).

Vlastnosti:

VYSÍLAČ

230V~- 50Hz - 250 VA.

Je napájen automaticky z fáze L1 sítě NN.

PŘJÍMAČ

*                   Baterie 7,2V - 7 AH.

*                   Doba života : 2 roky v případě normálního používání.

DOPORUČENÍ

Triphasorplně odpovídá požadavkům následujících standardů :

*         ČSN EN 50065-1

*         ČSN EN 50082-1 .

*         ČSN EN 61010-1 

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vyplněním formuláře a potvrzením linku v emailu, který obdržíte na výše vámi uvedenou emailovou adresu, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi. Uvedené údaje jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. S osobními údaji bude nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 (GDPR).

Rádi bychom zůstali v kontaktu s vámi a zasílali vám pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech, speciálních nabídkách nebo nabízejí konkrétní rady a postupy. Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním této marketingové komunikace. Váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz. Také máte právo na stejném emailu pořádat o výmaz vašich údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Zařízení pro vyvážení odběru Triphasor

Ve svém příspěvku autor upozorňuje na možnosti zjištění rovnoměrnosti vyvážení a  zatížení jednotlivých fází nízkonapěťové části distribuční sítě i  rozvodů v  závodech a  možnosti „sfázování“ rozvodů nn od vývodu distribučního transformátoru, až po místo odběru pomocí měřicího zařízení Triphasor z  produkce francouzské firmy Made, s. a.