Metrologické pícky Fluke 9143

Polní metrologické pícky s možností kalibrace proudové smyčky s rozsahem 33 až 350 °C se stabilitou +/-0,02 °C

Teplotní kalibrační pec Fluke 9143 je polní pícka Fluke 9143 je která je speciálně navrženy pro oblast průmyslových řídicích systémů.

Jejich hmotnost je nižší než 8.2 kg a spolu s malými rozměry umožňuje snadné přenášení pícky mezi místy kalibrace. Optimální je i rychlost ochlazovaní a ohřívání na požadovanou teplotu (ochlazení na teplotu -25°C za 15 minut, ohřátí na teplotu 660°C také za 15 minut). Prostředí ve výrobních halách je často nestabilní a dochází v něm ke kolísání teploty.
Každá pícka pro polní metrologii má zabudovanou gradientní teplotní kompenzaci (patentováno), která nastavením regulačních charakteristik zabezpečí stabilní výkon v nestabilním prostředí. Všechny vlastnosti pícek jsou tímto systémem zajištěny v rozsahu okolních teplot od 13°C až do 33°C.

Volitelné rozšíření pro procesní kalibraci

Jestliže potřebujete kalibrovat převodníky s proudovou smyčku 4-20 mA nebo jednoduchý termostatický spínač v prostředí mimo laboratoř, tak je pro vás tatopícka ten pravý nástroj. Představované modely pokrývají široký teplotní rozsah od -25°C až do 660°C a kalibrují mnoho druhů senzorů. Volitelné rozšíření pro
procesní kalibraci (model 914X-X-P) nabízí zabudovaný dvoukanálový zobrazovač pro měření teploty platinovým teploměrem (PRT), RTD, termočlánky nebo převodníkem 4-20 mA s napájením 24 V. Každá verze pícky s procesním rozšířením umožňuje připojit platinový referenční teploměr dle ITS-90. Přesnostzobrazovače závisí na měřené teplotě a je v rozsahu ± 0,01°C až ± 0,07°C. K pícce lze dodat referenční PRT, který obsahuje veškeré kalibrační konstanty uložené v pamět´ovém modulu umístěném v držadle senzoru. Díky tomu mohou být používané senzory snadno zaměnitelné. Druhý kanál pícky lze
volitelně použít pro 2, 3 nebo 4 vodičový platinový teploměr, termočlánky nebo převodník 4-20 mA. Při srovnávací kalibraci nebudete mít starosti s dopravou více přístrojů na místo kalibrace, vše je zajištěno jednou pecí. Tradičně je kalibrace převodníků prováděna na měřicí elektronice, zatímco senzor zůstanenekalibrován. Studie ukázaly, že chyby v systému převodníku jsou ze 75 % způsobeny senzorem. Proto je důležité kalibrovat celý řetězec (elektroniku i senzor).
Pícka s volitelným rozšířením o procesní kalibraci dokáže řetězec převodníku velmi lehce kalibrovat. Senzor převodníku je umístěn do pícky spolu s referenčním
PRT a elektronika převodníku je připojena k přednímu panelu pícky. S možností napájet převodník smyčky napětím 24 V lze měřit proud převodníku, zatímco čidlo
i teploměr jsou umístěny v peci. Takto lze získat všechna potřebná data v jednom přístroji. Všechny typy metrologických pícek řady 914X jsou vybaveny dvěma typy automatizovaných procedur pro termostaty - automatické nebo manuální nastavení. Automatické nastavení požaduje pouze vstup nominální spínací
teploty. Po vstupu této teploty se spustí trojprůchodová kalibrační procedura a tato procedura zobrazí na displej finální výsledky pro pásmo teplotní necitlivosti.
Pokud potřebujete přizpůsobit rychlost náběhu nebo přidat dalších cykly, tak použijte ruční nastavení, které vám poskytne programovat a řídit kalibrační proceduru
podle vašich představ. Obě tyto metody jsou rychlé a snadno ověří vlastnosti termostatů.

Automatizace a dokumentace výsledků

Nyní se vám dostává do rukou přesný kalibrační přístroj, který má vlastnosti pro okamžité použití v provozu, má parametry akreditované metrologie, má zabudován dvoukanálový teploměr a je automatizován. Verze s rozšířením pro procesní kalibraci má zabudovanou zálohovanou pamět´ pro ukládání až 20 dokumentovaných měření. Každému měření je přiděleno jedinečné alfanumerické identifikační číslo se záznamem teploty komory, referenční teploty,
hodnot testovaného zařízení, odchylky, data a času měření. Každé měření je zobrazeno na displeji na předním panelu přístroje nebo exportováno použitím 9930 softwaru, který je součástí dodávky každého přístroje. Toto rozhraní vám dovolí stahovat prvotní data do kalibrační zprávy nebo do souboru ASCII.

Metrologické vlastnosti s vysokou přesností

Na rozdíl od klasických suchých pícek, polní metrologické pícky 914X maximalizují rychlost a přesnost bez ústupků na šesti klíčových kritériích pro vysoce výkonnou metrologii podle EA: přesnost, stabilita, axiální a radiální rozložení teploty, vliv zaplnění a hystereze. Všechna tato kritéria jsou důležitá pro zajištění přesného měření pro všechny kalibrační aplikace. Polní metrologické pícky jsou kalibrovány s vysokou přesností pomocí přesných platinových
teploměrů v akreditované laboratoři. Ke každému zařízení (i rozšíření pro procesní kalibraci) je přiloženo osvědčení o této akreditované kalibraci (ČSN EN-IEC-17025), které zahrnuje analýzu nejistot. Tato analýza uvažuje teplotní gradienty, hystereze a vliv zaplnění. Přístroje řady 9142 a 9143 zobrazují údaje s přesností
± 0.2°C na všech rozsazích a řady 9144 s přesností ± 0.35°C do 420°C a ± 0.5°C do 660°C. Každá kalibrace je prováděna s poměrem nejistoty 4:1. Nová technologie ovládání garantuje nejvyšší výkon i v podmínkách extrémního prostředí. Stabilita přístrojů řady 9142 je ± 0.01°C pro všechny rozsahy, stabilita
u řady 9143 je ± 0.02°C do 33°C a ± 0.03 do 350°C. Stabilita řady 9144 je ± 0.05°C do 660°C. To ale není všechno! Charakteristiky tepelných komor poskytují radiální linearitu rozložení teploty otvor-otvor ± 0.01°C. Dvouzónové řízení pomáhá těmto přístrojům dosahovat axiální linearitu rozložení teploty ± 0.05°C na 40 mm.

Velice jednoduchá práce s píckou Fluke 9143

Ovládání polní metrologické pícky je velmi snadné a intuitivní. Každá jednotka je vybavena velkým a přehledným LCD displejem, funkčními klávesami
a navigačními tlačítky. „SET PT." tlačítkem přímo a jednoduše nastavíte teplotu komory. Každý přístroj má indikátor stabilizace, který vám vizuálně i zvukově oznámí, že polní pícka je vzhledem ke zvoleným kritériím stabilní. Každá jednotka nabízí předem naprogramované kalibrační postupy uložené v paměti a všechny
tyto postupy jsou snadno přístupné přes ovládání na předním panelu přístroje.

Důležité vlastnosti polní metrologické pícky Fluke 9143

  • Lehká, přenosná a rychlá
  • Ochlazení na teplotu -15° za 15 minut
  • Ohřátí na teplotu 660°C za 15 minut
  • Vestavěný dvoukanálový zobrazovač pro platinové teploměry, termočlánky a proudovou smyčku 4-20 mA
  • Skutečná teplotní reference s přesností až ± 0,01°C
  • Vestavěná funkce pro automatické kalibrování s možností záznamu hodnot
  • Metrologicky přesné, stabilní, s vysokou rovnoměrností teploty a malým vlivem zaplnění

 

Specifikace

Specifikace základního modelu pícky

Údaj 9142 9143 9144

Rozsah teplot při

23°C okolí

-25°C až 150°C 33°C až 350°C 50°C až 660°C
Přesnost zobrazení +/- 0.2°C pro celý rozsah +/- 0.2°C pro celý rozsah

+/- 0.35°C při 50°C

+/- 0.35°C při 420°C

+/- 0.5°C při 660°C

Stabilita +/- 0.01°C pro celý rozsah

+/- 0.02°C při 33°C

+/- 0.02°C při 200°C

+/- 0.03°C při 350°C

+/- 0.03°C při 50°C

+/- 0.04°C při 420°C

+/- 0.05°C při 660°C

Axiální homogenita na 40 mm +/- 0.05°C pro celý rozsah

+/- 0.04°C při 33°C

+/- 0.1°C při 200°C

+/- 0.2°C při 350°C

+/- 0.05°C při 50°C

+/- 0.2°C při 420°C

+/- 0.3°C při 660°C

Radiální homogenita +/- 0.01°C pro celý rozsah

+/- 0.01°C při 33°C

+/- 0.015°C při 200°C

+/- 0.02°C při 350°C

+/- 0.02°C při 50°C

+/- 0.05°C při 420°C

+/- 0.14°C při 660°C

Efekt zaplnění

(s 6,35 mm referenční sondou a s třemi 6,35 mm sondami)

+/- 0.006°C pro celý rozsah +/- 0.015°C pro celý rozsah

+/- 0.015°C při 50°C

+/- 0.025°C při 420°C

+/- 0.035°C při 660°C

Hystereze 0,025 0,03 0,1
Provozní podmínky 0°C až 50°C, 0 % až 90% relativní vlhkost (bez kondenzace)
Napájecí požadavky

100V až 115 V

(+/- 10%), 50/60 Hz, 632 W

230V (+/- 10%),

50/60 Hz, 575 W

 

100V až 115 V (+/- 10%), 50/60 Hz, 1380 W

230V (+/- 10%), 50/60 Hz, 1380 W

Environmentální podmínky

(pro všechny specifikace kromě rozsahu teplot)

13°C až 33°C
Hloubka vnoření 150 mm
Vnější průměr insertu 30 mm 25,3 mm 24,4 mm
Doba zahřívání

16 min: z 23°C na 140°C

23 min: z 23°C na 150°C

25 min: z -25°C na 150°C

5 min: z 33°C na 350°C

 

15 min: z 50°C na 660°C

 

Doba ochlazování

15 min: z 23°C na

-25°C

25 min: z 150°C na

-23°C

 

32 min: z 350°C na

33°C

14 min: z 350°C na

100°C

 

35 min: z 660°C na

50°C

25 min: z 660°C na

100°C

 

Rozlišení 0,01°
Dispalay LCD, nastavitelné °C nebo °F
Rozměry (HxWxD) 290 mm x 185 mm x 295mm
Hmotnost 8,16 kg 7,3 kg 7,7 kg
Rozhraní pro propojení počítačem RS-232 a 9930 software pro ovládání

Specifikace rozšíření pro procesní kalibraci

Přesnost výstupu vestavěného referenčního teploměru (4-vodičová referenční sonda)*

+/- 0.010°C při-25°C

+/- 0.015°C při 0°C

+/- 0.020°C při 50°C

+/- 0.025°C při 150°C

+/- 0.030°C při 200°C

+/- 0.040°C při 350°C

+/- 0.050°C při 420°C

+/- 0.070°C při 660°C

Rozsah referenčního odporu 0 Ω až 400 Ω
Přesnost referenčního odporu**

0 Ω až 25 Ω +/- 0.002 Ω

25 Ω až 400 Ω +/- 60 ppm ze čtení

Charakterizace reference ITS-90, CVD, IEC-751, odpor
Způsobilost k referenčnímu měření 4-vodičové
Připojení referenčních sond 6-pinový Din s Infocon technologií
Přesnost výstupu vestavěného RTD teploměru

NI-120: +/- 0.070°C při 0°C

PT-100 (385): +/- 0.02°C při 0°C

PT-100 (3926): +/- 0.02°C při 0°C

PT-100 (JIS): +/- 0.02°C při 0°C

RTD rozsah odporů 0 Ω až 400 Ω
Přesnost RTD odporu**

0 Ω až 25 Ω +/- 0.002 Ω

25 Ω až 400 Ω +/- 80 ppm ze čtení

Charakterizace RTD PT-100(385), (JIS), (3926), NI-120, odpor
Způsobilost k RTD měření

4-vodičové RTD

(2-,3-vodičové RTD w/ jen spojka)

Připojení RTD 4-terminálový vstup
Přesnost výstupu vestavěného TČ teploměru

Typ J: +/- 0.7°C při 660°C

Typ K: +/- 0.8°C při 660°C

Typ T: +/- 0.8°C při 400°C

Typ E: +/- 0.7°C při 660°C

Typ R: +/- 1.4°C při 660°C

Typ S: +/- 1.0°C při 660°C

Typ M: +/- 1.4°C při 660°C

Typ L: +/- 0.7°C při 660°C

Typ U: +/- 0.75°C při 660°C

Typ N: +/- 0.9°C při 660°C

Typ C: +/- 1.1°C při 660°C

Rozsah milivolotého TČ -10 mV až 75 mV
Přesnost napětí

-10 mV až 50 mV: +/- 0.01 mV

50 mV až 75 mV: +/- 250 ppm ze čtení

Přesnost vnitřního kompenzačního srovnávacího spoje +/- 0,5°C (pro okolní teploty od 13°C do 33°C)
Připojení TČ Malými konektory
Přesnost vestavěného mA výstupu 0,02% ze čtení
Rozsah mA Cal 4-22 mA, Spec 4-24 mA
Připojení mA 2 terminálový vstup
Funkce napájení smyčky 24-28 V dc napájecí smyčka
Vestavěný elektronický teplotní součinitel (0°C až 13°C, 33°C až 50°C) +/-0,005% z rozsahu pro °C

*Teplotní rozsah může být omezený referenční sondou připojenou na výstup. Přesnost výstupu vestavěného referenčního teploměru nezahrnuje přesnost sondy senzoru, tedy nezahrnuje nejistotu sondy či chybu sondy.

**Přesnost měření je dána pracovním rozsahem a předpokládá 4-vodičové vedení pro PRT.

Při použití 3-vodičové RTD přidejte 0,05 Ω k přesnosti měření plus maximální možný rozdíl mezi odpory ve vedení.

 

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724