Ruční bateriové osciloskopy s izolovanými vstupy Chauvin Arnoux CA 922 a CA 942

Oba modely jsou dvou-kanálové a jejich vstupy jsou izolované jak navzájem, tak i proti zemi.

Zásadní předností dvou nových ručních bateriových osciloskopů z produkce francouzské firmy Chauvin Arnoux jsou vstupy těchto přístrojů.

Oba modely mají vstupy izolované jak navzájem, tak i proti zemi. 

Tedy z hlediska uživatele jsou plovoucí. 

Tato zdánlivá, a často opomíjená „maličkost“ může při měření při údržbě elektrických i elektronických zařízení znamenat zásadní výhodu kde a jak je možné měřit.

Například při měření na měničích frekvence, soft-startérech a dalších zařízení, kde je třeba současně vidět průběh,

jak v nízkonapěťové části (řízení), tak i v části výkonové přináší galvanicky oddělené kanály vůbec možnost měřit.

Proč?

Vzájemné galvanické spojení „kostry“ kanálů navzájem by při měření znamenalo propojení dvou částí zařízení s odlišným vzájemným potenciálem.

To by vyvolalo buď „tvrdý“ zkrat, nebo poškození elektroniky měřeného zařízení. Nejspíš i poškození přístroje, nebo dokonce smrtelný úraz obsluhy. 

 • Z hlediska bezpečnosti a přetížitelnosti vstupů přístrojů jsou osciloskopy CA922B a CA 942B konstruováni v CAT III 600V. To znamená podle normy ČSN EN 61010-1 napěťové přetížení 6 000 V.
 • Další výhodou konstrukce osciloskopů CA 922B a CA 942B je jejich mechanická konstrukce vhodná do tvrdého průmyslového prostředí v krytí IP 54.
 • Z pohledu funkcionality osciloskopy CA922 a CA942 nejsou jen osciloskopy. Nabízí totiž v jednom kompaktním zařízení tři samostatné „přístroje“

Dvoukanálový bateriový osciloskop, dvojitý multimetr a dvoukanálový analyzátor výkonu včetně analýzy harmonických.

Funkce osciloskopu:

Frekvenční rozsah 20MHz (CA922) případně 40MHz (CA942) postačuje pro většinu měření při údržbě. Výhodou je 9bitové vertikální rozlišení, které má totiž dvakrát větší rozlišení detailů měření něž „klasických“ 8 bitů u konkurence.

 • Přístroje jsou vybaveny 3.5“ barevný TFT displejem přehledně zobrazujícím naměřené průběhy signálu.
 • Vertikální rozsah je 5 mV až 200 V div.
 • Na signál zle použít funkci horizontálního Zoomu pro zobrazení detailů v časové oblasti.
 • Na každém ze dvou izolovaných kanálů samostatně je možné zvolit a zobrazit automatická měření z 19 možností veličin (amplituda, Čas, Fáze atd...).
 • Základní matematické funkce jsou samozřejmostí.
 • Automatická předvolba kanálů je optimalizována pro synchronizaci parametrů signálu.  

Pro rychlou synchronizaci a stabilní zobrazení jsou přístroje vybaveny jedním tlačítkem, které spustí automatickou předvolbu kanálu a přístroj okamžitě zobrazí stabilní průběh, což je zásadní pro práci v údržbě, kdy nikdy není „dost rukou“.
Pro pozorování a měření rychlých jevů nebo jevů ovlivněných šumem je k dispozici několik typů zachycení: detekce špiček, průměrování nebo obálka, stejně jako časový zoom. Díky jednoduchému triggeru a filtrům pro optimalizaci zobrazení průběhu jsou ruční osciloskopy CA 922B a CA 942B velmi efektivním nástrojem. 

Dva nezávislé digitální multimetry 

Režim multimetru v CA922 a CA 942 umožní měřit střídavé, stejnosměrné a AC + DC napětí a proudy, odpor, kontinuitu, kapacitu, frekvenci, výkon (kombinace dvou měřicích kanálů), teplotu (termočlánek K nebo infračervený senzor) a otáčky motoru (optický otáčkoměr).  Přístroje lze také použít k testování diod. Měření výkonu na jednofázových nebo vyvážených třífázových systémech umožňuje určit spotřebu a sledovat trend uložený jako *.txt soubor. Základní režimy pro profesionální multimetr: režim dohledu lze použít k měření hodnot MAX, MIN a AVG a relativní režim, který udává rozdíl mezi referenční hodnotou a reálnou měřenou a odchylku v %.

Analyzátor výkonu a harmonických

Harmonická analýza může probíhat v obou kanálech současně. Přístroj dokáže zobrazit harmonické složky do 31. řádu. Pro každý měřený kanál jsou v horní části displeje zobrazeny základní informace jako: indikátor kanálu, vazba, filtr, citlivost, velikost RMS a celkové harmonické zkreslení (THD).

Výsledky analýzy harmonických jsou přehledně zobrazeny sloupcovým grafem, který je možno vertikálně zoomovat.

Ukládání dat, komunikace a PC software

 • Při údržbě je mnohokrát nutné dokumentovat výsledky měření a dále je analyzovat.
 • Osciloskopy CA 922 a CA 942 jsou vybaveny vnitřní pamětí jednak pro ukládání konfigurace, a jednak  pro zaznamenávání stop v režimu osciloskopu.
 • Dále pak lze ukládat v režimu multimetru až 2 700 měření za zvolenou dobu od 5 minut až po jeden měsíc). 
 • Přístroje mohou komunikovat s PC přes opticky izolované USB rozhraní.
 • Pomocí softwaru SX-METRO lze stáhnout uložená měření a stopy pro další zpracování na PC a exportovat je ve formátech kompatibilních s kancelářskými aplikacemi. 
 • Tento software může také zobrazovat probíhající měření na osciloskopu v reálném čase a nastavovat jeho konfiguraci.
 • Další software SX-DMM  pro režim multimetru je určen ke správě funkce multimetru pro snadné zpracování dat získaných měřením funkcí multimetrů,  provádět jejich analýzu a generovat protokoly o měření. 

Dále je možné, pro základní měření na měničích frekvence přístroje doplnit o měřící sadu PWM, převodník MLI01 s low-pass filtrem a proudové kleště E27 AC/DC.

Pokud Vás tento přístroj zaujal nebo chcete další informace. Neváhejte nás kontaktovat formulářem níže.

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724